Aangifte van Z. Mehraban en N. Achikzei tegen R. Geissen vanwege belediging bij politie Zeist

De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
Politie Utrecht
District Binnensticht
Ondersteuning
PL0920/09-285765

P R O C E S – V E R B A A L
VAN AANGIFTE


Door ondergetekende verbalisant(en) werden achtereenvolgens
van de hieronder vermelde personen de personalia en
eventuele verklaring vastgelegd.

Pleegplaats/-adres          ZEIST, LAAN VAN VOLLENHOVE 2175
Nadere omschrijving     openbare weg/plaats
Incident                         belediging
Pleegdatum/-tijd            tussen donderdag 18 december 2008 00:00 uur en
zaterdag 17 oktober 2009 00:00 uur


Aangever/benadeelde  MEHRABAN, ZAMAN
Geb.datum/-plaats       4 april 1979 te KABUL
Adres/-plaats                LAAN VAN VOLLENHOVE 2175 te ZEIST
Postcode/telefoon        3706 GW 0641371511

“Ik doe aangifte van smaad, dan wel smaadschrift.
Mijn eer en goede naam is door de verdachte aangerand
doordat de verdachte mij beschuldigd van het plegen van
strafbare feiten. De verdachte had het kennelijke doel om
daaraan ruchtbaarheid te geven. Dit bleek mij uit het
volgende.Door mijn vriendin, genaamd Narges Achikzei, is
onder proces nummer 08-365181 reeds eerder aangifte gedaan
van smaad dan wel smaadschrift tegen de in deze aangifte
genoemde verdachte. Deze aangifte is reeds onder de rechter
en hierin zal binnenkort de rechtszitting plaats vinden.
Door mijn vriendin wordt ook in deze aangifte genoemd
als benadeelde.

Ik kan u zeggen dat in afwachting van de genoemde
zitting de verdachte zich nog steeds schuldig maakt aan
smaad dan wel smaadschrift. Ik voel mij dan ook wederom
door de verdachte benadeeld en in mijn eer en goede naam
aangetast.

Door verdachte is op meerdere internetsites te
kennen gegeven dat zowel ik als ook mijn vriendin , zich
bezig houden met oplichting praktijken. Ook stuurt de
verdachte mails naar mij waarin ik en mijn vriendin worden
beschuldigd van oplichting en aan zijn adres gepleegde
bedreigingen. Enkele van deze mails stel ik u hierbij te
beschikking.

Het is mij bekend dat de website www.loedertje.nl
wordt gebruikt door de verdachte om mijn naam en goede eer
aan te tasten. Door de verdachte wordt op deze site onder
meer gesteld dat mijn vriendin en ik ons bezig houden met
oplichting praktijken en dat wij valse aangiften zouden
doen. Tevens worden op deze site de naamsgegevens van mij
en mijn vriendin kenbaar gemaakt. Ook heeft de verdachte
het rekening nummer van mijn vriendin hierop vermeld.

PL0920/09-285765- 1

PL0920/09-285765


Geheel onderaan de site Loedertje.nl zijn door de
verdachte diverse “links” geplaatst. Deze links verwijzen
naar diverse door de verdachte opgemaakte en gepubliceerde
stukken. In al deze opgemaakte stukken worden mijn vriendin
en ik door de verdachte van strafbare feiten beschuldigd
terwijl dit niet zo is. Een uitdraai van de website
Loedertje.nl stel ik u hierbij ter beschikking.Op de site www.opgelichtopinternet.nl,
internetmisleiding.nl en www.expiratieweb.nl zijn door de
verdachte ook misleidende en beschuldigende verhalen over
mij en mijn vriendin gepubliceerd. Door de verdachte zijn
op meerdere sites mij gegevens en die van mijn vriendin
gepubliceerd. Ik kan u zeggen dat wanneer u mijn of mijn
vriendin’s naam “googeled”, er diverse negatieve en
onjuiste berichten worden getoond.

Ik kan u zeggen dat de smaad en smaadschrift
ernstige en bedreigende vormen aan begint te nemen. Zo
mocht ik van de verdachte een doorgezonden bericht
ontvangen waarin stond dat een persoon, die zich uit geeft
als Richard Dekker, zich graag wil bemoeien met de “zaak”
van de verdachte. Deze persoon stelt dat hij graag op de
hoogte wordt gebracht van onze gezins structuur en dat deze
graag de zwakke plekken in onze familie wil weten, als ook
foto’s wil ontvangen. Ik ben dan ook bang dat door onbekend
mij of mijn familie iets zal worden aangedaan.

Doordat mijn naam op diverse sites in verband
wordt gebracht met negatieve berichten ondervind ik hinder,
dan wel kan ik in de toekomst hinder ondervinden bij onder
andere sollicitaties. Ik wil dan ook dat de verdachte deze
berichten wist of laat verwijderen zodat mijn naam
geschoond wordt.

Ik wens te worden geinformeerd over het verloop en de
afdoening van de strafzaak.

Na voorlezing en volharding met verbalisant getekend.

(aangever/benadeelde)          (verbalisant)


Vermiste goederen        Indien van toepassing: zie verklaring betrokkene
Letsel                            niet van toepassing
Schade                          niet van toepassing
Schadebedrag                0,00 EUR


Dt/td opn. aangifte        zaterdag 17 oktober 2009 14:09 uur
Verbalisant(en)              BOLT, ARNAUD FERDINAND,
surveillant van politie Utrecht, district Binnensticht


Artikel(en)                    261 LID 1 Wetboek van Strafrecht
261 LID 2 Wetboek van Strafrecht


M.O. -omschrijving      Door de verdachte werden via internet diverse
onware verhalen over de aangever verspreid, kennelijk met
als doel diens naam en goede eer aan te tasten.


Signalement(en)           indien van toepassing: zie verklaring betrokkene


Sluiting                        Opgemaakt te ZEIST op 17 oktober 2009 door
Verbalisant(en)
BOLT, ARNAUD FERDINAND, op ambtsbelofte
(verbalisant)

PL0920/09-285765- 2

 

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .