Dagvaarding R. Geissen vanwege stalking per email, belediging en smaadschrift

De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

Arrondissementsparket
ARRONDISSEMENTSPARKET Midden-Nederland
Postbus 505 postcode 3500 AM Utrecht

DAGVAARDING VAN VERDACHTE

 

 

Sector : KI
Parketnr : 16/440678-09
Volgnr : 0005

Aan:

naam: Geissen
voornamen: Ralph

geboren op: 13 april 1977 te Utrecht

wonende te: Utrecht

Hierbij dagvaard ik u om als verdacht te verschijnen op dinsdag 15 december
2009, te 14.40 uur
, ter terechtzitting van de politierechter in het
arrondissement Midden-Nederland zitting houdende te Utrecht,
Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, Utrecht,
teneinde terecht te staan terzake van hetgeen hieronder is omschreven.

Ik verwijs naar de mededelingen onder 1 t/m 10 op de achterzijde van
dit blad.

Utrecht, 01 oktober 2009
De officier van justitie,

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

1.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2008 tot
en met 31 december 2008
te Zeist en/of Utrecht, in elk geval in Nederland,
wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de
persoonlijke levensfeer van N. Achikzei, in elk geval van een ander, met het
oogmerk die Achikzei, in elk geval die ander te dwingen iets te doen, niet te
doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, immers heeft verdachte toen daar
opzettelijk met grote regelmaat

– die Achikzei per email benaderd;

art. 285b lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2008 tot en met 31 december 2008
te Utrecht, en/of elders in Nederland, opzettelijk, door middel van het
openlijk tentoonstellen en/of aanslaan van (een) geschrift(en), de eer en/
of de goede naam van N. Achikzei heeft aangerand door telastlegging van een of
meer bepaald(e) feit(en), met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te

Zie blad 2

Arrondissementsparket
ARRONDISSEMENTSPARKET Midden-Nederland
Postbus 505 postcode 3500 AM Utrecht

Blad 2

 

 

Sector : KI
Parketnr : 16/440678-09
Volgnr : 0005

geven, immers heeft verdachte met voormeld doel (een) geschrift(en), zoals aan
deze telastlegging gehecht en daarvan deel uitmakende, tentoongesteld of
aangeslagen, terwijl verdachte wist dat dit/deze telastgelegde feit(en) in
strijd met de waarheid was/waren.

art 261 lid 1 Wetboek van Strafrecht
art 261 lid 2 Wetboek van Strafrecht

internetoplichting.nl: Titel: Re: Opgelicht door N. Mehraban

Rekeningnummer 47.86.32.320
« Antwoord #60 Gepost op: December 12 2008,
15:24:23 »


Ik kreeg als woonplaats van de rekeninghouder
Dordrecht op. Heb je hier nog iets aan?

tweety29
Re: Opgelicht door N. Mehraban
Rekeningnummer 47.86.32.320
« Antwoord #61 Gepost op:
December 13 2008,
09:57:51 »


Hallo Homey,

Al zou het maar om € 1,50 gaan. De politie raadde
mij aan om dan toch aangifte te doen. Zeker omdat
deze persoon op deze manier heel makkelijk zijn
geld verdiend en al die kleine bedragen bij elkaar
opgeteld is het toch een hoop geld. Ik begrijp dat je
nu heel boos en teleurgesteld bent, dat ben ik nog
steeds. En inderdaad hoe meer mensen aangifte
doen hoe sterker we staan, want dit mag niet meer
gebeuren. Helaas gebeurt het dus nog wel.

Groeten Tweety29

Geissen
Re: Opgelicht door N. Mehraban
Rekeningnummer 47.86.32.320
« Antwoord #62 Gepost op:
December 13 2008,
11:45:02 »


Ons bedrijf heeft Narges Mehraban uit Zeist ca. 8
maanden geleden ontslagen mede i.v.m. poging tot
oplichting. Er is hiervan al aangifte gedaan bij de
politie en de zaak zal binnenkort worden voorgelegd
aan de rechter.

kopersbelangen.nl: Bekijk onderwerp-Opgelicht door N. Mehraban te Dord… pagina 4 van 5

Graag wat meer informatie!

Vr.gr.


#9: Auteur: Geissen, geplaatst Wo 17-12-2008 15:56:20
_
Pink Rosie schreef:

Hallo Geissen,

Bedankt voor de Info, heb jij als ex-werkgever haar adres?

Op internetoplichting.nl heb je het over Narges Achikzei, haar vriend heet Haroen Mehraban.

De gedupeerde(n) hebben het geld overgemaakt naar de rekening van N. Mehraban te Dordrecht.

Kan het zijn dat dit het rekeningnummer van haar vriend is?

Ik neem aan dat zij niet dezelfde achternaam heeft als haar vriend als ze niet met hem is getrouwd.

Als ex-werkgever maakte je haar salaris over naar haar rekeningnummer, welk
rekeningnummer was dat?

k heb het adres van haar ouderlijke huis in Zeist. Narges Achikzei is via een (illegaal) moslimhuwelijk getrouwd met Haroen Mehraban uit Leeuwarden. De imam (in dit geval een bekende NL salafistische haatzaai-imam) zegt dan tegen de ouders dat het goed is wanneer zij gaan samenwonen. Het is dus geen officieel huwelijk bij de burgerlijke stand, maar het biedt moslima’s de mogelijkheid om met hun vriendje samen te gaan wonen zonder dat de moslimgemeenschap er schande over spreekt.

Een andere gedupeerde van Internetoplichting.nl sprak over mevrouw N. Mehraban. Gezien onze zeer slechte ervaringen met de bekering van Narges Achikzei tot het salafisme koppelde ik haar poging tot oplichting van ons bedrijf direct aan de naam mevrouw N. Mehraban. Een andere gedupeerde die aangifte had gedaan sprak al over Nagres Mehraban nadat hij de Politie had gesproken.

Ik heb ook een deel van de e-mails gelezen die zij zou hebben geschreven en ik herken daarin ook bepaalde dingen van onze ex- medewerkster en haar criminele vriendje.


#10: Auteur: Pink Rosie Geplaatst: Wo 17-12-2008 16:03:04
Maar met een niet in Nederland erkend (moslim)huwelijk kan zij niet de naam N. Mehraban krijgen. Het rekeningnummer staat wel o die naam en voor het openen van een rekeningnummer is een legitimatieplicht.

#11: Auteur: Geissen Geplaatst: Wo 17-12-2008 16:13:28

Leader schreef:
Ik raak de weg bijna kwijt…..

Voor de goede orde even een link naar het bewuste topic bij onze buurtjes van InternetOplichting :
http://www.internetoplichting.nl/index.php?topic-19070.msg303914#msg303914

Beste Geissen : leg alsjeblieft alles even rustig uit, bij voorkeur via een PB naar een van de moderators (dat komt dan wel op de daarvoor bestemde plaats terecht).

Op IO lees ik dat er sprake is van een gewezen verstekvonnis. Zolang je niet laat blijken dat je met de inhoud daarvan bekend bent, dan kan je daartegen in verzet gaan… Echter : jouw uitlatingen op het voor iedereen toegankelijke intenet laten mij vermoeden dat die fatale termijn inmiddels verstreken is. Ik begrijp uit jouw woorden/teksten dat je een advocaat hebt ingeschakeld; ik neem aan dat die van jouw uitlatingen op de hoogte is ?

Graag wat meer informatie !

vriendelijke groet,

Soms is er ook goed nieuw te melden – .god.voor.dommen pagina 3 van 10

9. on 16 Dec 2008 at 21:14 Atheistic:
@8metalgrandpa
Herpublicatie van de column zal de personen die door haar zijn opgelicht een beter beeld
geven van de dader(s). Zes mensen waaronder ik zelf hebben al de moeite genomen om
aangifte te doen, waarschijnlijk zijn tientallen mensen door haar en haar salafistische vriend
opgelicht. De column is bedoelt als waarschuwing voor andere werkgevers die merken dat hun
medewerker een gedragsverandering laat zien als gevolg van een bekering tot het salafisme. Ik heb de column tevens nodig met het oog op de rechtszaak die wij (helaas) tegen haar moeten gaan aanspannen ten einde tot een eindoplossing te komen. Ik beloof dat ik niet meer ga spammen onder nieuwsberichten, deze twee berichten heb ik gepost omdat ik geen reactie ontving van Erik op mijn e-mail en het voor mij belangrijk is dat de column opnieuw wordt geactiveerd. En ach, eerst verlinken en daarna trouwen dat kan best… 🙂

10. on 16 Dec 2008 at 21:29 metalgrandpa

@9Atheistic
Ik denk niet dat het forum bedoeld is om jouw persoonlijke problemen met oplichters voor het voetlicht te brengen. Probeer eens “Kassa” of “Radar” of een andere consumentenrubriek.

11. on 16 Dec 2008 at 23:26 11Atheistic
@metalgrandpa
Dat is niet correct. Ik heb op dit forum (naar mijn overtuiging) de salafistische NL haatzaai-imam ontmaskerd die de bekering van mijn Afghaanse medewerkster heeft begeleid en haar moslimhuwelijk heeft ‘ingezegend’. Ik flipte toen ik hem herkende en heb hem de huid digitaal volgescholden.

Ik vermoed dat de islamitische godsdienstleraar haar een vergiftigd huwelijkscadeau heeft gegeven in de vorm van een doodsbedreiging+haatcampagne tegenover mij als ‘Angel’ met als doel financieel te profiteren van de wanorde die ontstaat en dat hij zich als Duiveltje heeft misdragen tegenover mijn Afghaanse medewerksters ten einde haar positieve beeld van NL mannen te verpesten en zichzelf te laten verwennen volgens het al Walaa wal Baraa (‘liefde en afkeer in naam van Allah’).

De recherche neemt de zaak in ieder geval zeer serieus in behandeling, er zijn al verschillende aangiftes tegen haar ontvangen vanwege oplichtingspraktijken. In ons geval is het een ‘poging tot oplichting’ omdat ik van nature fanatiek ben en bepaalde dingen gewoonweg niet accepteer. Activatie van de column zal misschien bijdragen aan een oplossing op korte termijn en anders wordt het als bewijsmateriaal gebruikt in een rechtszaak.

12. on 16 Dec 2008 at 23:4012Ralph:

@iedereen Omdat de namen van betrokkenen inmidels bekend zijn via Internetoplichting.nl/Afghan.nl /godvoordommen.nl zal ik vanaf heden hier ook posten onder mijn eigen naam. Mijn streven is er na al het gezeur nog steeds op gericht om het conflict op een goede wijze op te lossen.

13. on 17 Dec 2008 at 11:0413metalgrandpa

@Atheistic/Ralph;
Suggestie;-)

http://www.godvoordommen.nl/2008/12/15/soms-is-er-ook-goed-nieuws-te-melden/ 19-1-2009

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .