R. Geissen klaagt bij politie Zeist over het optreden van Anita Frielink (ps) en MDNDR011 bij Affaire Mehraban

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

Ralph Geissen


From: Ralph
To: 2123@utrecht.politie.nl
Sent: Monday, November 30, 2009 2:20 PM
Subject: Fw: Klacht politieoptreden

De bedrijfsschade vanwege de afpersingcampagne is door een accountantskantoor berekend op 200.000 euro, in mijn aangifte van PL0920/09-192579 is een bedrijfsschade opgenomen van 150.000 euro.

Indien Politie Zeist geen actie wenst te ondernemen tegen deze oplichters tegen wie 100 tot 500 aangiften zijn afgelegd in geheel Nederland, de oplichters die zo schrikbarend veel mensen hebben gedupeerd waarbij alle benadeelden als collectief oproepen om deze mensen snoeihard aan te pakken dan deins ik er niet voor terug om de amateuristische houding van Politie Zeist in alle eerlijkheid op het Internet te bespreken waarbij de namen worden genoemd van de agenten die aantoonbaar BRODDELWERK hebben geleverd.

Wanneer ik deze week niet wordt gebeld door Politie Zeist en wordt uitgenodigd voor een gesprek ten einde de Affaire Mehraban te beeindigen of wanneer de verdachten van grootschalige oplichting niet door Politie Zeist worden gearresteerd dan mag ik daarover als burger mijn negatieve mening uitspreken. Ik weet precies hoever ik mag gaan m.b.t. Naming & Shaming.

Met vriendelijke groet,
Ralph Geissen


From: Ralph
To: 2123@utrecht.politie.nl
Sent: Monday, November 30, 2009 3:24 AM
Subject: Fw: Klacht politieoptreden

Besef dat er maar liefst 7 verschillende topics bij www.opgelichtopinternet.nl worden gekoppeld aan deze daders en dat Advios Assurantiën BV (www.expiratieweb.nl) en ik failliet zijn verklaard op basis van dubieuze vonnissen uitgesproken door misleidde rechters. In het AssurantieMagazine is al opgetekend dat Geissen “kapot is geprocedeerd” en dat er “bij Politie aangifte is gedaan tegen de ex-medewerkers vanwege oplichting”.

Gezien het schrikbarend hoge aantal aangiften dat tegen deze verdachten is afgelegd (ca. 500+), het aantal websites dat zich bezig houd met de bestrijding van internetoplichting en verschillende topics in behandeling heeft en de betrokkenheid van mijzelf en die van een misbruikende advocaat is het onvermijdelijk dat deze zaak t.z.t. in de mediabelangstelling zal staan.

Ik deins er niet voor terug om de rol van Politie Zeist op mijn websites te bespreken of om in alle eerlijkheid de namen van agenten te noemen die grote fouten hebben gemaakt m.b.t. de Affaire Mehraban.

Wanneer Politie Zeist gewoon haar werk zou hebben gedaan dan zou de Affaire Mehraban al lang geleden zijn opgelost en zouden honderden consumenten niet zijn gedupeerd. Waarschijnlijk is Narges in de tussentijd ook al bezwangerd, hetgeen het natuurlijk behoorlijk lullig maakt aangezien de Offcier van Justitie 6 tot 14 jaar gevangenisstraf tegen haar kan eisen.
Alle criminele acties van deze verdachten hebben zij uitgevoerd via Narges Achikzei, haar handtekening staat onder de aangifte bomvol aantoonbaar leugenachtigheden en zij is degene die zich op feestjes en partijen voorstelt als Narges Mehraban en houder is van de ABN AMRO rekening 47.86.32.320.

Mijn voorstel is dan ook dat Politie Zeist snel in actie komt en dat er niet langer wordt getreuzeld. Kans bestaat dat deze oplichters in december opnieuw tientallen argeloze consumenten op Marktplaats.nl oplichten. Mits zij katvangers nog zo gek krijgen om aan hen hun bankpasje en pincode te geven.

