آمار جهانی کشتار ناموسی 2020

موارد، 5000+ اکثر قتل های ناموسی توسط مقامات محلی به عنوان قتل های ناموسی ثبت نشده اند. در برخی از کشورها مانند پاکستان، ایران و کویت مواد قانونی خاصی وجود دارد که تضمین می‌کند مرتکبان قتل‌های ناموسی از مجازات پایینی برخوردار می‌شوند. در هلند، قتل های ناموسی به طور مرتب توسط مقامات با انگیزه های ساختگی به دلیل سیاست برخورد می شود.
  • 1,000 - هندوستان
  • 1,000 - پاکستان
  • 600 - عربستان سعودی
  • 450 - ایران
  • 400 - یمن
  • 260 - بنگلادش
  • 150 - عراق
  • 100 - مصر
آمار توسط InvestigateHonorKilling.com