MDNDR011 wil identificerende gegevens van N. Mehraban niet opvragen bij ABN AMRO

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

Aan: R. Geissen
Utrecht

Bezoekadres:          Zeist, Utrechtseweg 141
Korpsonderdeel:    districtrecherche
Behandeld door:     MDNDR011
Telefoon:                 030-6972999
Ons kenmerk:          –
Uw kenmerk:           uw email dd. 29.03.2012 15:38
Datum:                    02 april 2012
Onderwerp:             opvragen rekeningnummer

Mijnheer,

Op donderdag 29 maart 2012 heeft u een email verzonden naar de politie Utrecht, die uiteindelijk mij ter beantwoording is voorgelegd. In de email verzoekt u de identificerende gegevens op te vragen van in de email genoemde bankrekeningnummer en u het resultaat daarvan te berichten. In antwoord op dit verzoek bericht ik u het volgende:

Het opvragen van identificerende gegevens van een bankrekening kan geschieden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek en gebeurt door een opsporingsambtenaar. Het opsporingsonderzoek in het kader van uw strafzaak is inmiddels gesloten, gelet op de door u genoemde zittingsdatum, reden waarom ik uw verzoek niet kan honoreren. Hernieuwde opsporingsactiviteiten, waaronder dus ook het opvragen van identificerende gegevens, kunnen nu ter zitting aangevraagd worden.

Met vriendelijke groet,
De chef recherche / hulpofficier van justitie,

MDNDR011

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .