Onur Kandemir

Familiemoord in Etten-Leur: De politie arresteert vader Onur Kandemir

Eerwraak verhaal

caret-down caret-up caret-left caret-right
Oma, moeder en twee kinderen
geboren: 1956, 1989, 2014, 2018
vermoord: 28 maart 2020
Woonplaats: Etten-Leur
Herkomst: Nederlander met Turkse ouders
Kinderen: 2
Dader: Onur Kandemir (33 jaar)
Zaterdag 29 maart 2020 rond 18.15 trof de politie in een woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur de levenloze lichamen aan van de gepensioneerde Turkse tolk Hikmet Kandemir (64 jaar), haar schoondochter Gulcan Kandemir en diens zoon Atakan Kandemir (6 jaar) en dochter Deniz Kandemir (2 jaar).
Onur Kandemir
Hoofdverdachte is de in Etten-Leur geboren en getogen Onur Kandemir (33 jaar). Volgens buurtbewoners is hij een vriendelijke man en zou hij een paar maanden geleden met zijn gezin bij zijn moeder zijn ingetrokken. Een arrestatiebevel is uitgevaardigd waarin de autoriteiten uitspreken dat ze zich zorgen maken om het psychisch welzijn van deze viervoudige moordverdachte. Onur Kandemir zou een gevaar zijn voor anderen en voor zichzelf.

Geruchten gaan rond over huiselijk geweld, een Turkse reporter schetst het volgende scenario: Toen de vrienden van Hikmet Kandemir haar niet konden bereiken stuurden ze een bericht naar de zoon Onur Kandemir. In reactie daarop stuurde hij foto’s van zijn moeder, vrouw en kinderen en schreef daarbij: “‘ze zijn erg ziek, ze kunnen niet praten (te woord staan)”. Het incident werd onmiddellijk gemeld bij de politie. Zij gingen het huis binnen en ontdekten vier lichamen en stelden vast dat Onur Kandemir niet meer telefonisch bereikbaar was en waarschijnlijk op de vlucht was geslagen.

Een buurvrouw vertelt dat de woningen behoorlijk gehorig zijn en dat ze sinds vrijdagavond de kinderen niet meer heeft gehoord.

Een bijeenkomst voor geëmotioneerde buurtbewoners in Etten-Leur is spijtig genoeg niet te organiseren vanwege samenscholingsverboden die zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Mensen die daar behoefte aan hebben kunnen daarom telefonisch psychische hulp krijgen.

De familie was bekend bij de plaatselijke moskee. De moskee heeft ook hulp en bijstand aangeboden.

Op 31 maart werd Onur Kandemir in Etten-Leur gearresteerd nadat hij door meerdere personen was herkend als de gezochte moordverdachte. De politie hoopt dat Onur Kandemir hen meer inzicht in zijn beweegredenen kan verschaffen.

We zouden blij zijn met aanwijzingen! Voor een e-mail rechtstreeks aan ons kunt u gewoon hier klikken.

Eerwraak in Sana’a: 3 jonge mannen dwingen hun zus Esbah (16) vergif te drinken

Eerwraak verhaal

Esbah
geboren: 2004
vermoord: ?
Woonplaats: Sana'a
Oorsprong: Yemen
Kinderen: geen
Dader: haar broers (25, ?, ?) en vader (?)
Yemen is voor vrouwen al vele decennia geen fijn land om in te leven vanwege oorlog, voedseltekort en ouderwetse voogdijwetten. Jemenitische vrouwenorganisaties pleiten er nu voor om, in navolging van Syrië, eerwraak niet langer te beoordelen als een strafverminderende omstandigheid maar eerwraak juist te beschouwen als een strafverzwarende omstandigheid ten einde dit fenomeen effectief te bestrijden en om jonge vrouwen beter te beschermen tegen het eergerelateerde geweld van hun partner, vader, broers of neven.

Schrap voogdijwetten
Het pleidooi om de huidige voogdijwetten per direct uit het wetboek te schrappen volgt op nieuwe schokkende onthullingen in de moordzaak van de 16-jarige Esbah uit Sanaa die door haar broers is vergiftigd en opgehangen op bevel van hun vader. De daders verwijzen naar de voogdijwetten en zij vertrouwen erop dat de rechters deze wetten respecteren en hen daarom straks een lage of zelfs helemaal geen straf gaat opleggen.

Feministische organisaties wijzen erop dat de Europese Unie, de politie en justitie van de aangesloten lidstaten ertoe verplicht om bij eerwraak tot vervolging van alle daders over te gaan op basis van het eerlijke waargebeurde verhaal ten einde het fenomeen effectief te bestrijden omdat de lage gepercipieerde pakkans van daders ook in deze zaak een rol speelt bij de uitvoering van de moord.

Reconstructie martelmoord Esbah
Lokale activisten in het Sa'fan District in de buurt van de Jemenitische hoofdstad meldden dat sommige vrouwen, die aanwezig waren tijdens Isbah's begrafenis, blauwe plekken opmerkten op verschillende delen van haar lichaam en dit meldden aan de autoriteiten.

Toen de politie de zaak ging onderzoeken troffen ze op de mobiele telefoons van de broers zeer belastende videobeelden en foto’s aan die bewijzen dat ze daadwerkelijk hun bloedeigen zus hebben mishandeld en vermoordt.

Het martelen gebeurde met een strijkijzer, ze zou ook drie dagen zijn uitgehongerd voordat ze werd gedwongen om pure spiritus te drinken. De foto’s van de mishandelingen stuurden de broers door aan elkaar en aan hun vader waarbij ze waarschijnlijk nooit hadden gedacht dat het beeldmateriaal ooit als bewijsmateriaal tegen hen zou worden gebruikt in een rechtszaak waarbij serieuze straffen worden geëist.

Na het overlijden van de moeder van Esbah zou ze door haar vader zijn weggehouden van het schoolonderwijs en zou ze zich hebben beziggehouden met het sprokkelen van hout en de agrarische landbouw.

De familie beweerde dat Esbah zichzelf uit eigen vrije wil had opgehangen, maar dat verhaal wordt door rechercheurs niet geloofd.

In Yemen kun je een dochter/zus straffeloos vermoorden als ...
Na het plegen van een gruwelijke martelmoord, het liegen tegen rechercheurs en het internationaal beschamen van de natie vroegen de daders brutaal aan de rechtbank om hen niet zwaar te straffen want Esbah zou volgens hun verhalen verliefd zijn geweest op een man en daarom zou de moord met een beroep op de voogdijwetten door rechters moeten worden gebillijkt.

Forensisch onderzoek wijst uit dat de 16-jarige Esbah als maagd is gestorven, ten einde nog maar eens te benadrukken hoeveel onrecht haar is aangedaan door haar eigen familieleden.

Esbah, Maab en Samiha
Feministische organisaties wijzen erop dat de zaak van Esbah niet op zichzelf staat en dat Yemen veel vergelijkbare zaken kent van jonge vrouwen die op een gruwelijke wijze zijn vermoord door hun familieleden vanwege eergerelateerde redenen.

Feministische organisaties hopen erop dat vrouwen in de toekomst beter zijn beschermd tegen familieleden die eerwraak op hen plegen door de wetgeving drastisch te wijzigen.

Eerwraak in Yemen moet, net als in veel andere landen, een strafverzwarende in plaats van een strafverminderende omstandigheid worden.

Een van de broers is al vrijgelaten
Het zeer belastende beeldmateriaal en alle getuigenverklaringen waren vooralsnog niet voldoende voor de autoriteiten in Sa’fan om 1 van de broers en zijn vrouw langer vast te houden. De broer zou hebben meegeholpen bij de moord en zijn vrouw zou de effecten van de martelingen hebben geprobeerd te rechtvaardigen door het vertellen van verzonnen verhalen.

We zouden blij zijn met aanwijzingen! Voor een e-mail rechtstreeks aan ons kunt u gewoon hier klikken.

Eerwraak verhaal: Martina Kreutzer (2011)

Eerwraak verhaal

Martina Kreutzer
geboren: 1987
gestoken: 24 januari 2011
Woonplaats: Krefeld
Herkomst: Slachtoffer: Duitsland; Dader: Turkije
Kinderen: 2 (18 maanden, 3 jaar)
Dader: haar partner Sinan Emre (21 jaar, geboren in Duitsland)
Rond 2006 leren Martina en Sinan (die in Krefeld zijn geboren en Turkse ouders hebben) elkaar op school kennen. Ze hebben twee kinderen samen. Er is veel ruzie, waarschijnlijk ook fysiek misbruik. Daarom besluit Martina begin 2011 om haar partner buiten de deur te zetten.

Op 21 januari gaat ze naar haar moeder voor koffie. Daarna komt ze terug om te zien of Sinan zich aan de afspraak heeft gehouden en is verhuisd. Maar hij is er nog steeds. De twee beginnen te twisten. Als Martinas moeder's partner belt om te kijken of alles in orde is, vraagt ze hem onmiddellijk te komen. Dan is de verbinding verbroken.

Sinan stak Martina 20 keer met een slagersmes. Ze sleept zichzelf het trappenhuis in en valt. Daar is ze gevonden door de vriend van haar moeder. Kort daarna sterft ze in het ziekenhuis. De dader wordt gepakt voor het huis van zijn ouders.

Na de eerste ontkenningen bekent hij de misdaad en geeft aan dat hij drugsproblemen heeft. Hij heeft onder andere een strafblad voor een overval. Het feit dat hij geen moeite doet om een reguliere baan te vinden zou ook de reden voor de ruzie zijn geweest.

De kinderen van Martina en Sinan worden naar hun grootouders gebracht.

In juli 2011 is Sinan veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. De reden die wordt gegeven is zijn zeer lage intelligentie.

Eerwraak verhaal: Maria Spagnolo (2012)

Eerwraak verhaal

Maria Spagnolo
geboren: 1968
doodgestoken: 22 september 2012
Woonplaats: Keulen
Herkomst: Sicilië
Kinderen: 1 zoon (17 jaar), 1 dochter (18 jaar)
Dader: haar man Calogero (47 jaar)
María en Calogero komen uit Sicilië, zijn bijna 20 jaar getrouwd en hebben twee kinderen. In 2012 zal Maria scheiden en een nieuwe relatie aangaan. Calogero zal dit niet accepteren.

Na een thuisverlof op Sicilië rijdt Calogero naar het appartement van zijn ex-vrouw in Keulen-Buchforst. Hij steekt haar 56 keer. Daarna belt hij de politie en zijn kinderen. Een gedrag dat niet atypisch is voor een eremoord: De dader wil de wereld zijn macht tonen. Maria sterft in het ziekenhuis. Calogero is gearresteerd in haar appartement.

Het proces begint in juni 2013 bij de Rechtbank van Keulen. De dader zwijgt. In juli wordt hij door het Landgericht van Keulen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens moord.

Opmerking: In de media wordt gezegd dat Calogero hiertoe geïnspireerd werd door een eremoord in zijn geboortedorp op Sicilië. De historische invloed van de islam op Sicilië is groter dan in de rest van Italië.

Eerwraak verhaal: Bernd (2012)

Eerwraak verhaal

Bernd
geboren: 1960
doodgeschoten: 23 juli 2012
Woonplaats: Bonn/Troisdorf
Herkomst: Slachtoffer: Duitsland; Dader: Sicilië
Kinderen: 2 dochters (14 en 17 jaar)
Dader: Sergio L. (58 jaar), ex-echtgenoot van zijn partner
Sergio en Sandra hebben twee kinderen en scheiden in 2010, waarschijnlijk omdat hij een maîtresse heeft. Sergio is een ober, Sandra werkt in een bakkerij. Na de scheiding komt Sandra samen met Bernd, die bij het nutsbedrijf werkt.

Alhoewel Sergio zelf verschillende liefdes heeft, staat hij niet toe dat zijn ex-vrouw een nieuw vriendje krijgt. Hij bedreigt ze allebei, ze melden hem meerdere malen bij de politie. Op het moment van het misdrijf is er een contactverbod.

Op 23 juli 2012 ligt Sergio 's nachts op de loer bij het huis van zijn ex-vrouw. Als ze 's morgens vroeg de deur opent om naar het werk te gaan, slaat hij haar met een ijzeren staaf om toegang te krijgen tot het appartement. Daar schiet hij haar nieuwe vriendje neer met 5 schoten. De dochters en hun moeder moeten getuige zijn van de misdaad.

Dan geeft Sergio zich aan bij de politie, die het pistool en de ijzeren staaf in zijn auto vindt. Het proces begint in februari 2013 bij de juryrechtbank in Bonn. De aanklacht is moord. Misschien heeft Sergio ook zijn jongere dochter neergeschoten. Een politieagent getuigt dat de dader de hele dag na het misdrijf opvallend stil was.

In mei wordt de dader veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor moord en het toebrengen van lichamelijk letsel. De bijzondere ernst van de schuld wordt vastgesteld. In oktober 2013 verwerpt het Federale Hooggerechtshof het beroep van de verdachte.

Aanwijzing: Sicilië heeft historisch gezien een sterkere islamitische invloed gehad dan Italië. Daarom komen Italiaanse eremoordenaars bijna altijd uit Sicilië.

De krant geeft de namen aan als "veranderd".

Eerwraak verhaal: Ahmet Ertürk(2012)

Eerwraak verhaal

Ahmet Ertürk
geboren: 1973
doodgeschoten: 6 februari 2012
Woonplaats: Duisburg-Beeck
Herkomst: Turkije
Kinderen: 2
Dader: zijn buurman Erkan Cosar (35 jaar)
Dit is een eerwraakmoord op een man. Het patroon is typisch voor deze gevallen: omdat het mannelijke slachtoffer een vrouw wilde helpen om te ontsnappen aan haar gewelddadige huwelijk.

De dader Erkan is getrouwd met Ayse. Ze hebben twee kinderen. Kennissen melden huiselijk geweld en brute mishandeling.

Ayse wendt zich tot haar buurman Ahmet, die een computerwinkel runt en als zeer religieus wordt beschouwd. Zijn familie probeert Ayse te helpen met de scheiding. Haar man Erkan wil dit niet accepteren. In oktober 2011 is er een gevecht dat wordt gemeld bij de politie.

Op 6 februari 2012 heeft Ahmet meubilair in zijn kleine vrachtwagen geladen en voor zijn huis geparkeerd. Naast hem stopt zijn buurman Erkan. Hij trekt een pistool en schiet hem 6 keer in hoofd en borst. Daarna gaat de dader naar een restaurant en belt de politie van daaruit. Dan gaat hij terug naar buiten en schiet zijn slachtoffer weer neer. Zijn ouders (die hem wilden helpen het meubilair te dragen) kijken naar de scène.

Deze publieke enscenering is typisch voor een eerwraak. In de nabijgelegen basisschool van Duisburg zal later worden gediscussieerd over het feit dat sommige leerlingen de moord rechtvaardigden als een eerwraakmoord.

De dader wordt na het misdrijf gearresteerd door de politie, maar weigert te getuigen. Het slachtoffer sterft in het ziekenhuis. Ayse is niet de echte naam van de vrouw.

In augustus 2012 begint het proces bij de regionale rechtbank van Duisburg. De tijdens het proces voorgelezen sms'jes wijzen op een buitenechtelijke relatie tussen het moordslachtoffer en de gescheiden vrouw van de dader. Dit punt blijft echter vaag. In december wordt Erkan veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor moord.

Eerwraak verhaal: Abdoal / Abdelkader D.(2012)

Eerwraak verhaal

Abdoal / Abdelkader D.
geboren: 1976
doodgeschoten: 1 januari 2012
Woonplaats: Hildesheim / Sarstedt (Nedersaksen)
Herkomst: Syrië/Libanon
Kinderen: 5 of 6 (3-12 jaar)
Dader: Mohammed O., echtgenoot van Abdoal's minnaar
In 1994 komt Abdoal naar Hildesheim. Hij trouwt met de Syrische vrouw Neval en heeft vijf of zes kinderen bij haar. In 2010 gaat hij scheiden en begint hij een affaire met Yasmin. Ze is zijn nicht, ook getrouwd en heeft vier (of zes) kinderen.

Yasmin verlaat waarschijnlijk haar man en verhuist naar een vrouwenopvang. Waarschijnlijk willen Abdoal en Yasmin samen weglopen.

Maar Yasmin's familie is tegen de relatie en bedreigt Abdoal met de dood. Medio 2010 moet hij onderduiken. In de tussentijd is hij in Essen en zes weken voor de misdaad is hij terug in Sarstedt.

Op 1 januari 2012 schoten twee mannen ongeveer tien keer op hem in zijn auto voor een rood stoplicht. Abdoal bloedde dood. Een week later wordt in Gelsenkirchen een 47-jarige Syriër gearresteerd die de moordwapens zou hebben geleverd. Hij wordt beschouwd als de woordvoerder van een wijdvertakte clan.

Ook de vluchtauto is gevonden. Ongeveer twee weken na de misdaad wordt Mohammed O. (38 jaar), de man van Abdoal's minnaar, gearresteerd. Hij is Libanees met een Duits paspoort en had zich bij zijn broer verstopt. De tweede dader is nog steeds op de vlucht. Het gaat waarschijnlijk om de 33-jarige eigenaar van de vluchtauto.

In juni 2012 begint het proces voor de Rechtbank van Hildesheim onder verhoogde veiligheidsmaatregelen. De vrouw van de verdachte en de minnaar van het slachtoffer getuigen niet. De 32-jarige moeder is niet geschikt om te worden berecht en niet in staat om te reizen, en is ondergebracht op een geheime plaats, zo wordt gezegd.

De zus van het slachtoffer getuigt dat haar broer en zijn maîtresse elkaar in 1996 hebben ontmoet. Maar op dat moment was de vrouw al aan de dader beloofd. Ze had hiermee ingestemd. Meer dan 15 jaar later besloot de hele clan van de autohandelaar in Gelsenkirchen, die aanvankelijk was gearresteerd, Abdoal te vermoorden. De clanleider werd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs, maar hij wordt nog steeds onderzocht.

In juli wordt Mohammed veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij had tijdens het hele proces gezwegen. De tweede dader, de zwager van het slachtoffer en waarschijnlijk ook de dader, is nog steeds op de vlucht. In de veroordeling staat dat er blijkbaar een Libanese uitgebreide familie in Hildesheim is, die in een parallelle wereld leeft en de regels van de rechtsstaat niet accepteert, maar er de spot mee drijft. Terwijl het vonnis nog steeds wordt uitgesproken, zijn er nog steeds rellen in de rechtbank. De rechtbank werd ontruimd.

Eerwraak verhaal: Moujumba B. (2013)

Eerwraak verhaal

Moujumba B.
geboren: 1979
doodgestoken: 3 november 2013
Verblijfplaats: Keulen-Dünnwald
Herkomst: Slachtoffer: Kenia; Dader: Tanzania
Kinderen: 7
Dader: haar man Rama (of Rajabu, 40 jaar)
Je kunt deze moord lezen als een eerwraakmoord. Je kunt het ook lezen als een wraak-verhaal, één getuige noemt als mogelijkheid zelfs een voodoo-moord.

Eerst het verhaal: Moujumba is 34 jaar oud en heeft 7 kinderen van verschillende mannen. Op het moment van de misdaad zijn de 4 meisjes en 3 jongens tussen de anderhalve maand en 17 jaar oud. De jongste drie kinderen zijn van Rama.

Sinds een paar jaar woont het echtpaar met de kinderen in een appartement in Keulen-Dünnwald. Moujumba kwam in 2008 vanuit Kenia naar Duitsland met haar ex-man en 4 kinderen. In 2010 zijn ze uit elkaar gegaan. Rama komt uit Tanzania, heeft een verblijfsvergunning in Duitsland en leeft van bijstand. Hij heeft nog 4 kinderen. Er is niets bekend over huiselijk geweld tot aan de misdaad.

Laat in de avond van 3 november 2013 breekt er een luidruchtige ruzie uit. Een buurman gaat de gang op. Hij wordt opgewacht door de 10-jarige dochter van het slachtoffer met haar 6 weken oude zusje in haar armen. De buurman vindt de moeder onder het bloed in de slaapkamer van haar appartement. Hij brengt alle kinderen naar zijn appartement en belt de politie. Beveiligers vanuit de omgeving overmeesteren de dader.

Na de misdaad meldde de buurman dat Rama zijn handen had gewassen en volledig kalm was. Zonder verzet liet hij zich arresteren. De noodarts kan Moujumba niet meer helpen. Vijf van de zeven kinderen waren getuige van de misdaad.

Was dit nu een eerwraak? Er zijn buitensporig veel steken, namelijk 50, en ze zijn vooral gericht op de hals, zoals in het geval van een slachting. In de rechtszaal is er sprake van een bijna volledige verwijdering van de zachte delen van de hals. Er wordt ook gezegd dat de man de zwakkere rol in de relatie op zich nam. Onder bepaalde omstandigheden wilde hij nog steeds zijn aanspraak op de macht met geweld doen laten gelden. Het feit dat de daad voor de kinderen in scène is gezet, kan daar een aanwijzing voor zijn. Vooral omdat de buren melden dat het slachtoffer wilde scheiden. Maar het kan ook de wanhoopsdaad zijn van een dronkaard tegen zijn vrouw, die ook gewelddadig is.

Het proces begint in augustus 2014 bij de Rechtbank van Keulen. In september wordt Rama (of Rajabu) veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor doodslag.

Eerwraak verhaal: Vanessa S. (2013)

Eerwraak verhaal

Vanessa S.
geboren: 1983
Vermoord: 29/30 oktober 2013
Woonplaats: Hannover
Herkomst: Slachtoffer: Duitsland; Dader: Turkije
Kinderen: 1 zoon (2 jaar)
Dader: haar gescheiden levende man Vahdi S. (30 jaar)
Vanessa is een opvoeder en heeft een tweejarige zoon met haar man Vahdi. Het paar woont gescheiden.

Op 29 oktober 2014 krijgt Vahdi via het balkon om 2 uur 's nachts toegang tot Vanessa's appartement. Eerst valt hij haar nieuwe vriendje aan (27). Hij vlucht, wil hulp krijgen van de buren, maar ze doen de deur niet open. Hij sleept zich bloedend 500 meter naar een benzinestation en belt de politie van daaruit. Ondertussen snijdt Vahdi de keel van zijn ex-vrouw door.

De gemeenschappelijke zoon is gedurende de daad in het appartement. Daarna wordt hij in een pleeggezin geplaatst. De dader wordt gearresteerd op de plaats van het misdrijf. Vanessa's nieuwe vriendje wordt naar het ziekenhuis gebracht.

In mei 2014 wordt de dader door de rechtbank van Hannover veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor doodslag. Daarnaast moet hij de gewonde vriend 13.000 euro compensatie voor pijn en leed betalen.

Eerwraak verhaal: Nuran K. (2013)

Eerwraak verhaal

Nuran K.
geboren: 1966
doodgestoken: 13 oktober 2013
Woonplaats: Hamm
Herkomst: Turkije
Kinderen: 2 dochters (13 en 15 jaar)
Dader: haar gescheiden echtgenoot Bahri (52 jaar)
Het huwelijk van Nuran en Bahri is gewelddadig.Het huwelijk van Nuran en Bahri is gewelddadig. Na 17 jaar scheidt Nuran in 2011. De twee tienerdochters blijven bij hun moeder. Omdat de bedreigingen blijven voortduren, verkrijgt een dochter een benaderingsverbod.

Bahri accepteert dit niet en lokt zijn ex-vrouw naar de kelder op 13 oktober 2013. Naar verluidt wil hij een fiets krijgen. Ze neemt waarschijnlijk een mobiele telefoon mee uit angst, zodat ze in contact kan blijven met haar dochter.

Bahri steekt zijn ex-vrouw in de kelder 16 maal met een jacht- en slagersmes. Waarschijnlijk luistert de dochter naar alles. Dan gaat hij het appartement in. Het is duidelijk dat hij ook zijn oudere dochter wil vermoorden. Buren verbergen de 15-jarige en bellen de politie. Bahri is gearresteerd in het appartement.

Nuran sterft ondanks een spoedoperatie in het ziekenhuis.

De meisjes worden in een verpleeghuis geplaatst. Het proces gaat in maart 2014 van start. Het blijkt dat Bahri een gevangenisstraf uitzat (voor geweld tegen zijn ex-vrouw en dochter) en vrijaf had toen hij de moord pleegde. Hij zwijgt over de misdaad. Een dochter maakt melding van dagelijkse mishandelingen en schoppen en jaren van geweld.

In juli wordt de dader door de regionale rechtbank van Hamm veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor moord.