Anita Frielink (ps) kan mij misschien een vervelend ventje vinden, datgene wat zij had moeten doen heb ik uiteindelijk wel gedaan. Indien zij nog een fout maakt dan zet ik haar naam direct op onze website. Zij kan toch geen rechtszaak tegen mij aanspannen, het heeft geen nut omdat ik toch al failliet ben beland het bij mijn curator.

Het wordt tijd dat Politie Zeist een einde maakt aan de oplichting en afpersingpraktijken van N. Achikzei, S. Achikzei, A. Achikzei, H. Mehraban en hun raadsman P.H. Ruijzendaal.

Met vriendelijke groet,
Ralph Geissen

From: Ralph
To: 2123@utrecht.politie.nl
Sent: Sunday, November 29, 2009 10:50 PM
Subject: Fw: Klacht politieoptreden

Ik wordt door Officier van Justitie n.a.v. het broddelwerk van Anita Frielink (ps) strafrechtelijk vervolgd omdat ik onze voormalige medewerkster Narges Achikzei heb gekoppeld aan Narges Mehraban. Ik ben zeker geen type dat niet goed nadenkt over het uitspreken van beschuldigingen. Narges Achikzei heeft zich zelf in het verleden tegenover mij gepresenteerd als Narges Mehraban, onderstaand printscreen zegt alles.

Hoe ridicuul en beschamend is het dan dat ik als ex-werkgever en grootste benadeelde van Achikzei/Mehraban & Ruijzendaal door Justitie wordt vervolgd?????

Indien Politie Zeist fout op fout op fout blijft stapelen dan moet Politie Zeist t.z.t. niet verbaast zijn wanneer ik als slachtoffer ook dader wordt. Ik ken genoeg mensen die Achikzei/Mehraban & Ruijzendaal willen pakken vanwege datgene wat zij hebben geflikt. Ik heb de afgelopen 1,5 jaar vasthoudend aangedrongen op strafvervolging en ik keer op keer op keer loop ik tegen een betonnen muur waar naïeve mensen bepalen wie er wel en wie er niet strafrechtelijk worden vervolgd. Het is écht zeer beschamend en mijn geduld is écht op.

Met vriendelijke groet,

Ralph Geissen

PS: Ik wil zeker niet dreigen naar Politie of naar de oplichters. Maar ik begin inmiddels toch echt kwaad te worden…

From: Ralph
To: 2123@utrecht.politie.nl
Sent: Sunday, November 29, 2009 9:55 PM
Subject: Fw: Klacht politieoptreden

Geachte heer, mevrouw,

Anita Frielink (ps) heeft weliswaar gebeld naar ABN AMRO om informatie te verkrijgen inzake N. Mehraban (bankrekeningnummer 478632320, zij had echter alleen de adresgegevens opgevraagd (ergens in Dordrecht, omdat Narges Achikzei woont in Zeist en zegt dat zij niet de gezochte oplichtster is vertelde Anita Frielink (ps) tegen mij dat “het hele andere mensen zijn”).

Anita Frielink (ps) heeft daarmee aantoonbaar BRODDELWERK geleverd omdat de personaliagegevens van ABN AMRO
uitwijzen dat rekeningnummer 47.86.32.320 is geregistreerd ten name van Narges Mehraban met geboortedatum 18-09-1986.

Narges Achikzei is geboren op 18-09-1986 en door mij als oplichter gekoppeld aan N. Mehraban omdat zij via een informeel illegaal moslimhuwelijk is getrouwd met Haroen Mehraban. Omdat zij het huwelijk niet hebben geregistreerd bij de Burgerlijke Stand staat Narges Mehraban niet het systeem.

Op het afleggen van een valse aangifte staat een boete en er staat een boete op het niet registreren van een huwelijk bij de Burgerlijke Stand. Mijn verzoek is dan ook om deze oplichters op te pakken en strafrechtelijk te vervolgen.

Anita Frielink (ps) had een hoop ellende/gezeur en gedupeerden kunnen voorkomen wanneer zij destijds niet zo naïef was geweest en goed haar werk (=waarheidsvinding) zou hebben gedaan. De strafzaak van 15 december 2009 moet absoluut door de Officier van Justitie worden ingetrokken.

Wanneer Politie Zeist weigerachtig blijft om tot actie over te gaan en deze oplichters te arresteren dan zetten deze slechte mensen hun oplichtingspraktijken gewoon door. Hoog tijd dat Politie Zeist een einde maakt aan de langdurige afpersingcampagne van deze mensen, tot op heden blijft het een Crime in Action.

Een deel van de bewijslast tegen de oplichters is gepubliceerd op www.loedertje.nl, Politie en Justitie komen regelmatig op de website. Niet om te bekijken waarop zij mij kunnen aanpakken m.b.t. smaad & laster maar omdat zij net als mij deze oplichters willen pakken en wensen dat gedupeerden worden gecompenseerd.

Het opsporingsonderzoek is al uitgevoerd en het Openbaar Ministerie heeft als voorschrift dat er “in panklare zaken” altijd tot strafvervolging wordt overgegaan. Anita Frielink (ps) zal aan mij haar welgemeende excuses moeten aanbieden vanwege haar optreden en vasthoudendheid om niet tot waarheidsvinding over te gaan.

Met vriendelijke groet,
Ralph Geissen


From: Ralph
To: 2123@utrecht.politie.nl
Sent: Saturday, November 28, 2009 10:41 PM
Subject: Klacht politieoptreden

Geachte heer, mevrouw,

Op 20 januari 2009 ben ik door agente Anita Frielink (ps) verhoord als verdachte vanwege stalking, belediging, smaad & laster op basis van een aantoonbaar leugenachtige aangifte (PL0920/08-365181). In het verweerschrift heb ik laten vastleggen dat ik gezien moet worden als het slachtoffer van een afpersingcampagne, heb ik verwezen naar een link en een handgeschreven dreigbrief overlegd dat ik begin oktober 2008 op mijn prive woonadres had ontvangen met de tekst “HOE BEWIJS JE IN HET GEHEIM UITGEVOERDE GROEPSSTALKING”, hetgeen voor mij aanleiding was om mijn woning in oktober 2008 te verlaten en onder te duiken vanwege alle bedreigingen jegens mij als persoon.

Anderhalve week na het vervelende verhoor op Politiebureau Zeist heb ik telefonisch contact opgenomen met Anita Frielink (ps) om te informeren of zij al tot waarheidsvinding is overgegaan waarop zij antwoordde dat zij dat niet zou doen omdat zij de aangeefster Narges Achikzei op haar woord gelooft dat ik haar via e-mail stalk en allerlei onwaarheden op het Internet over haar publiceer omdat ik verliefd zou zijn op haar. Anita Frielink (ps) heeft niet het verhaal gelezen dat ik als link in mijn verweerschrift had opgenomen. Aan de hand van bezoekersstatistieken kan ik precies zien welke IP-adressen de pagina bezoekt.

Vanwege de onprofessionele opstelling van Anita Frielink (ps) heb ik contact opgenomen met Arrondissementsparket Utrecht en hen de situatie uitgelegd. Hierop adviseerde zij mij om een brief te schrijven aan de Officier van Justitie, ik heb de brief ter attentie verstuurd aan de persoon die ik had gesproken en zij zou er voor zorgen dat het bij de Officier van Justitie terecht zou komen (http://www.loedertje.nl/narges/Brief_OvJ_nav_valse_aangifte.pdf).

Nadat het Arrondissementsparket Utrecht op 10 juni 2009 aan Politie Zeist had gemeld dat ik aangifte mocht doen heb ik op 23 juni 2009 een aangifte laten opmaken (PL0920/09-192579) en een centimeters dik dossier aangeleverd bomvol wettig en overtuigend bewijsmateriaal dat Narges Achikzei een oplichter tegen wie 100+ aangiften zijn afgelegd vanwege internetoplichting. Mijn aangifte tegen haar betreft verschillende delicten, waarvan oplichting en afpersing de belangrijkste delicten zijn.

Op 1 oktober 2009 ontving ik een dagvaarding van de Officier van Justitie dat ik op 15 december 2009 als verdachte moet voorkomen i.v.m. de valse aangifte die Narges Achikzei bij Politie Zeist heeft afgelegd. Op 24 november 2009 heeft Reclassering Utrecht met het oog op de strafzitting een persoonlijkheidsprofiel aangemaakt en heb ik opnieuw het gehele verhaal verteld en gemopperd over datgene wat mij allemaal is overkomen. Ik heb Reclassering Utrecht er op gewezen dat iemand van de Politie op 19 november 2009 de pagina Geissen-vs-Achikzei/verhaal.htm heeft opgevraagd en dat die link was opgenomen in mijn verweerschrift. Ik heb uitgelegd dat het verhaal al maanden daarvoor was verwijderd van de website omdat Anita Frielink (ps) al had aangegeven dat zij niet aan waarheidsvinding wil doen.

Aan de Reclassering heb ik vier links doorgegeven als achtergrondinformatie en ik verwacht dat zij volgende week een uitermate positief rapport over mij gaan toesturen aan de Officier van Justitie en de Rechtbank Utrecht:
20/01/2009: www.loedertje.nl/narges/x/Achikzei/verhaal.htm
23/06/2009: www.loedertje.nl/narges/PL092009192579.pdf
Heden: www.loedertje.nl
Overzicht van leugens PL0920/08-365181: www.loedertje.nl/proces-verbaal-met-25-leugens-narges-achikzei-zamanmehraban-peter-ruijzendaal.html

Ik vind het absoluut stuitend dat een agente geen bereidheid toont om tot waarheidsvinding over te gaan en haar steentje heeft bijgedragen om mijn leven zuur te maken nadat de verdachten van oplichting mij op dubieuze gronden met voorbedachten rade kwaadaardig kapot hebben geprocedeerd. Na VIER rechtszaken krijg ik dus ook nog eens een strafproces aan m’n broek. Een hoop ellende/gezeur en nieuwe gedupeerden van dezelfde dadergroep had voorkomen kunnen worden wanneer Anita Frielink (ps) destijds tot waarheidsvinding zou zijn overgegaan in plaats van de leugenachtige aangeefster Narges Achikzei op haar woord te geloven.

Dit wordt overigens mijn 2 klacht over het politieoptreden m.b.t. de Affaire Mehraban. De 1 klachtenprocedure had ik gewonnen. Tegen de beslissing van Johan de Boer (ps) om aan mijn aangifte een lage prioriteit toe te kennen is al een bezwaarschrift (www.advios.cn/bezwaarschirft-affaire-mehraban-afzien-van-opsporingsonderzoek.pdf) opgestuurd waarop ik tot op heden nog geen antwoord heb ontvangen. Eerst was ik teleurgesteld over de opstelling van Anita Frielink (ps), vervolgens verontwaardigd over de opstelling van Johan de Boer (ps) en na ontvangst van de dagvaarding van de Officier van Justitie ben ik
kwaad over de onprofessionele opstelling van Politie Zeist.

Politie Zeist kan op zeer eenvoudige wijze 100+ aangiften oplossen via de arrestatie van 3 verdachten tegen wie een karrenvracht aan bewijsmateriaal is overlegd dat zij schrikbarend veel mensen hebben opgelicht en Politie Zeist kan een definitief einde maken aan de afpersingcampagne die dezelfde verdachten al 1,5 jaar tegen mij wensen te voeren.

Er zijn nu twee mogelijkheden:
1. Politie Zeist erkend dat het fout op fout op fout heeft gestapeld en zal bij de Officier van Justitie er op aandringen om van strafvervolging af te zien omdat Ralph Geissen zich gedraagt als voorbeeldig burger en Politiediensten aantoonbaar heeft geholpen met het oplossen van delicten en misdrijven. Een positief rapport van Reclassering Utrecht wordt momenteel geschreven en kan voor de OvJ een mooi moment vormen om de zaak te seponeren.

2. Politie Zeist houdt voet bij stuk. Stuur mijn klacht over het politieoptreden dan door naar de
klachtenbehandelaar zodat ik daar voor de tweede maal mijn beklag kan doen.
Spijtig dat mijn 1e klacht over het politieoptreden wordt opgevolgd door een 2e klacht over het politieoptreden en dat Politie Zeist de verdachten van oplichting & afpersing niet wenst aan te pakken.

Misschien dat Politie Zeist pas tot actie overgaat wanneer wij door de verdachten ondertekende schuldbekentenissen overleggen of wanneer er 1.000 aangiften tegen dezelfde verdachten zijn afgelegd. Wanneer er 100+ aangiftenummers op internetsites zijn opgenomen die worden gekoppeld aan dezelfde dadergroep en de wetenschap dat 1 op de 5 gedupeerden zijn/haar aangiftenummer laat opnemen in het overzicht dan betekent dit dat er 500+1 aangiften zijn afgelegd tegen Narges Achikzei, Haroen Mehraban en Peter Hans Ruijzendaal waarbij mijn aangifte tegen deze verdachten het zwaarste is van allemaal.

Verschillende medegedupeerden hebben hun aangifte al gekoppeld aan mijn aangifte en hun proces-verbaal toegestuurd aan Politie Zeist ter afhandeling. Ik kan mij dan ook nauwelijks voorstellen dat Politie Zeist niet op de hoogte is van de Affaire Mehraban. Als Politie Zeist niet tot actie overgaat dan kan ik daarover alleen maar mopperen, zeuren en klagen.

Wanneer dat nodig is dan zal ik graag het verhaal op Politie Zeist voor de zoveelste maal vertellen en aandringen op strafvervolging. Het strafonderzoek heb ik zelf al uitgevoerd en ik ben bereidwillig om tegen deze slechte mensen te

getuigen in het strafproces. Het strafproces dat tegen mij is aangekondigd is ridicuul en zeer beschamend. Ik zal korte metten maken met de Officier van Justitie die deze zaak aan een rechter durft voor te leggen nadat Anita Frielink (ps) op dit dossier aantoonbaar broddelwerk heeft geleverd.

Vooralsnog noem ik geen namen van de politieagenten die fouten hebben gemaakt vanwege privacy-overwegingen en de gedachte dat mensen nu eenmaal fouten maken. Wat mij betreft is de coulance wel afgelopen en worden fouten van Politie Zeist m.b.t. de Affaire Meraban niet meer geaccepteerd. Politie Zeist moet tot waarheidsvinding overgaan.

Met vriendelijke groet,
Ralph Geissen

PS: Zoals gezegd, dit wordt mijn tweede klacht over het politieoptreden. Wanneer Politie Zeist vind dat haar niets te verwijten valt dan kunt u deze klacht doorsturen naar klachtbehandelaar Hofmann. Over zijn professionaliteit en opstelling bij de Affaire Mehraban ben ik wel zeer tevreden…

From: Hofmann
To: Ralph
Sent: Thursday, July 30, 2009 11:21 AM
Subject: RE: Klacht afgehandeld

Meneer Geissen,

Met dit bericht bevestig ik, dat het klachtdossier gesloten wordt. Ik dank u voor uw bericht.

met vriendelijke groet,

Hofmann
klachtbehandelaar
district Utrecht stad

Van: Ralph
Verzonden: maandag 27 juli 2009 15:10
Aan: Hofmann
Onderwerp: Klacht afgehandeld

Geachte heer Hofmann,

Het Arrondissementsparket Utrecht heeft 11 juni uitgesproken dat ik aangifte mag doen bij Politie Zeist. Onze aangifte waarmee 7 proces-verbalen kunnen worden opgelost is 23 juni afgelegd en ondertekend (PL092009192579).

Wij hopen dat de Affaire Mehraban voor alle betrokkenen snel kan worden afgesloten. Zowel bij Politie Zeist, als bij de Officier van Justitie is er op aangedrongen om de verdachten strafrechterlijk te laten vervolgen omdat de kans op herhaling naar ons inzicht groot is en gelet op hetgeen is gebeurt de kans gering is dat zij op een bepaald moment spijt of berouw tonen en eerzame methodes vinden om geld te verdienen.

Ik dank u hartelijk voor uw bemoeienissen in dit dossier en het mede helpen wegnemen van de barrières die door de verdachten waren opgeworpen ten einde te voorkomen dat ik aangifte tegen hen zou doen.

Met vriendelijke groet,
Ralph Geissen

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .