Verstekvonnis van rechtbank Utrecht vanwege arbeidsconflict van N. Achikzei met Advios Assurantiën BV

De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
in naam der Koningin

vonnis


RECHTBANK UTRECHT

Sector kanton

Locatie Utrecht

Zaaknummer: 581426 UC EXPL 08-9098

verstekvonnis d.d. 9 juli 2008

inzake

Narges Achikzei
wonende te Zeist
toev.nr. 4 GW4533
gemachtigde RBN Advocaten
eisende partij,

tegen:

Advios Assurantiën B.V.
gevestigd Chilidreef 11
3563 HD Utrecht
gedaagde partij.

Overwegingen van de kantonrechter

De eisende partij heeft een vordering ingesteld.
De gedaagde partij heeft niet (tijdig) geantwoord en evenmin uitstel gevraagd, zodat tegen
deze verstek is verleend.
De vordering zal, nu deze de kantonrechter niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, bij
verstek worden toegewezen.

veroordeelt de gedaagde partij om tegen bewijs van kwijting aan de eisende partij te betalen:

1. € 1.700,00 bruto ter zake van het loon over de maand mei 2008;
2. € 1.632,00 bruto ter zake van niet uitbetaald vakantiegeld;
3. € 567,00 bruto ter zake van niet uitbetaalde vakantiedagen;
4. de wettelijke verhoging ex art. 7:625 BW ad 50% over de onder 1. t/m 3. genoemde
toegewezen bedragen;
5. de wettelijke rente over hetgeen onder 1. t/m 4. is toegewezen, vanaf 1 juni 2008 tot de
dag der voldoening;

 

 

Zaaknummer: 581426 UC EXPL 08-9098 blad 2


Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt de gedaagde partij tot betaling van de proceskosten aan de zijde van de eisende
partij, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 461,44, waarin begrepen € 175,00 aan
salaris gemachtigde, te betalen aan de griffier van de rechtbank Utrecht;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M. van Lieshout, kantonrechter, en is in aanwezigheid van
de griffier in het openbaar uitgesproken op 9 juli 2008.

 

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .