Top 3 van slechtste eerwraak doofpotaffaires uit onze geschiedenis

caret-down caret-up caret-left caret-right
Wij zien het helpen van mensen die op social media klagen dat autoriteiten eerwraak hebben verdoezeld als onze belangrijkste taak omdat wij van mening zijn dat eerwraak door autoriteiten altijd conform wet- en regelgeving moet worden afgehandeld ten einde het fenomeen te bestrijden.

Brede strafvervolging bij eerwraak

Justitiële richtlijnen van de Europese Unie schrijven politie en justitie in aangesloten lidstaten voor om bij eerwraak altijd tot brede vervolging van daders over te gaan.

Alle personen, die op de achtergrond een rol hebben gespeeld bij een moordaanslag, met als doel het herstellen van een geschonden eergevoel of het onmogelijk maken van een scenario waarbij gezichtsverlies zou kunnen optreden, zouden door autoriteiten zonder schaamte op basis van het eerlijke waargebeurde verhaal aan de rechtbank moeten worden gepresenteerd.

Als organisatie hebben wij 3 zaken in behandeling van klokkenluiders die het publiek erop wijzen dat autoriteiten sommige daders van eremoorden in bescherming nemen door systematisch alle aanwijzingen voor eerwraak en aangiften te negeren zodat er gesproken kan worden van 3 doofpotaffaires.

1. Narges Achikzei uit Zeist (3832 dagen Nederlands)

Narges AchikzeiOp 7 december 2009 wordt de mooie Afghaanse studente Narges Achikzei (23) door de zus van een vriend van haar verloofde Haroen Mehraban aan de Laan van Vollenhove in Zeist met benzine overgoten en in brand gestoken. 

Buurtbewoners wijzen er op dat de vrouw via een informeel moslimhuwelijk was gehuwd en al samenwoonde met de man waarmee ze 2 weken na de moordaanslag van haar familie officieel via een burgerrechtelijk huwelijk zou hebben moeten trouwen. 

Politie en Justitie kenden Narges Achikzei en Haroen Mehraban vanwege hun geëscaleerde juridische conflict met Ralph Geissen, de ex-werkgever van de vrouw waarbij over en weer aangiften zijn afgelegd. 

De ex-werkgever beschuldigd Narges Achikzei, Haroen Mehraban en hun advocaat Ruijzendaal van de inzegening van een informeel moslimhuwelijk, bedreiging, oplichting, afpersing, afleggen van valse aangiften en smaadschrift.

Narges Achikzei, Sahar Achikzei, Haroen Mehraban en hun advocaat Ruijzendaal beschuldigden de ex-werkgever van stalking per email, smaad en laster omdat zij beweren dat zij “Narges Mehraban en haar man” tegen wie zeker 60 aangiften zijn afgelegd vanwege internetoplichting niet kennen.

Een paar weken voor de brandmoord was bij de slachtoffers van oplichter N. Mehraban, die zich hadden verzameld op de website IntenetOplichting, echter bekend dat de geboortedatum van oplichter Narges Mehraban dezelfde was als de geboortedatum van Narges Achikzei omdat één van de slachtoffers via de lokale politie de personaliagegevens van de bank in handen had gekregen.

Een Officier van Justitie had zelfs een afspraak met Narges Achikzei en haar advocaat Ruijzendaal in zijn agenda staan om hun lasterzaak tegen haar ex-werkgever te bespreken toen Narges Achikzei werd geliquideerd.

In eerste instantie informeerde een anonieme rechercheur betrokken bij het moordonderzoek de media eerlijk via een kort interview bij een radiostation. Hij zei: “Vrouw slachtoffer eerwraak en vanwege afpersing van een bedrijf!” 

Deze quote is door meerdere mediabedrijven overgenomen en als basis gebruikt voor vijf nieuwe nieuwsberichten waarbij de Zeister brandmoord werd gekoppeld aan eerwraak als motief. Narges Achikzei’ familie en vrienden reageerden daar logischerwijs fel op en ze bestreden dat eerwraak het motief vormt voor de brandmoord. Volgens haar familie en vrienden was Narges Achikzei het gelukkigste meisje op aarde en had ze maar één vijand: haar ex-werkgever Ralph Geissen.

Politiewoordvoerder Thomas Aling gaf aan dat hij bekend was met de meest genoemde motieven voor de brandmoord op Narges Achikzei zoals eerwraak, afpersing van een bedrijf en een volstrekt geëscaleerd juridisch conflict, maar dat een heel ander motief zoals een jaloerse liefdesrivale ook een mogelijkheid kan zijn.

Op televisie vroegen de autoriteiten aan de bevolking om hen te helpen met het vinden van het juiste motief voor de brandmoord. Expliciet is uitgesproken dat mensen niet hoefde te bellen om de politie te wijzen op het juridische conflict waarin Narges Achikzei was betrokken. Een conflict dat volgens de politiewoordvoerder niks te maken had met haar islamitische achtergrond.

Vervolgens gingen Zeister rechercheurs bestrijden dat ze in de beginfase van het moordonderzoek in de media hadden gebracht dat Narges Achikzei slachtoffer is van eerwraak. De teamleider van het grootschalige onderzoeksteam bezwoer zelfs op nationale televisie dat er helemaal geen aanwijzingen waren voor eerwraak en dat haar familie er niks mee te maken heeft. 

Tegen de opdrachtgevers van de Zeister brandmoord zou de teamleider zelfs hebben gezegd dat de ex-werkgever van Narges Achikzei het moordonderzoek frustreert met zijn publicaties op het internet.

In de onherroepelijke vonnissen van de rechtbanken staat in een reconstructie van de Zeister brandmoord dat executeur Aryan Rostai een half uur voorafgaand aan de brandmoord eerst op bezoek is geweest bij de ouders van Narges Achikzei die even verderop in dezelfde straat wonen.

Vanwege de totaal corrupte opstelling van politie Zeist en het Openbaar Ministerie Midden-Nederland is de brandmoord op Narges Achikzei thans officieel een moord zonder motief omdat executeur Aryan Rostai bij alle rechtszittingen jaloezie heeft tegengesproken en de meest genoemde motieven zoals eerwraak, afpersing van een bedrijf en een volstrekt geëscaleerd juridisch conflict door politie en het OM niet zijn besproken.

Executeur Aryan Rostai zei dat ze niet verliefd was op Haroen Mehraban en sprak tegen dat ze jaloers was op Narges Achikzei. Volgens haar advocaat Ausma kon het Openbaar Ministerie het jaloezie-motief niet hard maken en moet er iets anders aan de hand zijn.

Agenten die betrokken waren bij het geëscaleerde juridische conflict van Narges Achikzie voelden zich vervolgens beledigd omdat Ralph Geissen iedereen er op wijst dat ambtenaren bij Politie Zeist eerwraak en 60+ aangiften doelbewust hebben verdoezeld ten einde hun eigen corrupte optreden voorafgaand aan de brandmoord te camoufleren. Op basis van de aangifte van een beledigde agente is het Openbaar Ministerie een strafzaak begonnen tegen Ralph Geissen vanwege vermeende smaad, laster en belediging van ambtenaren in functie. Deze strafzaak wordt binnenkort in hoger beroep behandelt bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hier vindt u de valse dagvaarding van het Openbaar Ministerie.

De Inspectie Justitie en Veiligheid is van oordeel dat het Gerechtshof zonder enige bemoeienissen van hun kant onpartijdig kan beoordelen of dit de slechtste doofpotaffaire uit onze geschiedenis is of dat er conform de ambtsverklaringen van beledigde politiemedewerkers sprake is van smaad, laster en belediging van ambtenaren in functie.

2. Saroj Mahila uit Rajasthan (876 dagen India)

Saroj Mahila

Op 10 januari 2018 wordt het lichaam gevonden van een vrouwelijke agente, genaamd Saroj Mahila (24). Ze zou zichzelf hebben opgehangen volgens de verhalen van haar familie. 

Volgens haar verloofde Hemant Mohanpuriya klopt er niets van die verhalen en wilde Saroj niet meewerken aan een gedwongen huwelijk en is ze daarvoor door haar eigen familie gestraft. 

Omdat Saroj’s broers ook werkzaam zijn bij de politie heeft Politie Rajasthan deze zaak niet professioneel, onpartijdig en eerlijk onderzocht, maar de moord afgehandeld als ware het een zelfmoord op basis van de verhalen van haar familie.

Het slachtoffer Saroj had op 27 november 2017 geklaagd over haar familie bij een Vrouwencommissie in Jaipur. Haar familie zou haar hebben gedwongen om te gaan samenwonen met een man waarmee ze was gehuwd toen ze 2,5 jaar oud was.

Saroj weigerde met de man mee te gaan en verklaarde te willen trouwen met een man van haar eigen keuze en vroeg om bescherming tegen haar familie.

De Vrouwencommissie had haar onderdak gegeven in een opvanghuis in Jaipur. Enkele dagen later kwam haar broer Shivlal, een hoofdagent, naar Jaipur en beloofde de autoriteiten dat ze haar niet tot een relatie zouden dwingen. 

Op 12 december 2017 werd Saroj samen met haar broer naar huis gestuurd. Op 10 januari 2018 werd ze hangend aan de plafondventilator van haar huis aangetroffen in het bijzijn van haar familie. 

De broer van Saroj had aangifte gedaan tegen Hemant Mohanpuriya vanwege zogenaamde smaad, laster en belediging omdat Hemant in een aangifte en op het internet naar hen wees als betrokkenen bij de moord.

De voorzitter van de Commissie Justitie Prakash Tatia besliste in oktober 2019 dat de Indiase overheid aan klokkenluider Hemant Mohanpuriya een symbolische vergoeding van 1.500 euro moet gaan betalen als teken van waardering voor zijn niet aflatende inspanningen om gerechtigheid te krijgen voor het slachtoffer en de ontberingen die hij daarbij ondervond van de politie.

3. Deeksha Gupta uit Up (293 dagen India)

Deeksha GuptaDeeksha Gupta (24) studeerde aan een universiteit en was verliefd op een van haar klasgenoten. De verliefdheid was wederzijds en ze wilden graag met elkaar trouwen. 

Beiden hebben met hun ouders gesproken over de huwelijksplannen. De ouders van de jongen waren het daarmee eens, maar de ouders van het meisje wilden dat niet. Ze waren totaal tegen hun liefde. Deeksha probeerde hen vaak te overtuigen van het belang van het willen trouwen met een man van haar eigen keuze, maar ze waren het er niet mee eens en zeiden haar dat ze geen contact meer met die jongen mocht hebben. 

Toen Deeksha’s ouders en andere familieleden in februari 2019 ontdekten dat Deeksha nog steeds contact zou hebben met die jongen hebben ze Deeksha in hun huis opgesloten. Ze dwongen haar om haar studie en onderzoeksprojecten achter zich te laten en ze mocht op geen enkele manier contact opnemen met anderen.

Deeksha was het er niet mee eens om die jongen te verlaten. Toen hebben familieleden zich voorgenomen om haar te vermoorden. Ze hadden een vergunning voor een pistool. Op 16 augustus werd Deeksha twee keer neergeschoten.

Toen de buren afkwamen op het geluid van geweerschoten, lag Deeksha dood op de grond. Buren werd verteld dat het meisje zelfmoord heeft gepleegd, maar hoe kan iemand zelfmoord plegen door twee keer op zichzelf te schieten? Toen vroegen ze hun buren om hen te helpen en te beschermen tegen de politie en de media.

De buren hebben geluisterd. Niemand heeft de politie gebeld. In plaats daarvan gingen ze naar haar crematie, twee uur na haar moord. Ze hadden geen droog hout voor de crematie, dus gebruikten ze er benzine voor en de onverbrande resten werden in een rivier gegooid om alle bewijzen te vernietigen.

Nu doen ze net alsof er helemaal niks aan de hand is. Vanwege aandacht via de sociale media kwam de politie op de een of andere manier in contact met de familie, maar het was toen al te laat. Familieleden reageerden alsof er niets ernstigs was gebeurd, het meisje leed aan Diarree en ze is daaraan gestorven. Het is dus een natuurlijke dood en er wordt dus geen strafzaak geopend. Ze hadden allerlei valse documenten over haar ziekte verzameld.

Conclusie: Doofpotcultuur en vriendjespolitiek

De redenen waarom ambtenaren bij politie en het OM er soms voor kiezen om in het geheim  een eremoord in juridische zin af te handelen als een zelfmoord, familiedrama of crime passionnel houden vermoedelijk verband met (politieke) beïnvloeding van hogerhand, wijdverbreide corruptie, hoge werkdruk en een doofpotcultuur. 

Als daders van eerwraak weten dat ze leven in een land met autoriteiten die een oogje dichtknijpen bij eerwraak dan zal vanwege de lage gepercipieerde pakkans het aantal eremoorden in dat land stijgen.

Het belangrijkste doel van de EU met het uitvaardigen van de Justitiële richtlijn om bij eerwraak altijd tot brede vervolging over te gaan is om het aantal eerwraakzaken binnen de EU te verlagen. 

Als autoriteiten binnen de EU zich houden aan wet- en regelgeving en bij eerwraak altijd tot brede vervolging overgaan dan zal de gepercipieerde pakkans van de daders stijgen en kan niet worden uitgesloten dat sommigen zelfs gaan afzien van het plegen van eerwraak omdat brede vervolging van de gehele dadergroep een hele berg ellende voor hen met zich meebrengt waar ze niet op zitten te wachten. 

Wij strijden voor gerechtigheid voor de slachtoffers van eerwraak en omdat de politie daarbij als onze tegenstander fungeert is het niet ongebruikelijk dat doofpotaffaires zich vele jaren voortslepen voordat autoriteiten uiteindelijk toegeven dat ze conform alle beschuldigingen eerwraak hebben verdoezeld, hun excuses aanbieden en de eerwraak alsnog conform wet- en regelgeving gaan afhandelen.

Help ons doofpotaffaires bij eerwraak te onderzoeken

Ken je zelf een eerwraak die door autoriteiten is weggemoffeld en die nog slechter is dan de voorbeelden uit ons overzicht? Neem dan contact met ons op en dan kunnen we bekijken hoe we de slachtoffers in die zaak recht kunnen doen.

Corrupt Openbaar Ministerie Midden-Nederland verloochent eerwraak slachtoffer Narges Achikzei

Corrupt Openbaar Ministerie Midden-Nederland kende Narges Achikzei en haar informele moslimman Haroen Mehraban vanwege hun aangiften bij politiebureau Zeist tegen mij als haar ex-werkgever. Toen Narges Achikzei door de zus van een vriend van Haroen Mehraban in brand werd gestoken en hij valselijk naar mij wees als waarschijnlijke dader/opdrachtgever toen verloochenden de autoriteiten eerwraak-slachtoffer Narges Achikzei omdat haar verhaal niet past bij een door hen gewenste positieve beeldvorming rondom Politie Zeist, het Openbaar Ministerie Midden-Nederland, Islam en Afghaanse vluchtelingen.

De juridische verwikkelingen rondom brandmoordslachtoffer Narges Achikzei in een tijdlijn

De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

Interactieve infographic over de Zeister brandmoord

Corrupte Nederlandse autoriteiten kozen voor jaloezie als motief. “Iemand wilde niet dat Narges zou gaan trouwen, Aryan R. was hopeloos verliefd op Haroen Mehraban” loog Officier van Justitie Mr. MDNDR014 voor rechtbank Midden Nederland.

Ik irriteerde mij ook aan het woord ‘AfghAantje’, verder vind ik het belachelijk dat ze verbrand is, en dit alleen omdat haar huwelijk niet geldig is. Wacko

Getuigenis 224 van 225 in moordzaak Narges Achikzei

Burger
Ik irriteerde mij ook aan het woord 'AfghAantje', verder vind ik het belachelijk dat ze verbrand is, en dit alleen omdat haar huwelijk niet geldig is. Wacko

De enige die de familie de schuld geeft, is de ex-werkgever met zijn meerdere accounts. Dat heeft al iedereen door. Iedereen weet hoe vaak hij veroordeeld is geweest.

Getuigenis 133 van 225 in moordzaak Narges Achikzei

Vriend
De enige die de familie de schuld geeft, is de ex-werkgever met zijn meerdere accounts. Dat heeft al iedereen door. Iedereen weet hoe vaak hij veroordeeld is geweest. Dat zegt meer dan genoeg voor de goed begaafde Nederlanders. De ex-werkgever heeft het een paar keer over eerwraak gehad. Wie heeft dan de opdracht gegeven voor de eermoord en waarom zou het om eerwraak gaan? Zowel Narges en haar verloofde waren slechts culturele moslims. Bovendien waren ze verliefd op elkaar en waren verloofd. Ik zie geen enkel reden voor eerwraak. En al die e-mails op oplichters.nl waren nep, gemaakt en gemeld door 1 persoon die Narges en haar verloofde zwart wilde maken.

Misdaadjournalist Martin Kok: “ex-werkgever Ralph zegt,…

Getuigenis 225 van 225 in moordzaak Narges Achikzei

Journalist
ex-werkgever Ralph zegt,…Ik kreeg een mailtje van een ex verdachten in een moordzaak die nu veel werk stopt om de onderste steen boven water te krijgen. Zie hier onder hoe de mail begint en het door hem gemaakt filmpje op YouTube . Ralph Geissen is iemand die niet echt gauw van opgeven weet. Hij ziet er een complot deze zaak. Aryan R tot 12 jaar en TBS veroordeeld voor de moord op het Afghaanse meisje. Maar Ralph Geissen besteed er tot de dag vandaag veel werk in om zijn punt te maken. -Misdaadjournalist Martin Kok "Momenteel ben ik bezig met een compilatie over het Zeister brandmoord schandaal. Het eerste half uur is klaar en jij krijgt als nieuwe misdaadjournalist van mij een exclusieve preview. Naar verwachting is de definitieve versie een dezer dagen klaar voor publicatie. Uiteindelijk seponeerde het OM de dubieuze strafzaak tegen mij toen Narges al 1,5 jaar onder de grond lag. Deze zaak ligt gevoelig bij iedereen. Naar mijn overtuiging is dit een schandaal. Zeister politie staat zeer slecht bekend en kan mij zo voorstellen dat Narges niet alleen vanwege ‘familie-eer’ is vermoord. Eerwraak in de doofpot vanwege corruptie, islam, juridische afpersing etcetera. Menselijkerwijs kan ik begrijpen dat politie eerwraak in het belang van de nabestaanden graag zouden willen tegenspreken. Maar in dit geval weet iedereen waarom Narges is vermoord en dat het zeer waarschijnlijk eergerelateerd geweld is. Dan een buitenlandse man zich beledigt voelt en zijn oneer door een Afghaans meisje laat ‘wegwassen’. Wanneer jij net als ik en vele anderen ziet want er aan de hand is en vind dat jij als eerlijke goedaardige misdaadjournalist ook weleens een beruchte moordzaak ‘uit de oude doos’ mag gaaan oplossen.Ik zou Haroen Mehraban dolgraag door het OM vervolgd zien worden. Ik trek de vervolgingsgrens bij Narges’s zusje/familie. Advocaat Ruijzendaal is paar jaar terug overleden, vandaar dat hij geen balkje voor zijn ogen heeft. Ik heb het gehele dossier digitaal beschikbaar, alle aangiften van betrokkenen. Je kunt altijd mij als getuige aanvoeren, “ex-werkgever Ralph zegt…..”Nou, hier de video kei- en keihard voor Zeister politie, voor Justitie en voor een zekere Afghaanse familie uit Zeist. Ik wil Kamervragen over deze zaak laten stellen. Ik vind het echt niet kunnen wat Zeister politie en Justitie hebben gedaan. Een andere misdaadjournalist die naar mij wees als moordenaar (meermaals) en nu er van overtuigd is dat Aryan een jaloerse liefdesrivale is. Ik bedoel je kunt een mooi verzonnen verhaal schrijven zoals je collega’s , of je schrijft de keiharde confronterende waarheid. Het is een schandaal."