Aangifte van Mr. P.H. Ruijzendaal tegen R. Geissen vanwege belediging bij politie Zeist

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
Politie Utrecht
District Binnensticht
Ondersteuning
PL0920/09-342608

P R O C E S – V E R B A A L
VAN AANGIFTE


Door ondergetekende verbalisant(en) werden achtereenvolgens
van de hieronder vermelde personen de personalia en
eventuele verklaring vastgelegd.

Pleegplaats/-adres ZEIST, BERGWEG 25 A
Nadere omschrijving bedrijf/(s)terrein
Incident belediging
Pleegdatum/-tijd dinsdag 17 november 2009 15:00 uur en
dinsdag 17 november 2009 15:00 uur


Aangever/benadeelde RUIJZENDAAL, PETER HANS
Geb.datum/-plaats 13 maart 1955 te SOEST
Adres/-plaats BERGWEG 25 A te ZEIST
Postcode/telefoon 3701 JJ 0306939001

“Ik doe aangifte van smaad/smaadschrift. Mijn eer en goede naam is door de verdachte aangerand, doordat de verdachte mij onterecht beschuldigd van het plegen van strafbare feiten en onwaarheden over mij openbaar maakt.De verdachte heeft kennelijk het doel om daaraan ruchtbaarheid te geven. Dit bleek mij uit het volgende: Hij gebruikt mijn naam en foto’s van mij in beledigende teksten en tekeningen. Vervolgens verspreid de verdachte de beelden en teksten via internet. Dat is zeer schadelijk voor mijn advocaten praktijk.

Naar aanleiding van een conflict met twee clienten van mij,die ik tijdens een rechtszaak heb bijgestaan, is de verdachte begonnen met het verspreiden van meerdere smaadschriften via meerdere websites. Ik noem bijvoorbeeld loedertje.nl, internetoplichting.nl en internetmisleiding.nl. De verdachte verteld op deze soort websites, op ergerlijke wijze, onwaarheden. Ik word dan onterecht beschuldigd van afpersing, bedreiging, oplichting, seksueel misbruik/verkrachting/ aanranding, misbruik subsidie, regelen moslimhuwelijk en doodsverwensing.

Ik vind het ook heel erg, dat de verdachte persoon, deze informatie ook naar derden verzendt, zoals Raad voor Rechtsbijstand, Site Favon.org (contact persoon Karen van Velzen), journalist Stan de Jong en tv programma’s.

Mijn cliënten hebben ook aangifte tegen de verdachte gedaan, maar het verspreiden van de schadelijke smaad berichten is tot nu toe niet gestopt. Zie de mutatie’s: PL0920/09-285765 en PL0920/09-001375.Ondanks een veroordeling in een kort geding door de President van de rechtbank van Utrecht met dwangsom, gaat deze persoon toch door met het beledigen en verspreiden van smaadschriften. Zie zaaknummer: 266472/KG ZA 09-426

Ik geef aan de politie kopies van de meest ergerlijke en onlangs verschenen smaadschriften ten behoeve van verder onderzoek. Om alle smaadschriften te kopiëren is teveel. Er zijn verschillende websites te vinden waarop de smaadschriften worden gepubliceerd.

PL0920/09-342608- 1

 

PL0920/09-342608


Het meest is op loedertje.nl. Ik voel mij door de verdachte heel erg benadeeld en in mijn eer en goede naam aangetast. Wanneer men op mijn naam gaat zoeken op het internet, dan wordt men eerst geconfronteerd met deze schadelijke onwaarheden. Dat is zeer schadelijk voor mijn werk als advocaat.De verdachte persoon is Ralph Geissen, geboren op 13-04-1977 te Utrecht en wonende te Utrecht. De totale schade is nog onbekend. Als of namens de benadeelde partij wil ik de ontstane schade in het kader van een eventueel strafproces verhalen op de verdachte.

Ik wens te worden geïnformeerd over het verloop en de afdoening van de strafzaak. Na voorlezing en volharding met verbalisant getekend.

(aangever/benadeelde) (verbalisant)


Vermiste goederen Indien van toepassing: zie verklaring betrokkene
Letsel niet van toepassing
Schade niet van toepassing
Schadebedrag 0,00 EUR


Dt/td opn. aangifte woensdag 18 november 2009 14:58 uur
Verbalisant(en) SEDOC, EARLE HARVEY,
Medew.Service van politie Utrecht, district Binnensticht,
buitengewoon opsporingsambtenaar, aktenummer 6029961/0


Artikel(en) 261 LID 1 Wetboek van Strafrecht
261 LID 2 Wetboek van Strafrecht


M.O. -omschrijving Via smaadschriften en verspreiden van onwaarheden,
opzettelijk beledigen en de eer en goede naam van de
aangever aanranden.


Signalement(en) indien van toepassing: zie verklaring betrokkene


Sluiting Opgemaakt te ZEIST op 19 november 2009 door
Verbalisant(en)
SEDOC, EARLE HARVEY, op ambtseed

(verbalisant)

PL0920/09-342608- 2 *

 

Politie Utrecht, district Binnensticht
bezoekadres : Utrechtseweg 141
postadres : Postbus 514
3700 AM Zeisttelefoon.nr. : 0900 – 8844
fax.nr. : 030-6972999

Aan de heer
P.H. RUIJZENDAAL
Bergweg 25 A
3701 JJ ZEIST

Ons kenmerk: PL0920/09-342608
Datum : 19 november 2009

Hierbij ontvangt u :

☒ ingevolge afspraak de aangifte in tweevoud.

01 exemplaar (met stempel) is voor u. Ik verzoek u om die te ondertekenen en te gebruiken voor uw administratie. Wilt u daarbij altijd een kopie voor uw zelf bewaren.

01 exemplaar (zonder stempel) is voor onze politie-administratie.
Ik verzoek om die te ondertekenen en naar mij te retourneren doormiddel van de ingesloten antwoordenveloppe.

Afdeling: Binnen ondersteuning

Afzender: E.H. SEDOC

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .