Beslissing van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in valse beledigingszaak van politie Zeist

De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

arrest


GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
zittingsplaats Arnhem

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-006270-19
Uitspraak d.d. : 16 juni 2021
TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen
het vonnis van de politierechter in de rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) van
2 december 2019 met parketnummer 16-659070-18 in de strafzaak tegen

RALPH GEISSEN,

geboren te Utrecht op 13 april 1977,

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak
Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van
2 juni 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van
Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is
na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,
mr. J.M. Walther, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter heeft verdachte bij vonnis van 2 december 2019, waartegen het hoger
beroep is gericht, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van tien
dagen, met een proeftijd van twee jaren. Aan het voorwaardelijke strafdeel heeft de
politierechter de bijzondere voorwaarde verbonden dat verdachte zich gedurende de
proeftijd op geen enkele wijze (in woord, geschrift of beeld, waaronder begrepen alle
moderne media) publiekelijk zal uitlaten over Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps). Daarnaast is
er een contactverbod opgelegd voor de duur van twee jaar, waarbij verdachte zich moet
onthouden van direct contact met alle personen werkzaam bij de politie
Zeist/Bunnik/Leusden.

Parketnummmer: 21-006270-19

1. Procesverloop In cassatie

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewezenverklaring en een andere strafoplegging komt en daarom opnieuw recht doen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:
1.
hij op of omstreeks 11 januari 2017 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, opzettelijk de eer en/of de goede naam van een ambtenaar, genaamd Anita Frielink (ps), hoofdagent bij het basisteam BES te Baarn gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening heeft aangerand, door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, door middel van geschriften of afbeeldingen verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, immers heeft hij, verdachte, een filmpje op YouTube geplaatst met daarin een foto van die Anita Frielink (ps) en/of die Anita Frielink (ps) (op die foto) afgebeeld met een politiepet en/of (onder die foto) de tekst geplaatst, inhoudende (onder andere “Agente Anita Frielink (ps) van politie Zeist is corrupt. Ze heeft gelogen zodat de ex-werkgever van oplichter Narges Achikzei door het OM zou worden vervolgd vanwege smaad, laster en stalking per email. Toen Narges met benzine werd overgoten en in brand gestoken door een zus van een vriend van haar ex-man. Omdat ze wilde trouwen met een man van haar eigen keuze en verliefd was op een Nederlandse man verzon de politie jaloezie als motief om. corruptie, oplichting en eerwraak te doofpotten”, althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking en/of (vervolgens) een proces-verbaal opgemaakt door die Anita Frielink (ps) getoond.
2.
hij in of omstreeks de periode tussen 6 januari 2017 en 17 februari 2017 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk een ambtenaar, Johan de Boer (ps), Operationeel Expert district Oost Utrecht, gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening heeft beledigd door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, immers heeft hij, verdachte, – op 6 januari 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Ben nog op zoek naar foto’s van corrupte politiechef Johan de Boer (ps) en corrupt agent Jelle van de Kraats.”
– op 17 februari 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Anita Frielink (ps) moet wat mij betreft worden ontslagen en chef Johan de Boer (ps) heeft ook alles behalve schone handen in dit dossier”, althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;
3.
hij in of omstreeks de periode tussen 6 januari 2017 en 9 mei 2017 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk het openbaar gezag, een openbaar lichaam en/of een openbare instelling, te weten basisteam Zeist/Bunnik/Leusden, van de politie-eenheid Midden-Nederland, heeft beledigd door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, immers heeft hij, verdachte,
– op 6 januari 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Politie Zeist is i. m. o. collectief corrupt in deze zaak.”

– op 9 mei 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Koppen moeten rollen bij de corrupte politie zeist”, althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Context van de zaak
Van de kant van de politie
In het proces-verbaal van bevindingen van 25 september 201 7 wordt een overzicht gegeven van gebeurtenissen:

2007/2008 N.A. werkte in loondienst van verdachte en werd op staande voet ontslagen, omdat volgens verdachte hij doodsbedreigingen had ontvangen van de vriend van N.A.. Bij het ontslag ontstond een conflict over de salarisbetaling. Dit leidde tot een civiele procedure.

Op 19 december 2008 deed N.A. aangifte tegen verdachte. Dit resulteerde in een voorwaardelijk sepot. Volgens de justitiële documentatie ging het daarbij om smaad/laster en belaging. De proeftijd liep van 20 maart 2013 to t20 maart 2015. Verdachte zou N,A. en haar vriend hebben beschuldigd van oplichting. Ook de vriend van N. A. en haar advocaat deden aangifte tegen verdachte.

Op 23 juni 2009 deed verdachte aangifte van smaad, belaging, valse aangifte, oplichting en het sluiten van een informeel moslimhuwelijk.

Op 7 december 2009 werd N.A. in brand gestoken en overleed. Kort na het overlijden van N.A. stuurde verdachte zeer veel mails naar allerlei instanties en betrokkenen. Hij plaatste artikelen op diverse sites waaronder sites die hij zelf beheerde. Strekking van het verhaal was dat de politie en het OM zich hadden gericht op de verkeerde dader. Er zou sprake zijn van eerwraak. N.A. zou zijn vermoord omdat ze wilde trouwen met een Nederlandse man van haar keuze. Uit diverse bronnen komt naar voren dat verdachte verliefd was op N.A..

Op 13 oktober 2010 deed verdachte aangifte tegen de voormalige advocaat van N.A. wegens smaad, laster, oplichting, afpersing, belaging en medeplichtigheid aan moord.

Op 5 februari 201 l deed Anita Frielink (ps) aangifte tegen verdachte wegens smaad en laster, omdat hij haar beschuldigde van corruptie. In haar aangifte stelde Anita Frielink (ps) dat naar aanleiding van het onderzoek naar de dood van N.A. de politie honderden e-mails had ontvangen van verdachte. Verdachte stelde onder meer dat de politie Zeist corrupt was.

In haar aangifte van 13 januari 2017 (die ziet op het eerste tenlastegelegde feit) verklaart Anita Frielink (ps) dat zij in 2009 onderzoek heeft gedaan naar stalking en smaad door verdachte. N.A. had aangifte tegen verdachte gedaan van stalking in 2008. Volgens N.A. was verdachte (haar voormalige) werkgever verliefd op haar, maar zij moest niets van hem hebben. Zij was verliefd op haar aanstaande Afghaanse man en wilde met hem trouwen. Volgens N.A. kon verdachte dat niet hebben en begon hij een haatcampagne tegen haar N.A. ontving ongeveer 300 e-mails van verdachte. Op een internetsite schreef verdachte dat N.A. en haar verloofde oplichters waren.

Toen Anita Frielink (ps) verdachte confronteerde met haar bevindingen, stelde verdachte dat N.A. onder druk met haar Afghaanse man moest trouwen en dat zij geen keuze had om met verdachte te trouwen. Anita Frielink (ps) kreeg tijdens het verhoor de indruk dat verdachte fictie en waarheid door elkaar haalde en dat hij allerlei theorieën er op nahield die nergens op gebaseerd waren. Ook confronteerde Anita Frielink (ps) verdachte er mee dat zij onderzoek had gedaan en dat daaruit bleek dat N.A. onmogelijk de oplichtster (N. M.) kon zijn. Verdachte zou toen erkend hebben dat het een blunder van hem was om N.A. daarvan te beschuldigen. Niet lang daarna werd N.A. in brand gestoken waarna zij overleed. De (vrouwelijke) dader was een kennis van N.A. en is inmiddels veroordeeld.

Van de kant van de verdachte
In een geschrift van verdachte van 27 mei 2021 stelt verdachte onder meer dat het door Anita Frielink (ps) opgemaakte proces-verbaal bomvol leugens staat. Hij beschouwt zijn YouTube-video over Anita Frielink (ps) niet als beledigend. Hij beschuldigt Anita Frielink (ps) van corruptie. De eerste 10 seconden bevatten de beschuldiging en in de laatste 10 seconden wordt liet bewijs gepresenteerd. Het bewijsmateriaal bestaat uit het door Anita Frielink (ps) opgemaakte proces-verbaal. Aangezien dit proces-verbaal vol leugens staat, is het terecht dat hij Anita Frielink (ps) corrupt noemt.

Nog voordat N.A. in brand werd gestoken had verdachte via zijn website Loedertje. nl al uitgesproken dat hij Anita Frielink (ps) van de politie Zeist kwalificeerde als een corrupte agente in de zaken die zij namens N.A. en haar familie en vrienden behandelde.

Verdachte wil anderen waarschuwen voor Anita Frielink (ps) en haar collega’s en duidelijk maken dat wat als zij als groep hebben gedaan tegen alle wet- en regelgeving is. Verdachte interpreteert het geheel van acties van de aangevers als slechtste vorm van corruptie en hij kan mede vanwege zijn trauma niet stoppen met daarover te klagen via klachtprocedures en websites.

N.A moest waarschijnlijk van haar man en familie een volgzame Afghaanse vrouw worden en in het juridisch conflict tegenover verdachte haar loyaliteit bewijzen. Volgens verdachte heeft N.A. niet zelf haar aangifte geschreven, omdat haar taalvaardigheid niet zo goed ontwikkeld was. Verdachte heeft het sterke vermoeden dat zij daarbij geholpen is door haar verloofde, haar advocaat en Anita Frielink (ps).

Verder houdt verdachte Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) verantwoordelijk voor de ‘schandalige Zeister eerwraak doofpotaffaire’ waarbij verdachte zichzelf naast N.A. als belangrijkste slachtoffer beschouwt. Verdachte gaf veel om N.A. Obstructie van een gedwongen huwelijk en haar wens om met verdachte te trouwen ziet verdachte als de werkelijke aanleiding voor de Zeister brandmoord.

Verdachte neemt het Johan de Boer (ps) kwalijk dat hij eenmaal voor en eenmaal na de brandmoord heeft voorkomen dat politie Zeist contact zou opnemen met de ABN/AMRO om te informeren naar de persoonsgegevens van oplichter N.M. Met die acties lijkt Johan de Boer (ps) zijn ondergeschikte Anita Frielink (ps), de voormalige advocaat van N.A. en de familie A/M in bescherming te nemen.

Overweging met betrekking tot het bewijsVerdachte heeft niet betwist dat hij de tenlastegelegde uitlatingen heeft gedaan.

Ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde heeft Anita Frielink (ps) in haar aangifte verklaard dat zij het uitermate beledigend en kwetsend vindt dat verdachte haar op de beschreven manier in de media neerzet met een foto die hij van haar facebook heeft gehaald. Zij ervaart dat als een inbreuk op haar privacy, terwijl het bovendien haar reputatie als agente schaadt. Iedereen die haar naam Googelt krijgt dit te zien en te lezen.

De door de verdachte gedane uitlating: “Agente Anita Frielink (ps) van politie Zeist is corrupt. Ze heeft gelogen zodat de ex-werkgever van oplichter Narges Achikzei door het OM zou worden vervolgd vanwege smaad, laster en stalking per e-mail.”, kan gelet op de bewoordingen waarin zij is gedaan, zonder meer als smadelijk worden ervaren door degene op wie de uitlating betrekking heeft.

In het tweede deel van het tenlastegelegde dat kennelijk ziet op de zo benoemde “Zeister brandmoord” richt verdachte zich tot de politie in het algemeen en niet specifiek tot Anita Frielink (ps), zodat niet gezegd kan worden dat de eer van goede naam van Anita Frielink (ps) wordt aangerand. Het hof zal verdachte van dat tweede onderdeel vrijspreken.

Ten aanzien van het onder 2 en 3 bewezenverklaarde overweegt het hof dat de door de verdachte gedane uitlatingen, gelet op de bewoordingen waarin zij zijn gedaan, zonder meer als beledigend kunnen worden ervaren door degenen op wie de uitlatingen betrekking hebben.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte liet onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.
hij op omstreeks 11 januari 2017 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, opzettelijk de eer en/of goede naam van een ambtenaar, genaamd Anita Frielink (ps), hoofdagent bij het basisteam BES te Baarn gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening heeft aangerand, door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke
doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, door middel van geschriften of afbeeldingen verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, immers heeft hij, verdachte, een filmpje op YouTube geplaatst met daarin een foto van die Anita Frielink (ps) en/of die Anita Frielink (ps) (op die foto) afgebeeld met een politiepet en/of (onder die foto) de tekst geplaatst, inhoudende (onder andere) “Agente Anita Frielink (ps) van politie Zeist is corrupt. Ze heeft gelogen zodat de ex-werkgever van oplichter Narges Achikzei door het OM zou worden vervolgd vanwege smaad, laster en stalking per email.

Dat de verdachte vele mails heeft verstuurd met kritische inhoud aan de politie is niet in geschil. Dat grote aantal en de kritische inhoud ervan impliceren niet zonder meer, dat er sprake is van een strafbare belediging.
3.17
De PG overweegt dat de klacht dat het hof hiermee niets heeft gedaan, stuit reeds af op de grond dat – zoals ook wordt erkend in de schriftuur – het getuigenverzoek niet ter terechtzitting van 2 juni 2021 is herhaald. Daarmee is er geen sprake van een verzoek tot het horen van getuigen als bedoeld in art. 315 jo art. 328 Sv en was het hof niet tot een beslissing gehouden.28 In cassatie kan daarover niet met succes worden geklaagd.
Het is juist, dat het verzoek om getuigen en deskundigen te horen niet ter zitting mondeling is herhaald neemt niet weg, dat het Hof in dit geval ambtshalve de in de stukken genoemde getuigen en deskundigen had moeten horen.4.2
De PG wijst erop, dat Het hof het bewezenverklaarde feit 3 heeft gekwalificeerd als “eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt gedaan aan het openbaar gezag”, zoals bedoeld in art. 267 onder 1° Sr (oud). Per 1 januari 2020 is art. 267 Sr echter gewijzigd en is de strafverzwarende omstandigheid ‘openbaar gezag’ vervallen
Terecht overweegt de PG dat het hof het onder 3 bewezenverklaarde niet mag kwalificeren als “eenvoudige belediging, terwijl die belediging wordt gedaan aan het openbaar gezag”, maar wel als een eenvoudige belediging.
Anders dan de PG concludeert, dient wel te leiden tot ambtshalve cassatie, omdat dit had kunnen of moeten leiden tot strafvermindering. De verdachte heeft dus wel belang bij cassatie in deze.
Alles overziende wordt gepersisteerd bij cassatieschriftuur.

Toen Narges met benzine werd overgoten en in brand gestoken door een zus van een vriend van haar ex-man. Omdat ze wilde trouwen met een man van haar eigen keuze en verliefd was op een Nederlandse man verzon de politie jaloezie als motief om corruptie, oplichting en eerwraak te doofpotten”, althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking en/of (vervolgens) een proces-verbaal opgemaakt door die Anita Frielink (ps) getoond;

2.
hij in of omstreeks de periode tussen 6 januari 2017 en 17 februari 2017 te Utrecht, althans in het arrondissementsparket Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk
een ambtenaar, Johan de Boer (ps), Operationeel Expert district Oost Utrecht, gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening heeft beledigd door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, immers heeft hij, verdachte,
– op 6 januari 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Ben nog op zoek naar foto’s van corrupte politiechef Johan de Boer (ps) en corrupte agent Jelle van de Kraats.
-Op 17 februari 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst”Anita Frielink (ps) moet wat mij betreft worden ontslagen en chef Johan de Boer (ps) heeft ook alles behalve schone handen in dit dossier”, althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking.

3.
hij in of omstreeks de periode tussen 6 januari 2017 en 9 mei 2017 te Utrecht, althans in het arrondissmenet Midden-Nederland,
(telkens) opzettelijk
het openbaar gezag, aan openbaar lichaam en/of een openbare instelling te weten basisteam Zeist/Bunnik/Leusden, van de politie-eenheid Midden-Nederland, heeft beledigd door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, immers heeft hij, verdachte,
– op 6 januari 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Politie Zeist is i.m.o. collectief corrupt in deze zaak.”
– op 9 mei 20 17 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Koppen moeten rollen bij de corrupte politie zeist”, althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd.dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

De raadsman en verdachte hebben bepleit dat verdachte van alle tenlastegelegde feiten vrijgesproken dient te worden, dan wel te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.
Daartoe heeft de verdediging aangevoerd dat de bewijsmiddelen en de op zichzelf bezien beledigende inhoud van hetgeen verdachte heeft beweerd, niet ter discussie worden gesteld, maar dat verdachte een belangrijk doel wilde; bereiken en dat de context waarin de uitlatingen zijn gedaan, het beledigende karakter daarvan geheel en al wegneemt. De door verdachte gedane uitlatingen vallen onder het in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) omschreven recht op vrijheid van meningsuiting.

De raadsman heeft subsidiair betoogd dat verdachte dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging, omdat sprake is van een situatie als omschreven in artikel 261 lid 3 Sr, dan wel artikel 266 lid 2 Sr. Hiertoe heeft hij naar voren gebracht dat verdachte te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat hetgeen hij over aangever heeft opgemerkt waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste. Verdachte wilde een misstand aan de kaak stellen en in het kader daarvan zijn de uitlatingen over aangevers opgetekend. Hij heeft zich grievend geuit, maar er was een hoger doel mee gediend.Door de advocaat-generaal is naar voren gebracht dat een persoonlijke aanval niet bijdraagt aan het publieke debat en dat het recht op vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt is. In deze zaak kan verdachte geen succesvol beroep doen op artikel 261 lid 3 Sr, 266 lid 2 Sr of artikel EVRM.

Oordeel van het hof
Voor de beoordeling van deze zaak zijn de navolgende wettelijke en verdragsrechtelijke bepalingen van belang:
Art. 261 Wetboek van Strafrecht
(….)
3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te laste gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Art. 266 Wetboek van Strafrecht
(….)
Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.

Artikel 10 EVRM, dat in de Nederlandse vertaling als volgt luidt:
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht de grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio-omroep, bioscoop- of televisieonderneming te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.
2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) heeft in de rechtspraak met betrekking tot de verschillende aspecten van artikel 10 EVRM benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting één van de essentiële fundamenten van de democratische rechtsstaat vormt. Artikel 10 EVRM bevat echter geen absoluut recht op vrijheid van meningsuiting.

Het onder meer in art. 10 EVRM gegarandeerde recht op vrijheid van meningsuiting staat aan een strafrechtelijke veroordeling ter zake van smaadschrift in de zin van art. 261, tweede lid, Sr niet in de weg indien zo een veroordeling een op grond van art. 10, tweede lid, EVRM toegelaten – te weten een bij de wet voorziene, een gerechtvaardigd doel dienende en daartoe een in een democratische samenleving noodzakelijke – beperking van de vrijheid van meningsuiting vormt.Bij de beoordeling van een uitlating in verband met de strafbaarheid daarvan wegens smaadschrift of belediging, dient acht te worden geslagen op de bewoordingen van die uitlating alsmede op de context waarin zij is gedaan. Daarbij dient onder ogen te worden gezien of de gewraakte uitlating een bijdrage kan leveren aan het publiek debat of een uiting is van artistieke expressie. Tevens dient onder ogen te worden gezien of de uitlating in dat verband niet onnodig grievend is.

Ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde geldt dat verdachte de bewering – dat Anita Frielink (ps) corrupt is en heeft gelogen – heeft gedaan omdat hij van mening is dat Anita Frielink (ps) in een strafzaak tegen hem een vals proces-verbaal heeft opgemaakt. Het strafrechtelijk onderzoek tegen verdachte liep in 2009 en de zaak is voorwaardelijk geseponeerd. Aan het sepot was een proeftijd verbonden, welke proeftijd ten tijde van-het bewezenverklaarde al een aantal jaren verstreken was.

Hoewel verdachte ervan overtuigd is dat hetgeen in het proces-verbaal staat niet waar is, staat dit voor het hof niet vast. Ook door andere instanties is voor zover bekend nimmer vastgesteld dat het proces-verbaal van Anita Frielink (ps) onjuistheden bevat. Wel staat vast dat dergelijke uitlatingen van verdachte in combinatie met het plaatsen van een foto, Anita Frielink (ps) schaden in haar privacy en in haar reputatie als politiefunctionaris, terwijl bovendien dergelijke uitlatingen het vertrouwen in de politie in het algemeen kunnen schaden. Het hebben van een slechte reputatie kan het werk van Anita Frielink (ps) bemoeilijken en in zoverre speelt er meer dan alleen een persoonlijk belang van Anita Frielink (ps). Het hof merkt daarbij op dat verdachte Anita Frielink (ps) al lange tijd (ook op het internet) corrupt noemt en Anita Frielink (ps) ook al eerder aangifte tegen verdachte heeft gedaan. Verdachte is hardnekkig in zijn beschuldigingen.

Daar staat tegenover dat waar het gaat om uitlatingen die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie, een beperking van het recht op de vrijheid van meningsuiting niet snel gerechtvaardigd is. Dat geldt bij uitstek voor kritiek op de overheid, maar ook voor kritiek op individuele gezagdragers.

Het hof is evenwel van oordeel dat de uitlating van verdachte, zoals is omschreven in het bewezenverklaarde niet gezien kan worden als bijdrage aan het publieke debat. De uiting van verdachte in het YouTube filmpje is summier. Hij stelt dat Anita Frielink (ps) corrupt is en heeft gelogen zodat hij vervolgd kon worden. Daarbij wordt weliswaar een proces-verbaal getoond, maar wordt verder geen enkele onderbouwing gegeven. Naar het oordeel van het hof bevat de inhoud van het filmpje niet meer dan een diskwalificatie van Anita Frielink (ps) en levert het daarom geen bijdrage aan het publieke debat.

Gelet hierop is het hof van oordeel dat de bescherming van de privacy en de reputatie van Anita Frielink (ps) zwaarder weegt dan het recht van verdachte op vrijheid van meningsuiting en dat artikel 10 EVRM er niet aan in de weg staat dat verdachte wordt veroordeeld.

Ten aanzien van het beroep op artikel 261 lid 3 Sr geldt het volgende:
Het hof heeft hiervoor vastgesteld dat hetgeen door verdachte naar voren is gebracht enkel de blote bewering behelst dat Anita Frielink (ps) corrupt zou zijn en zou liegen, zonder enige staving daarvan en nauwelijks enige context waarbinnen deze beschuldigingen dienen te worden begrepen. Daarbij wordt het diffamerende karakter van de uitspraak nog versterkt doordat verdachte daarbij een profielfoto van facebook van Anita Frielink (ps) heeft geplaatst en bewerkt door haar gezicht daarbij met één politiepet af te beelden. Door op voornoemde wijze Anita Frielink (ps) te beschuldigen van liegen en corruptie kan niet gezegd worden dat verdachte te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat met de beschuldiging een redelijk doel gediend was en dat dit doel niet op andere wijze en met minder vergaande middelen bewerkstelligd had kunnen worden.

Ten aanzien van het onder 2 en 3 bewezenverklaarde overweegt het hof dat de door de verdachte gedane uitlatingen, gelet op de bewoordingen waarin zij zijn gedaan, zonder meer als beledigend kunnen worden ervaren door degenen op wie de uitlatingen betrekking hebben. Het hof is van oordeel dat de uitlatingen niet in het kader van het publieke debat of als uiting van artistieke expressie zijn gedaan, dan wel dat zijn uitlatingen ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen. Immers, de e-mails van verdachte waren enkel toegezonden en gericht aan de politie en konden daardoor geen bijdrage leveren aan het publieke debat of de behartiging van openbare belangen.

Ten aanzien van de feiten 2 en 3 staan artikel 10 EVRM en artikel 266 lid 2 Sr niet aan een veroordeling in de weg.

Het hof verwerpt de gevoerde verweren.

Het onder 1 bewezenverklaarde levert op:
smaadschrift.

Het onder 2 bewezenverklaarde levert op:
eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening.

Het onder 3 bewezenverklaarde levert op:
eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt gedaan aan het openbaar gezag.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot dezelfde straf als door de rechter in eerste aanleg opgelegd.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan smaadschrift en belediging van een politiefunctionaris en belediging van het openbaar gezag.Verdachte heeft laten zien zeer vasthoudend te zijn in zijn streven aan te tonen dat N.A. een oplichtster was, dat het in 2009 door Anita Frielink (ps) opgestelde proces-verbaal vals was in een zaak waarin N.A. aangifte tegen verdachte had gedaan en in zijn streven het in zijn ogen onzorgvuldige justitiële onderzoek in de Zeister brandmoordzaak aan de kaak te stellen. Het hof stelt vast dat verdachte veel moeite doet om, op basis en naar aanleiding van door hem verzameld materiaal omtrent een geruchtmakende strafzaak, het optreden van opsporing- en vervolgingsinstanties kritisch te volgen. Verdachte is echter te ver doorgeschoten in zijn acties door onnodig over te gaan tot het doen van smadelijke en beledigende uitingen. Daar waar verdachte ten koste van anderen probeert zijn doel te bereiken, dient hem, daar waar hij te ver is gegaan, een halt té worden toegeworpen.

In het voordeel van verdachte houdt het hof er rekening mee dat verdachte niet eerder is veroordeeld. In een geheel voorwaardelijke taakstraf voor de duur van 20 uren met een proeftijd van twee jaren ziet het hof voldoende afschrikking voor verdachte om hem te weerhouden opnieuw smadelijke en beledigende uitlatingen te doen.

Vordering van de benadeelde partij Johan de Boer (ps)

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt 150,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 2 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel. 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke Voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 14a, 14b, l4c, 22c, 22d, 36f. 57, 261, 266 en 267 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSINGHet hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder l, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 20 (twintig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 10 (tien) dagen hechtenis.

Bepaalt dat de taakstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren aan een
strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Vordering van de benadeelde partij Johan de Boer (ps)
Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij Johan de Boer (ps) ter zake van het onder 2 bewezenverklaarde tot het bedrag van 150,00 (honderdvijftig euro) ter zake van immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Veroordeelt de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten; tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd Johan de Boer (ps), ter zake van het onder 2 bewezenverklaarde een bedrag te betalen van 150,00 (honderdvijftig euro) als vergoeding voor immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Bepaalt de duur van de gijzeling op ten hoogste 3 (drie) dagen. Toepassing van die gijzeling heft de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet op.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de. immateriële schade op 6 januari 2017.

Aldus gewezen door
mr. J. D. den Hartog. voorzitter,
mr. R.J. Bokhorst en mr. D. Stoutjesdijk, raadsheren,
in tegenwoordigheid van mr. L.A.C. Veltman, griffier,
en op 16 juni 2021 ter openbare terechtzitting uitgesproken.
Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 16 juni 2021.Tegenwoordig:
mr. K.A.J.M. Wetzels, voorzitter,
mr. J. van Onna, advocaat-generaal,
mr. S. L. Onwuteaka, griffier.
De voorzitter doet de zaak uitroepen.
De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanweziji:
De voorzitter spreekt het arrest uit.Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

aanvulling


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
zittingsplaats Arnhem

Afdeling strafrecht
Parketnummer: 21-006270-19

Aanvulling als bedoeld in artikel 365a juncto 415 van het Wetboek van Strafvordering op het arrest van dit hof van 16 juni 2021 in de strafzaak tegen

RALPH GEISSEN.
geboren te Utrecht op 13 april 1977,

De paginanummers die in onderstaande bewijsmiddelen zijn genoemd betreffen pagina’s van het dossier van de politie Eenheid Midden-Nederland, districtsrecherche, registratienummer PL0900-2017014193/2017138787/2017138955, afgesloten op 22 november 2017, opgemaakt en ondertekend door MDNDR003, brigadier van politie Eenheid Midden-Nederland (aantal doorgenummerde bladzijden: 57), nader te noemen: het politiedossier.

Het hof ontleent aan de inhoud van de navolgende bewijsmiddelen het bewijs dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan.

Ten aanzien van feit 1

1. Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aangifte door Anita Frielink (ps) (met als bijlage enkele stills van een YouTube film. e-mailberichten en een kopie van een proces-verbaal opgemaakt door Anita Frielink (ps) (pagina’s 16 tot en met 22)), nummer PL0900-2017014193-1, afgesloten op 14 januari 2017, opgemaakt en ondertekend door D.A. Dekker, brigadier van politie Eenheid Midden-Nederland (pagina’s 12 tot en met 15 van het politiedossier), inhoudende -zakelijk weergegeven-:

‘(…) Ik ben werkzaam als hoofdagent bij de Politie Midden-Nederland in basisteam BES in Baarn.
(…) Nadat ik deze informatie had gekregen van deze collega ging ik op 11 januari 2017 op Google op mijn naam zoeken. Ik trof toen onder mijn naam een filmpje aan op YouTube via de eerder vermelde hyperlink. Op dat filmpje is dezelfde foto zichtbaar van mij, als de foto die door Ralph Geissen op 6 januari 2017 naar collega Hans Hameeteman van de politie is gestuurd.
Op 6 februari 2009 had ik naar aanleiding van het verdachtenverhoor van Ralph Geissen een proces-verbaal van bevindingen gemaakt. Dit proces-verbaal van bevindingen is door een voor mij onbekend persoon op YouTube gezet. Op het YouTubefilmpJe is als eerste een foto van mijn gezicht te zien met daarop een blauwe politiepet. Die foto is afkomstig van mijn Facebookaccount, Degene die mijn foto, zonder mijn toestemming van Facebook had gehaald, heeft die foto gefotoshopt en die politiepet erbij bewerkt. Een afbeelding en tekst van die foto overhandig ik u hierbij, evenals het proces-verbaal welke op YouTube is gezet, welke u bij deze aangifte kan voegen.

In die tekst onder mijn foto staat:
Corrupt agente Anita Frielink (ps) van Politie Zeist heeft gelogen zodat de ex-werkgever van oplichter Narges Achikzei door het OM zou worden vervolgd vanwege smaad, laster en stalking per email. Toen Narges met benzine werd overgoten en in brand werd gestoken door een zus van een vriend van haar ex-man. Omdat ze wilde trouwen met een man van haar eigen keuze en verliefd was op een Nederlandse man verzon de politie jaloezie als motief om corruptie, oplichting en eerwraak te doofpotten. Met die Nederlandse man bedoelde Geissen zichzelf.
Nadat verdachte was gehoord had hij kort daarna een stuk op internet over mij geplaatst dat ik corrupt was. Niet alleen ik, maar de hele politie van Zeist zou corrupt zijn. Hij had dit op zijn eigen website, expiratieweb.nl van het werk gezet.
Het betrof een openbare site.
(…) Daarna is Ralph Geissen een lastercampagne begonnen tegen de politie en tegen mij. Hij zegt dat ik een corrupte politieagente ben die de waarheid had verdraaid en indirect verantwoordelijk zou zijn voor de moord op Narges Achikzei.
(…) Ralph Geissen heeft gemaild aan Hans Hameeteman dat hij het filmpje op internet heeft geplaatst. Geissen heeft zich eerder op een zelfde wijze negatief over mij uitgelaten op openbare internetsites. Ook staat er op dit YouTube filmpje een proces-verbaal van bevindingen van mij, afkomstig uit het dossier van zijn zaak.
Hij had dus op vrijdag 6 januari 2017 een mail gestuurd naar een collega van de politie met exact dezelfde foto van mij met die politiepet op. Dit is dezelfde foto als welke op YouTube is gezet. Op 10 januari 2017 was het filmpje over mij op YouTube geplaatst met dezelfde foto.
Het e-mailadres van de afzender van die mail naar mijn collega is geissen@gmail.com.
Ik vind het uitermate beledigend en kwetsend dat verdachte mij op deze manier in de media neerzet met een foto die hij van mijn Facebook heeft gehaald. Ik ervaar het als een zeer ernstige en heftige inbreuk op mijn privacy en bovendien schaadt het mijn reputatie als agente. Iedereen die op mijn naam Googelt krijgt dit te zien en te lezen. De heer Geissen verspreidt grote leugens en beledigingen ten aanzien van mij.’
2. De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van de politierechter van de
rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, van 2 december 2019, voorzover inhoudende zakelijk, weergegeven;
‘De politierechter vraagt mij of het klopt dat ik die uitlatingen, zoals in de tenlastelegging opgenomen, heb gedaan. In een escalatie heb ik die teksten op internet gezet. Het klopt dat ik op YouTube een filmpje van Anita Frielink (ps) heb geplaatst waarin zij corrupt politieagent wordt genoemd en dat de foto van haar bewerkt is.’Ten aanzien van feit 2
l. Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aangifte door Johan de Boer (ps) met als bijlage een e-mail van 6 januari 2017 (pagina 42), nummer PL0900-2017138787-1, afgesloten op 15 mei 2017, opgemaakt en ondertekend door M. Sevink, hoofdagent van politie Eenheid Midden-Nederland (pagina’s 38 en 39 van het politiedossier), inhoudende -zakelijk weergegeven-:‘(… )In juli 2006 -ben ik gaan werken als chef van de afdeling districtsrecherche in het toenmalige politiedistrict Binnensticht, waartoe ook de gemeente Zeist behoorde.
Bij ek vorming van de nationale politie is dit district opgegaan in het district Oost Utrecht en heb ik op de districhtsrecherche van dat nieuwe district de
formele functie verkregen van Operationeel Expert.
(…) In deze werkzaamheden heb ik in het verleden zijdelings enkele malen te maken gehad met dhr. Ralph Geissen, toen wonende in Zeist. Zeer zijdelings ben ik ook betrokken geweest bij het onderzoek naar de dood door verbranding van een vrouw in de lift van een flat aan de Laan van Vollenhove in Zeist (Onderzoek Gero).
(…) Vanaf omstreeks 6 januari 2017 ontvangt die rechercheur weer mails van dhr. Geissen. Van die rechercheur hoorde ik dat dhr. Geissen in die mails mij bij naam noemt en mij een “corrupte politiechef” noemt en daarbij refereert hij aan genoemd onderzoek Gero.
(…) Inmiddels heb ik twee mails van dhr. Geissen via die rechercheur gelezen en wel de mail van 06-01-2017. waarin ik zag/las dat dhr. Geissen mij mij met naam noemt en mij corrupt noemt. Door hetgeen ik gelezen en inmiddels via via gehoord heb voel ik me in mijn eer en goede naam aangerand en op zijn minst beledigd door dhr. Geissen.’ Hij verstuurt opzettelijk mails dat ik als politieambtenaar corrupt zou zijn, kennelijk met het doel om hier ruchtbaarheid aan te geven. Daarbij duidelijk doelend op mij als ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van mijn bediening. De desbetreffende e-mails heb ik afgegeven om bij deze aangifte te worden gevoegd.’
2. De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van de politierechter van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, van 2 december 2019 voor zover inhoudende zakelijk weergegeven:
‘De politierechter vraagt mij of ik de twee e-mails in het dossier heb gezien. Ik heb geklaagd en ik heb hem als een klagende partij een e-mail gestuurd. Dat hij zich beledigd voelt, is mogelijk. Ik heb mij tegenover hem vijandig gedragen.’Ten aanzien van feit 31 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aangifte door MDNDR024 (met als bijlagen een e-mail van 6 januari 2017 (pagina 48) en een e-mail van 9 mei 2017 (pagina 47)), nummer PL0900-2017138955-1, afgesloten op 10 mei 2017, opgemaakt en ondertekend door M. Sevink, hoofdagent van politie Eenheid Midden- Nederland (pagina’s 45 en 46 van het politiedossier), inhoudende -zakelijk weergegeven-:‘(… ) Ik ben werkzaam als teamchef van basisteam Zeist/Bunnik/Leusden. Ik doe
deze aangifte namens politie Zeist. Als teamchef heb ik kennisgenomen van de Belediging/smaad/laster t.a.v. diverse politiemedewerkers en politie Zeist.
N.a.v. het onderzoek naar de dood van een vrouw aan de Laan van Vollenhove te Zeist (TGO Gero 2009), hebben diverse politiemedewerkers in de periode van 2010-heden regelmatig (honderden) e-mails ontvangen van emailaccount GEISSEN@gmail.com. GEISSEN@gmail.com maakte in genoemde mails laagdunkende, beledigende opmerkingen over het genoemde politieonderzoek, de politie, m.n. de politie Zeist en diverse specifiek benoemde politiemedewerkers.
(… ) Op 6 januari 2017 is er wederom een email verzonden naar het werkaccount van een politiemedewerker. Ik heb gezien/gelezen dal de Zeister politie hierin als collectief corrupt wordt omschreven.
Op 9 mei 2017 is er wederom een email verzonden vanaf emailaccount GEISSEN@gmail.com. Ik heb gezien/gelezen dat hierin wordt gesproken over politie Zeist i.c.m. corrupte collega’s, bureau binnensticht als beruchtste politiebureau van Nederland en corrupte politie Zeist.
(…) Door hetgeen ik gelezen en inmiddels via via heb gehoord voel ik me, als vertegenwoordiger van politieteam Zeist, ernstig beledigd en in mijn eer en goede naam aangerand.
(…) De desbetreffende e-mails heb ik afgegeven om bij deze aangifte te worden gevoegd.
2. De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van de politierechter van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, van 2 december 2019. voor zover
inhoudende zakelijk weergegeven:‘Ik heb woorden als “corrupt” gebruikt. Die e-mails heb ik naar de politie Zeist gestuurd.Getekend door de voorzitter op 27 juli 2022.

proces-verbaal terechtzitting


GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
zittingsplaats Arnhem

Afdeling strafrecht
Parketnummer: 21-006270-19

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van dit gerechtshof, meervoudige kamer voor strafzaken, op 2 juni 2021.

Tegenwoordig:
mr. J.D. den Hartog, voorzitter;
mr. R.J. Bokhorst en mr. D. Stoutjesdijk, raadsheren,
mr. L.A.C. Veltman, griffier.

Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door mr. C. C. M. Poland, advocaat-generaal.

De voorzitter doet de zaak tegen de na te noemen verdachte uitroepen.

De voorzitter stelt de identiteit van de verdachte vast op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste volzin, van het Wetboek van Strafvordering.

De verdachte, ter terechtzitting aanwezig. antwoordt op de vragen van de voorzitter te zijn genaamd:

RALPH GEISSEN,
geboren te Utrecht op 13 april 1977

Als raadsman van verdachte is mede ter terechtzitting aanwezig mr. J.M. Walther, advocaat te Utrecht.

De voorzitter vermaant verdachte oplettend te zijn op hetgeen deze zal horen en deelt verdachte mede dat deze niet tot antwoorden verplicht is.

De voorzitter deelt mondeling mede dat de jongste raadsheer -vanwege een quarantaineverplichting- via een videoverbinding ter terechtzitting aanwezig is.

Tevens is verschenen de benadeelde partij Johan de Boer (ps).

De advocaat-generaal draagt de zaak voor.

De voorzitter deelt mondeling mede de korte inhoud van de appelschriftuur van de verdediging van 16 december 2019.

De verdachte, die hoger beroep heeft ingesteld, wordt hierna in de gelegenheid gesteld mondeling de bezwaren tegen het vonnis op te geven.

De verdachte verklaart -zakelijk weergegeven- als volgt:
Ik heb aangifte gedaan. Juridisch gezien is hetgeen wat ik heb gezegd niet strafbaar.

De voorzitter geeft verdachte de gelegenheid om zijn pleitnota te overhandigen. De verdachte verklaart en voert het woord overeenkomstig zijn pleitnota, die aan het hof is overgelegd en aan dit proces-verbaal is gehecht.

De voorzitter deelt mondeling mede dat het hof per e-mailbericht van 28 mei 2021 een verweerschrift en een tijdlijn (gedateerd 27 mei 2021) van verdachte heeft ontvangen.

De voorzitter deelt mondeling mede dat de vordering van de benadeelde partij in eerste aanleg geheel is toegewezen.

De voorzitter geeft de benadeelde partij de gelegenheid haar vordering nader toe te lichten.

De benadeelde partij licht de vordering -zakelijk weergegeven- als volgt toe:
Ik weet niet wat er bij de rechtbank is genoteerd. Het is in 2017 gebeurd en ik ben in november 2017 met pensioen gegaan. Wat hier naar voren is gekomen heeft voor mij het laatste jaar verdoezeld en verpest. Niet alleen de e-mail van Geissen, maar hij heeft ook over corruptie van mij en mijn collega’s op internet gepubliceerd. Daarop ben ik meerdere keren aangesproken. Ik heb nooit zoiets meegemaakt en dan is het niet prettig om op die manier de deur achter je dicht te doen.

De verdachte reageert -zakelijk weergegeven- als volgt:
Dan had je je niet met het dossier moeten bemoeien. Je kan het niet hard maken.

De benadeelde partij reageert -zakelijk weergegeven- als volgt:
Dit is de reden waarom het wat met mij doet.

De verdachte reageert -zakelijk weergegeven- als volgt:
Ik vind het heel slecht dat hij zich heeft bemoeid met een moordonderzoek waarvan hij de verdachte kent. Hij begrijpt niet dat het niet kan wat hij doet. Hij heeft zich er zijdelings mee bemoeid, en in het dossier staat wat hij heeft gedaan.

De voorzitter bespreekt de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

De verdachte verklaart -zakelijk weergegeven- omtrent zijn persoonlijke omstandigheden
als volgt:
Ik ga carrière maken als eerwraak expert. Vanwege de moordzaak ben ik daarmee geobsedeerd geraakt. Meneer Johan de Boer (ps) en Anita Frielink (ps) moeten boeten. Ik help vijf klokkenluiders. Ik hoop dat dit vonnis positief is. Eerwraak komt 25 keer per jaar voor, Dat het slecht wordt afgehandeld en dat het wordt verdoezeld is typisch Nederlands. Ik wil mijn eerwraak activiteiten professionaliseren. De politie moet erkennen dat zij verkeerd hebben gehandeld en daarvoor hun excuses aanbieden.
Bij mij is vastgesteld dat ik een trauma heb opgelopen. Van alle kanten is er verkeerd gehandeld.. Buurtbewoners die hebben geholpen met blussen zeiden ook dat er wat is verzwegen. Ik ben het slachtoffer in dit verhaal, ze wilde met mij trouwen en toen is ze in brand gestoken. Buurtbewoners zeggen ook dat zij in brand is gestoken omdat ze met mij wilde trouwen. Het besef hiervan is vervelend en dat is de oorzaak van mijn trauma, ik heb dit verhaal niet verzonnen om zielig te doen.

Het is de waarheid. De rechtbank had mij jaren geleden als getuige moeten verhoren. Maar de rechtbank wist het niet, want het is uit het dossier gehaald door de politie Zeist. Dat mag en kan allemaal in Nederland. Het openbaar ministerie kan liegen en bedriegen en eerwraak moet gewoon kunnen.De advocaat-generaal en de raadsman geven desgevraagd aan dat alle stukken in het dossier als voorgehouden kunnen worden beschouwd en geven aan daar geen verdere vragen of opmerkingen over te hebben.

De advocaat-generaal voert het woord, leest de vordering voor en legt die aan het hof over.

De advocaat-generaal merkt hierbij -zakelijk weergegeven- op:
Ik hoop dat ik mijn verhaal ononderbroken kan doen meneer Geissen.

De verdachte reageert -zakelijk weergegeven- als volgt:
U kunt er ook voor kiezen om het niet voor te dragen en te zeggen dat u het eens bent met Geissen, dat de tenlastelegging niet klopt en dat het allemaal onzin is.

De advocaat-generaal voert het woord -zakelijk weergegeven- als volgt:
In het dossier zit een schriftuur. Het gaat vandaag om smaadschrift en belediging. Ik vind dat er in het dossier voldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig is dat de feiten door meneer gepleegd zijn. Er zijn aangiftes gedaan en bij de eerste zitting bij de rechtbank heeft verdachte bekend dat hij de feiten heeft gepleegd. Het gaat om de strafbaarheid. Door de verdediging wordt een beroep gedaan op artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM), het recht op vrijheid van meningsuiting. De verdediging stelt dat de uiting in het kader is gedaan van een publiek debat over eerwraak en beschermd is door deze bepaling. Maar de uitoefening van dit recht brengt volgens de tekst van artikel 10 EVRM plichten en verantwoordelijkheden met zich mee, waaronder de bescherming van de goede naam van anderen. Dat is het punt in deze zaak. In deze kwestie is de eer en goede naam van een individu aangevallen door verdachte. De wetgever stelt beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting in de artikelen 261 en 266 van het Wetboek van Strafrecht. Nu doet verdachte ook een beroep op artikel 261, lid 3 en 266, lid 2, Sr. Lid 3 stelt dat smaad niet bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het tenlastegelegde waar was en dat het algemeen belang de tenlastelegging eiste. Ik zie niet dat de persoonlijke aanval, zoals tenlastegelegd, bijdraagt aan het publieke debat, als het publieke debat al bestaat in deze zaak. Wat mij betreft zijn de feiten strafbaar en is verdachte een strafbare dader. Dat verdachte er niet van doordrongen is dat de uitlating die hij heeft gedaan echt niet kan in de samenleving, maakt dat ik de straf die in eerste aanleg is opgelegd, passend vind. De voorwaardelijke gevangenisstraf moet bijdragen aan de inperking van het gedrag van verdachte.

De raadsman voert het woord tot verdediging -zakelijk weergegeven- als volgt:
Graag verwijs ik naar de appelschriftuur. In de kern gaat het om een botsing tussen het recht van vrijheid van meningsuiting en de belediging zoals die in het strafrecht strafbaar is gesteld. Er zijn grenzen die gelden. De advocaat-generaal komt tot de conclusie dat in het geval van mijn cliënt wel sprake is van strafbare uitlatingen en dat er geen geslaagd beroep kan worden gedaan op de artikelen 10 EVRM, 261 lid 3 en 263 lid 2 Sr.

In aanvulling op het schriftuur het volgende. Op zich is niet in geschil dat de uitingen zijn gedaan zoals in de dagvaarding zijn benoemd. Cliënt heeft dat verzonden en dat is helder. Ook duidelijk is dat cliënt op die manier, een scherpe manier, politieambtenaren, in het bijzonder de politie Zeist, heeft bekritiseerd. Het doel van cliënt was niet de goede naam van personen en korpsen aan te randen,
maar het ernstige maatschappelijke probleem van eerwraak aan te wakkeren en zichtbaar te maken. De advocaat-generaal zegt dat er geen causaal verband is tussen het publieke debat en de bescherming van individuen. Het gaat hier wel om Individuen die ook functionarissen zijn, politieagenten, ambtenaren en functie. Cliënt heeft ze in die functie aangesproken in het onderzoek met een breder maatschappelijk probleem. Dat maakt de zaak anders. Bovendien heeft hij geprobeerd aan te tonen dat er sprake was van onrechtmatig handelen in de Zeister brandmoord zaak. Artikel 10 EVRM is geen ongeclausuleerd recht. Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting, maar dat is beperkt. Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat voorzichtigheid in acht moet worden genomen in hoeverre er
inbreuk mag worden gemaakt op dat recht; In een uitspraak van de rechtbank Amsterdam is geoordeeld dat een journalist, die zich in sterke mate heeft verdiept in de problematiek van eerwraak en een expert is op dat terrein, uitlatingen heeft gedaan in het kader van het publieke debat’. Het ging om functionarissen in een professionele hoedanigheid en daarom beschermt artikel 10 EVRM dit wel degelijk. Het gaat niet om willekeurige verdachtmakingen. Wat mijn cliënt aannemelijk. wil maken is dat er steken zijn laten vallen. Dat heeft ernstige fatale gevolgen gehad voor het slachtoffer. Cliënt was daar niet direct maar indirect bij betrokken. Wat er toen is gebeurd heeft hem beschadigd. Niet alleen het verlies, maar de nasleep ervan en de manier waarop ze hebben geopereerd. Dat betekent dat als je kijkt naar de uitlatingen dan zijn die gedaan in het licht van het publieke debat en dat betekent dat er een succesvol beroep kan worden gedaan op artikelen 10 EVRM en 261 lid 3 en 266 lid 2 Sr. De vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren boven strafrechtelijke vervolging. Dat heeft de politierechter niet gevolgd, waardoor het vonnis in deze niet in stand kan blijven, dat is de reden van het hoger beroep en op dat punt moet het oordeel worden herzien.
Indien uw hof wel tot de conclusie komt dat er sprake is van strafbare smaad of belediging, wijs ik u erop dat cliënt niet eerder is veroordeeld en dat hij getraumatiseerd is geraakt door deze zaak. Hij zoekt de grenzen op van wat betamelijk is maar uit de visie om het slachtoffer te beschermen. Hij heeft nooit opgeroepen tot geweld of heeft nooit personen bedreigd. Ook wijs ik u erop dat hij geruime tijd geleden de uitingen offline heeft gezet. Dat is kort voor de zitting in december 2019 gebeurd. Alles is nog steeds offline en hij heeft geen nieuwe uitingen gedaan of contact opgenomen. Dat moet worden meegenomen in de strafmaat. Mijn cliënt gaat het liefste in gesprek met politie om tot een oplossing te komen, maar dat is nu een gepasseerd station. Kijkend naar het tijdsverloop, meen ik dat de straf verminderd moet worden. Een voorwaardelijke gevangenisstraf is een te zware sanctie gelet op de feiten. Om die reden moet het leiden tot vernietiging van het vonnis en moet worden volstaan met het rechterlijk pardon. Tot slot is de vordering van de benadeelde partij niet voldoende onderbouwd en dus moet die vordering niet-ontvankelijk worden verklaard.De voorzitter geeft de benadeelde partij gelegenheid om te reageren op hetgeen door de advocaat-generaal en de raadsman naar voren is gebracht.
De benadeelde partij zegt:
Ik heb niks toe te voegen aan hetgeen ik eerder heb gezegd.De voorzitter biedt de verdachte de gelegenheid voor het laatste woord.
De verdachte zegt:
De benadeelde partij wil € 150,-. Ik heb een e-mail gestuurd dat hij geen schone handen heeft in dit dossier. Waarom moet mij dan worden opgedragen om hem te betalen? Hij moet niet klagen en dat weet hij zelf ook. Ik vind dat er een heel positief vonnis over mij moet worden uitgesproken, ook in relatie tot alle vorige vonnissen. Ik heb de rechtbank nooit bekritiseerd. Op het moment dat het hof alles
geloofd en mij veroordeeld kunt u ook kritiek als hof tegemoet zien. Het is geen dreigement maar als het zo moet kunt u ook van mij terechte kritiek verwachten.De voorzitter verklaart het onderzoek gesloten en deelt mede, dat volgens de beslissing van het gerechtshof de uitspraak zal plaatsvinden ter terechtzitting van 16 juni 2021 te 14:00 uur.Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

Pleitnota Geissen / OM Arnhem Leeuwarden 21-006270-19 zittingsdatum 2 juni 2021 9.00 uur

Het is mij opgevallen dat er meerdere definities bestaan van corruptie, vandaar dat ik mijn publieke beschuldigingen enigszins wens te bagatelliseren. Voor mij is “corrupte agent” 1 op 1 inwisselbaar voor “foute agent”, “oneerlijke agent” of “slechte agent”. In mijn belevingswereld is een corrupte agent een agent die dingen doet die hij/zij niet behoort te doen en waarover mag worden geklaagd door slachtoffers die aangifte hebben gedaan. De strafrechtelijke definitie van corruptie is veel specifieker en gaat over bedrog en het als overheidsambtenaar aannemen van geld om dingen voor iemand te doen die verboden zijn.

Ik kan bewijzen dat Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps), politie Zeist en het OM verkeerd/corrupt/fout/slecht hebben gehandeld tegenover mij en andere getraumatiseerde slachtoffers én zelfs de executeur MDNDR021, maar of ze in 2008-2009 geld hebben ontvangen van mijn vijanden om iets te doen dat verboden is, dat is voor mij vanzelfsprekend veel lastiger te bewijzen.

Een (juridische) afpersingscampagne kan gezien worden als “een spel” tussen daders en slachtoffer van actie & reactie dat soms vele jaren kan duren. Politie Zeist en het OM maken zich schuldig aan ‘blaming the victim’. Alle beschuldigingen van Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) zijn overdreven en uitvergroot en hebben slechts tot doel om de zoveelste valse strafzaak tegen hun grootste criticaster te kunnen opbouwen op basis waarvan goedgelovige rechters, die niet tot waarheidsvinding willen overgaan, een lichte veroordeling vanwege enkelvoudige belediging van een (voormalige) ambtenaar in functie zouden kunnen uitspreken.

Rechtbank Utrecht sprak in haar vonnis conform de tenlastelegging over “een proces verbaal opgemaakt door Johan de Boer (ps)”, dit schiet bij mij echt in het verkeerde keelgat. Want het is niet zomaar “een proces verbaal opgemaakt door Anita Frielink (ps)” in de Youtube video, maar een proces verbaal waarbij ze opzichtig liegt over internetoplichter Narges Mehraban en haar vriend. Het is het proces verbaal van haar verhoor van mij als verdachte. Ze heeft mij daarmee in grote problemen gebracht en Narges Achikzei ook. Volgens journalist Bart Lauret van het AD zette het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk.

Politie Zeist zou een mogelijk verband tussen het conflict van Narges Achikzei met mij en de brandmoord zélf onderzoeken, maar politie Zeist wilde vervolgens niks zeggen over de verbanden tussen deze zaken en koos ervoor om het motief voor de brandmoord te zoeken in de lijn van een jaloerse liefdesrivale. Kamervragen over het illegale informele moslimhuwelijk en of hier sprake is van eerwraak wilde politie Zeist niet beantwoorden.

Politie Zeist verklaarde in de media dat eerwraak door de familie van Narges is tegengesproken en dat ze zelf ook geen aanwijzingen hebben gevonden voor eerwraak. Als eerwraak expert beschouw ik deze uitspraak van rechercheurs als ontzettend dom, fout, corrupt en verkeerd omdat eerwraak vaak door de familie wordt tegengesproken in landen waar eerwraak geldt als een strafverzwarende omstandigheid. Als we in Nederland net als in Iran gemiddeld 3 jaar als gevangenisstraf opleggen aan plegers van eerwraak dan zou MDNDR021 waarschijnlijk door haar advocaat zijn geadviseerd om eerwraak als motief te erkennen. Nu was zijn advies aan haar om te zwijgen over haar motieven, hetgeen zij deed en dat resulteerde in een extra lange gevangenisstraf met TBS omdat rechters haar zwijgzame houding niet konden appreciëren vanwege het zogenaamde extra leed dat ze met haar zwijgen de nabestaanden heeft aangedaan.

Mijn tijdlijn bewijst dat het landelijk expertisecentrum eergerelateerd geweld (LEC EGG) door het rechercheteam is ingeschakeld en dat gebeurd alleen als er aanwijzingen zijn voor eerwraak. Dus er zijn overduidelijk aanwijzingen voor eerwraak bij de Zeister brandmoord op Narges Achikzei, maar politie Zeist en het OM kozen er vanwege hen moverende redenen voor om 60+ aangiften en eerwraak te verdoezelen en om executeur MDNDR021 in goed overleg met Narges Achikzei’s familie en vrienden aan rechters te presenteren met verzonnen verhalen alsof zij een psychisch gestoorde liefdesrivale was die smoorverliefd was op de man waarmee Narges Achikzei zou gaan trouwen.

In deze zaken heb ik meerdere petten op. Ik zie mijzelf als de Nederlandse man op wie Narges Achikzei verliefd was en met wie ze zélf had willen trouwen, ik ben de man die door Narges Achikzei en haar familie en vrienden werd lastiggevallen met allerlei valse beschuldigingen en rechtszaken, ik heb aangifte gedaan bij de politie vanwege bedreiging, oplichting, afpersing, smaad, laster, groepsstalking en de Zeister brandmoord en ik ben eerwraak expert met een snelgroeiend internationaal netwerk. Ik zie mijn zorgvuldig opgebouwde juridische positie tot mijn grote onvrede totaal niet terugkomen in het vonnis van rechtbank Utrecht. Het vonnis van de rechtbank Utrecht leest alsof ik Anita Frielink (ps) vanuit het niets corrupt heb genoemd in een video waarin een proces verbaal van Anita Frielink (ps) te zien is.

Als u het dossier goed heeft gelezen dan kan het u zijn opgevallen dat er twee agenten zijn die Anita Frielink (ps) tegenspreken voor wat betreft haar dubieuze claim in haar proces verbaal dat internetoplichter Narges Mehraban (18-09-1986) een heel ander persoon is als moordslachtoffer Narges Achikzei (18-09-1986).

De 1e agent die Anita Frielink (ps) tegenspreekt is de verbalisant die de aangifte had opgenomen van medeslachtoffer Hans/Watchman (PL2412.412.2008.30671). Deze agent had de persoonsgegevens van oplichter N. Mehraban behorend bij het rekeningnummer van ABN AMRO gedeeld met Hans/Watchman en die had de gegevens op zijn beurt gedeeld met Internetoplichting.nl en mij. Volgens ABN AMRO staat het rekeningnummer geregistreerd op de naam van Narges Mehraban en is haar geboortedatum identiek aan die van Narges Achikzei, namelijk 18-09-1986.

Veelzeggend feitje: 18-09-1986 is niet eens haar echte geboortedatum. Narges vierde haar verjaardag altijd op 18 maart omdat zij en Sahar door hun ouders 6 maanden jonger waren opgegeven bij binnenkomst in Nederland vanwege de Kinderbijslag.

De 2e agent die Anita Frielink (ps) tegenspreekt is de anonieme TGO Gero rechercheur die bij Radio M Utrecht verklaarde dat “de vrouw slachtoffer is van eerwraak en vanwege afpersing van een bedrijf.” Met name de uitspraak over de afpersing van een bedrijf toont aan dat minimaal 1 TGO Gero rechercheur tot de conclusie is gekomen dat de zaken van N. Achikzei, Z. Mehraban en hun advocaat gezien moeten worden in het licht van een juridische afpersingscampagne tegenover mij en mijn toenmalige bedrijf Advios Assurantiën BV waarbij betaling van 30.000 euro aan opgelegde dwangsommen werd geëist op basis van vonnissen van misleidde rechters.

Een TGO Gero rechercheur vroeg aan mij of ik wist waarom Narges er vanuit ging dat ze zou worden vervolgd. Dus ik neem aan dat Narges Achikzei tegenover iedereen in haar directe omgeving duidelijk had gemaakt dat zij er zelf vanuit ging dat het OM haar zou gaan vervolgen en dat dit kort voor de valse strafzaak tegenover mij en haar dwanghuwelijk met Mehraban iedereen onder grote druk heeft gezet.

Op de site van Internetoplichting.nl stonden meer dan 10 aangiften van slachtoffers van mevrouw N. Mehraban en haar vriend. Moderators van InternetOplichting.nl beweerden dat afgesloten rechtszaken een beeld laten zien dat 1 op de 6 slachtoffers van internetoplichting diens aangiftenummer publiceert op de website van InternetOplichting.nl. Vandaar dat mijn beschuldiging tegenover politie Zeist geldig is dat ze (10 maal 6 is) 60+ aangiften en eerwraak hebben verdoezeld bij de Zeister brandmoord op Narges Mehraban-Achikzei.

In het proces verbaal van Anita Frielink (ps) dat wordt getoond in de Youtube video, staat ook de opmerking van Anita Frielink (ps) dat ze geen bewijs had gevonden van een doodsbedreiging van N. Achikzei tegen mij, terwijl er een mutatie van mij in het politiesysteem stond en ik haar en haar collega bij dat onprettige verhoor ook heb gewezen op het feit dat ik een mutatie heb laten aanmaken vanwege een doodsbedreiging door N. Achikzei. Dus het Hof zou de valsheid van het proces verbaal van Anita Frielink (ps) moeten doorzien en het niet moeten bagatelliseren zoals het OM dat doet door er zo weinig mogelijk over te spreken en Anita Frielink (ps)’ totaal leugenachtige proces verbaal als het ware taboe te verklaren. Niemand mag zeggen dat het een vals leugenachtig proces verbaal is, want dan claimt Anita Frielink (ps) dat zij zich vreselijk beledigd voelt en met haar ook politie Zeist en het OM en haar ex-chef en haar huidige chef.

Maar er zijn dus minimaal 2 rechercheurs die Anita Frielink (ps) in de loop der jaren hebben tegengesproken en het is onweerlegbaar dat Anita Frielink (ps) in haar proces verbaal mijn mutatie vanwege de doodsbedreiging van N. Achikzei heeft verzwegen omdat het niet past bij haar verzonnen verhalen over N. Achikzei als slachtoffer van smaad, laster, belediging en stalking per email. Volgens Anita Frielink (ps) zou ik hebben toegegeven “een grote blunder” te hebben gemaakt, maar dat waren écht haar eigen woorden en niet die van mij. Anita Frielink (ps) ís corrupt.

Zoals uit het dossier blijkt ben ik op basis van leugens kapot geprocedeerd door N. Achikzei, S. Achikzei, Z. Mehraban en hun advocaat Ruijzendaal en heb ik een trauma vanwege de Zeister brandmoord. Ik accepteer niet nog meer nadeel vanwege Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) die claimen dat ze zich ontzettend beledigd voelen. Ik heb mijn grens bereikt en adviseer het Hof om een vonnis uit te spreken dat positief is over mijn optreden in deze langslepende akelige nare vervelende rottige gevaarlijke discussie met Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps), politie Zeist en het OM over de werkelijke motieven achter de Zeister brandmoord op mijn Narges.

Ook vanwege alle vertragingen die verband houden met de coronapandemie vraag ik om kwijtschelding van de boete van 150 euro. De valse vervolgingen gaan ten koste van mijn levensgeluk en in verband met alle strafzaken heb ik al veel kosten moeten maken die de geëiste boete ruimschoots overtreffen.

Ik ben bijna 6 jaar door het OM vervolgd vanwege het uitspreken van mijn negatieve mening in relatie tot de oplichtingspraktijen van Narges Achikzei of de handelswijze van politie Zeist en het OM bij de Zeister brandmoord. Ik kan u vertellen dat de jarenlange valse strafvervolgingen van politie Zeist en het OM niet lekker combineren met mijn trauma en dat ik ontevreden ben vanwege de corrupte acties van de aangevers, politie Zeist en het OM.

De video over Anita Frielink (ps) bestond uit twee plaatjes, één beschuldiging en daarna het proces verbaal van Anita Frielink (ps) als bewijsmateriaal voor de stellingname dat ze corrupt heeft gehandeld en dat politie Zeist en het OM 60+ aangiften en eerwraak hebben verdoezeld bij de Zeister brandmoord op Narges Achikzei. Op advies van mijn raadsman heb ik die video verwijderd en ook alle kritische berichten op Twitter waarover de aangevers in dit dossier hebben geklaagd.

In het dossier maken onze autoriteiten er bij het Hof melding van dat er een persoon was die vertelde dat ik psychisch gestoord zou zijn. In het AD verwees het OM er ook naar dat ze mij naar de psychiater hadden gestuurd en dat de zaak tegen mij van de in brand gestoken Narges Achikzei vanwege belediging, smaad, laster en stalking per email gewoon door het OM zou worden voortgezet.

Toen de psychiater oordeelde dat ik mijzelf zie als slachtoffer in die zaak toen koos het OM er niet voor om daar aandacht aan te besteden in het AD of in de rechtszaal. Ze wogen hun winkansen opnieuw af en de anonieme OvJ die een afspraak gepland had staan met Narges Achikzei om haar zaak tegen mij te bespreken koos er na driemaal uitstel voor om de valse zaak tegen mij voorwaardelijk te seponeren met een proeftijd van 2 jaar. Ik mocht van hem vooral geen onwaarheden vertellen en mocht niemand beledigen.

Ik kijk naar de tijdlijn over de Zeister brandmoord en ik zie de allerslechtste vorm van corruptie en ik kan daarover alleen maar klagen, mopperen en zeuren en dit is in de loop der jaren onderdeel van mijn systeem geworden. Het is een traumatische ervaring. Alle kritiek van mij aan het adres van Anita Frielink (ps), Anita Frielink (ps), politie Zeist, het OM en het Hof is 100% terecht en moet worden geaccepteerd. Het gaat ook verder dan het uitspreken van een negatieve mening over meerdere overheidsambtenaren, de uitspraak dat agente Anita Frielink (ps) corrupt is moet worden gezien als één van mijn belangrijkste onderzoeksresultaten.

Gelet op hoe alle kaarten vandaag op tafel liggen en verwijzend naar de internationale steun van eerwraak experts en NGO’s die zich richten op de bestrijding van eerwraak zou ik graag zien dat het Hof de valse zaak van corrupte politie Zeist en het OM stukker dan stuk maakt en tot de conclusie komt dat rechters doelbewust zijn voorgelogen door Zeister rechercheurs die het moordslachtoffer Narges Achikzei en haar vrienden goed kenden maar dat niet met de rechters wilden delen omdat ze er geen zin in hadden om hun corrupte collega’s te (laten) ontslaan vanwege betrokkenheid bij een mislukte juridische afpersingscampagne tegen mij als ex-werkgever van internetoplichter Narges “Mehraban” Achikzei.

Zoals uit de tijdlijn blijkt is het voor corrupte politie Zeist en het OM geen enkel probleem om een eerlijke klokkenluider jarenlang valselijk te vervolgen en te hopen dat ze hier vandaag opnieuw goedgelovige naïeve rechters treffen die al hun verzonnen verhalen kritiekloos als waarheid accepteren. MDNDR021 heeft voor het Hof jaloezie krachtig tegengesproken, maar het Hof was nog zo vriendelijk voor politie Zeist om het verzonnen jaloezie-motief gewoon te accepteren als geldig motief voor de Zeister brandmoord omdat er aanwijzingen daarvoor in het dossier te vinden waren.

Inspectie JENV wilde deze valse strafvervolging van hun collega’s bij politie Zeist en het OM niet kapot maken door voorafgaand aan deze zitting schriftelijk tegenover mij te bevestigen dat de aangevers inderdaad 60+ aangiften en eerwraak hebben verdoezeld. Inspectie JENV wil hierover niks zeggen, omdat deze zaak van hun collega’s onder de rechter is.

Het is belangrijk dat deze valse procedures eindigen met excuses van politie Zeist en het OM aan mij en de belofte dat eerwraak in de toekomst wél keurig netjes conform wet- en regelgeving zal worden afgehandeld. Het boetekleed moet worden aangetrokken door de aangevers, de OvJ en eerwraak experts en adviseurs in dienst bij politie en justitie.

Via mijn website InvestigateHonorKilling.com help ik nu 5 eerlijke klokkenluiders in India en Pakistan die ook allemaal in conflict zijn met de lokale autoriteiten vanwege beschuldigingen rondom het verdoezelen van eerwraak.

Ik neem aan dat iedereen het belang inziet van een eerlijke klokkenluider die de aandacht vestigt op een groot maatschappelijk probleem. Politie en het OM moeten nu niet met smoesjes komen dat ze alles zijn vergeten of dat bepaalde ambtsmisdrijven inmiddels zijn verjaard.

Rechters zouden het verschrikkelijk moeten vinden dat ze zijn voorgelogen door politie Zeist en officieren van justitie op basis waarvan een medemens in een TBS kliniek is geplaatst. Een goede vorm van corruptie bij politie en het OM bestaat niet. Dit soort grootschalige corruptie moet worden (h)erkend en afgestraft ten einde dit soort schandalige affaires in de toekomst te voorkomen. Als Nederland de ambitie heeft om uit te groeien tot het land met het beste rechtssysteem ter wereld dan moet er ruimte zijn voor terechte kritiek op het corrupte optreden van politie en het OM bij een schandalige eerwraak doofpotaffaire die wordt uitgesproken door iemand zoals ik. Ik ben de enige persoon die aangifte heeft gedaan vanwege de Zeister brandmoord, mijn naam is 100 keer genoemd als dader en ik heb daardoor meer recht van spreken dan willekeurig ieder ander persoon. Geef mij de rechten die behoren bij de aangiften die ik heb afgelegd en doe niet alsof mijn aangiften en mutatie niet bestaan of niet relevant zijn ten einde corrupte agenten in bescherming te nemen.

Als corrupte agenten door de mand zijn gevallen en desondanks brutaal bij rechters gaan klagen dat ze zich beledigd voelen omdat ze corrupt zijn genoemd door een eerlijke klokkenluider dan mogen rechters geen greintje medelijden hebben met de aangevers en wat mij betreft zijn lange gevangenisstraffen voor aangevers Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) gewenst en mogen ze de komende 7 jaar niet meer actief zijn binnen de strafrechtketen. Wat zij doen is echt ontzettend slecht en het beschadigt de reputatie van politie, justitie en rechtspraak.

Er moet een signaal worden afgegeven dat wat zij hebben geflikt absoluut niet door de beugel kan. In India en Pakistan doen politie en justitie dit soort dingen niet. In Nederland wel en dat heeft ook te maken met de bereidheid van professionele rechters om weg te kijken bij deze vorm van zware grootschalige corruptie omdat het verhaal van politie en justitie super (s)links politiek correct is en dat kan vaak rekenen op steun van professionele rechters. De gepercipieerde pakkans voor corrupte Zeister agenten is te laag en dat is één van de redenen waarom zij zich al vele jaren misdragen en het ene schandaal laten opvolgen door het andere schandaal. Tot dusverre geen rechter gezien die dat wil afstraffen.

Het TBS-systeem kampt met een personeelstekort en een te grote instroom van patiënten. Executeur MDNDR021 is naar mijn stellige overtuiging op basis van overduidelijk verzonnen verhalen voor zeer lange tijd opgesloten in een kliniek die volgens haar zeggen 600 euro per dag ontvangt, dus de maatschappij als geheel heeft er belang bij als alle grote onvergeeflijke fouten van de aangevers, politie Zeist en het OM bij de Zeister brandmoord vandaag krachtdadig door het Hof worden gecorrigeerd.

Laten we ervoor kiezen om personen die op basis van overduidelijk verzonnen verhalen voor zeer lange tijd in TBS zijn geplaatst, zoals MDNDR021, te bevrijden uit de kliniek. Iedere dag dat een geestelijk gezond persoon in een kliniek moet verblijven tussen allerlei gevaarlijke psychisch gestoorde personen is er één te veel gelet op haar geestelijke welzijn, haar veiligheid, de torenhoge kosten verbonden aan haar behandeling en het tekort aan plekken voor écht psychisch gestoorde personen.

Mijn beroep op artikel 261 lid 3 Wetboek van Strafrecht is geldig en moet door het Hof worden toegewezen. Er is geen sprake van belediging, smaad en laster omdat mijn publicaties niet in strijd zijn met de waarheid en het algemeen belang de tenlastelegging eiste.

Mijn beroep op artikel 6 van de Grondwet is geldig en moet ook door het Hof worden toegewezen. Als atheïstische Moslim mag ik net zoveel liegen en bedriegen over de Zeister brandmoord in de media als dat politie Zeist en het OM hebben gedaan om hen met gelijke munt te kunnen terugbetalen. Maar liegen over de Zeister brandmoord dat doe ik niet uit respect voor alle getraumatiseerde slachtoffers en mijn voornemen om carrière te maken als super eerlijke eerwraak expert. De waarheid is hard voor de aangevers, maar ik moet het vertellen omdat het algemene maatschappelijke belang de beschuldiging eist. Ze moeten leren leven met mijn negatieve mening over hun optreden en hadden hun posities bij politie Zeist en het OM wat mij betreft al 12 jaar geleden hebben moeten opgegeven vanwege de slechtste vorm van corruptie en alle schandalen rondom Narges Achikzei.

Volgens politie Zeist had het juridische conflict niks te maken met de islamitische achtergrond van Narges Achikzei. Dat is opnieuw een duidelijk leugen omdat het conflict wel degelijk ging over de bekering van Narges tot de Islam en de negatieve gedragsverandering die daaraan is te koppelen. Ook MDNDR021 gaf aan dat ze dag en nacht aan het bidden was tot Allah voor enige steun en hoop. Dus als overheidsambtenaren in de media over elkaar heen rollen om te benadrukken dat hier geen sprake is van eerwraak en islam niks te maken had met het juridische conflict van Narges dan mag door mij worden gezegd dat overheidsambtenaren in de media hebben gelogen over de Zeister brandmoord.

De Utrechtse politierechter had bij het voorlezen van het vonnis in een tussenzin gezegd dat ik er geen last van zou hebben. Ik eis een volledig positief vonnis van het Hof waarbij er voor mij mogelijkheden worden gecreëerd om hierna via een civiele procedure een schadevergoeding te eisen van politie Zeist en het OM vanwege hun historisch foute handelwijze tegenover mij. Ik zal de compensatie gaan gebruiken om InvestigateHonorKilling.com handen en voeten te geven zodat er een broodnodige INGO wordt gecreëerd die met gelijksoortige organisaties in het buitenland samenwerkt aan het bestrijden van eerwraak. De focus van InvestigateHonorKilling.com zal liggen bij het helpen van eerlijke klokkenluiders die strijden tegen corrupte autoriteiten die eerwraak verdoezelen.

Voor MDNDR021 eis ik vervroegde vrijlating uit TBS. Ze hoort absoluut niet thuis in een kliniek en ze is daar 100% zeker geplaatst op basis van verzonnen verhalen van beruchte Zeister rechercheurs. Politie Zeist had het moordonderzoek, vanwege de twee meest genoemde motieven, natuurlijk nooit zélf mogen doen. Het toezicht op politie Zeist is slecht.

Het Hof moet (h)erkennen dat een grote strafzaak door een eerlijke klokkenluider kapot is gemaakt en heel veel afstand nemen van alle verzonnen verhalen van de aangevers, politie Zeist en het OM en helemaal niks overnemen van de tenlastelegging.

Het is voor mij extra belangrijk om mijn blanco strafblad te behouden met het oog op toekomstige subsidieaanvragen bij de Rijksoverheid voor samenwerkingsprojecten met buitenlandse NGO’s via InvestigateHonorKilling.com. Ik heb schone handen, een zuiver geweten en ik heb helemaal niks verkeerds gedaan of gezegd. Ik heb mijn negatieve mening in mijn optiek binnen wet- en regelgeving uitgesproken vanwege mijn aangiften, eerlijke verslaggeving, een justitiële richtlijn, mijn positie in het maatschappelijke debat en mijn klachtprocedures tegen de aangevers. Ik heb contact met de politie vanwege Narges.

Belediging is één van de meest misbruikte wetsartikelen ter wereld. Deze zaak is een geldig argument om belediging als wetsartikel te schrappen. Wij leven hier in een dualistische maatschappij waar iedereen in alle vrijheid mag zeggen wat hij denkt en niet in Rusland, waar eerlijke klokkenluiders en critici van de machthebbers door corrupte rechters jarenlang naar beruchte gevangenissen worden gestuurd vanwege enkelvoudige beledigingen aan het adres van (ex)ambtenaren, met de bedoeling hun levens en carrières kapot te maken.

In mijn verweerschrift verwijs ik naar de uitspraak van oud-rechter Myjer dat wanneer je als burger een grote strafzaak kapot kunt maken dat je dat dan moét doen. Het zou voor mij onacceptabel zijn als er nu 3 rechters hun ogen sluiten voor autoriteiten die hun ogen sluiten voor corruptie, oplichting, afpersing en eerwraak. Kom AUB net als ik en de meerderheid van de lezers van mijn publieke beschuldigingen tot de conclusie dat politie Zeist en het OM weloverwogen 60+ aangiften en eerwraak hebben verdoezeld bij de Zeister brandmoord op Narges “Mehraban” Achikzei. Anita Frielink (ps) moét weg bij de politie, excuses moéten door politie en het OM worden aangeboden en MDNDR021 moét uit de TBS kliniek worden vrijgelaten omdat ze daar is geplaatst door misleide rechters op basis van totaal verzonnen verhalen.

Schriftuur ex artikel 410 lid 1 en 2 Sv

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij stel ik mij als raadsman van de heer R. Geissen, geboren op 13 april 1977, wonende te Utrecht, terzake van het op 2 december 2019 ingediende hoger beroep tegen het eindvonnis van de rechtbank Midden-Nederland (politierechter) d.d. 2 december 2019.

In het navolgende zal ik het schriftuur ex artikel 410 lid 1 en 2 Sv onderbouwen met de volgende grieven.

Inhoud uitspraak
De politierechter heeft belanghebbende bij vonnis van 2 december 2019 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 dagen wegens het begaan smaad en belediging van twee politieagenten en de politie eenheid team Zeist. Tevens is de vordering van de benadeelde partij toegewezen. Hiernaast heeft de politierechter een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd ertoe strekkende dat belanghebbende geen contact mag hebben met medewerkers van de politie Midden-Nederland team Zeist (hierna te noemen de politie).

Grieven

Bewezenverklaring en strafbaarheid
Belanghebbende ontkent niet het in de dagvaarding genoemde YouTube filmpje te hebben vervaardigd, alsmede de onderhavige e-mails te hebben opgesteld en verzonden aan de politie.

Belanghebbende erkent zich in scherpe bewoordingen kritisch te hebben geuit ten aanzien van politieambtenaren en de politie (team Zeist), maar zijn doel daarbij was niet om iemands goede naam aan te randen of betrokkenen of het politieteam te beledigen, maar om aandacht te vragen voor een ernstig maatschappelijk probleem (eerwraak) en het falen van de politie ten aanzien van de aanpak ervan zichtbaar te maken. Weliswaar heeft betrokkene zich gericht tot twee individuele personen, (naar dat was in hun hoedanigheid als politieagent en in relatie tot de ‘Zeister brandmoorzaak’.

In de Zeister brandmoordzaak is een vrouw in 2013 veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en TBS. De veroordeelde heeft echter weinig verklaard over haar motief in die zaak’. Belanghebbende was. de voormalige werkgever van het slachtoffer in die zaak en heeft reeds vóór haar noodlottige overlijden aandacht gevraagd voor het feit, dat zij slachtoffer was van eerwraak. Hoewel daarvoor kennelijk onvoldoende strafrechtelijk bewijs was, kan volgens belanghebbende (en anderen) niet worden uitgesloten dat er nog andere personen betrokken waren bij deze moord. Belanghebbende heeft politie en justitie herhaaldelijk gewezen op aanwijzingen, dat er sprake was van eerwraak. Deze aanwijzingen zijn volgens betrokkene nimmer serieus genomen en hebben niet geleid tot deugdelijk onderzoek. Verder moet erop worden gewezen, dat belanghebbende door de uiterst gruwelijke moord van iemand, die hij van nabij heeft gekend en hem dierbaar was, ernstig beschadigd is. Betrokkene is ervan doordrongen geraakt, dat eerwraak een zeer groot en Internationaal probleem is en is door zijn eigen activiteiten en studie een deskundige, geworden op dit terrein. Het gaat in deze niet om willekeurige van enige grond ontblote verdachtmakingen.

Betrokkene beroept zich ten aanzien van alle ten laste gelegde feiten derhalve, op de vrijheid van meningsuiting zoals verankerd in de Grondwet (artikel 7) en het EVRM (art. 10). Gelet hierop moet worden geoordeeld, dat ten aanzien van de ten laste gelegde feiten geldt, dat de vrijheid van meningsuiting prevaleert boven de vervolging en bestraffing ervan.

Belanghebbende dient ontslagen te worden van alle rechtsvervolging ex art. 261 lid 3 en/of 266 kid 2 Sr, dan wel wegens art. 10 EVRM. Ten onrechte heeft de politierechter de vrijheid van meningsuiting niet zwaarder laten wegen in deze, waardoor het vonnis niet in stand kan blijven.

Strafmaat

Betrokkene is niet eerder veroordeeld wegens een strafbaar feit. Betrokkene is getraumatiseerd geraakt door de Zeister brandmoordzaak, mede omdat hij het slachtoffer goed kende. Sindsdien maakt hij zich sterk voor slachtoffers van eerwraak. Belanghebbende zoekt daarbij de grenzen op van wat betamelijk is, maar wel vanuit de visie om slachtoffers beter te beschermen en eerwraak te voorkomen. Hij heeft nimmer opgeroepen tot geweld of personen bedreigd.

Belanghebbende heeft inmiddels alle kritische uitingen jegens de politie op internet off line gezet. Hij zou graag met de politie het gesprek aangaan om tot een oplossing te komen. Dit alles overziende zou in deze volstaan dienen te worden met een rechterlijk pardon. Een voorwaardelijke vrijheidsstraf is een te zware sanctie gelet op de persoon van de verdachte en omstandigheden van het geval. Voor een vrijheidsbeperkende maatregel bestaat evenmin voldoende grond.

Een en ander is door de politierechter in de aangevallen uitspraak ten onrechte niet of onvoldoende meegewogen. Ook om die reden, dient het vonnis van de politierechter vernietigd te worden.

Vordering benadeelde partij
Het gaat om € 150,- wegens immateriële schade. Niet voldoende onderbouwd is echter, dat de aangever psychische of lichamelijke schade heeft geleden door het feit, waardoor het verzoek niet ontvankelijk verklaard dient te worden. Er is geen of onvoldoende (medisch) bewijs overgelegd, waaruit dit blijkt.

Hoogachtend,

J.M. Walther

proces-verbaal

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht
Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer:16/659070-18

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de politierechter in bovengenoemde rechtbank op 2 december 2019.

Aanwezig:
mr. I.J.B. Corbeij, politierechter,
mr. B. Nitrauw, officier van justitie,
en mr. V. Soeteman als griffier.

De politierechter doet de zaak tegen na te noemen verdachte uitroepen.

De verdachte, ter terechtzitting aanwezig, antwoordt op de vragen van de politierechter te zijn genaamd:

Ralph Geissen,
geboren te Utrecht op 13 april 1977.

Als raadsman van verdachte is aanwezig mr. J. Walther, advocaat te Utrecht.

De benadeelde partijen Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) zijn (eveneens) op de zitting aanwezig.

De politierechter wijst verdachte erop dat deze niet tot antwoorden is verplicht en zegt verdachte goed op te letten.

De politierechter deelt mee:
Op 8 november 2018 is de behandeling van de zaak voor onbepaalde tijd geschorst omdat verdachte ter zitting een wrakingsverzoek had ingediend. Op 7 december 2018 is het verzoek tot wraking ongegrond verklaard. Op 29 mei 2019 zou de behandeling van de strafzaak worden hervat, maar voorafgaand aan de behandeling is de rechter wederom gewraakt. Op 11 juni 2019 heeft de wrakingskamer verzoeker niet-ontvankelijk verklaard.

De officier van justitie draagt de zaak voor.

De politierechter deelt mee:
Er is nóg een aanvullend proces-verbaal van bevindingen van 27 november 2019 binnengekomen.

De politierechter deelt mondeling de korte inhoud van de stukken van het voorbereidend onderzoek mee, zoals deze zich in het dossier in deze strafzaak bevinden, waaronder met name óók de volgende stukken:

Ten aanzien van feit 1:
1. Een ambtsedig proces-verbaal nr. PL0900-2017014193-1 d. d. 14 januari 2017, opgemaakt door verbalisant D.A. Dekker, brigadier van politie Eenheid Midden-Nederland, (blz. 12 tot en met 15), inhoudende het proces-verbaal van aangifte door Anita Frielink (ps) met als bijlage een still van een YouTubefilm en een kopie van een proces-verbaal opgemaakt door Anita Frielink (ps) (blz.16) met name
Blz. 12:
Ik ben werkzaam als hoofdagent bij de Politie Midden Nederland in basisteam BES te Baarn. (…)
Blz. 13:
(… ) Nadat ik deze informatie had gekregen van deze collega ging ik op 11 januari 2017 op Google op mijn naam zoeken. Ik trof toen onder mijn naam een filmpje aan op YouTube via de eerder vermelde hyperlink. Op dat filmpje is dezelfde foto zichtbaar van mij, als de foto die door Ralph Geissen op 6 januari 2017 naar collega Hans Hameeteman van de politie is gestuurd.
Op 6 februari 2009 had ik naar aanleiding van het verdachtenverhoor van Ralph Geissen een proces-verbaal van bevindingen gemaakt. Dit proces-verbaal van bevindingen is door een voor mij onbekend persoon op YouTube gezet. Op het YouTubefilmpje is als eerste een foto van mijn gezicht te zien met daarop een blauwe politiepet. Die foto is afkomstig van mijn Facebookaccount. Degene die mijn foto, zonder mijn toestemming, van Facebook had gehaald, heeft die foto gefotoshopt en die politiepet erbij bewerkt. Een afbeelding en tekst van die foto overhandig ik u hierbij, evenals het proces-verbaal welke op YouTube is gezet, welke u bij deze aangifte kan voegen.
In die tekst onder mijn foto staat:
Corrupt agente Anita Frielink (ps) van Politie Zeist heeft gelogen zodat de ex-werkgever van oplichter Narges Achikzei door het OM zou worden vervolgd vanwege smaad, laster en stalking per email. Toen Narges met benzine werd overgoten en in brand gestoken door een zus van een vriend van haar ex-man. Omdat ze wilde trouwen met een man van haar eigen keuze en verliefd was op een Nederlandse man verzon de politie jaloezie als motief om corruptie, oplichting en eerwraak te doofpotten.
Met die Nederlandse man bedoelde Geissen zichzelf. (…)
Blz. 14:
(… ) Nadat verdachte was gehoord had hij kort daarna een stuk op internet over mij geplaatst dat ik corrupt was. Niet alleen ik, maar de hele politie van Zeist zou corrupt zijn. Hij had dit op zijn eigen website, expiratieweb.nl van het werk gezet. Het betrof een openbare site. (…)
Daarna is Ralph Geissen een lastercampagne begonnen tegen de politie en tegen mij. Hij zegt dat ik een corrupte politieagente ben die de waarheid had verdraaid en indirect verantwoordelijk zou zijn voor de moord op Narges Achikzei. (…)
Ralph Geissen heeft gemaild aan Hans Hameeteman dat hij het filmpje op internet heeft geplaatst. Geissen heeft zich eerder op een zelfde wijze negatief over mij heeft uitgelaten op openbare internetsites. Ook staat er op dit YouTube filmpje een proces-verbaal van bevindingen van mij afkomstig uit het dossier van zijn zaak.
Hij had dus op vrijdag 6 januari 2017 een mail gestuurd naar een collega van de politie met exact dezelfde foto van mij met die politiepet op. Dit is dezelfde foto als welke op YouTube is gezet. Op 10 januari 2017 was het filmpje over mij op YouTube geplaatst met dezelfde foto.

Het e-mailadres van de afzender van die mail naar mijn collega is geissen@gmail.com. Ik vind het uitermate beledigend en kwetsend dat verdachte mij op deze manier in de media neerzet met een foto die hij van mijn Facebook heeft gehaald. Ik ervaar het als een zeer ernstige en heftige inbreuk op mijn privacy en bovendien schaadt het mijn reputatie als agente. Iedereen die op mijn naam Googelt krijgt dit te zien en te lezen. De heer Geissen verspreidt grove leugens en beledigingen ten aanzien van mij.

Ten aanzien van feit 2
2. Een ambtsedig proces-verbaal nr. PL0900-2017138787-1 d. d. 15 mei 2017, opgemaakt door verbalisant M. Sevink, hoofdagent van politie Eenheid Midden-Nederland, (blz. 38 en met 39), inhoudende het proces-verbaal van aangifte door M. Sevink met als bijlage een e-mail van 6 januari 2017 (blz. 42). met name:
Blz. 38:
In juli 2006 ben ik gaan werken als chef van de afdeling districtsrecherche in het toenmalige politiedistrict Binnensticht, politie district Binnensticht, waartoe ook de gemeente Zeist behoorde. Bij de vorming van de nationale politie is dit district opgegaan in het district Oost Utrecht en heb ik op de districtsrecherche van dat nieuwe district de formele functie verkregen van Operationeel Expert. (…) In deze werkzaamheden heb ik in het verleden zijdelings enkele malen te maken gehad met dhr. Ralph Geissen, toen wonende in Zeist. Zeer zijdelings ben ik ook betrokken geweest bij het onderzoek naar de dood door verbranding van een vrouw in de lift van een flat aan de Laan van Vollenhove te Zeist (Onderzoek Gero). (…)
Blz. 39:
(… ) Vanaf omstreeks 6 januari 2017 ontving die rechercheur weer mails van dhr. Geissen. Van die rechercheur hoorde ik dat dhr. Geissen in die mails mij bij naam noemt en mij een “corrupte politiechef” noemt en daarbij refereert hij aan genoemd onderzoek Gero. (… ) Inmiddels heb ik twee mails van dhr. Geissen via die rechercheur gelezen en wel de mail van 06.01.2017, waarin ik zag/las dat dhr. Geissen mij met naam noemt en mij corrupt noemt. Door hetgeen ik gelezen en inmiddels via via gehoord heb, voel ik me in mijn eer en goede naam aangerand en op zijn minst beledigd door dhr. Geissen. Hij verstuurt opzettelijk mails dat ik als politieambtenaar corrupt zou zijn, kennelijk met het doel om hier ruchtbaarheid aan te geven. Daarbij duidelijk doelend op mij als ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van mijn bediening. De desbetreffende e-mails heb ik afgegeven om bij deze aangifte te worden gevoegd.

Ten aanzien van feit 3:

3. Een ambtsedig proces-verbaal nr. PL0900-20I7138955-1 d.d. 10 mei 2017, opgemaakt door verbalisant M. Sevink, hoofdagent van politie Eenheid Midden-Nederland, (blz. 45 en 46), inhoudende het proces-verbaal van aangifte door MDNDR024 met als. bijlage een e-mail van 6 januari 2017 (blz. 48) en een e-mail van 9 mei 2017 (blz. 47). met name
Blz. 45:
Ik ben werkzaam als teamchef van basisteam Zeist/ Bunnik/ Leusden. Ik doe deze aangifte namens politie Zeist, Als teamchef heb ik kennisgenomen van de belediging/smaad/laster t.a.v. diverse politiemedewerkers en politie Zeist.

N.a.v. het onderzoek naar de dood van een vrouw aan de Laan van Vollenhove te Zeist (TGO Gero 2009), hebben diverse politiemedewerkers in de periode van 2010-heden regelmatig (honderden) e-mails ontvangen van emailaccount GEISSEN@gmail.com. GEISSEN@gmail.com maakte in genoemde mails laagdunkende, beledigende opmerkingen over het genoemde politieonderzoek, de politie, m.n. de politie Zeist en diverse specifiek benoemde politiemedewerkers.
(… ) Op 6 januari 2017 is er wederom een email verzonden naar het werkaccount van een politiemedewerker. Ik heb gezien/gelezen dat de Zeister politie hierin als collectief corrupt wordt omschreven.
Op 9 mei 2017 is er wederom een email verzonden vanaf emailaccount GEISSEN@gmail.com. Ik heb gezien/gelezen dat hierin wordt gesproken over politie Zeist i.c.m. corrupte collega’s, bureau binnensticht als beruchtste politiebureau van Nederland en corrupte politie Zeist.
Blz. 46:
(… ) Door hetgeen ik gelezen en inmiddels via via heb gehoord voel ik me, als vertegenwoordiger van politieteam Zeist, ernstig beledigd en in onze eer en goede naam aangerand. (… ) De desbetreffende e-mails heb ik afgegeven om bij deze aangifte te worden gevoegd.

Met betrekking tot de persoon van de verdachte deelt de politierechter ook de korte inhoud mee van een uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 15 april 2019.

De verdachte verklaart -zakelijk weergegeven- als volgt.

A. Ten aanzien van feit 1:
De politierechter vraagt mij of het klopt dat ik die uitlatingen, zoals in de tenlastelegging opgenomen, heb gedaan. In een escalatie heb ik die teksten op internet gezet. Het klopt dat ik op YouTube een filmpje van Anita Frielink (ps) heb geplaatst waarin zij corrupte politieagent wordt genoemd en dat de foto van haar bewerkt is.

Ten aanzien van feit 2:
De politierechter vraagt mij of ik de twee e-mails in het dossier heb gezien. Ik heb geklaagd en ik heb hem als een klagende partij een e-mail gestuurd. Dat hij zich beledigd voelt, is mogelijk. Ik heb mij tegenover hem vijandig gedragen.

Ten aanzien van feit 3:
Ik heb woorden als “corrupt” gebruikt. Die e-mails heb ik naar de politie Zeist gestuurd.

B. Ik heb alle namen van internet weggehaald. Na dit weekend zal het beeld van de politie op internet er een stuk positiever uit maar ik ben niet van mening veranderd over de politie Zeist. In een escalatie heb ik die teksten op internet gezet. Ik heb woorden als “corrupt” gebruikt. De vraag is hoe ik het anders moet benoemen. Er zijn 600 mensen die mij gelijk hebben gegeven, die mijn verhaal
geloven. Er zijn 13 mensen die mij niet geloven, en mij een racist noemen. De waarheid telt. Het was moord in opdracht van anderen (eerwraak). In plaats van corrupt kun je ook lezen “slecht”; zij hebben slecht politiewerk geleverd, ik heb de neiging om het aan de grote klok te hangen. Die e-mails heb ik naar de politie Zeist gestuurd; het zijn tips die naar de politie gestuurd mogen worden; het zijn klagende e-mails van een benadeelde partij zodat deze niet totaal genegeerd wordt. Het klopt dat ik op YouTube een filmpje van Anita Frielink (ps) heb geplaatst waarin zij corrupte politieagent wordt genoemd en dat de foto van haar bewerkt is.

De website InvestigateHonorKilling.com zal een stichting onderzoek eerwraak worden. Ik heb een groot netwerk, ook in het buitenland. InvestigateHonorKilling.com is een deel van de oplossing als waakhond als eerwraak in de doofpot wordt gestopt. Aan mij wordt voorgehouden dat de films op YouTube zijn verwijderd maar dat op twitter.com nog iets te zien is. Als het goed is zijn ze allemaal weg. Ik heb de
YouTube filmpjes op privé gezet. Mijn intentie is om alles weg te halen. Op advies van mijn advocaat heb ik alles verwijderd. Als ik er controle over heb zal ik alles weghalen. Op de vraag of ik in de toekomst ook nog dingen zal gaan zeggen over de personen Johan de Boer (ps) en Anita Frielink (ps), antwoord ik ontkennend. Ik ga het niet meer doen. Qua privacy is e.e.a. wel veranderd op internet. Namen zal ik niet meer noemen. Tien jaar geleden mocht het nog wel. Ik had de volle overtuiging dat eerwraak niet verdoezeld mag worden.

De politierechter houdt voor het voegingsformulier van de benadeelde partij Johan de Boer (ps). Hij vordert in totaal € 150,00 als schadevergoeding voor feit 2, waarvan de verdachte wordt beschuldigd.
De officier van justitie voert het woord:
Feit 1 (smaadschrift) kan bewezen worden. Ik verwijs daarvoor naar de pagina’s 12 (de aangifte van Anita Frielink (ps)), de pagina’s 16 tot en met 22 (bijlagen behorend bij de aangifte, te weten: still van YouTube filmpje) en de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting. Het plaatsen van een filmpje op YouTube op internet is een opzettelijke handeling. Het is niet gesteld dat verdachte hiermee heeft bijgedragen aan het publieke debat; het is éénrichtingscommunicatie. De teksten die onder de foto van Anita Frielink (ps) zijn geplaatst zijn als beledigend te betitelen.
Feit 2 (belediging) kan ook worden bewezen, met uitzondering van de woorden “chef Johan de Boer (ps), heeft ook alles behalve schone handen in dit dossier’; van dit gedeelte dient verdachte partieel te worden vrijgesproken. Ten aanzien van feit 2 verwijs ik naar pagina 38 (de aangifte van Johan de Boer (ps)), pagina 42 (mail van d.d. 6 januari 2017) en de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting.
Ten aanzien van feit 3 (belediging) verwijs ik naar de pagina’s 45 (aangifte MDNDR024), pagina 47 (mail d.d. 9 mei 2017), pagina 48 (mail van 6 januari 2017) en de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting.
De officier van justitie leest de vordering voor en geeft die aan de politierechter. De vordering, houdt in -rekening houdend met het tijdsverloop-:
een onvoorwaardelijke geldboete van 500,00;
een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 dagen, met een proeftijd
van 2 jaar met als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd
op geen enkele wijze (in woord, geschrift of beeld, waaronder begrepen alle
moderne media) publiekelijk zal uitlaten over Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps);
een contactverbod (art. 3 8v Sr) voor de duur van 2 jaar, inhoudende dat
* verdachte zich onthoudt van direct contact met alle personen werkzaam bij de
politie Zeist/ Bunnik/ Leusden, en dat
* deze vrijheidsbeperkende maatregel dadelijk uitvoerbaar is, en dat
* voor iedere keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan de maatregel wordt
vervangen door telkens 7 dagen hechtenis, ten hoogste 6 maanden hechtenis.
De raadsman voert het woord tot verdediging:

Het bewijs wordt niet ter discussie gesteld door cliënt. Cliënt heeft de YouTube film vervaardigd en de e-mails verstuurd naar de politie. Wat betreft feit 2 ben ik het met de officier van justitie eens dat dit feit bewezen kan worden met uitzondering van de tekst: “chef Johan de Boer (ps) heeft ook alles behalve schone handen”. Hiervan dient cliënt te worden vrijgesproken. Wat betreft feit 1, merk ik op dat cliënt inderdaad uitlatingen heeft gedaan in de zin van een YouTube film maar hij heeft dit gedaan met de stellige overtuiging dat de politie niet competent is. Hetgeen cliënt heeft gezegd, is volgens cliënt niet in strijd met de waarheid. Bovendien heeft cliënt alle uitlatingen, met name de YouTube film, offline gezet; de e-mails zijn niet meer terug te halen, hoewel cliënt ze nog wel kan inzien.
Cliënt wilde een belangrijk doel bereiken, maar is bereid om dat te stoppen. Hij zal het niet opnieuw doen. Hij is bereid om in gesprek te gaan met de politie Zeist om tot een. oplossing te komen. Het is jammer als hem een contactverbod wordt opgelegd; dan wordt dat onmogelijk gemaakt. Er is sprake van een link met een moordzaak waarin de rechtbank iemand heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf en TBS; over het motief is weinig gezegd. Er was sprake van een slachtoffer door eerwraak. Cliënt heeft er herhaaldelijk op gewezen dat er sprake was van eerwraak. Het heeft niet geleid tot deugdelijk onderzoek. Dit heeft cliënt ernstig geraakt; cliënt is getraumatiseerd en beschadigd. Hij is deskundige geworden op dit terrein.
Ik stel mij op het standpunt dat cliënt niet ontkent verantwoordelijk te zijn voor het YouTube filmpje en de verzonden e-mails. Hij beroept zich echter op art. 7 en 10 EVRM: vrijheid van meningsuiting. Ik verwijs hiervoor naar de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, 4 maart 2016, ECL1: NL: GHAMS:2016:812. Cliënt erkent dat hij scherpe bewoordingen heeft gebruikt maar zijn doel was niet om de
goede naam aan te randen of te beledigen, maar om een serieus probleem aan te kaarten. Ten aanzien van alle feiten dient de vrijheid van meningsuiting te prevaleren; de strafbepalingen dienen buiten toepassing te blijven wegens schending van de vrijheid van meningsuiting.
Art 261 lid 3 Sr is van toepassing nu cliënt heeft kunnen aannemen dat het tenlastegelegde waar was. Dit dient te leiden tot straffeloosheid. Hetzelfde geldt ten aanzien van de belediging (art. 266 lid 2 Sr). Cliënt heeft zich grievend geuit maar er was een hoger doel mee gediend.
Subsidiair verzoek ik om een rechterlijk pardon. Cliënt heeft geen strafblad (er is sprake van een sepot) en is behoorlijk beschadigd door deze moord. Hij wilde het slachtoffer beschermen en eerwraak voorkomen. Cliënt heeft alles offline gezet en wil graag in gesprek met de politie Zeist. De vordering van de benadeelde partij is onvoldoende onderbouwd; er is geen medisch bewijs waaruit schade zou moeten blijken, zodat deze vordering niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

De officier van justitie voert het woord:
Ten aanzien van feit 1 stel ik mij op het standpunt dat smaadschrift (art. 261 Sr.) bewezen kan worden; verdachte dient te worden vrijgesproken van laster (art. 262 Sr.). Een gesprek met politie, zoals door de verdediging geopperd, is een afslag die al gepasseerd is. Met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en de persoonlijke integriteit, stel ik mij op het standpunt dat je best wat mag zeggen over de politie en individuele mensen van de politie, maar dat het neerkomt op “fair balance”. Daarmee is door verdachte onvoldoende rekening gehouden. Uit niets blijkt dat het een publiek debat was; dit was een eenzijdige aanval.

De raadsman voert het woord:
Ik persisteer. Er was wel degelijk sprake van een publiek debat. “Fair balance” dient in het voordeel van cliënt uit te pakken. De kritiek die hij heeft geuit heeft betrekking op de uitoefening van hun ambt, niet de persoon. Vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren, Een contactverbod gaat te ver; dit moet niet aan de orde zijn.

De verdachte verklaart:
Op de website zijn 225 getuigenissen over de Zeister brandmoord, 100 mensen hebben mijn naam genoemd. Het was duidelijk een publiek debat waarin ik een grote rol speelde. Aan verdachte wordt het recht gelaten om het laatst te spreken. De politierechter sluit het onderzoek en spreekt het vonnis uit.

AANTEKENING VAN HET MONDELING VONNIS

1. Inhoud van de tenlastelegging

Overeenkomstig de dagvaarding.

2. De gebezigde bewijsmiddelen als bedoeld in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering.

– Voormelde verklaring van de verdachte, voor zover weergegeven onder A.
– De inhoud van voormelde processen-verbaal, voor zover weergegeven onder 1, 2 en 3.

3. Bewezenverklaring

Beroep op artikel 7 en 10 EVRM
De raadsman heeft onder verwijzing naar jurisprudentie een beroep gedaan op de vrijheid van meningsuiting op grond van artikel 7 en 10 EVRM.
De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de verdachte toelaatbare kritiek heeft gehad op de aangevers, omdat nu er een publiek debat plaatsvond over eerwraak, zijn uitlatingen in dat kader zijn gedaan.
De politierechter begrijpt het verweer van de raadsman aldus dal de context waarbinnen de uitlatingen door verdachte zijn gedaan het beledigend karakter envan kan wegnemen, hetgeen tot vrijspraak dient te leiden.
De politierechter is van oordeel dat de uitlatingen er naar hun aard niet toe strekken om een oordeel te geven over eerwraak, maar een oordeel geven over de (politie)ambtenaren als persoon. Verdachtes uitlatingen zijn niet dienstig geweest aan enig politiek of maatschappelijk debat over eerwraak. Daarnaast oordeelt de politierechter dat verdachte met zijn uitlatingen de grens van het toelaatbare heeft overschreden, hetgeen verdachte zelf ter zitting ook heeft bevestigd en daarbij nog heeft opgemerkt dat dit vroeger misschien wel kon, maar dat het tegenwoordig niet meer toelaatbaar is.
De politierechter verwerpt het verweer.
De politierechter acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte
1.
omstreeks 11 januari 2017 te Utrecht, opzettelijk de eer en de goede naam van een ambtenaar, genaamd Anita Frielink (ps), hoofdagent bij het basisteam BES te Baarn gedurende en ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening heeft aangerand, door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, doormiddel van geschriften of afbeeldingen verspreid, immers heeft hij, verdachte, een filmpje op YouTube geplaatst met daarin een foto van die Anita Frielink (ps) en die Anita Frielink (ps) (op die foto) afgebeeld met een politiepet en (onder die foto) de tekst geplaatst, inhoudende (onder andere) “Agente Anita Frielink (ps) van politie Zeist is corrupt. Ze heeft gelogen zodat de ex-werkgever van oplichter Narges Achikzei door het OM zou worden vervolgd vanwege smaad, laster en stalking per email.

Toen Narges met benzine werd overgoten en in brand gestoken door een zus van een vriend van haar ex-man. Omdat ze wilde trouwen met een man van haar eigen keuze en verliefd was op een Nederlandse man verzon de politie jaloezie als motief om corruptie, oplichting en eerwraak te doofpotten”, en (vervolgens) een proces-verbaal opgemaakt door die Anita Frielink (ps) getoond;
2.
in de periode tussen 6 januari 2017 en 17 februari 2017 te Utrecht, (telkens) opzettelijk een ambtenaar, Johan de Boer (ps), Operationeel Expert district Oost Utrecht, gedurende en ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening heeft beledigd door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, immers heeft hij, verdachte,
– op 6 januari 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Ben nog opzoek naar foto’s van corrupte politiechef Johan de Boer (ps)
3.
op 6 januari 2017 en 9 mei 2017 te Utrecht; (telkens) opzettelijk het openbaar gezag, te weten basisteam Zeist/Bunnik/Leusden, van de politie-eenheid Midden-Nederland, heeft beledigd door een toegezonden geschrift, immers heeft hij, verdachte,
– op 6 januari 201 7 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Politie Zeist is i.m.o. collectief corrupt in deze zaak.”
– op 9 mei 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Koppen moeten rollen bij de corrupte politie Zeist”,
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad,

4. Kwalificatie en artikelen van de wet die worden toegepast Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar als;

Ten aanzien van feit 1:
Smaadschrift
Ten aanzien van feit 2 en feit 3:
Eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan van een ambtenaar gedurende of terzake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd.

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36f, 38v, 38w, 57, 261, 266, 267 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen.

5. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte, eventueel met de gronden daarvoor

Het bewezenverklaarde is strafbaar.
Verdachte is strafbaar.
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid opheffen
of uitsluiten.

6. Opgelegde straf of maatregel. Opgave van de bijzondere redenen, die de straf hebben bepaald of tot de maatregel hebben geleid

-Gevangenisstraf voor de duur van 10 dagen
Bepaalt dat deze straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.
Stelt daarbij een proeftijd vast van twee jaren.
Bepaalt dat de tenuitvoerlegging kan worden gelast indien:
– de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt.
Stelt de volgende bijzondere voorwaarden:
Veroordeelde zal zich gedurende de proeftijd op geen enkele wijze (in woord, geschrift
of beeld, waaronder begrepen alle moderne media) publiekelijk uitlaten over:
-Anita Frielink (ps);
-Johan de Boer (ps).
-Contactverbod voor de duur van 2 jaar
Legt aan verdachte op de maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid voor de duur van 2 jaar;
Beveelt dat verdachte zich onthoudt van direct contact met alle personen werkzaam bij de politie Zeist/ Bunnik/ Leusden;
Beveelt dat deze vrijheidsbeperkende maatregel dadelijk uitvoerbaar is;
Beveelt voor iedere keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan de maatregel wordt vervangen door telkens 7 dagen hechtenis, ten hoogste 6 maanden hechtenis.

Strafmotivering
De strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is gepleegd.

De politierechter houdt ook rekening met voormeld uittreksel uit de justitiële documentatie, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld

7. Bijkomende beslissingen
Vrijspraak van hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard.

De vordering van de benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

De behandeling van de vordering van de benadeelde partij Johan de Boer (ps) levert niet een onevenredige belasting van het strafgeding op. Tijdens het onderzoek op de zitting is komen vast te staan dat de benadeelde partij rechtstreeks schade heeft geleden als gevolg van feit 2 waarvoor de verdachte wordt veroordeeld. De politierechter waardeert deze schade op € 150,00 terzake van immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente ingaande 6 januari 2017 tot aan de dag van gehele voldoening.

Wijst derhalve de vordering van de benadeelde partij toe tot een bedrag van € 150,00 (zegge honderdvijftig euro).

Veroordeelt verdachte dat bedrag te betalen aan Johan de Boer (ps).

Als extra waarborg voor betaling aan Johan de Boer (ps) wordt aan de verdachte de verplichting opgelegd om de som van € 150,00 (zegge honderdvijftig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente, te betalen aan de Staat ten behoeve van de benadeelde partij. Voor het geval de verdachte niet (volledig) betaalt en er ook geen (volledig) verhaal mogelijk is, wordt verdachte een hechtenis opgelegd voor de duur van 3 dagen, De toepassing van die hechtenis heft de verplichting voor verdachte om te betalen niet op. Het bedrag dat verdachte betaalt aan de Staat, hoeft verdachte niet meer te betalen aan de
benadeelde partij. Omgekeerd geldt hetzelfde. Verwijst de veroordeelde in de kosten tot op heden door de benadeelde partij gemaakt, vastgesteld op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

De politierechter zegt tegen verdachte dat deze binnen veertien dagen hoger beroep kan instellen tegen dit vonnis en wijst verdachte op het recht om op de zitting van dat rechtsmiddel afstand te doen.

Waarvan is opgemaakt dit proces.-verbaal, dat door de politierechter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

proces-verbaal


RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht
Zittingslocatie Utrecht
Parketnummer: 16-659070-18

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de politierechter in bovengenoemde rechtbank op 8 november 2018.

Aanwezig:
mr. G.A. Bos, politierechter,
mr. M. Kamper, officier van justitie,
en mr.. A. Th. Verweij als griffier.

De politierechter doet de zaak tegen na te noemen verdachte uitroepen.

De verdachte, ter terechtzitting aanwezig, antwoordt op de vragen van de politierechter te zijn genaamd:

Ralph GEISSEN,
geboren op 13 april 1977 te Utrecht,

De politierechter wijst verdachte erop dat deze niet tot antwoorden is verplicht en zegt verdachte goed op te letten.

Ter terechtzitting is een van de aangevers verschenen, zijnde mevrouw Anita Frielink (ps).

De verdachte verklaart op voorhand weinig vertrouwen te hebben in de strafzaak omdat één rechter makkelijker is te misleiden dan drie rechters. De verdachte verzoekt dan ook zijn
strafzaak door te verwijzen naar de meervoudige strafkamer.

De politierechter maakt melding van een schriftelijke vordering van de benadeelde partij Johan de Boer (ps), die is ingediend door middel van het voorgeschreven formulier. De benadeelde partij vordert immateriële schadevergoeding voor een van de feiten, waarvan de verdachte wordt beschuldigd.

De officier van justitie draagt de zaak voor en maakt melding van de vordering van de benadeelde partij Johan de Boer (ps).

De officier van justitie voert het woord en zegt – zakelijk weergegeven – het volgende:
Een verwijzing van deze strafzaak naar de meervoudige strafkamer is niet aan de orde gezien de feiten op de tenlastelegging. Deze feiten kunnen door de politierechter worden afgedaan.

De politierechter deelt mede dat zij het verweerschrift van verdachte goed heeft gelezen evenals het strafdossier, waaruit de voorgeschiedenis van deze zaak reeds is gebleken. De politierechter wijst het verzoek tot verwijzing van de strafzaak naar de meervoudige strafkamer af, nu zij dit niet noodzakelijk acht.

De verdachte verklaart daarop – zakelijk weergegeven – als volgt:
Achter deze zaak zit veel meer. Er zijn tientallen aangiftes gedaan, welke nu terzijde worden
geschoven. Ik verzoek u gegevens bij de ABN-AMRO bank op te vragen. Als hieruit blijkt
dat mevrouw Anita Frielink (ps) gelijk heeft, dan kan ik worden veroordeeld. Als zij geen gelijk heeft, dan zijn zij corrupt en moeten zij weg bij de politie.

De politierechter wijst het verzoek tot het opvragen van gegevens af nu zij de noodzaak van het opvragen van deze gegevens niet inziet.
De verdachte verklaart daarop – zakelijk weergegeven – als volgt:
Het is wel van belang. De officier van justitie heeft het over smaad, maar het is maar één zin
op het internet. Het is duidelijk dat er sprake is van corruptie. Deze zaak moet worden
doorverwezen. Met alle respect, maar ik ga mij niet laten veroordelen door een
politierechter.

De politierechter deelt mede dat zij over wil gaan tot bespreking van het eerste feit op de
tenlastelegging.

De verdachte verklaart daarop – zakelijk weergegeven – als volgt:
Deze zaak is geseponeerd.

De politierechter deelt mede dat zij niet verder kan gaan als verdachte haar steeds onderbreekt.

De verdachte verklaart daarop – zakelijk weergegeven – als volgt:
Ik leg bij u een onderzoeksvraag neer en dit is snel uit te zoeken. U kunt nu direct met de bank bellen en dat is dan binnen tien minuten geregeld. Maar er wordt dus niet naar gekeken. Dit heeft niks met rechtspraak te maken. Ik ben hier dus gekomen om onterecht veroordeeld te worden. U moet verwijzen naar de meervoudige kamer. Ik mag me verdedigen en ik mag ook moeilijk doen. Als u mijn verzoek afwijst, dan wraak ik u. Ik wil gewoon een eerlijk proces. Ik wraak u omdat u de zaak niet doorverwijst naar de meervoudige kamer en mijn onderzoekswens bij de ABN-AMRO bank afwijst.

De politierechter deelt mede dat verdachte een oproeping zal krijgen voor de wrakingskamer welke het wrakingsverzoek zal behandelen.

De politierechter schorst, gelet op het verzoek van de verdachte, het onderzoek voor onbepaalde tijd.

De politierechter beveelt bij bekendwording van een nieuwe. zittingsdatum de oproeping van verdachte tegen dit tijdstip.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de politierechter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

proces-verbaal


RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht
Zittingslocatie Utrecht
Parketnummer: 16-659070-18

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de politierechter in
bovengenoemde rechtbank op 29 mei 2019.

Aanwezig:
mr. G.A. Bos, politierechter,
mr. A.M.V.C. Fellinger, officier van justitie,
en B.A.E.J. Koster als griffier.

De politierechter doet de zaak tegen na te noemen verdachte uitroepen.
De verdachte, gedagvaard als;

Ralph GEISSEN,
geboren op 13 april 1977,

is NIET aanwezig.

De politierechter hervat het op 8 november 2018 geschorste onderzoek.
De politierechter maakt melding van het door verdachte gedane wrakingsverzoek dat op 28 mei 2019 is behandeld door de wrakingskamer van deze rechtbank. In afwachting van die uitspraak, zal de zaak worden aangehouden voor onbepaalde tijd.

De politierechter schorst het onderzoek voor onbepaalde tijd met bevel tot oproeping van verdachte tegen het tijdstip waarop het onderzoek ter zitting zal worden hervat.

De politierechter is van oordeel dat voor de volgende behandeling 60 minuten voor de zaak dient te worden uitgetrokken.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de politierechter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

Rechtbank Midden-Nederland
Locatie Utrecht

AANTEKENING MONDELING VONNIS

Sector : S4
Parketnummer ; 16/659070-18
Volgnummer : 0001

Uitspraak van de politierechter mr I.J.B. Corbey van 02 december 2019, in de zaak tegen de verdachte

naam : Geissen Man
voornamen : Ralph
geboren op: 13 april 19T7 te Utrecht

Tegenspraak, raadsman mr. J. Walther
KWALIFICATIE :.
T.a.v. feit 1:
smaadschrift

T. a. v. feit 2, feit 3:
eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd

GEPLEEGD:
T. a. v. feit 1:
op 11 januari 2017

T.a.v. feit 2:
6 januari 2017 en 17 februari 2017

T.a.v. feit 3:
op 06 januari 2017

TOEGEPASTE ARTIKELEN:
Wetboek van Strafrecht art 14a, 14b, 14c, 14d, 36, 38v, 38w, 57, 261, 266, 267

Rechtbank Midden-Nederland
Locatie Utrecht

AANTEKENING MONDELING VONNIS
Blad 02

BESLISSING;
T.a.v. feit 1, feit 2, feit 3:
Gevangenisstraf voor de duur van 10 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren stelt als algemene voorwaarde dat veroordeelde:
* zich voor het einde van de proeftijd van 2 jaar niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;
Bijzondere voorwaarde:
de veroordeelde zal zich gedurende de proeftijd op geen enkele wijze (in woord, geschrift of beeld, waaronder begrepen alle moderne media) publiekelijk uitlaten over;
-Anita Frielink (ps);
-Johan de Boer (ps).
T.a.v. feit 1, feit 2, feit 3:
Contactverbod voor de duur van 2 jaar
legt aan verdachte op de maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid voor de duur van 2 jaren;
beveelt dat verdachte:
– zich onthoudt van direct contact met alle personen werkzaam bij de politie Zeist/ Bunnik/ Leusden;
beveelt dat deze vrijheidsbeperkende maatregel dadelijk uitvoerbaar is,
– beveelt dat voor iedere keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan de maatregel wordt vervangen door telkens 7 dagen hechtenis, ten hoogste 6 maanden hechtenis;
T.a.v. feit 2:
Toewijzing van de vordering van de benadeelde partij van EUR 150, 00
Veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij Johan de Boer (ps) van EURO 150, 00. ter zake van immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 6 Januari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;
veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

Rechtbank Midden-Nederland
Locatie utrecht

AANTEKENING MONDELING VONNIS
Blad 03

T.a.v. feit 2:
Maatregel van schadevergoeding van EUR 150, 00 subsidiair 3 dagen hechtenis legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer Johan de Boer (ps), EURO 150,00 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 6 januari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening, bij niet betaling te vervangen door 3 dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende maatregel de betalingsverplichting niet opheft;
bepaalt dat bij voldoening van de schademaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd;

De politierechter,

Hof Arnhem Leeuwarden
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Utrecht, 27 mei 2021

Betreft: Geissen / OM Arnhem Leeuwarden
Parketnr.: 21-006270-19

Geachte meervoudige kamer,

Vandaag wordt Geissen voor een totaal van 5 jaar, 11 maanden en 21 dagen door het OM vervolgd vanwege uitspraken over zijn juridische tegenpartij en in brand gestoken ex-werkneemster Narges “Mehraban” Achikzei.

Belangrijkste grief tegen het eindvonnis van rechtbank Utrecht is dat de zorgvuldig opgebouwde juridische positie van Geissen onderbelicht is gebleven en de politierechter net doet alsof de kritiek van Geissen tegenover Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps), politie Zeist en het OM zomaar uit de lucht komt vallen.

In het vonnis van het Hof bij de Zeister brandmoord (ECLI:NL:GHARL:2013:6057) is Narges’ verloofde Mehraban gequote met “Ze hebben haar in brand gestoken!”, met “ze” bedoelt hij Geissen en executeur MDNDR021 en dat blijkt uit de toegestuurde 225 getuigenissen over de Zeister brandmoord die door rechtbank Utrecht niet op een serieuze wijze bij de besluitvorming zijn meegewogen.

Dit is het 3e proces-verbaal van Anita Frielink (ps) ten nadele van Geissen, haar vorige 2 proces-verbalen vanwege belediging zijn reeds geseponeerd. Hier is sprake van jarenlange grote ontevredenheid van Geissen over de aangevers, politie Zeist en het OM vanwege hun corrupte optreden in relatie tot zijn in brand gestoken ex-medewerkster N. Achikzei. Geissen is al 13 jaar een grote criticaster van politie Zeist en één van de motoren achter het maatschappelijke debat over de motieven achter de Zeister brandmoord en de discussie over de professionaliteit waarmee Zeister rechercheurs zaken rondom de hen bekende oplichter/afperser N. Achikzei hebben afgehandeld.

Geissen doet een beroep op artikel 261 lid 3 Wetboek van Strafrecht. Er is geen sprake van belediging, smaad en laster omdat zijn publicaties niet in strijd zijn met de waarheid. Integendeel, zijn publicaties moeten worden gezien als een legitieme beschermingsmaatregel tegen een waargenomen bedreiging waarbij het algemeen belang de tenlasttelegging eiste.

Oud rechter EHRM Egbert Myjer is bekend van de uitspraak dat wanneer je als burger een grote strafzaak kapot kunt maken, dat je dat dan moet doen. Geissen heeft de absolute overtuiging dat executeur MDNDR021 op basis van verzonnen verhalen door partijdige politie Zeist aan rechters is gepresenteerd. Op basis van een verkeerde voorstelling van zaken is MDNDR021 door het Hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar en oplegging van de TBS maatregel.

Geissen heeft er over geklaagd dat politie Zeist hofleverancier was van TGO Gero en dat bureau Binnensticht het bureau was waarmee Geissen contact moest hebben als hij opmerkingen had over de brandmoord op N. Achikzei.

Geissen voelt zich moreel verplicht om kritiek te leveren op het corrupte overheidsoptreden en doet dat in de rol van eerlijke klokkenluider die als benadeelde partij aangifte heeft gedaan en als eerwraak expert. Geissen heeft honderden eremoorden bestudeerd en de verhalen gepubliceerd in innovatieve diagrammen op zijn website InvestigateHonorKilling.com. Binnen het netwerk van samenwerkingspartners bevinden zich grote organisaties zoals het Turkse Wij Gaan Femicide Stoppen, het Engelse IKWRO en het Duitse ehrenmord.de die, net als InvestigateHonorKilling.com van Geissen, in actie komen tegen politie en het OM als zij eerwraak verdoezelen omdat ze bijvoorbeeld de daders goed kennen. In 2017 is Geissen door onderzoeksbureau Bureau Omlo in het eindrapport Evaluatie Actieplan Zelfbeschikking gekwalificeerd als top 10 invloedrijkste persoon die over eerwraak twittert.

Geissen beschouwt zijn Youtube-video over Anita Frielink (ps) niet als beledigend. In zijn optiek is het een klassieke J’accuse…! (“ik beschuldig”) die hij vanwege zijn aangifte, trauma en klachtprocedures tegen Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) binnen wet- en regelgeving mocht doen als reactie op het slechte politieoptreden. Hij beschuldigd Anita Frielink (ps) publiekelijk van corruptie in een video van 20 seconden die bestaat uit twee afbeeldingen met teksten, de eerste 10 seconden bevat de beschuldiging en de laatste 10 seconden wordt het bewijsmateriaal gepresenteerd. Het bewijsmateriaal bestaat uit het proces-verbaal dat Anita Frielink (ps) had opgemaakt a.g.v. Geissen’s verhoor als verdachte vanwege de valse aangifte van N. Achikzei. Dat proces-verbaal staat bomvol leugens, vandaar dat hij Anita Frielink (ps) terecht als corrupt heeft gekwalificeerd. Geissen heeft voorafgaand aan deze strafzaak de Youtube video verwijderd op advies van zijn raadsman en in het verleden heeft Geissen ook altijd op advies van advocaten of aandeelhouders kritiek vanwege het slechte politieoptreden van het internet verwijderd.

Politie Zeist staat zéér slecht bekend vanwege allerlei misstanden, zoals machtsmisbruik, vriendjespolitiek, wegkijkgedrag en discriminatie. Bureau Binnensticht is zelfs besproken in een aflevering van Zembla getiteld “foute agenten”, door een slachtoffer werd er in deze uitzending op gewezen dat er allerlei slechte verhalen de ronde doen over politie Zeist (https://youtu.be/JhpXVl4UYC0?t=1395). Google Recenties zijn voor politie Zeist ook bijzonder negatief met waarschuwingen gericht aan medeburgers en quotes zoals “kom je ooit per ongeluk in aanraking met ze, advocaat en zwijgrecht” en “geen drinken gehad ze zeiden dat ik mocht verhongeren”. Feitelijk voegt Geissen zich bij heel veel anderen die reeds hebben geklaagd over beruchte corrupte politie Zeist. Geissen claimt dat als er goed naar zijn tijdlijn wordt gekeken dat door iedereen (h)erkend moet worden dat politie Zeist bij de brandmoord op N. Achikzei het ene schandaal na het andere schandaal veroorzaakt.

Geissen heeft destijds het onderzoeksrapport van het Ministerie van Justitie “Je bedrijf of je leven!” gelezen over hoe je als ondernemer het beste kunt reageren op een afpersingscampagne van ex-medewerkers. Geissen heeft de adviezen uit het rapport opgevolgd, hij heeft een strafdossier opgebouwd, tegenover de daders duidelijk gemaakt dat hij er veel aandacht aan gaat besteden, aangifte gedaan bij de politie en geen cent betaald.

Opgemerkt moet worden dat een (juridische) afpersingscampagne gezien kan worden als “een spel” tussen daders en slachtoffer van actie & reactie dat soms vele jaren kan duren. Volgens Geissen doen politie Zeist en het OM opzichtig aan ‘blaming the victim’ net zoals de Belastingdienst dat deed tegenover slachtoffers van de toeslagenaffaire. Alle beschuldigingen van Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) zijn overdreven en uitvergroot en hebben slechts tot doel om de zoveelste valse strafzaak tegen hun grootste criticaster te kunnen opbouwen op basis waarvan goedgelovige rechters, die niet tot waarheidsvinding willen overgaan, een lichte veroordeling vanwege enkelvoudige belediging van een (voormalige) ambtenaar in functie zouden kunnen uitspreken.

Geissen heeft een verleden binnen de assurantiebranche en is daarom goed bekend met groepsaansprakelijkheid. Kritiek van hem vanwege het optreden van politie Zeist en het OM richt zich op zo’n 10 overheidsambtenaren waarvan Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) er 2 zijn. Andere personen uit deze groep, zoals TGO Gero teamleider Tijn Keuss, hebben er al blijk van gegeven dat ze zich schamen vanwege hun leugenachtige optreden tegenover rechters en bevolking. Waarom zou Tijn Keuss anders aan Youtube hebben gevraagd om zijn gezicht onherkenbaar te maken bij één van de meest bekritiseerde afleveringen van Opsporing Verzocht ooit? In het kader van groepsaansprakelijkheid pleit Geissen ervoor dat hij Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) conform wet- en regelgeving als deelnemers van een grotere dadergroep volledige verantwoordelijk mag houden voor de schandalige Zeister eerwraak doofpotaffaire waarbij Geissen zichzelf naast N. Achikzei als belangrijkste slachtoffer kwalificeert.

N. Achikzei moest waarschijnlijk van haar man en familie een volgzame Afghaanse vrouw worden en in het juridische conflict tegenover Geissen haar loyaliteit bewijzen. De valse aangifte die N. Achikzei bij Anita Frielink (ps) heeft afgelegd is een 13 in een dozijn aangifte vanwege smaad, laster en belediging. Het zou Geissen niet verbazen als het een voorgedrukte aangifte betreft waaronder N. Achikzei alleen nog maar slaafs haar handtekening hoefde te plaatsen ten einde Geissen en Advios Assurantiën BV in grote problemen te brengen.

Volgens Geissen heeft N. Achikzei die aangifte niet zelf geschreven omdat haar Nederlandse taalvaardigheid niet zo goed ontwikkeld was, zodat het sterke vermoeden bestaat dat zij bij het afleggen van deze valse aangifte is geholpen door haar verloofde, advocaat en Anita Frielink (ps). De groep rondom N. Achikzei eisten kort voorafgaand aan de brandmoord op N. Achikzei van Geissen en Advios Assurantiën BV uitbetaling van de door misleide rechters opgelegde dwangsommen ter grootte van 30.000, dus het ging om serieus veel geld bij het volstrekt uit de hand gelopen juridische conflict van N. Achikzei.

Het is Geissen opgevallen dat er twee definities circuleren van het woord corruptie, vandaar dat hij zijn publieke beschuldiging wenst te bagatelliseren. Voor Geissen is “corrupte agent” 1 op 1 inwisselbaar voor “foute agent”, “oneerlijke agent” of “slechte agent”. In Geissen’s belevingswereld is een corrupte agent een agent die dingen doet die hij/zij niet behoort te doen en waarover mag worden geklaagd door slachtoffers die aangifte hebben gedaan. De strafrechtelijke definitie van corruptie is veel specifieker en gaat over bedrog en het als overheidsambtenaar aannemen van geld om dingen voor iemand te doen die verboden zijn.

Een psychiater heeft bij Geissen een trauma geconstateerd vanwege de Zeister brandmoord. Dit is bijzonder omdat Geissen geen getuige was van de Zeister brandmoord dus het betreft 100 % affectieschade en dat kan alleen omdat Geissen veel om N. Achikzei gaf en obstructie van een gedwongen huwelijk en haar wens om met hem te willen trouwen als werkelijke motieven achter de Zeister brandmoord heeft geaccepteerd. Het valselijk criminaliseren van Geissen zoals politie Zeist en het OM al vanaf het begin doen verergert het psychisch trauma bij Geissen. Geissen claimt dat hij al jaren dagelijks denkt aan corrupte politie Zeist met drie bekende Utrechtse scheldwoorden ervoor en dat deze gedachtegang ertoe leidt dat hij om de zoveel tijd negatief publiceert over corrupte politie Zeist. Geissen publiceert de drie scheldwoorden nooit, waaruit ook blijkt dat hij zelf corruptie ziet als een terechte legitieme kwalificatie op basis van eigen onderzoeksresultaten en niet als een scheldwoord of belediging.

Opgemerkt moet worden dat Geissen, in zijn rol als verdachte en benadeelde partij, al voordat N. Achikzei in brand werd gestoken via zijn website Loedertje.nl had uitgesproken dat hij Anita Frielink (ps) van Politie Zeist kwalificeerde als een corrupte agente in de zaken die zij namens N. Achikzei en haar familie en vrienden behandelde.

Qua gradaties in belediging van ambtenaren zal “corrupte agente” zoals Geissen dat heeft bedoeld waarschijnlijk onderaan de lijst staan van meest ernstige beledigingen die ambtenaren ooit hebben gehoord of gelezen. Geissen heeft het niet als belediging bedoeld, hij wilde vooral anderen waarschuwen voor Anita Frielink (ps) en haar collega’s en duidelijk maken dat hetgeen zij als groep hebben gedaan tegen alle wet- en regelgeving is. Wanneer men zoals Anita Frielink (ps) op zo’n slechte wijze het beroep van agent uitoefent waarbij het toezicht niet serieus is te nemen dan is het wachten tot de dag dat een benadeelde partij een beschuldiging vanwege corruptie op het internet publiceert zoals Geissen dat heeft gedaan.

De talloze proces-verbalen van Anita Frielink (ps) houden Geissen al vele jaren bezig en Geissen interpreteert het geheel van acties van de aangevers als de slechtste vorm van corruptie en hij kan, mede vanwege zijn trauma, niet stoppen met daarover te klagen via klachtprocedures en websites. Als de aangevers een vijand van Geissen zouden hebben bevoordeeld door bijvoorbeeld diens verkeersboete te verscheuren dan zou Geissen daarover nooit jarenlang hebben gemopperd. In deze zaak gaat het over 60+ aangiften en eerwraak in de doofpot van politie Zeist waarbij de executeur op basis van verzonnen verhalen in een TBS kliniek is geplaatst. Hieraan aandacht besteden en hierover klagen is altijd goed. Geissen’s kritiek kan worden geplaatst in het licht van het willen voorkomen van nog meer mensenrechtenschendingen door politie Zeist, het willen verkrijgen van gerechtigheid voor N. Achikzei en álle getraumatiseerde slachtoffers en het willen winnen van de maatschappelijke discussie over de werkelijke motieven achter de moord en de partijdige wijze waarop Zeister politie alle zaken rondom N. Achikzei heeft afgehandeld.

Het is algemeen bekend dat Geissen veel tijd heeft gespendeerd aan het onderzoeken van de Zeister brandmoord en dat hij altijd zeer negatief spreekt over het optreden van politie Zeist en het OM. Geissen ziet zichzelf duidelijk als verwaarloosde benadeelde partij in de zaak van de Zeister brandmoord en als persoon die recht van spreken heeft vanwege zijn aangifte, kennis en langlopende onderzoeksactiviteiten. Omdat autoriteiten daadwerkelijk zijn aangiften en die van 60+ andere slachtoffers hebben verdoezeld bij een geruchtmakende brandmoord is alle (vervolg)kritiek van Geissen die hij aan Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps), politie Zeist en OM richt in zijn ogen volledig terecht, legitiem en niet strijdig met wet- en regelgeving.

De justitiële richtlijn die voortvloeit uit de gewijzigde motie-Elissen/Van Toorenburg (33000-VI, nr.53, vergaderjaar 2011-2012) moet erop toezien dat eerlijke klokkenluiders zoals Geissen worden beschermd tegen overijverige OvJ’s. De aangenomen justitiële richtlijn komt er zakelijk gezegd op neer dat een burger die aangifte heeft gedaan bij de politie niet door het OM kan worden vervolgd vanwege smaad, laster en belediging als die burger precies dezelfde beschuldigingen als genoemd in de aangifte later op het internet heeft gepubliceerd én wanneer er geen sprake is van een valse aangifte. In de tenlastelegging staat niet dat Geissen’s aangiften vals zijn, dus had het OM niet tot zijn vervolging hebben mogen overgaan vanwege belediging, smaad of laster als Mehraban daarom zou hebben gevraagd. Geissen’s aangifte is echter ook bijzonder negatief voor Anita Frielink (ps) en als we alle klachtprocedures tegen Anita Frielink (ps) en haar geseponeerde proces-verbalen mee gaan wegen dan is Geissen van mening dat het OM, gelet op de gedachte van de wetgevende macht achter deze justitiële richtlijn, niet op basis van de 2e aangifte van Anita Frielink (ps) tegen Geissen vanwege belediging opnieuw tot zijn vervolging had mogen overgaan.

De Youtube video is in zekere zin ook een ‘cry for help’ omdat Geissen’s interne klachtenprocedures bij politie over het schandalige optreden rondom de Zeister brandmoord tot zijn teleurstelling niet resulteerde in ontslag voor Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps) en de anonieme OvJ, vervolging van de dadergroep die op basis van zijn onderzoeksresultaten verantwoordelijk is voor de brandmoord op N. Achikzei en een correcte strafoplegging voor MDNDR021. Dat politie Zeist in de stukken erover spreekt dat Geissen wijst naar “hele andere mensen” is schandalig. Geissen wijst naar N. Achikzei’s slechte vrienden en familie als dadergroep achter de Zeister brandmoord en de executeur is ook uit die groep afkomstig.

De VVD had als onderdeel van de wetgevende macht aan Geissen laten weten dat zij informatie van zijn site Loedertje.nl gingen gebruiken bij de voorbereiding op het debat over de gestelde Kamervragen over de Zeister brandmoord. Misdaadjournalist Korterink wees zijn publiek erop dat men voor de echte achtergronden bij de Zeister brandmoord moest zijn op de website van haar ex-werkgever. Korterink voorspelde toen al dat Loedertje.nl niet lang na het doorlinken naar de site waarschijnlijk spoedig offline zal worden gehaald. Hetgeen later ook gebeurde. Een TGO Gero rechercheur dreigde telefonisch om Geissen’s pc in beslag te (laten) nemen als hij Loedertje.nl niet offline zou halen. Dat was kort voorafgaand aan de eerste van de twee veel bekritiseerde items van TGO Gero over de brandmoord op N. Achikzei bij Opsporing Verzocht.

Geissen deed de beschuldiging van corruptie aan het adres van Anita Frielink (ps) dus oorspronkelijk in een positie als verdachte en in Nederland mag je als verdachte in een strafzaak in alle vrijheid met eigen woorden een passende verdedigingstactiek kiezen. De verdedigingstactiek van Geissen is en was om de betrouwbaarheid van Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps), politie Zeist en het OM overal ter discussie te stellen. Indien het Hof twijfelt aan de betrouwbaarheid of integriteit van aangevers als zij spreken over Geissen, N. Achikzei of de Zeister brandmoord dan moet het Hof afzien van een veroordeling van Geissen.

Uit de stukken blijkt dat plv korpschef van Politie Utrecht heeft bevestigd dat Geissen’s mutatie en aangiften (08-146199, 09-192579, 2010247778) in het politiesysteem staan, dus politie Zeist en OM zouden bekend moeten zijn met Geissen’s zienswijze op de brandmoord. In Geissen’s aangifte wordt er verwezen naar zo’n 10 aangiften van slachtoffers van internetoplichters N. Mehraban en haar man/vriend. Moderators van InternetOplichting.nl verklaarden dat afgesloten rechtszaken een gemiddeld beeld laten zien dat 1 op de 6 slachtoffers van oplichting diens aangiftenummer had genoemd op de website van InternetOplichting.nl. Dus als er 10 aangiftenummers bij het topic van N. Mehraban op de site InternetOplichting.nl staan genoemd dan is het logisch om te veronderstellen dat er in totaal 60+ aangiften bestaan tegen internetoplichter N. Mehraban. Omdat niet 1 van deze 60+ aangiften is besproken bij de inhoudelijke behandeling van de Zeister brandmoord, mag volgens Geissen worden gezegd dat politie Zeist en het OM doelbewust 60+ aangiften hebben verdoezeld bij de Zeister brandmoord.

Geissen heeft zoals een TGO Gero rechercheur dat heeft uitgesproken zijn best gedaan om N. Achikzei te bevrijden. Geissen is voorafgaand aan de brandmoord bijvoorbeeld meermaals bij politie Zeist langsgeweest en heeft daar aandacht gevraagd voor de Affaire Mehraban en Zeister agenten gevraagd om te bemiddelen of om tot arrestatie van N. Achikzei en Z. Mehraban over te gaan vanwege internetoplichting tegenover 60+ slachtoffers en vanwege juridische afpersing tegenover Geissen en Advios Assurantiën BV.

Geissen heeft reclasseringsmedewerker A. Balfoort als onvervalsbaar alibi dat hij niet degene is geweest die N. Achikzei in brand heeft gestoken, terwijl honderd Afghanen wezen naar Geissen als dader of opdrachtgever.

Geissen stoort zich er mateloos aan dat politie Zeist en het OM geniepig en weloverwogen mutaties, aangiften, psychiatrische rapporten en verklaringen die wijzen op een hele slechte islamitische eerwraak systematisch in de doofpot hebben gestopt en tegenover de rechtbank net doen alsof Geissen psychisch gestoord is en dat hij nog nooit tegenover politie en OM heeft verklaard dat hij de Nederlandse man is waarop N. Achikzei verliefd was en dat ze zeer waarschijnlijk mede vanwege obstructie van een gedwongen huwelijk en een mislukte oplichting- en afpersingscampagne in brand is gestoken door haar slechte vrienden en familie.

Politie Zeist en het OM zijn vergeetachtig en oneerlijk in de stukken die zij aan het Hof hebben toegestuurd, want Geissen heeft bij het doen van zijn aangifte bij politie Utrecht en daarvoor bij TGO Gero rechercheurs en ook bij journalisten wel degelijk duidelijk gemaakt dat hij de Nederlandse man is waarmee N. Achikzei graag zélf had willen trouwen. Geissen zou de rechercheur die betrokken is bij onderzoek “Yellowwood” graag op diens fouten en leugens willen aanspreken, maar de OvJ heeft ervoor gekozen dat de rechercheur dit foute onderzoek mocht uitvoeren onder de codenaam MDNDR003. Het OM weet dat het opnieuw broddelwerk heeft geleverd in een zaak rondom N. Achikzei die primair is bedoeld om een eerlijke klokkenluider en bekende criticaster te treiteren met leugens rondom de brandmoord op de vrouw die hem in goed overleg met het OM, Anita Frielink (ps) e.v.a. met leugens en gefabriceerd bewijsmateriaal zo’n 13 jaar geleden zakelijk en privé heeft kapot geprocedeerd.

Zakelijk gezegd staat in de aangiften van Geissen dat zijn ex-werkneemster en toenmalige verliefde juridische tegenpartij N. Achikzei door de zus van een vriend van haar verloofde Mehraban in brand is gestoken omdat zij wilde trouwen met een man van haar eigen keuze, dat haar zusje heeft aangebeld en haar broertje de motorolie heeft gekocht, en dat het motief voor de brandmoord moet worden gezocht in de lijn van een totaal geëscaleerd juridisch conflict, internetoplichting, juridische afpersing en het voorkomen van gezichtsverlies voor haar criminele verloofde/moslimman Z. Mehraban.

Agente MDNDR023 vroeg Geissen’s reactie op uitspraken die N. Achikzei volgens hem had gedaan zoals “Ik ga later trouwen met een man van mijn eigen keuze, anders branden in de hel!”, “Mijn ouders kennen zijn ouders!” en “Trouwen met Afghaanse man of rijke vriend!”. Karpuz vroeg of Geissen de rijke vriend was waarover N. Achikzei sprak en of hij dat kon bewijzen waarop Geissen antwoordde dat N. Achikzei na het uitspreken van die zin een spontaan dansje maakte zoals verliefde meisjes dat doen. De verbalisant heeft dat antwoord genoteerd, dus Geissen stelt dat politie en OM bekend zouden moeten zijn met de speciale juridische rechtspositie die hij claimt te hebben bij de brandmoord op N. Achikzei. Volgens eerlijke rechercheurs, buurtbewoners, vriendinnen en journalisten wilde Narges trouwen met een man van haar eigen keuze en werd dat door haar familie niet geaccepteerd.

Punt van aandacht is ook dat TGO Gero en woordvoerders van het OM tegenover het Algemeen Dagblad meerdere verklaringen hebben afgelegd over de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever R.G. van de in brand gestoken N. Achikzei bijvoorbeeld over het aanhouden van de strafzaak van N. Achikzei tegenover Geissen vanwege het (laten) maken van een psychiatrische rapportage.

De psychiater oordeelde dat Geissen zichzelf ziet als slachtoffer in die zaak en informeerde politie Zeist en het OM daarover. Maar politie Zeist en het OM zijn dat psychiatrische rapport klaarblijkelijke vergeten omdat ze zich in de stukken verschuilen achter een persoon die claimt dat Geissen psychisch gestoord zou zijn. Wees als Hof kritisch en stel vragen over deze getuige die politie Zeist en het OM opvoeren die Geissen heeft beschuldigd van het hebben van een psychische stoornis. Heeft die persoon nog meer gezegd over Geissen in relatie tot N. Achikzei of bleef het bij de enkele triviale opmerking dat Geissen psychisch gestoord is en was deze getuige zó ontzettend betrouwbaar dat politie Zeist en het OM deze getuigenis waardevoller achten dan het oordeel van een psychiater?

In het AD is tevens opgetekend dat Geissen een Nederlander is die zich tot Islam heeft bekeerd en zich afzet tegen het salafisme waartoe hij Achikzei zou rekenen. Als Moslim zijnde mag men in Nederland meer zeggen wanneer men een beroep doet op het recht om in alle vrijheid een goedgekeurde religie uit te oefenen. In het kader hiervan doet Geissen een beroep op artikel 6 van de Grondwet. Eerwraak is binnen de Islam streng verboden, de daders van eerwraak dienen volgens islamitische geschriften middels het oog om oog principe te worden bestraft. Dus als politie Zeist en het OM gedeeltelijk verzonnen verhalen over Geissen aan het verspreiden zijn in de media over zijn rol in het juridische conflict van N. Achikzei en hem valselijk verdacht maken als mogelijke dader van de brandmoord dan mag Geissen als Moslim zijnde hen zogezegd met gelijke munt terugbetalen.

Geissen ziet zichzelf niet als Moslim, maar als een islamitische Geissen in casu in juridische zin een grotere mate van vrijheid van meningsuiting geniet dan moet die extra vrijheid vanwege een verzonnen religie een atheïstische Geissen ook toekomen in het kader van gelijke monniken/gelijke kappen. Geissen had en heeft het volste recht om publiek te reageren op alles wat politie Zeist en het OM hem ooit voor de voeten hebben geworpen. Als moslim zijnde zou Geissen op basis van zijn veronderstelde geloofsovertuiging net zoveel mogen liegen en bedriegen als politie Zeist en het OM ten einde hen bij deze schandalen met gelijke munt te kunnen terugbetalen. Maar liegen, daar doet Geissen niet aan in het algemeen en zeker niet als hij spreekt over de Zeister brandmoord op N. Achikzei uit respect voor alle getraumatiseerde slachtoffers.

N. Achikzei, Z. Mehraban en hun raadsman Ruijzendaal produceerden ten minste nog mailcorrespondentie ten einde tegenover rechters te “bewijzen” dat ze financieel nadeel hadden ondervonden vanwege negatieve publicaties van Geissen. Johan de Boer (ps), die toegeeft dat hij zich zijdelings met het strafrechtelijke onderzoek van de brandmoord heeft bemoeid, kan in het geheel niet rechtsgeldig aannemelijk maken dat hij financieel enig nadeel heeft ondervonden vanwege de “belediging” door Geissen in een email verzonden aan Zeister politie over N. Achikzei.

Geissen mocht van TGO Gero rechercheurs emails toesturen aan politie Zeist over N. Achikzei en inhoudelijk is hier absoluut geen sprake van belediging maar van een feitelijk juiste constatering van Geissen dat Johan de Boer (ps) geen schone handen heeft bij de zaken rondom N. Achikzei.

Aangevers hebben het onheil dat bestaat uit forse kritiek van Geissen als verwaarloosde benadeelde partij volledig over zichzelf afgeroepen. In Geissen’s optiek is het niet verwonderlijk dat hij van alle burgers het meest kritisch staat tegenover politie Zeist en het OM vanwege hun corrupte optreden bij alle rechtszaken rondom zijn in brand gestoken verliefde ex-medewerkster en juridische tegenpartij N. Achikzei.

Geissen constateert dat autoriteiten N Achikzei op een vreselijke wijze hebben verloochend en hij zal daar nooit aan meedoen waardoor er altijd een spanningsveld zal bestaan tussen hem en overheidsfunctionarissen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij deze schandalige doofpotaffaire zoals agenten Anita Frielink (ps), Anita Frielink (ps) en hun toenmalige chef Johan de Boer (ps).

In veel ogen is Geissen partij, hem is ook door een vriendin van N. Achikzei expliciet gevraagd om zijn verhaal te vertellen aan de rechercheurs die de moord onderzochten. In Geissen’s optiek heeft hij keurig netjes, als eerwraak expert en betrokkene, binnen wet- en regelgeving zijn beschuldigingen uitgesproken en hadden politie Zeist en het OM nooit opnieuw valselijk tot zijn strafvervolging hebben mogen overgaan op basis van de 2e aangifte van agente Anita Frielink (ps). Volgens het ‘ne bis in idem’ beginsel mag een persoon niet twee keer voor hetzelfde worden vervolgd. De aangifte van Anita Frielink (ps) vanwege belediging vertoont grote overeenkomsten met haar reeds geseponeerde aangifte vanwege belediging tegen Geissen.

Of Anita Frielink (ps) zich ook daadwerkelijk vreselijk beledigd voelt vanwege Geissen’s opmerkingen is vanwege het feitencomplex rondom N. Achikzei nog maar zeer de vraag. Zie bijvoorbeeld de brief van Ruijzendaal waarin hij claimt dat de burgemeester van Zeist aan S. Achikzei heeft toegezegd “het nodige te zullen doen” om Geissen te doen laten stoppen met zijn onrechtmatige acties. Niet uitgesloten mag worden dat Anita Frielink (ps) zich helemaal niet beledigd voelt en slechts als pion in opdracht van haar superieuren of “de driehoek” een zoveelste valse aangifte heeft afgelegd tegen Geissen om hem in de problemen te brengen of dat ze zich verplicht voelde om aangifte te doen omdat je als zogenaamd integere agente zo’n harde publieke beschuldiging van corruptie niet kunt accepteren.

Geissen gelooft niet dat Anita Frielink (ps) zich daadwerkelijk vreselijk beledigd voelt in het opzicht dat het in strafrechtelijke zin strafbaar is en gaat er vanuit dat ze als agente een dikkere huid heeft dan een burger en slechts bevelen heeft opgevolgd van haar superieuren.

Geissen gelooft niet dat politiechef Johan de Boer (ps) enig nadeel heeft ondervonden of recht heeft op een schadevergoeding vanwege toebracht geestelijk letsel omdat hem in een e-mail is verweten dat hij geen schone handen heeft in deze zaak omdat hij zich als bekende van moordverdachte Ruijzendaal had bemoeid met het strafrechtelijke onderzoek naar de brandmoord op N. Achikzei. In de stukken heeft Johan de Boer (ps) toegegeven dat hij zich zijdelings heeft bemoeid met het moordonderzoek. Als bekende van moordverdachte Ruijzendaal en de OvJ verbonden aan politie Zeist is dat een absolute doodzonde. Wanneer wordt gekeken naar wat Johan de Boer (ps) exact heeft gedaan dat Geissen hem kwalijk neemt dan is het dat hij eenmaal vóór en eenmaal ná de brandmoord heeft voorkomen dat politie Zeist contact zou opnemen met ABN AMRO om te informeren naar de persoonsgegevens van oplichter N. Mehraban. Met die acties lijkt Johan de Boer (ps) zijn ondergeschikte Anita Frielink (ps), advocaat Ruijzendaal, de anonieme OvJ en de familie Achikzei/Mehraban in bescherming te hebben genomen. Johan de Boer (ps) was geen onderdeel van TGO Gero, dus hij had zich niet mogen bemoeien met dat onderzoek. Hij heeft zich ermee bemoeid omdat dit onderdeel van het moordonderzoek voor Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps), politie Zeist en OM problematisch was en er links- of rechtsom officieel verklaard moest gaan worden dat het rechercheteam geen contact zou opnemen met ABN AMRO ten einde de onderste steen naar boven te brengen waarbij rechters eerlijk zouden worden geïnformeerd over de werkelijke feiten en omstandigheden waaronder N. Achikzei in brand was gestoken.

Wetenschapsfilosoof Maarten Boudry zei in het programma “De Afspraak” het volgende: “Als je toegeeft aan de vraag van mensen die zich gekwetst voelen om iets offline te halen bijvoorbeeld, dan ga je eigenlijk het dictaat van de langste tenen invoeren, want dan is het de persoon die het meest gevoelig is, die de langste tenen heeft, die het snelst in een kramp schiet, die zijn gram zal kunnen halen. Dat is een hellend vlak waarop je terechtkomt.” Wat Geissen betreft is deze strafzaak een geldig argument om belediging als strafbaar feit volledig uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen.

Wanneer naar alle grote en kleine feiten wordt gekeken dan kan er een objectieve statistische kansberekening worden gemaakt van hoe groot de kans is dat internetoplichter Narges Mehraban (geb. 18-09-1986) een heel ander persoon is dan moordslachtoffer Narges Achikzei (geb. 18-09-1986) die via een informeel huwelijk was verbonden aan Z. Mehraban, zich zelf Narges Mehraban noemde, zich volgens buurtbewoners zou bezighouden met oplichting en er volgens een eerlijke TGO Gero rechercheur vanuit ging dat ze zou worden vervolgd. Geissen kijkt naar de zaak en ziet een dadergroep van 10+ personen en heeft eerwraak en een totaal mislukte juridische afpersingscampagne tegen hem en zijn bedrijf Advios Assurantiën BV daags na de brandmoord als belangrijkste motieven als waarheid geaccepteerd nadat hij contact had gehad met TGO Gero rechercheurs. Volgens Geissen is de kans dat zijn verhaal over de op hem verliefde N. Achikzei de waarheid is 100% en de kans dat hij bewijsmateriaal of getuigenverklaringen heeft gefabriceerd om rechters om de tuin te leiden 0%. Het staat in zijn belevingswereld vast dat autoriteiten zich op een zeer foute wijze bezig hebben gehouden met N. Achikzei en haar familie en vrienden voordat ze in brand werd gestoken door de zus van een vriend van haar verloofde één week voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak van N. Achikzei c.s. tegen Geissen.

Geissen vreest dat het Hof, net als alle voorgaande rechters, niks wil doen met zijn onderzoeksvraag om contact op te nemen met ABN AMRO Veiligheidszaken om daar te informeren of de persoonsgegevens van internetoplichter N. Mehraban met rekeningnummer 47.86.32.320 (IBAN: NL86ABNA0478632320) daadwerkelijk overeenkomen met die van moordslachtoffer N. Achikzei. Geissen vreest ook dat het Hof weigert om het strafdossier van Hans/Watchman (PL2412.412.2008.30671) op te vragen teneinde te achterhalen welke persoonsgegevens ABN AMRO reeds aan de politie had doorgegeven.

Vandaar dat Geissen het Hof vriendelijk vraagt om de volgende getuigen op te roepen voor verhoor zodat de spreekwoordelijke onderste steen ondanks tegenwerkingen van agenten, OM-ers, experts en rechters toch naar boven kan worden gebracht:

1. Reclasseringsmedewerker Annelies Balfoort; Geissen had A. Balfoort van Reclassering aan de telefoon om het voorlichtingsrapport voor de strafzaak van N. Achikzei c.s. tegen hem te bespreken op het moment dat N. Achikzei door de zus van een vriend van haar verloofde Z.Mehraban in brand werd gestoken. A. Balfoort werd door Geissen als alibi aangevoerd bij de TGO Gero rechercheurs. Geissen heeft zijn mobiele telefoon laten zien aan TGO Gero rechercheurs en A. Balfoort heeft per e-mail bevestigd dat zij het alibi is van Geissen. Geissen wist dat hij door zijn perfecte alibi door de politie van Zeist en het OM nooit vervolgd zou kunnen worden voor de brandmoord. Het Hof kan aan A. Balfoort vragen of zij Geissen ziet als slachtoffer van een fout overheidsoptreden.
2. Korpsantropoloog Janine Janssen heeft een boek geschreven getiteld “de kleuren van de kameleon, een verkennend onderzoek naar de betrokkenheid van politieambtenaren bij eerconflicten”. Het Hof kan aan deze eerwraak expert van de politie vragen of het verstandig en eerlijk was van politie Zeist om, gelet op de meest genoemde motieven van eerwraak en een juridisch conflict en de eigen rollen van Zeister rechercheurs daarbij, zélf het onderzoek naar de Zeister brandmoord uit te gaan voeren zonder inschakeling van Rijksrecherche of Inspectie JENV waarbij uiteindelijk de twee meest genoemde motieven bij de rechtbanken niet zijn besproken.

3. Curator J.J. Dingemans; Dingemans was door de Utrechtse rechtbank aangewezen als curator bij het faillissement van Advios Assurantiën BV en Geissen. Het failliet was aangevraagd door N. Achikzei, S. Achikzei, Z. Mehraban en hun raadsman Mr. P.H. Ruijzendaal vanwege het niet betalen van de door de rechtbanken opgelegde dwangsommen van 2 keer 15.000 euro vanwege smaad, laster en belediging. Toen N. Achikzei in brand werd gestoken door de zus van een vriend van haar verloofde en de naam van Geissen frequent werd genoemd als waarschijnlijke dader is curator Dingemans door meerdere journalisten gevraagd om zijn mening. Curator Dingemans had een ongelukkige uitspraak over Geissen gedaan in het Algemeen Dagblad op basis waarvan de lezer zou kunnen denken dat Geissen als verdachte vanwege de brandmoord op de vlucht was geslagen omdat Dingemans vertelde dat Geissen niet meer op het bekende adres woonde. Tegen RTV Utrecht journalist Bart van de Bergh zou curator Dingemans hebben gezegd dat er naar zijn inzicht sprake was van wederzijdse affectie tussen Geissen en N. Achikzei. Toen Geissen curator Dingemans per email confronteerde met zijn foute opmerkingen in de media over zijn mogelijke betrokkenheid bij de brandmoord op N. Achikzei en vroeg om alle domeinnamen uit het faillissement van Advios Assurantiën BV zonder enige betaling op zijn naam te zetten, toen ging curator Dingemans daarmee zonder tegenstribbelen akkoord. Het Hof zou aan curator Dingemans kunnen vragen of hij heeft gesproken met TGO Gero rechercheurs en of hij ook tegen hen heeft gezegd dat er naar zijn inzicht sprake is van wederzijdse affectie tussen Geissen en N. Achikzei en of hij het als correct en rechtvaardig ervaart dat politie Zeist en het OM de meest genoemde motieven van eerwraak en een volstrekt uit de hand gelopen juridisch conflict bij de inhoudelijke behandeling van de brandmoord onbesproken hebben gelaten?
4. De “anonieme” OvJ die 3 dagen na de brandmoord een afspraak met N. Achikzei had gepland om haar zaak te bespreken op het kantoor van het OM in Utrecht is precies dezelfde OvJ die de zaak tegen Geissen seponeerde en namens het OM óók mocht beslissen over strafrechtelijke vervolging van Ruijzendaal/Mehraban op basis van de aangifte van Geissen vanwege de brandmoord op N. Achikzei. Het Hof kan deze OvJ vragen of hij het zich kan voorstellen dat Geissen zich vreselijk benadeeld voelt door het foute optreden van politie Zeist en het OM bij de affaire Mehraban gelet op hoe de feiten vandaag op tafel liggen en of hij het terecht zou vinden dat Geissen € 150,= als boete moet gaan betalen aan Zeister chef Johan de Boer (ps) of dat Geissen excuses en een compensatie van autoriteiten zou moeten gaan ontvangen vanwege deze schandalige doofpotaffaire?
5. Riks van Inspectie JENV kan worden uitgenodigd en worden gevraagd waarom Inspectie JENV, als laatste lijn toezichthouder, tot dusverre weigert te bevestigen dat politie Zeist en het OM in de zaak van de Zeister brandmoord tegen alle wet en regelgeving in 60+ aangiften en eerwraak in de doofpot hebben gestopt waarbij het eerstelijnstoezicht op Zeister rechercheurs volledig faalde. Inspectie JENV gaf als excuus dat de zaak van hun collega’s onder de rechter is, feitelijk doet Inspectie JENV daarmee precies hetzelfde als de klachtbehandelaars van politie Utrecht, namelijk wegkijken bij corruptie van hun collega’s in Zeist en van de anonieme OvJ betrokken bij deze schandalen i.p.v. Geissen’s onderzoeksresultaten te bevestigen en passende maatregelen te nemen zoals massaontslag voor alle personen bij politie en het OM die vieze handen hebben gemaakt bij de Affaire Mehraban of de Zeister eerwraak doofpotaffaire omdat ze corrupte collega’s in bescherming willen nemen.

De Utrechtse politierechter zei bij het uitspreken van het vonnis in een tussenzin dat Geissen er geen last van zou hebben. Vanwege het extra jaar van strafvervolging vanwege de coronapandemie eist Geissen een extra korting op de straf zodat hij uiteindelijk écht helemaal geen last van het vonnis zal hebben zoals de Utrechtse politierechter hem had toegezegd. De boete of schadevergoeding voor Johan de Boer (ps) moet dus omlaag naar 0, want Geissen gaat uiteindelijk toch niks betalen en wil voorkomen dat hij vanwege principiële redenen een paar dagen naar de gevangenis moet. Geissen claimt al een schade te hebben van ruim € 150.000 vanwege alle affaires rondom N. Achikzei zoals het kapotprocederen van hem en zijn bedrijf Advios Assurantiën BV. Geissen gaat niks betalen aan Johan de Boer (ps).

Met het oog op eventuele toekomstige subsidieaanvragen bij de overheid van Geissen als eerwraak expert voor goedgekeurde samenwerkingsprojecten met buitenlandse NGO’s via InvestigateHonorKilling.com is het extra belangrijk om vandaag een veroordeling vanwege enkelvoudige belediging te voorkomen en om een blanco strafblad te behouden. Geissen wenst een volledig positief vonnis van het Hof te ontvangen, want hij heeft geen wet verbroken. Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) overdrijven hun eigen pijn in deze kwestie en vergeten die van Geissen mee te nemen in hun overwegingen om hem jaren te (laten) vervolgen.

___________________________________ Het Hof rekende het MDNDR021 zeer aan dat ze niks heeft gezegd over haar motieven en legde haar een zware straf op. De toegestuurde berichten bevestigen het beeld dat aangevers, politie Zeist en het OM zaken rondom N. Achikzei fout hebben afgehandeld. ___________________________________

Een legitieme manier om Geissen’s gemopper te doen laten stoppen dat is als politie en het OM hun excuses aanbieden voor de affaire Mehraban en de Zeister eerwraak doofpotaffaire en als de advocaten een schadevergoeding zijn overeengekomen waarbij dan is bepaald dat Geissen zijn geklaag over dit historisch slechte en zeer beschamende overheidsoptreden zal staken.

De strafzaak van de Zeister brandmoord op N. Achikzei zou eigenlijk helemaal opnieuw moeten worden gevoerd omdat hier sprake is van een novum in de zin dat de straf van de executeur MDNDR021 heel anders zou zijn uitgevallen als de politie en het OM haar aan de rechters hadden gepresenteerd op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden met Geissen als eerlijke getuige à charge. Wat Geissen betreft kan er ook worden gekozen voor een polderoplossing waarbij heropening van de grote strafzaak tegen MDNDR021 achterwege kan blijven als de schadevergoeding aan Geissen flink wordt verhoogd en MDNDR021 uit TBS wordt vrijgelaten.

Wanneer je als burger zeker weet dat een medemens op basis van totaal verzonnen verhalen in een TBS kliniek is geplaatst en je kunt dat rechtsgeldig bewijzen, dan moeten de beschuldigingen worden uitgesproken, want iedere verdachte heeft recht op een eerlijk strafproces. Geissen zou als eerlijke klokkenluider complimenten van het Hof moeten ontvangen vanwege zijn correcte opstelling in deze jarenlang slepende maatschappelijke discussie met vertegenwoordigers van beruchte politie Zeist, niet een veroordeling vanwege enkelvoudige belediging en oplegging van betaling van een boete van € 150.

Hoogachtend,
R. Geissen

Tijdlijn:

31-05-2007 tot 06-06-2007 N. Achikzei (narges@advios.nl) stuurde een aantal emails aan Geissen (ralph@advios.nl) met als schermnaam Narges Mehraban. Mehraban is de achternaam van Narges Achikzei’s verloofde Zaman (roepnaam Haroen) Mehraban. (Bijlage 1)

N. Achikzei en haar zus S. Achikzei hadden een onzekere verblijfsstatus, waardoor IND geen werkvergunningen wilde afgeven voor stage of werk. Omdat Geissen namens Advios Assurantiën BV bezwaarprocedures bij IND had opgestart konden de zusjes Achikzei stage lopen en werken bij Advios Assurantiën BV zolang als dat de IND nog niet definitief negatief had beslist om hen een werkvergunning te geven.

Voordat S. Achikzei, als stagiaire in dienst was getreden, had Geissen aan N. Achikzei duidelijk gemaakt dat hij bereid was namens Advios Assurantiën BV bezwaarprocedures tegen de IND te starten en hen een goed salaris te betalen, maar dat er zeker nadelen kleefden aan het in dienst nemen van twee Afghaanse zusjes en dat hij absoluut geen zin had in problemen. N. Achikzei verzekerde Geissen vervolgens dat zij nooit iets zouden doen wat hem boos zou maken.

1e werkdag in januari 2008 N. Achikzei zei zonder aanleiding tegen Geissen dat ze de Koran moest gaan lezen, afstand van hem moest nemen, dat hij niet moest denken met geld alles te kunnen kopen, dat ze gelijk was aan hem, dat hij naar een psychiater moet en dat ze moest gaan trouwen met een Afghaanse man.Ze had ook gezegd dat haar ouders zijn ouders kennen, hetgeen zou kunnen wijzen op een gearrangeerd huwelijk.

25-03-2008 Geissen maakt € 650 over aan N. Achikzei vanaf zijn privé rekening omdat ze weken zeurde dat ze meer geld wilde ontvangen omdat ze een jaarcontract had van 36 uur, maar 40 uur per week werkte. Geissen had een berekening gemaakt en eenmalig € 650 betaald en daarna € 150 per maand contant in een envelop gegeven. Geissen ervaarde het geheel als oplichting en afpersing door een medewerkster en betaalde de in totaal € 1.500 met tegenzin vanaf zijn eigen bankrekening omdat het accountantskantoor en een investeringsbedrijf die als aandeelhouders bij Advios Assurantiën BV waren betrokken deze extra betalingen nooit zouden hebben goedgekeurd. (Bijlage 2)

Hetgeen is voorgevallen tot de doodsbedreiging van 07-05-2008 van N. Achikzei is door Geissen opgeschreven en toegestuurd aan reclasseringsmedewerker A. Balfoort met het oog op het voorlichtingsrapport voor de 1e strafzaak. Geissen zegt dat N. Achikzei talloze avances heeft gemaakt. (Bijlage 3)

07-05-2008 – 20-05-2008 Geissen ontslaat N. Achikzei op staande voet vanwege een doodsbedreiging tegen hem van een persoon die onder haar naam zat te mailen. (Bijlage 4)

14-05-2008 Mutatie van Geissen bij Politie Utrecht tegen ex-medewerkster N. Achikzei en haar familie en vrienden vanwege een doodsbedreiging waarbij emails van N. Achikzei c.s. bij de politie zijn ingeleverd. De president van rechtbank Utrecht zou de bedreiging, na enige uitleg van Geissen, hebben gekwalificeerd als een “subtiele doodsbedreiging”. (Bijlage 5)

09-07-2008 N. Achikzei ontvangt subsidie van Raad voor de Rechtsbijstand om een advocaat in te schakelen ten einde Geissen/Advios Assurantiën BV aan te klagen vanwege een loonvordering waarbij de doodsbedreiging die de aanleiding vormde voor haar ontslag op staande voet door advocaat Ruijzendaal werd betwist. De rechtbank heeft de vorderingen van N. Achikzei na summier onderzoek toegewezen en veroordeelde Geissen/Advios in een verstekvonnis tot betaling van loon, vakantiegeld en advocaatkosten van N. Achikzei. Geissen was vanwege de doodsbedreiging niet op de zitting verschenen. (Bijlage 6)

02-12-2008 tot 15-04-2009 Op de website Internetoplichting.nl worden in het topic “Opgelicht door N. Mehraban Rekeningnummer 47.86.32.320” door slachtoffers een aantal aangiften gepubliceerd vanwege oplichting door mevrouw N. Mehraban en haar man/vriend. Slachtoffers waarschuwen elkaar om geen zaken te doen met mevrouw N. Mehraban en roepen mede-slachtoffers op om alle aangiften te bundelen zodat de politie weet dat het een duo betreft dat met oplichting via Marktplaats.nl een tiental slachtoffers heeft gemaakt. (Bijlage 7)

03-12-2008 N. Achikzei en Z. Mehraban maken melding tegen ex-werkgever Geissen bij politie Zeist. Geissen zou zich schuldig maken aan stalking per email. (Bijlage 8)

12-12-2008 Topic bij Kopersbelangen.nl: “Opgelicht door N. Mehraban te Dordrecht, rek.nr.478632320”. (Bijlage 9)

18-12-2008 Aangifte N. Achikzei en Z. Mehraban tegen Geissen bij politie Zeist. Vanwege belediging, smaad en laster. Ze verklaren internetoplichters mevrouw N. Mehraban en haar man niet te kennen. Ze voelen zich door Geissen beledigd en in hun goede naam en eer aangetast. (Bijlage 10)

22-12-2008 Medeslachtoffer Hans/Watchman deelt de NAW gegevens van internetoplichter N. Mehraban, die hij van een rechercheur had ontvangen met de beheerders van InternetOplichting.nl én de ex-werkgever van Narges “Mehraban” Achikzei: “Ralph, SINDS 19-06-2009 Laan van Vollenhove 2175 te Zeist.” (Bijlage 11)

30-01-2009 Verzoek van Geissen aan Erik van Godvoordommen.nl om berichten over N. Achikzei te verwijderen vanwege een civiele dagvaarding. Hetgeen Erik doet. (Bijlage 12)

30-01-2009 Verzoek van Geissen aan Leader van Kopersbelangen.nl om berichten over N. Achikzei te verwijderen vanwege een civiele dagvaarding. Hetgeen Leader doet. (Bijlage 13)

06-02-2009 Agente Anita Frielink (ps) van de politie Zeist is oneerlijk omdat zij in haar proces-verbaal heeft gelogen dat zij ABN AMRO heeft gebeld en dat uit haar onderzoek is gebleken dat het “totaal verschillende mensen zijn” en dat Geissen tijdens het verhoor zou hebben toegegeven een “grote blunder” te hebben gemaakt. Anita Frielink (ps)’ nare vervelende leugenachtige claim dat Geissen zich schuldig heeft gemaakt aan smaad, laster en belediging omdat hij zelf met N. Achikzei had willen trouwen heeft alle betrokkenen onder grote druk gezet. (Bijlage 14)

18-02-2009 Subsidie van Raad voor Rechtsbijstand voor N. Achikzei c.s. om Geissen/Advios Assurantiën BV aan te klagen vanwege smaad, laster en belediging via internet. N. Achikzei wilde een rekenmachine kopen via Marktplaats maar de verkopende partij vertrouwde haar niet vanwege alle slechte verhalen over haar als internetoplichter, vandaar dat N. Achikzei via haar advocaat oplegging van een dwangsom tot € 15.000 eist bij rechtbank Utrecht als de smaad, laster en beledigingen niet worden verwijderd. Rechtbank Utrecht wees de vorderingen na summier onderzoek toe. Buiten de rechtszaal dreigde advocaat Ruijzendaal dat hij Geissen’s leven kapot zou maken als Geissen de beschuldigingen niet van het internet zou verwijderen. (Bijlage 15)

15-04-2009 Internetmisleiding.nl waarschuwt voor oplichter N. Mehraban met
rekeningnummer 47.86.32.320 en Narges Achikzei te Zeist met rekeningnummer 58.98.59.684. (Bijlage 16)

27-05-2009 Geen inhoudelijke reactie van Politie Utrecht op Geissen’s klacht over het politieoptreden van Anita Frielink (ps): “Een deel van de klacht die Geissen heeft ingediend heeft te maken met een kwestie, dat in een strafrechtelijke procedure wordt behandeld en beoordeeld. Het in behandeling nemen van dat deel van zijn klacht volgens de klachtenregeling Politie Utrecht leidt tot een onwenselijke samenloop met de strafrechtelijke procedure, omdat het oordeel over een strafbaar feit bij het Openbaar Ministerie en de rechter ligt. Geissen’s verweer dient hij in eerste aanleg dan ook in het strafproces te voeren.” (Bijlage 17)

10-06-2009 Rechtbank Utrecht stelt Geissen in het gelijk bij een klachtenprocedure tegen politie Utrecht: opname van Geissen’s aangifte is ten onrechte door politie Utrecht geweigerd. Het OM laat Zeister brigadier Hans Hameeteman een uitnodigingsbrief sturen aan Geissen zodat een afspraak kan worden gemaakt om zijn aangifte op te nemen. (Bijlage 18)
10-06-2009 Vonnis van rechtbank Utrecht in de zaak Mr. P.H. Ruijzendaal tegenover Geissen/Advios Assurantiën BV vanwege smaad, laster en belediging. “Op de site yelloyello.com heeft Geissen op 12 januari 2009 de volgende tekst geplaatst: “Mr. P.H. Ruijzendaal wordt ervan beschuldigd dat hij zich als advocaat heeft beziggehouden met het afpersen van bedrijven in opdracht van moslimfundamentalistische criminele organisatie. Recherche Utrecht heeft de zaak momenteel in onderzoek, formeel is Mr. P.H. Ruijzendaal derhalve “verdachte” van medeplichtigheid aan poging tot oplichting en afpersing.” (Bijlage 19)

23-06-2009 Aangifte Geissen tegen N. Achikzei, Z. Mehraban en advocaat Mr. P.H. Ruijzendaal bij politie Zeist vanwege bedreiging, oplichting, (juridische) afpersing, groepsstalking, het (laten) afleggen van valse aangiften, smaad/laster en de inzegening van een illegaal informeel moslimhuwelijk zonder voorafgaand burgerlijk huwelijk. Geissen claimt als grootaandeelhouder van Advios Assurantiën BV zo’n € 150.000 schade vanwege al het gedoe rondom de juridische afpersingscampagne van N. Achikzei. (Bijlage 20)

04-08-2009 Gerechtsdeurwaarder JWGD beëindigt alle incassomaatregelen namens Achikzei/Mehraban tegenover Geissen/Advios Assurantiën BV na ontvangst van de beslissing van de president van rechtbank Utrecht dat Geissen aangifte mocht doen bij bureau Binnensticht in Zeist, de aangifte van Geissen en diens verzoek tot beëindiging van alle incassomaatregelen. (Bijlage 21)

01-09-2009 Geissen en Advios Assurantiën BV zijn door rechtbank Utrecht failliet verklaart op verzoek van N. Achikzei, Z. Mehraban en advocaat Mr. P.H. Ruijzendaal. Advios Assurantiën BV heeft exact 10 jaar bestaan en het AssurantieMagazine heeft aandacht geschonken aan het faillissement: “Het conflict met twee personeelsleden vormde de nekslag. “Ik ben kapot geprocedeerd.” Volgens Geissen zijn hun vorderingen dubieus; bij de politie ligt tegen hen een aangifte wegens oplichting.” Geissen was volgens curator J.J. Dingemans niet aanwezig bij de faillissementszitting vanwege de doodsbedreiging. (Bijlage 22)

08-09-2009 Politiechef Zeist Johan de Boer (ps) schrijft aan Geissen dat Politie Zeist afziet van opsporingsonderzoek tegen N. Achikzei, Z. Mehraban en advocaat Mr. P.H. Ruijzendaal. (Bijlage 23)

17-09-2009 Medeslachtoffer Buitendijk klaagt bij OpgelichtOpInternet.nl over ‘het heerschap’ N. Mehraban. Buitendijk deelt haar aangiftenummer via PM met Geissen zodat alle aangiften tegen dadergroep “Narges Mehraban-Achikzei c.s.” kunnen worden gebundeld. Internetoplichter N. Mehraban c.s. is berucht bij OpgelichtOpInternet.nl, meerdere topics worden aan deze dadergroep gekoppeld en beheerders wijzen erop dat deze oplichters “van een zwaarder kaliber zijn” dan alle andere oplichters op hun site. (Bijlage 24)

01-10-2009 Geissen wordt door het OM vervolgd wegens smaad en stalking per email in opdracht van N. Achikzei en haar vriend Z. Mehraban. Bij de dagvaarding zaten Geissen’s vermeende smadelijke/lasterlijke berichten op sites als godvoordommen.nl, internetoplichting.nl en kopersbelangen.nl. Al die berichten waren op verzoek van Geissen al verwijderd. De strafzitting stond op de rol voor 15-12-2009. (Bijlage 25)

17-10-2009 Aangifte van Z. Mehraban tegen Geissen bij Politie Zeist vanwege belediging. Z. Mehraban voelt zich aangetast in z’n eer en goede naam omdat hij en zijn vriendin N. Achikzei op internet worden beschuldigd vanwege oplichting. Hij is bang dat hem of familielid iets zal overkomen. (Bijlage 26)

Halverwege november 2009 MDNDR021 (=de zus van een vriend van Z. Mehraban die N. Achikzei op 7 december 2009 in brand zou steken) probeert onder een schuilnaam een afspraak te maken met N. Achikzei om een probleem te bespreken. N. Achikzei wilde dat niet. (Bijlage 27)

17-11-2009 Aangifte van advocaat Mr. P.H. Ruijzendaal tegen Geissen bij bureau Binnensticht in Zeist vanwege smaad/smaadschrift. Ruijzendaal voelt zich aangetast in zijn eer en goede naam vanwege publieke kritiek van Geissen op zijn acties inzake zijn cliënte N. Achikzei. (Bijlage 28)

19-11-2009 De behandelend OvJ van het OM informeert Ruijzendaal, als mede-aangever zijnde, dat hij Geissen in de zaak N. Achikzei/Geissen heeft gedagvaardt om op 15 december 2009 om 14:40 te verschijnen voor de politierechter van rechtbank Utrecht. (Bijlage 29)

30-11-2009 Geissen klaagt bij politie Zeist over het optreden van Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) bij de Affaire Mehraban: “Het wordt tijd dat Politie Zeist een einde maakt aan de oplichting en afpersingpraktijken van N. Achikzei, S. Achikzei, A. Achikzei, H. Mehraban en hun raadsman P.H. Ruijzendaal. Narges Achikzei heeft zich zelf in het verleden tegenover mij gepresenteerd als Narges Mehraban, onderstaand printscreen zegt alles”. (Bijlage 30)

04-12-2009 Loedertje.nl was dé site van Geissen waarop de reeks van oneerlijke acties van N. Achikzei, Z. Mehraban, Mr. P.H. Ruijzendaal, Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps), Politie Zeist en het OM werden bekritiseert. Loedertje.nl werd regelmatig bezocht door ambtenaren werkzaam bij politie Zeist en het OM. Bijgesloten is de versie van Loedertje.nl die P.H. Ruijzendaal op 12-11-2009 had uitgeprint en Loedertje.nl zoals die was op 04-12-2009. (Bijlage 31)

03-12-2009 Uitnodiging van het OM aan N. Achikzei en Mr. P.H. Ruijzendaal om hun lasterzaak tegen Geissen van 10-12-2009 op kantoor van het OM te gaan bespreken. (Bijlage 32)

07-12-2009 02:36 Email van Geissen met als onderwerp “Aangifte intrekken” aan N. Achikzei, S. Achikzei en Z. Mehraban en de opmerking dat een strafproces áltijd rottig en gevaarlijk is. Bij politie Zeist lag er volgens Geissen naast zijn aangifte óók een handgeschreven verzoek van hem om tot bemiddeling met de familie Achikzei/Mehraban over te gaan ten einde tot een eindoplossing te komen. (Bijlage 33)

07-12-2009 16:26 Medewerkster Reclassering Annelies Balfoort belt Geissen om het voorlichtingsrapport te bespreken dat zij voor de strafzaak had opgesteld. Geissen zei dat hij ontevreden was over het voorlichtingsrapport en pleitte voor wijzigingen. In het rapport stond dat zijn zus en moeder niet achter hem staan, terwijl dat nooit is uitgesproken bij het gesprek dat Geissen en Balfoort op het kantoor van Reclassering in Utrecht hadden. Balfoort gaf Geissen snel gelijk en het voorlichtingsrapport is op dat punt gewijzigd. (Bijlage 34)

07-12-2009 17:30 N. Achikzei wordt in Zeist met benzine overgoten en in brand gestoken vlak bij haar appartement aan de Laan van Vollenhove in Zeist door MDNDR021 voor een draaiende bewakingscamera.

07-12-2009 De laatste e-mail van Geissen aan N. Achikzei ging over het telefoongesprek met Balfoort en haar verwachting dat de strafzaak van 15-12-2009 waarschijnlijk zou worden uitgesteld.

08-12-2009 Aan de hand van bezoekersstatistieken van Loedertje.nl ontdekte Geissen dat er iets verschrikkelijks was gebeurd in Zeist. Geissen belde Politie Zeist en vroeg om bevestiging of N. Achikzei de vrouw was die op de Laan van Vollenhove in Zeist in brand is gestoken. Op dat moment hadden autoriteiten haar naam nog niet bekend gemaakt. Na een korte stilte volgde de mededeling dat Geissen zou worden teruggebeld. Vervolgens kreeg Geissen telefonisch de bevestiging dat het inderdaad om N. Achikzei ging, dat er twee teamleiders zijn aangewezen bij TGO Gero en dat Geissen de volgende dag op een politiebureau in Utrecht met twee rechercheurs kon spreken. Geissen’s naam stond toen volgens de rechercheur al op een lijst van personen die TGO Gero graag wilde spreken. Geissen wijst naar Ruijzendaal/Mehraban als betrokkenen bij de moord en pleitte er bij autoriteiten voor om de heren voor de meervoudige kamer te brengen vanwege de brandmoord op N. Achikzei. (Bijlage 35)

09-12-2009 Bij het gesprek met TGO Gero rechercheurs moest Geissen allereerst verklaren hoe hij wist dat N. Achikzei de vrouw was die in brand was gestoken omdat haar naam toen nog niet door de politie bekend was gemaakt. Geissen gaf aan dat iemand met een IP-adres behorend bij het Medisch Centrum Rotterdam had gegoogled op “Afghaanse vrouw Zeist” en “Narges Achikzei” en terecht was gekomen op zijn website Loedertje.nl. Kort daarna zag Geissen nieuwsberichten van RTV Utrecht dat er op de Laan van Vollenhove in Zeist een vrouw in brand was gestoken en overleden. Bij het gesprek met twee TGO Gero rechercheurs heeft Geissen gezegd dat er naar zijn inzicht sprake is van eerwraak. N. Achikzei wilde trouwen met een man van haar eigen keuze en was verliefd op hem en ze zal zeer waarschijnlijk problemen hebben veroorzaakt waarvoor ze is gestraft door haar criminele familie en vrienden. Geissen heeft gezegd dat Nederlanders geen vrouwen in brand steken en dat ze op zoek moeten gaan naar Afghaanse daders. De rechercheur vroeg aan Geissen of hij wist waarom N. Achikzei er vanuit ging dat ze zou worden vervolgd.

Geissen reageerde dat het slechts een kwestie was van tijd voordat ze zou worden vervolgd, gelet op alle aangiften die tegen haar waren afgelegd. Rechercheur sprak uit dat Geissen zijn best had gedaan om haar te bevrijden, hetgeen Geissen bevestigde. Een TGO Gero rechercheur zei tegen Geissen dat zijn 20 pagina’s tellende aangifte door het team in behandeling is genomen. In krantenberichten is ook naar deze toezegging verwezen. Geissen heeft zijn telefoon laten zien aan de rechercheurs en gezegd dat hij ten tijde van de brandmoord reclasseringsmedewerker A. Balfoort aan de telefoon had. Een rechercheur herkende het telefoonnummer van Reclassering Nederland en sprak uit “ja, dat zijn wij!”. Afgesproken dat Geissen emails met nuttige tips mocht toesturen aan Politie Zeist, het hoofdkwartier van TGO Gero. Geissen’s emails aan Zeister politie over N. Achikzei zouden volgens de TGO Gero rechercheurs bij hen terechtkomen.
09-12-2009 Misdaadjournalist Pasteurella heeft nooit met Geissen gesproken. Volgens Pasteurella is Geissen’s mening dat N. Achikzei met hem had willen trouwen maar dat haar familie dat niet toestond. (Bijlage 36)
09-12-2009 Een anonieme rechercheur betrokken bij het onderzoek zei op Radio M Utrecht: “Vrouw slachtoffer eerwraak en vanwege afpersing van een bedrijf”. In de Telegraaf, Elsevier en Zeister courant is dit feit opgepikt en verwerkt in vergelijkbare nieuwsberichten. (Bijlage 37)
09-12-2009 Politie en het OM willen niet ingaan op vragen, omdat de zaak in onderzoek is. “Politie houdt rekening met eerwraak. Het slachtoffer zou gaan trouwen. Al eerder zou het huwelijk volgens de islamitische wetten zijn voltrokken. Dat verklaart het ongehuwd samenwonen. De in brand gestoken vrouw leefde al maanden in onmin met haar ex-werkgever. Ook haar zus, vriend en advocaat werden door de man in tal van publicaties van oplichting en bedreiging beticht.” (Bijlage 38)

10-12-2009 Schriftelijke bevestiging van A. Balfoort dat zij Geissen inderdaad aan de telefoon had op het moment dat er zoiets verschrikkelijks als een brandmoord gebeurde. Balfoort wenst Geissen veel sterkte. (Bijlage 34)
10-12-2009 Dingemans, die door rechtbank Midden-Nederland was aangewezen als curator om het faillissement van Advios Assurantien BV dat is aangevraagd door N. Achikzei, S. Achikzei, Z. Mehraban en Mr. P.H. Ruijzendaal af te handelen, adviseerde Geissen om contact op te nemen met RTV Utrecht journalist Bart van de Berg. Volgens Bart van de Berg had curator Dingemans tegen hem gezegd dat er naar zijn inzicht sprake was van “wederzijdse affectie” tussen Geissen en N. Achikzei en Bart van de Berg wilde Geissen’s reactie daarop horen. Geissen heeft zijn kant van het verhaal gedeeld en uitgesproken dat N. Achikzei naar zijn inzicht zeer waarschijnlijk slachtoffer is van eerwraak en vanwege al het gedoe rondom de oplichtings- en afpersingspraktijken van haar slechte familie en vrienden.
10-12-2009 Het OM wil niet ingaan op vragen over het juridische conflict van N. Achikzei. De juridische verwikkelingen worden door het rechercheteam onderzocht. Politie zegt dat het motief onduidelijk is. AD journalist Bart Lauret voegt daaraan toe dat het wel duidelijk is dat het conflict N. Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette. (Bijlage 39)
10-12-2009 Uitzending van RTV Utrecht met daarin een geanonimiseerde vriendin van Narges’ moeder die wijst naar Geissen als waarschijnlijke dader/opdrachtgever van de brandmoord op N. Achikzei. Volgens deze anonieme getuige was N. Achikzei heel gelukkig en denkt niemand aan eerwraak. Bij RTV Utrecht/Radio M Utrecht levert de getuige kritiek op de politie, die volgens haar pas aan de slag is gegaan nadat Narges in brand was gestoken. (Bron: https://www.youtube.com/watch?v=-SbHndE8dmU)

10-12-2009 TGO rechercheurs hebben in een persoonlijk gesprek met Geissen benadrukt dat hij absoluut niet naar de begrafenis van N. Achikzei moet gaan. Ze konden zijn veiligheid daar niet garanderen. Alle Afghanen die zij hadden gesproken hebben zijn naam genoemd.
10-12-2009 Op Internet verschijnen verhalen verspreid door familie en vrienden van N. Achikzei dat Geissen als verliefde afgewezen ex-werkgever opdracht heeft gegeven voor de brandmoord omdat hij N. Achikzei niet kon krijgen omdat zij uit liefde en uit eigen vrije keuze met haar Afghaanse verloofde Z. Mehraban wilde trouwen. Rechercheurs die Geissen spraken hebben hem gezegd dat ze N. Achikzei’s familie en vrienden hebben gevraagd hun verdachtmakingen op het internet jegens hem te beëindigen. (Bijlage 40)

11-12-2009 OvJ informeert Ruijzendaal per brief dat hij de dagvaarding voor de zitting van 15-12-2009 heeft ingetrokken i.v.m. het opvragen van een psychiatrisch rapport. OvJ zegt dat de zaak hiermee nog niet is afgedaan. (Bijlage 41)

11-12-2009 Kamervragen van Kamerlid De Krom (VVD) aan de Minister van Justitie over de in brand gestoken vrouw uit Zeist. “-Is hier sprake van eerwraak? Kunt u dit toelichten? -Is het waar dat in casu een islamitisch huwelijk was voltrokken zonder voorafgaand burgerlijk huwelijk? Hoe is dat mogelijk? Kunt u dit toelichten?” (Bron: kv-44825)

xx-12-2009 Volgens advocaat Ruijzendaal heeft de burgemeester van Zeist aan S. Achikzei toegezegd het nodig te doen om het onrechtmatige handelen van Geissen via internet te (laten) beëindigen.

xx-12-2009 Landelijke Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld is door TGO Gero ingeschakeld. Het kenniscentrum is ingeschakeld voor advies omdat er aanwijzingen zijn voor eergerelateerd geweld. Hetgeen niet onlogisch is bij een brandmoord die is gepleegd door de zus van een vriend van N. Achikzei’s verloofde 1 week voor haar valse strafproces tegen haar ex-werkgever Geissen en 2 weken voor haar dwanghuwelijk. (Bijlage 42)

14-12-2009 Op Rtvutrecht.nl draait kort een cryptische quote die afkomstig moet zijn van een rechercheur betrokken bij TGO Gero als ‘breakingnews ticker bericht’: ”De ex-werkgever van Narges is op dit moment geen verdachte voor de moord, de twee hadden grote ruzie”.

14-12-2009 Het OM continueert strafvervolging tegen Geissen meldt zij in het Algemeen Dagblad.Terwijl een mogelijk verband tussen het juridisch conflict en de brandmoord door rechercheurs wordt onderzocht wil het OM dat Geissen gewoon door de psychiater wordt onderzocht vanwege “stalking per email” tegenover de in brand gestoken N. Achikzei. (Bijlage 43)

15-12-2009 Buurtbewoners van N. Achikzei spreken hun wantrouwen uit jegens Zeister politie en het OM. Vooraf lijkt niemand er vertrouwen in te hebben dat Zeister politie en het OM de brandmoord op de hen bekende N. Achikzei keurig netjes naar eer en geweten strikt conform wet- en regelgeving gaan afhandelen. (Bijlage 44)

21-12-2009 De VVD stelt de informatie die Geissen aan hen heeft toegestuurd over de Zeister brandmoord op N. Achikzei zeer op prijs. Ze zullen de aangeleverde informatie en de informatie op Geissen’s website Loedertje.nl meenemen bij de voorbereiding op het Kamerdebat.

06-01-2010 Advocaat Ruijzendaal informeert en adviseert de Hoofdofficier van Justitie van OM MNL en de Korpschef van politie Utrecht over Geissen en vraagt om een BOPZ-maatregel op te leggen. (Bijlage 45)

07-01-2010 De politie sluit niet uit dat moordenaar hulp van derden heeft gehad. Over het motief heeft de politie, volgens woordvoerder Thomas Aling, verder niets bekend gemaakt.

08-01-2010 Het OM houdt de strafzaak tegen Geissen voorlopig aan, meldt het OM in het AD. Geissen zou zich schuldig hebben gemaakt aan stalking per email en de eer en goede naam van N. Achikzei en haar man hebben aangetast.

Januari 2010 De rechter-commissaris nam het Geissen zeer kwalijk dat hij na de brandmoord nog e-mails had gestuurd aan S. Achikzei en wees de vordering toe dat Geissen naar een psychiater moet (=standaardprocedure indien de tenlastelegging bestaat uit stalking, klaarblijkelijk dus ook bij “stalking per email”). Geissen heeft er bij de rechter-commissaris bezwaar tegen gemaakt dat vervolging wordt gecontinueerd omdat de aangeefster N. Achikzei in brand is gestoken en haar familie en vrienden openlijk valselijk wijzen naar Geissen als waarschijnlijke dader/opdrachtgever. Geissen spreekt de vrees uit dat de strafvervolging een eigen leven kan gaan leiden in de media en verzocht de rechter-commissaris om de identificatiegegevens bij ABN AMRO van internetoplichter N. Mehraban op te vragen en de valse strafvervolging te beëindigen.

26-01-2010 Misdaadjournalist H.J. Korterink had Geissen nog niet gesproken, maar aan de hand van de beschikbare gegevens op het internet het volgende geconcludeerd: “Ter verduidelijking: de ‘werkgever’ had graag met de Afghaanse Narges (zijn jaarcontractante) willen trouwen, maar daar zag de Afghaanse familie kennelijk geen brood in. Nu is er iemand aangehouden voor deze brandmoord. Voor de echte achtergronden moeten we zijn op een internetsite, die vermoedelijk spoedig na dit bericht offline gaat. ” De site waar Korterink naar verwijst is Loedertje.nl, de website van Geissen die gaat over de oplichting- en afpersingspraktijken van N. Achikzei, S. Achikzei, Z. Mehraban, P.H. Ruijzendaal, Politie Zeist en het OM.

26-01-2010 Geissen moest zijn website over N. Achikzei genaamd Loedertje.nl van een TGO Gero rechercheur van het internet verwijderen, anders zou hij wel eventjes langskomen om de pc van Geissen in beslag te nemen. Geissen heeft toen beslist om gehoor te geven aan de oproep van de agent en de pagina’s over de oplichting van N. Achikzei c.s. van het internet verwijderd. Geissen liet Loedertje.nl doorverwijzen naar de opsporingspagina van het rechercheteam.

26-01-2010 Uitzending van Opsporing Verzocht over de brandmoord op N. Achikzei met de volgende quote: “Niemand hoeft te bellen om de politie te wijzen op het juridische conflict waarin Narges Achikzei betrokken was. Een conflict dat niets met haar islamitische achtergrond te maken had”.

26-01-2010 Politie publiceert haar onderzoeksvragen op politie.nl en wil graag spreken met getuigen die jaloezie als motief willen bevestigen. Niemand hoeft de politie nog te wijzen op de juridische verwikkelingen waarin Narges Achikzei betrokken was. Over de meest genoemde motieven schrijft politie.nl: “Narges is Afghaanse en er zijn mensen die meteen dachten dat het wel om eerwraak zou gaan. Maar de politie heeft geen aanwijzingen dat dit ook werkelijk het geval is, maar sluit het ook niet uit. Ook zijn er geruchten dat haar dood te maken zou hebben met juridische conflicten waar Narges in betrokken zou zijn, conflicten die niets met haar Islamitische achtergrond te maken zouden hebben”. (Bijlage 46)

27-01-2010 Aanhouding in Zeister moordzaak, de suggestie van eerwraak is door nabestaanden tegengesproken en politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor eerwraak. (Bijlage 47)

28-01-2010 Z. Mehraban is bevriend met de broer van executeur MDNDR021, vandaar dat in het politieonderzoek ook een crime passionel niet wordt uitgesloten.

02-02-2010 Geen antwoorden op de Kamervragen over de in brand gestoken vrouw in Zeist (eerwraak? islamitisch huwelijk zonder burgerlijk huwelijk?): “Eergerelateerd geweld is een mogelijkheid waarmee de politie en het Openbaar Ministerie rekening houden. In het belang van dit onderzoek kan ik op dit moment geen verdere mededelingen doen. Momenteel kan ik over het Islamitisch huwelijk geen uitlatingen doen, aangezien in het onderhavige geval het strafrechtelijke onderzoek nog loopt. ”

02-02-2010 Woordvoerder Thomas Aling zegt dat TGO Gero 10 tips onderzoekt die zijn ontvangen als gevolg van de oproep in de uitzending van Opsporing Verzocht. (Bijlage 47)

15-02-2010 Toen Geissen telefonisch informeerde naar de stand van zaken werd hem door Hans Hameeteman van politie Zeist gezegd dat zijn aangifte helemaal niet door het rechercheteam in behandeling is genomen zoals was toegezegd. Hij moest niet alles geloven wat er in de media is gezegd. Politie Zeist houdt vast aan de beslissing van politiechef Johan de Boer (ps). Geissen’s aangifte blijft op de plank liggen en er wordt niets mee gedaan.

05-05-2010 Buurtbewoners wijzen op de problemen die N. Achikzei had. Ze zou grote problemen hebben met haar ex-werkgever, ze zou zich bezighouden met oplichting en afpersing en zou omgang hebben met vrouwen die in een loverboy-circuit zaten. (Bijlage 44)

03-08-2010 De seizoensafsluiting van Opsporing Verzocht was een terugblik op de beruchte Zeister brandmoord op N. Achikzei. TGO Gero teamleider Tijn Keuss ontving de dag na de uitzending zware kritiek van misdaadjournalist Korterink vanwege zijn “ronduit bezopen optreden” omdat Tijn Keuss zo resoluut stelde dat hier geen sprake was van eerwraak maar van een jaloerse liefdesrivale terwijl de zaak nog nooit voor de rechter was gebracht. (Bijlage 48)

xx-02-2010 Op basis van de stukken in het strafdossier heeft de psychiater geoordeeld dat Geissen zichzelf ziet als slachtoffer in de strafzaak.

13-10-2010 Aangifte van Geissen tegen Z. Mehraban en advocaat Mr. P.H. Ruijzendaal bij politie Utrecht vanwege de Zeister brandmoord op N. Achikzei. Zeister brigadier Hans Hameeteman adviseerde om de aangifte niet in Zeist te doen zodat de vervolgingsbeslissing door een andere OvJ zou worden genomen. In de aangifte is deze wens uitdrukkelijk uitgesproken. In de aangifte zegt Geissen dat op basis van zijn onderzoeksresultaten Maiwand Achikzei de motorolie heeft gekocht, dat S. Achikzei heeft aangebeld om N. Achikzei naar beneden te lokken terwijl executeur MDNDR021 een verdieping lager stond te wachten met haar moordplan. Het motief is volgens Geissen eerwraak, oplichting, afpersing en corruptie. De conclusie van de eerlijkste TGO Gero rechercheur is door Geissen onderbouwd: N. Achikzei is door de zus van een vriend van haar verloofde in brand gestoken vanwege obstructie van een gedwongen huwelijk en een mislukte juridische afpersingscampagne tegen haar ex-werkgever. Zeer tegen de zin van Geissen werd zijn aangifte door politie Utrecht doorgestuurd naar politie Zeist en afgehandeld door agent Jelle van de Kraats en beoordeeld door dezelfde anonieme OvJ die in 2009 verantwoordelijk was voor Geissen’s jarenlange valse strafvervolging. (Bijlage 49)

17-10-2010 Misdaadjournalist Korterink publiceert een nieuwsbericht vanwege Geissen’s aangifte tegen Ruijzendaal/Mehraban als opdrachtgevers van de Zeister brandmoord. Geissen is geciteerd: “Uit een gevoel van mededogen met onze ex-stagiaire is er geen aangifte gedaan tegen Sahar Achikzei en/of haar familieleden”. (Bijlage 50)

31-10-2010 Misdaadjournalist Anna Korterink klaagt over luidruchtige TGO Gero rechercheurs in de Utrechtse zittingszaal. (Bijlage 51)

02-11-2010 Moordverdachte Mr. P.H. Ruijzendaal dringt er bij Zeister politiechef Johan de Boer (ps) op aan om actie te ondernemen tegen Geissen. (Bijlage 52)

11-11-2010 Klacht van Geissen tegen Anita Frielink (ps) en TGO Gero teamleider Tijn Keuss vanwege het verdoezelen van eerwraak en 60+ aangiften. (Bijlage 53)

15-11-2010 Moordverdachte Z. Mehraban, die na de moord op N. Achikzei in haar woning aan de Laan van Vollenhove 2175 mocht blijven wonen, voelt zich beledigd omdat Geissen publiek heeft uitgesproken dat N. Achikzei slachtoffer is van eerwraak en dat Mehraban/Ruijzendaal de waarschijnlijke opdrachtgevers zijn. Z. Mehraban vraagt dan ook rechtsbijstand aan zodat hij en zijn van moord verdachte advocaat Ruijzendaal opnieuw een civiele zaak kunnen aanspannen tegen N. Achikzei’s kapot geprocedeerde ex-werkgever Geissen. Ze eisen uiteraard ook geld. Zowel Ruijzendaal als Mehraban eisen bij de Utrechtse rechter ieder directe betaling van € 5.000 als voorschot op de opgelegde dwangsommen vanwege smaad. Geissen is tegen hun zin niet op de zitting verschenen omdat hij geen zin had in een confrontatie met moordverdachten die zich voor de zoveelste keer valselijk voor goedgelovige rechters presenteren als zielige slachtoffers. (Bijlage 54)

08-12-2010 Z. Mehraban zou executeur MDNDR021 het liefst zelf in brand willen steken. Rechtbank kapt de verloofde af nadat hij MDNDR021 bedreigde met verbranding. MDNDR021 heeft tot tweemaal toe uitgesproken dat ze niet verliefd was op Mehraban of jaloers was op N. Achikzei zoals door een leugenachtig OM voor de rechtbanken is betoogd. Volgens haar advocaat Ausma is jaloezie door het OM niet hard te maken en moet er iets anders aan de hand zijn. Volgens de aanklager is N. Achikzei vermoord uit jaloezie. “Iemand wilde niet dat Narges zou trouwen”. (Bijlage 55)

08-12-2010 OvJ Rob van Noort verklaarde tegenover de rechtbank dat N. Achikzei alleenstaand was. Op papier was N. Achikzei alleenstaand met het oog op het krijgen van subsidie van Raad voor Rechtsbijstand om civiele rechtszaken tegen Geissen aan te spannen. In de praktijk woonden N. Achikzei en Z. Mehraban al geruime tijd samen voordat N. Achikzei in brand werd gestoken. OvJ Rob van Noort heeft tegenover de rechtbank verklaart: “Alleenwonende Narges zou gaan trouwen en daarna gaan samenwonen.” en “Sinds een tijdje woonde Narges alleen in een appartement op de twaalfde verdieping van een flat in Zeist. Op 20 december zou zij gaan trouwen, waarna haar man bij haar in zou trekken.” Met geen woord wordt er gesproken over de meest genoemde motieven bij de moord op N. Achikzei van eerwraak en een juridisch conflict. Vandaar dat hier sprake is van het doelbewust verdoezelen van eerwraak door politie Zeist en het OM. (Bijlage 56)
08-12-2010 Vonnis van rechtbank Utrecht inzake Z. Mehraban en Mr. P.H. Ruijzendaal tegenover Geissen, opnieuw na summier onderzoek: “3.1. verbiedt Geissen met onmiddellijke ingang e-mails te verzenden, artikelen op het internet te publiceren en tegenover derden uitlatingen te doen, waarin hij eisers van misdrijven beschuldigt en schade berokkent;3.2. gebiedt gedaagde om binnen een week na betekening van dit vonnis, de reeds door(of namens) hem op diverse internetfora en websites gepubliceerde berichten en afbeeldingen over en van eisers te (doen) verwijderen.” (Bijlage 57)
08-12-2010 Mark Lauriks, werkzaam als senior adviseur bij het Ministerie van Justitie zegt op Twitter: “Afghaans dus. Veel gevallen worden ‘eerwraak’ genoemd, maar zijn dat helemaal niet. Ik ken die zaak een beetje. Ik word niet snel meer treurig van heftige strafzaken, maar dit is wel een heel gruwelijk einde. Ik heb 2 echte eerwraakzaken gedaan (moord), maar dat zijn echt zeldzaamheden… En eerwraak is ook geen islam, ook n misverstand.” (Bijlage 58)

09-12-2010 Uit de nabestaandenverklaring van Z. Mehraban die voor de rechtbank is uitgesproken blijkt dat een zwartgeblakerde N. Achikzei hard de naam gilde van haar verloofde Haroen, die dus bevriend is met de broer van executeur MDNDR021 (Bijlage 59)

23-01-2011 Publicatie van twee kritische stukken van Geissen getiteld “Oplossing Zeister brandmoord Narges Achikzei” en “Leugens Politie Zeister brandmoord” en publieke oproep aan teamleider Tijn Keuss om de Zeister brandmoord als eerwraak af te handelen op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden waarbij ook de opdrachtgevers voor de meervoudige kamer worden gebracht met Geissen als getuige á charge. (Bijlage 60)

27-01-2011 Uitnodiging van Jelle van de Kraats aan Geissen voor opnieuw een politieverhoor, vanwege de aangifte van zijn collega Jelle van de Kraats. (Bijlage 61)

02-02-2011 Geen inhoudelijke reactie van korpsleiding op Geissen’s klacht over het oneerlijke politieoptreden. Wel heeft deze klachtbehandelaar in tegenstelling tot Yellowwood-onderzoeker MDNDR003 en daarvoor Anita Frielink (ps) de mutatie van Geissen tegen N. Achikzei in de politiesystemen erkend: “08-146199: Dit betreft geen aangifte maar een mutatie. Dat wil zeggen dat hetgeen door hem gemeld is, bekend is bij de politie maar dit leidt niet tot een strafrechtelijk vervolg. 09-192579: Dit is een aangifte waarvan de officier van justitie de beslissing heeft genomen deze niet strafrechtelijk te onderzoeken/vervolgen. Hiervan is Geissen door het Openbaar Ministerie schriftelijk op de hoogte gesteld. 2010247778: Dit betreft wel een aangifte. De officier van justitie zal bekijken of deze in behandeling wordt genomen.” (Bijlage 62)

10-02-2011 Aangifte van agente Anita Frielink (ps) tegen Geissen vanwege smaadschrift in zijn publicaties “Oplossing Zeister brandmoord Narges Achikzei” en “Leugens Politie Zeister brandmoord”. Collega van Anita Frielink (ps) nam contact op met collega’s van Geissen en hij eiste namens de politie de adresgegevens van de ondergedoken Geissen en verwijdering van de zogenaamde smaad, laster en belediging. (Bijlage 63)

11-05-2011 Brandmoord: “Er is geen motief”. De OvJ zegt in zijn betoog, dat het aan MDNDR021 was om meer inzicht te verschaffen, maar dat ze dit niet heeft gedaan. “Er is geen verklaring, geen ontoerekeningsvatbaarheid, geen behandeladvies, geen inschatting van de kans op herhaling. Het slachtoffer is levend verbrand. Kan het erger?” (Bijlage 64)

13-05-2011 Tegenspreker Harro Kras in het Magazine MR: “TGO Gero bleef alle scenario’s kritisch bekijken.” en “Soms wordt door de druk van publiek en media de kans op tunnelvisie bevorderd, stelt Harro Kras van politie Utrecht. Hij noemt als voorbeeld het onderzoek naar de moord op een 23-jarige afghaanse vrouw uit Zeist. Zij overleed in december 2009 nadat zij in brand was gestoken. er werd rekening gehouden met eerwraak. “De media zaten er bovenop. Deskundigen stonden in de rij om hun visie over deze zogenaamde eerwraak te geven. Inmiddels staat een verdachte vrouw uit de vriendenkring terecht voor deze moord, waarbij het motief eerwraak duidelijk niet aan de orde is. De zaak toont de kracht van het onderzoeksteam.” (Bijlage 65)

25-05-2011 Uitspraak moordzaak Narges Achikzei: “Om 16:39 uur wordt de persoon voor het eerst gesignaleerd in de buurt van de [flat]. De persoon gaat eerst naar binnen in de aangrenzende [flat] (waar het ouderlijk huis van [slachtoffer] zich bevindt). (…) Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een pathologische jaloezie of dito wraakzuchtig handelen van verdachte in het algemeen of jegens het slachtoffer in het bijzonder.” (Bron: nr. 16.712372-09)

31-10-2011 Geissen verzoekt de Hoofdofficier van Justitie van OM MNL om de Rijksrecherche in te schakelen vanwege de dubieuze rollen die Zeister agenten Johan de Boer (ps), Anita Frielink (ps), Jelle van de Kraats, Hans Hameeteman e.v.a. hebben gespeeld bij de “Affaire Mehraban” en vervolgens daarna ook nog eens bij de Zeister eerwraak doofpotaffaire. (Bijlage 66)

19-03-2012 Geissen deelt zijn negatieve mening over politie Zeist en OM met de rechtbank in zijn verweerschrift: “Politie en justitie zijn zeer leugenachtig” en “De geboortedatum van Narges Achikzei en Narges Mehraban is identiek. Het is niet onrechtmatig om Narges Achikzei te koppelen aan “mevrouw N. Mehraban” omdat ik wist dat Narges Achikzei en Haroen Mehraban via een informeel moslimhuwelijk aan elkaar waren verbonden en omdat Narges Achikzei zich tegenover mij had gepresenteerd als Narges Mehraban.” (Bijlage 67)

02-04-2012 Politiechef Zeist Johan de Boer (ps) weigert opnieuw identificerende gegevens N. Mehraban op te vragen bij ABN AMRO. Hij vindt dat Geissen zijn verzoek om de identificerende gegevens bij ABN AMRO op te vragen aan de rechtbank moet richten in plaats van aan de politie Zeist of het 25 man tellende TGO Gero. (Bijlage 68)

05-11-2012 Het OM weigert onpartijdig feitenonderzoek door Rijksrecherche. HovJ Johan Bac ziet geen concrete aanknopingspunten die aanleiding kunnen zijn om de Rijksrecherche in te schakelen voor een feitenonderzoek naar de Zeister brandmoord. Doordat ex-werkgever Geissen wijst naar corrupte politiemensen ziet Johan Bac aanleiding om Geissen’s brief op dat punt niet in behandeling te nemen. Omdat het gaat over hetzelfde feitencomplex zal dezelfde OvJ die verantwoordelijk was voor Geissen’s valse strafvervolging óók moeten gaan beoordelen of Ruijzendaal/Mehraban door het OM moeten worden vervolgd. (Bijlage 69)

28-01-2013 Het OM seponeert alle valse aangiften tegen Geissen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Dezelfde OvJ, die op 10-12-2009 een afspraak met N.Achikzei gepland had staan om de zaak te bespreken, kiest er na driemaal uitstel voor om zijn valse strafzaak niet met rechters te delen. (Bijlage 70)

10-06-2013 Behandeling tuchtklacht van Geissen tegen Mr. P.H. Ruijzendaal vanwege beschuldiging betrokkenheid bij Zeister brandmoord en zijn wens om Ruijzendaal gedurende het onderzoek van de politie op non-actief te laten stellen gelet op de aard van de beschuldiging inzake enige betrokkenheid bij de brandmoord op zijn cliënte N. Achikzei. Tijn Keuss had volgens Ruijzendaal tegen hem gezegd dat hij meerdere emails van Geissen had ontvangen en hij voegde daar volgens Ruijzendaal aan toe dat Geissen het strafrechtelijke onderzoek frustreert met zijn publicaties op het internet. Raad van Discipline was benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek vanwege Geissen’s aangifte tegen Ruijzendaal/Mehraban, maar weigerde Ruijzendaal gedurende dat onderzoek te schorsen.

17-07-2013 MDNDR021 ontkent jaloezie bij hoger beroep: “Ik had niks tegen haar”. De tweets van een observant van het Pieter Baan Centrum bij het hoger beroep tegen executeur MDNDR021 bewijzen dat hij en MDNDR021 jaloezie als motief verwerpen. (Bijlage 71)

14-08-2013 Uitspraak hoger beroep moordzaak N. Achikzei: “Uit de camerabeelden van de Gero-flat blijkt dat MDNDR021 ongeveer een uur voor het plegen van het feit in de buurt van de Gero-flat waar N. Achikzei woonde, en de L-flat, waar de ouders van het slachtoffer woonden, is geweest. Zij is de Gero-flat binnengegaan, die zij na korte tijd weer heeft verlaten om daarna weer terug te komen en met de lift naar boven te gaan. (…) Naar een motief is het tot op heden gissen, hoewel er in het dossier enige aanwijzingen zijn dat verdachte mogelijk jaloers was op N. Achikzei.” (Bron: ECLI:NL:GHARL:2013:6057)

16-10-2013 Onderzoeksleider OvJ Mr. Rob van Noort is super positief over moordverdachte Z. Mehraban op televisie bij RTV Utrecht terwijl hij in het zonnetje op de Laan van Vollenhove in Zeist staat terug te blikken op de zaak van de beruchte brandmoord. Volgens Rob van Noort heeft Z. Mehraban “op héél indrukwekkende wijze” gebruik gemaakt van zijn recht om als nabestaande in de rechtszaal te spreken. (Bron: https://www.youtube.com/watch?v=75PWBRTwQeM)

12-03-2014 Geissen start een artikel 12 procedure tegen de beslissing van OM om Ruijzendaal/Mehraban niet te vervolgen als (mede)plegers van bedreiging, oplichting, afpersing, smaad, laster, het afleggen van een valse aangifte en de brandmoord op N. Achikzei. (Bijlage 72)

15-07-2014 Google beslist op verzoek van Geissen dat de zoeksuggestie “Ralph Geissen moordenaar” nooit meer wordt vertoond in de Europese versie van Google.com. (Bijlage 73)

15-09-2014 Orde van Advocaten bevestigd aan Geissen dat Mr. P.H. Ruijzendaal recent is overleden.

01-10-2014 Het Hof Arnhem-Leeuwarden wil Mehraban/Ruijzendaal niet vervolgen als opdrachtgevers voor de brandmoord op N. Achikzei. In hun ogen is Geissen niet eens benadeelde in de moordzaak van zijn ex-medewerkster N. Achikzei: “Klager beweert, overigens op volkomen speculatieve gronden, dat die moord zou zijn beraamd door onder meer H. Mehraban en P. Ruijzendaal, advocaat te Zeist. Uit het klaagschrift met de bijlagen blijkt niet van enig relevant belang van klager. Uit het voorgaande volgt dat het beklag kennelijk niet-ontvankelijk is. Daarom kan een verhoor van betrokkenen achterwege blijven.” (Bijlage 74)

25-01-2016 Verzoek van Geissen aan het OM tot inzage van het strafdossier van MDNDR021 m.b.t. de moord op N. Achikzei. Volgens een internetgerucht wordt in gerechtelijke stukken gesproken over ‘obstructie van gedwongen huwelijk’. Geissen wil dat verifiëren. (Bijlage 75)

25-04-2017 Ontvangstbevestiging van OM vanwege een klacht van Geissen over het overheidsoptreden in een email van 22 april 2017 waarbij de beelden van de 1e uitzending van TGO Gero bij Opsporing Verzocht zijn opgevraagd. (Bijlage 76)

07-07-2017 Geissen brengt misdaadjournalist Korterink voor de Raad voor de Journalistiek omdat hij Geissen bij de publicatie van de tijdlijn over de Zeister brandmoord ten onrechte als complotdenker in de hoek heeft gezet, terwijl Geissen een eerlijke klokkenluider is. Raad voor de Journalistiek besliste desondanks dat Korterink zorgvuldig heeft gehandeld. Geissen heeft daarop de Raad voor de Journalistiek publiekelijk bekritiseert en gevraagd om hun vonnis te anonimiseren, hetgeen ze ook hebben gedaan. (Bron: https://www.rvdj.nl/uitspraken/201725)

04-08-2017 Het OM wijst alle verzoeken van Geissen af en wenst niet inhoudelijk te reageren op alle beschuldigingen: “Het Openbaar Ministerie maakt uit Geissen’s berichten op dat hij bij de Raad voor de Journalistiek een klacht heeft ingediend over een journalist. Hij stelt dat de uitkomst van de klachtprocedure bij de Raad voor de Journalistiek zeer negatief kan zijn voor de politie (meer specifiek de politie te Zeist) en het Openbaar Ministerie. Geissen stelt dat de moord op mevrouw N. Achikzei niet het werk was van één persoon, maar dat er sprake was van een dadergroep en eerwraak.” (Bijlage 77)

11-09-2017 Op verzoek van Geissen zal BNN VARA de aflevering over de ‘Zeister brandmoord’ waarin familierechercheurs Erik & Saskia hun verzonnen verhalen over N. Achikzei vertellen niet uitzenden. (Bijlage 78)

14-11-2017 Uitnodiging van de politie aan Geissen voor aanhouding en verhoor inzake belediging ambtenaar in functie Anita Frielink (ps).

22-07-2018 Via zijn eigen website InvestigateHonorKilling.com publiceert Geissen 225 getuigenissen over de Zeister brandmoord op N. Achikzei die zijn geplaatst in een innovatief sankey diagram zodat in één oogopslag duidelijk is wat betrokkenen en burgers precies denken over de motieven achter de brandmoord op de mooie Narges Achikzei, één week voor haar valse strafproces tegen Geissen en twee weken voor haar dwanghuwelijk met Z. Mehraban. (Bijlage 79)

15-09-2018 Eerwraak expert Athwal Sarb van True Honour geeft in Engeland training aan agenten over hoe ze eerwraak conform wet- en regelgeving moeten afhandelen. Geissen heeft haar de situatie uitgelegd via PM en daarop heeft ze zijn kritiek tegenover Zeister politie en justitie ‘geliked’. Geissen voelt zich ook gesteund door de Indiase klokkenluider Hemant Mohanpuriya, Payzee Mahmod ambassadeur van IKWRO en de zus van het bekendste slachtoffer van eerwraak in Engeland namelijk Banaz Mahmod. Van Uta Glaubitz van het Duitse ehrenmord.de mag Geissen alle teksten van haar site gebruiken voor zijn site InvestigateHonorKilling.com. (Bijlage 80)

14-10-2018 Justitie dagvaardt Geissen vanwege smaadschrift, laster en belediging van Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps). “Aan Geissen wordt tenlastegelegd dat hij op 11 januari 2017 opzettelijk de eer en/of de goede naam van een ambtenaar, genaamd Anita Frielink (ps), hoofdagent te Baarn gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening heeft aangerand, door telastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven,door middel van geschriften of afbeeldingen verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, immers heeft Geissen een filmpje op Youtube geplaatst.“

25-10-2018 ABN AMRO reageert begripvol op Geissen’s verzoek om de identiteitsgegevens van internetoplichter Narges Mehraban met hem te delen, maar de ABN AMRO medewerker claimt dat hij de gegevens vanwege zowel wettelijke als interne privacy- en veiligheidsbepalingen niet met Geissen mag delen. (Bijlage 81)

25-10-2018 Kennisgeving dat politiechef Johan de Boer (ps) zich als benadeelde partij heeft gevoegd en € 150 van Geissen eist wegens belediging.

08-11-2018 Strafzitting Geissen vanwege smaadschrift, laster en belediging bij politierechter mr. G.A. Bos. “Achter deze zaak zit volgens Geissen veel meer. Er zijn tientallen aangiftes gedaan, welke nu terzijde worden geschoven. Geissen verzoekt de politierechter gegevens bij de ABN-AMRO bank op te vragen. Als hieruit blijkt dat mevrouw Anita Frielink (ps) gelijk heeft, dan kan Geissen worden veroordeeld. Als zij geen gelijk heeft, dan zijn zij corrupt en moeten zij weg bij de politie.”

07-12-2018 Beslissing rechtbank Midden-Nederland over wraking politierechter mr. G.A. Bos: “Geissen heeft op deze zitting verzocht om zijn strafzaak te verwijzen naar de meervoudige strafkamer en om gegevens bij de ABN-AMRO bank op te vragen. Het verzoek tot verwijzing naar de meervoudige kamer heeft de politierechter afgewezen met de motivering, dat zij het verweerschrift van Geissen en het strafdossier goed gelezen heeft en verwijzing niet noodzakelijk acht.”

26-02-2019 Inspectie Justitie en Veiligheid gaat de door Geissen toegestuurde informatie gebruiken voor een risicoanalyse: “De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet vooralsnog geen aanleiding onderzoek te verrichten naar aanleiding van Geissen’s melding over de politie, omdat het de Inspectie niet is gebleken van signalen die kunnen duiden op een structureel probleem in de opsporing. Wel neemt de Inspectie de informatie die Geissen heeft gestuurd mee in een risicoanalyse, die de basis vormt voor een jaarlijks op te stellen werkprogramma.” (Bijlage 82)

23-04-2019 Twitter beslist dat de banner, waarin de politie van Zeist en het OM worden beschuldigd van het in de doofpot stoppen van een verschrikkelijke eerwraak en 60+ aangiften vanwege internetoplichting, niet in strijd is met de regels van Twitter. (Bijlage 83)

08-09-2019 Geissen anonimiseert/blurred het gezicht van TGO Gero teamleider Tijn Keuss vanwege een dwingend verzoek van Youtube. In de beruchte uitzending van Opsporing Verzocht zegt Tijn Keuss: “Vooralsnog lijkt het er op dat er sprake was van jaloezie omdat Narges kort daarna zou gaan trouwen en omdat Narges een heel gelukkig leven leidde en wij zoeken het motief in die lijn. In de media wordt juist gesuggereerd dat Narges het slachtoffer is van eerwraak. Een volkomen onterechte suggestie. Er is gewoon geen sprake van eerwraak. De familie heeft er niets mee te maken. Waarom ik dit zo benadruk is omdat het ook heel erg vervelend is voor de familieleden. Het is gewoon keihard dat de gemeenschap zo naar je kijkt, dat de omgeving hier zo naar je kijkt. Terwijl je enorm in je verdriet zit. Dus wat dat betreft kun je gewoon uitsluiten dat er sprake is van eerwraak.” (Bijlage 84)

11-11-2019 Nationale ombudsman reageert op de publieke klacht van Geissen over het corrupte optreden van politie Zeist en het OM inzake de afhandeling van de Zeister brandmoord op zijn ex-medewerkster N. Achikzei. Nationale ombudsman wenst Geissen veel kracht en sterkte en staat open voor een gesprek met hem of zijn advocaat om te bekijken hoe de Nationale ombudsman kan helpen met het oplossen van zijn langdurige conflict met politie Zeist en OM. (Bijlage 85)

19-11-2019 Edwin Wagensveld van PEGIDA steunt Geissen in zijn gevecht met politie Zeist en het OM. Wagensveld weet hoe de hazen bij politie en justitie lopen, wacht op instructies en als hij Geissen ergens mee kan helpen dan zal hij dat doen. Wagensveld heeft het strafdossier gelezen en kwalificeert de acties van politie Zeist en het OM tegenover Geissen als “enorm onrechtvaardig”. (Bijlage 86)

22-06-2020 Nationale ombudsman Reinier van Zutphen neemt de zware klacht van Geissen tegen Politie/OM MNL/Inspectie JENV over de slechte afhandeling van de Zeister brandmoord op zijn ex-medewerkster N. Achikzei in behandeling (=dossier 202015144). Zolang de zaak onder de rechter is wil de Nationale ombudsman hier niks over zeggen. Telefonisch afgesproken dat als Geissen ontevreden is over het vonnis van het Hof dat hij dan nogmaals contact kan opnemen met de Nationale ombudsman.

18-01-2021 Posh Productions van Jessica Villerius gaat alle verwijzingen naar de aflevering van familierechercheurs Erik en Saskia over de Zeister brandmoord van haar site verwijderen op verzoek van Geissen omdat de betreffende aflevering van de serie “De Familierechercheur” nooit daadwerkelijk door BNN VARA is uitgezonden. (Bijlage 87)

Bij ek vorming van de nationale politie is dit district opgegaan in het district Oost Utrecht en heb ik op de districhtsrecherche van dat nieuwe district de formele functie verkregen van Operationeel Expert.
(…) In deze werkzaamheden heb ik in het verleden zijdelings enkele malen te maken gehad met dhr. Ralph Geissen, toen wonende in Zeist. Zeer zijdelings ben ik ook betrokken geweest bij het onderzoek naar de dood door verbranding van een vrouw in de lift van een flat aan de Laan van Vollenhove in Zeist (Onderzoek Gero).
(…) Vanaf omstreeks 6 januari 2017 ontvangt die rechercheur weer mails van dhr. Geissen. Van die rechercheur hoorde ik dat dhr. Geissen in die mails mij bij naam noemt en mij een “corrupte politiechef” noemt en daarbij refereert hij aan genoemd onderzoek Gero.
(…) Inmiddels heb ik twee mails van dhr. Geissen via die rechercheur gelezen en wel de mail van 06-01-2017. waarin ik zag/las dat dhr. Geissen mij mij met naam noemt en mij corrupt noemt. Door hetgeen ik gelezen en inmiddels via via gehoord heb voel ik me in mijn eer en goede naam aangerand en op zijn minst beledigd door dhr. Geissen.’ Hij verstuurt opzettelijk mails dat ik als politieambtenaar corrupt zou zijn, kennelijk met het doel om hier ruchtbaarheid aan te geven. Daarbij duidelijk doelend op mij als ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van mijn bediening. De desbetreffende e-mails heb ik afgegeven om bij deze aangifte te worden gevoegd.’
2. De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van de politierechter van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, van 2 december 2019 voor zover inhoudende zakelijk weergegeven:
‘De politierechter vraagt mij of ik de twee e-mails in het dossier heb gezien. Ik heb geklaagd en ik heb hem als een klagende partij een e-mail gestuurd. Dat hij zich beledigd voelt, is mogelijk. Ik heb mij tegenover hem vijandig gedragen.’Ten aanzien van feit 31 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aangifte door MDNDR024 (met als bijlagen een e-mail van 6 januari 2017 (pagina 48) en een e-mail van 9 mei 2017 (pagina 47)), nummer PL0900-2017138955-1, afgesloten op 10 mei 2017, opgemaakt en ondertekend door M. Sevink, hoofdagent van politie Eenheid Midden- Nederland (pagina’s 45 en 46 van het politiedossier), inhoudende -zakelijk weergegeven-:‘(… ) Ik ben werkzaam als teamchef van basisteam Zeist/Bunnik/Leusden. Ik doe
deze aangifte namens politie Zeist. Als teamchef heb ik kennisgenomen van de Belediging/smaad/laster t.a.v. diverse politiemedewerkers en politie Zeist.
N.a.v. het onderzoek naar de dood van een vrouw aan de Laan van Vollenhove te Zeist (TGO Gero 2009), hebben diverse politiemedewerkers in de periode van 2010-heden regelmatig (honderden) e-mails ontvangen van emailaccount GEISSEN@gmail.com. GEISSEN@gmail.com maakte in genoemde mails laagdunkende, beledigende opmerkingen over het genoemde politieonderzoek, de politie, m.n. de politie Zeist en diverse specifiek benoemde politiemedewerkers.
(… ) Op 6 januari 2017 is er wederom een email verzonden naar het werkaccount van een politiemedewerker. Ik heb gezien/gelezen dal de Zeister politie hierin als collectief corrupt wordt omschreven.
Op 9 mei 2017 is er wederom een email verzonden vanaf emailaccount GEISSEN@gmail.com. Ik heb gezien/gelezen dat hierin wordt gesproken over politie Zeist i.c.m. corrupte collega’s, bureau binnensticht als beruchtste politiebureau van Nederland en corrupte politie Zeist.

[/one_half]

(…) Door hetgeen ik gelezen en inmiddels via via heb gehoord voel ik me, als vertegenwoordiger van politieteam Zeist, ernstig beledigd en in mijn eer en goede naam aangerand.
(…) De desbetreffende e-mails heb ik afgegeven om bij deze aangifte te worden gevoegd.
2. De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van de politierechter van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, van 2 december 2019. voor zover
inhoudende zakelijk weergegeven:‘Ik heb woorden als “corrupt” gebruikt. Die e-mails heb ik naar de politie Zeist gestuurd.Getekend door de voorzitter op 27 juli 2022.

proces-verbaal terechtzitting


GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
zittingsplaats Arnhem

Afdeling strafrecht
Parketnummer: 21-006270-19

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van dit gerechtshof, meervoudige kamer voor strafzaken, op 2 juni 2021.

Tegenwoordig:
mr. J.D. den Hartog, voorzitter;
mr. R.J. Bokhorst en mr. D. Stoutjesdijk, raadsheren,
mr. L.A.C. Veltman, griffier.

Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door mr. C. C. M. Poland, advocaat-generaal.

De voorzitter doet de zaak tegen de na te noemen verdachte uitroepen.

De voorzitter stelt de identiteit van de verdachte vast op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste volzin, van het Wetboek van Strafvordering.

De verdachte, ter terechtzitting aanwezig. antwoordt op de vragen van de voorzitter te zijn genaamd:

RALPH GEISSEN,
geboren te Utrecht op 13 april 1977

Als raadsman van verdachte is mede ter terechtzitting aanwezig mr. J.M. Walther, advocaat te Utrecht.

De voorzitter vermaant verdachte oplettend te zijn op hetgeen deze zal horen en deelt verdachte mede dat deze niet tot antwoorden verplicht is.

De voorzitter deelt mondeling mede dat de jongste raadsheer -vanwege een quarantaineverplichting- via een videoverbinding ter terechtzitting aanwezig is.

Tevens is verschenen de benadeelde partij Johan de Boer (ps).

De advocaat-generaal draagt de zaak voor.

De voorzitter deelt mondeling mede de korte inhoud van de appelschriftuur van de verdediging van 16 december 2019.

De verdachte, die hoger beroep heeft ingesteld, wordt hierna in de gelegenheid gesteld mondeling de bezwaren tegen het vonnis op te geven.

De verdachte verklaart -zakelijk weergegeven- als volgt:
Ik heb aangifte gedaan. Juridisch gezien is hetgeen wat ik heb gezegd niet strafbaar.

De voorzitter geeft verdachte de gelegenheid om zijn pleitnota te overhandigen. De verdachte verklaart en voert het woord overeenkomstig zijn pleitnota, die aan het hof is overgelegd en aan dit proces-verbaal is gehecht.

De voorzitter deelt mondeling mede dat het hof per e-mailbericht van 28 mei 2021 een verweerschrift en een tijdlijn (gedateerd 27 mei 2021) van verdachte heeft ontvangen.

De voorzitter deelt mondeling mede dat de vordering van de benadeelde partij in eerste aanleg geheel is toegewezen.

De voorzitter geeft de benadeelde partij de gelegenheid haar vordering nader toe te lichten.

De benadeelde partij licht de vordering -zakelijk weergegeven- als volgt toe:
Ik weet niet wat er bij de rechtbank is genoteerd. Het is in 2017 gebeurd en ik ben in november 2017 met pensioen gegaan. Wat hier naar voren is gekomen heeft voor mij het laatste jaar verdoezeld en verpest. Niet alleen de e-mail van Geissen, maar hij heeft ook over corruptie van mij en mijn collega’s op internet gepubliceerd. Daarop ben ik meerdere keren aangesproken. Ik heb nooit zoiets meegemaakt en dan is het niet prettig om op die manier de deur achter je dicht te doen.

De verdachte reageert -zakelijk weergegeven- als volgt:
Dan had je je niet met het dossier moeten bemoeien. Je kan het niet hard maken.

De benadeelde partij reageert -zakelijk weergegeven- als volgt:
Dit is de reden waarom het wat met mij doet.

De verdachte reageert -zakelijk weergegeven- als volgt:
Ik vind het heel slecht dat hij zich heeft bemoeid met een moordonderzoek waarvan hij de verdachte kent. Hij begrijpt niet dat het niet kan wat hij doet. Hij heeft zich er zijdelings mee bemoeid, en in het dossier staat wat hij heeft gedaan.

De voorzitter bespreekt de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

De verdachte verklaart -zakelijk weergegeven- omtrent zijn persoonlijke omstandigheden
als volgt:
Ik ga carrière maken als eerwraak expert. Vanwege de moordzaak ben ik daarmee geobsedeerd geraakt. Meneer Johan de Boer (ps) en Anita Frielink (ps) moeten boeten. Ik help vijf klokkenluiders. Ik hoop dat dit vonnis positief is. Eerwraak komt 25 keer per jaar voor, Dat het slecht wordt afgehandeld en dat het wordt verdoezeld is typisch Nederlands. Ik wil mijn eerwraak activiteiten professionaliseren. De politie moet erkennen dat zij verkeerd hebben gehandeld en daarvoor hun excuses aanbieden.
Bij mij is vastgesteld dat ik een trauma heb opgelopen. Van alle kanten is er verkeerd gehandeld.. Buurtbewoners die hebben geholpen met blussen zeiden ook dat er wat is verzwegen. Ik ben het slachtoffer in dit verhaal, ze wilde met mij trouwen en toen is ze in brand gestoken. Buurtbewoners zeggen ook dat zij in brand is gestoken omdat ze met mij wilde trouwen. Het besef hiervan is vervelend en dat is de oorzaak van mijn trauma, ik heb dit verhaal niet verzonnen om zielig te doen.

Het is de waarheid. De rechtbank had mij jaren geleden als getuige moeten verhoren. Maar de rechtbank wist het niet, want het is uit het dossier gehaald door de politie Zeist. Dat mag en kan allemaal in Nederland. Het openbaar ministerie kan liegen en bedriegen en eerwraak moet gewoon kunnen.De advocaat-generaal en de raadsman geven desgevraagd aan dat alle stukken in het dossier als voorgehouden kunnen worden beschouwd en geven aan daar geen verdere vragen of opmerkingen over te hebben.

De advocaat-generaal voert het woord, leest de vordering voor en legt die aan het hof over.

De advocaat-generaal merkt hierbij -zakelijk weergegeven- op:
Ik hoop dat ik mijn verhaal ononderbroken kan doen meneer Geissen.

De verdachte reageert -zakelijk weergegeven- als volgt:
U kunt er ook voor kiezen om het niet voor te dragen en te zeggen dat u het eens bent met Geissen, dat de tenlastelegging niet klopt en dat het allemaal onzin is.

De advocaat-generaal voert het woord -zakelijk weergegeven- als volgt:
In het dossier zit een schriftuur. Het gaat vandaag om smaadschrift en belediging. Ik vind dat er in het dossier voldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig is dat de feiten door meneer gepleegd zijn. Er zijn aangiftes gedaan en bij de eerste zitting bij de rechtbank heeft verdachte bekend dat hij de feiten heeft gepleegd. Het gaat om de strafbaarheid. Door de verdediging wordt een beroep gedaan op artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM), het recht op vrijheid van meningsuiting. De verdediging stelt dat de uiting in het kader is gedaan van een publiek debat over eerwraak en beschermd is door deze bepaling. Maar de uitoefening van dit recht brengt volgens de tekst van artikel 10 EVRM plichten en verantwoordelijkheden met zich mee, waaronder de bescherming van de goede naam van anderen. Dat is het punt in deze zaak. In deze kwestie is de eer en goede naam van een individu aangevallen door verdachte. De wetgever stelt beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting in de artikelen 261 en 266 van het Wetboek van Strafrecht. Nu doet verdachte ook een beroep op artikel 261, lid 3 en 266, lid 2, Sr. Lid 3 stelt dat smaad niet bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het tenlastegelegde waar was en dat het algemeen belang de tenlastelegging eiste. Ik zie niet dat de persoonlijke aanval, zoals tenlastegelegd, bijdraagt aan het publieke debat, als het publieke debat al bestaat in deze zaak. Wat mij betreft zijn de feiten strafbaar en is verdachte een strafbare dader. Dat verdachte er niet van doordrongen is dat de uitlating die hij heeft gedaan echt niet kan in de samenleving, maakt dat ik de straf die in eerste aanleg is opgelegd, passend vind. De voorwaardelijke gevangenisstraf moet bijdragen aan de inperking van het gedrag van verdachte.

De raadsman voert het woord tot verdediging -zakelijk weergegeven- als volgt:
Graag verwijs ik naar de appelschriftuur. In de kern gaat het om een botsing tussen het recht van vrijheid van meningsuiting en de belediging zoals die in het strafrecht strafbaar is gesteld. Er zijn grenzen die gelden. De advocaat-generaal komt tot de conclusie dat in het geval van mijn cliënt wel sprake is van strafbare uitlatingen en dat er geen geslaagd beroep kan worden gedaan op de artikelen 10 EVRM, 261 lid 3 en 263 lid 2 Sr.

In aanvulling op het schriftuur het volgende. Op zich is niet in geschil dat de uitingen zijn gedaan zoals in de dagvaarding zijn benoemd. Cliënt heeft dat verzonden en dat is helder. Ook duidelijk is dat cliënt op die manier, een scherpe manier, politieambtenaren, in het bijzonder de politie Zeist, heeft bekritiseerd. Het doel van cliënt was niet de goede naam van personen en korpsen aan te randen,
maar het ernstige maatschappelijke probleem van eerwraak aan te wakkeren en zichtbaar te maken. De advocaat-generaal zegt dat er geen causaal verband is tussen het publieke debat en de bescherming van individuen. Het gaat hier wel om Individuen die ook functionarissen zijn, politieagenten, ambtenaren en functie. Cliënt heeft ze in die functie aangesproken in het onderzoek met een breder maatschappelijk probleem. Dat maakt de zaak anders. Bovendien heeft hij geprobeerd aan te tonen dat er sprake was van onrechtmatig handelen in de Zeister brandmoord zaak. Artikel 10 EVRM is geen ongeclausuleerd recht. Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting, maar dat is beperkt. Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat voorzichtigheid in acht moet worden genomen in hoeverre er
inbreuk mag worden gemaakt op dat recht; In een uitspraak van de rechtbank Amsterdam is geoordeeld dat een journalist, die zich in sterke mate heeft verdiept in de problematiek van eerwraak en een expert is op dat terrein, uitlatingen heeft gedaan in het kader van het publieke debat’. Het ging om functionarissen in een professionele hoedanigheid en daarom beschermt artikel 10 EVRM dit wel degelijk. Het gaat niet om willekeurige verdachtmakingen. Wat mijn cliënt aannemelijk. wil maken is dat er steken zijn laten vallen. Dat heeft ernstige fatale gevolgen gehad voor het slachtoffer. Cliënt was daar niet direct maar indirect bij betrokken. Wat er toen is gebeurd heeft hem beschadigd. Niet alleen het verlies, maar de nasleep ervan en de manier waarop ze hebben geopereerd. Dat betekent dat als je kijkt naar de uitlatingen dan zijn die gedaan in het licht van het publieke debat en dat betekent dat er een succesvol beroep kan worden gedaan op artikelen 10 EVRM en 261 lid 3 en 266 lid 2 Sr. De vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren boven strafrechtelijke vervolging. Dat heeft de politierechter niet gevolgd, waardoor het vonnis in deze niet in stand kan blijven, dat is de reden van het hoger beroep en op dat punt moet het oordeel worden herzien.
Indien uw hof wel tot de conclusie komt dat er sprake is van strafbare smaad of belediging, wijs ik u erop dat cliënt niet eerder is veroordeeld en dat hij getraumatiseerd is geraakt door deze zaak. Hij zoekt de grenzen op van wat betamelijk is maar uit de visie om het slachtoffer te beschermen. Hij heeft nooit opgeroepen tot geweld of heeft nooit personen bedreigd. Ook wijs ik u erop dat hij geruime tijd geleden de uitingen offline heeft gezet. Dat is kort voor de zitting in december 2019 gebeurd. Alles is nog steeds offline en hij heeft geen nieuwe uitingen gedaan of contact opgenomen. Dat moet worden meegenomen in de strafmaat. Mijn cliënt gaat het liefste in gesprek met politie om tot een oplossing te komen, maar dat is nu een gepasseerd station. Kijkend naar het tijdsverloop, meen ik dat de straf verminderd moet worden. Een voorwaardelijke gevangenisstraf is een te zware sanctie gelet op de feiten. Om die reden moet het leiden tot vernietiging van het vonnis en moet worden volstaan met het rechterlijk pardon. Tot slot is de vordering van de benadeelde partij niet voldoende onderbouwd en dus moet die vordering niet-ontvankelijk worden verklaard.De voorzitter geeft de benadeelde partij gelegenheid om te reageren op hetgeen door de advocaat-generaal en de raadsman naar voren is gebracht.
De benadeelde partij zegt:
Ik heb niks toe te voegen aan hetgeen ik eerder heb gezegd.De voorzitter biedt de verdachte de gelegenheid voor het laatste woord.
De verdachte zegt:
De benadeelde partij wil € 150,-. Ik heb een e-mail gestuurd dat hij geen schone handen heeft in dit dossier. Waarom moet mij dan worden opgedragen om hem te betalen? Hij moet niet klagen en dat weet hij zelf ook. Ik vind dat er een heel positief vonnis over mij moet worden uitgesproken, ook in relatie tot alle vorige vonnissen. Ik heb de rechtbank nooit bekritiseerd. Op het moment dat het hof alles
geloofd en mij veroordeeld kunt u ook kritiek als hof tegemoet zien. Het is geen dreigement maar als het zo moet kunt u ook van mij terechte kritiek verwachten.De voorzitter verklaart het onderzoek gesloten en deelt mede, dat volgens de beslissing van het gerechtshof de uitspraak zal plaatsvinden ter terechtzitting van 16 juni 2021 te 14:00 uur.Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

Pleitnota Geissen / OM Arnhem Leeuwarden 21-006270-19 zittingsdatum 2 juni 2021 9.00 uurHet is mij opgevallen dat er meerdere definities bestaan van corruptie, vandaar dat ik mijn publieke beschuldigingen enigszins wens te bagatelliseren. Voor mij is “corrupte agent” 1 op 1 inwisselbaar voor “foute agent”, “oneerlijke agent” of “slechte agent”. In mijn belevingswereld is een corrupte agent een agent die dingen doet die hij/zij niet behoort te doen en waarover mag worden geklaagd door slachtoffers die aangifte hebben gedaan. De strafrechtelijke definitie van corruptie is veel specifieker en gaat over bedrog en het als overheidsambtenaar aannemen van geld om dingen voor iemand te doen die verboden zijn.

Ik kan bewijzen dat Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps), politie Zeist en het OM verkeerd/corrupt/fout/slecht hebben gehandeld tegenover mij en andere getraumatiseerde slachtoffers én zelfs de executeur MDNDR021, maar of ze in 2008-2009 geld hebben ontvangen van mijn vijanden om iets te doen dat verboden is, dat is voor mij vanzelfsprekend veel lastiger te bewijzen.

Een (juridische) afpersingscampagne kan gezien worden als “een spel” tussen daders en slachtoffer van actie & reactie dat soms vele jaren kan duren. Politie Zeist en het OM maken zich schuldig aan ‘blaming the victim’. Alle beschuldigingen van Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) zijn overdreven en uitvergroot en hebben slechts tot doel om de zoveelste valse strafzaak tegen hun grootste criticaster te kunnen opbouwen op basis waarvan goedgelovige rechters, die niet tot waarheidsvinding willen overgaan, een lichte veroordeling vanwege enkelvoudige belediging van een (voormalige) ambtenaar in functie zouden kunnen uitspreken.

Rechtbank Utrecht sprak in haar vonnis conform de tenlastelegging over “een proces verbaal opgemaakt door Van Straten”, dit schiet bij mij echt in het verkeerde keelgat. Want het is niet zomaar “een proces verbaal opgemaakt door Anita Frielink (ps)” in de Youtube video, maar een proces verbaal waarbij ze opzichtig liegt over internetoplichter Narges Mehraban en haar vriend. Het is het proces verbaal van haar verhoor van mij als verdachte. Ze heeft mij daarmee in grote problemen gebracht en Narges Achikzei ook. Volgens journalist Bart Lauret van het AD zette het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk.

Politie Zeist zou een mogelijk verband tussen het conflict van Narges Achikzei met mij en de brandmoord zélf onderzoeken, maar politie Zeist wilde vervolgens niks zeggen over de verbanden tussen deze zaken en koos ervoor om het motief voor de brandmoord te zoeken in de lijn van een jaloerse liefdesrivale. Kamervragen over het illegale informele moslimhuwelijk en of hier sprake is van eerwraak wilde politie Zeist niet beantwoorden.

Politie Zeist verklaarde in de media dat eerwraak door de familie van Narges is tegengesproken en dat ze zelf ook geen aanwijzingen hebben gevonden voor eerwraak. Als eerwraak expert beschouw ik deze uitspraak van rechercheurs als ontzettend dom, fout, corrupt en verkeerd omdat eerwraak vaak door de familie wordt tegengesproken in landen waar eerwraak geldt als een strafverzwarende omstandigheid. Als we in Nederland net als in Iran gemiddeld 3 jaar als gevangenisstraf opleggen aan plegers van eerwraak dan zou MDNDR021 waarschijnlijk door haar advocaat zijn geadviseerd om eerwraak als motief te erkennen. Nu was zijn advies aan haar om te zwijgen over haar motieven, hetgeen zij deed en dat resulteerde in een extra lange gevangenisstraf met TBS omdat rechters haar zwijgzame houding niet konden appreciëren vanwege het zogenaamde extra leed dat ze met haar zwijgen de nabestaanden heeft aangedaan.

Mijn tijdlijn bewijst dat het landelijk expertisecentrum eergerelateerd geweld (LEC EGG) door het rechercheteam is ingeschakeld en dat gebeurd alleen als er aanwijzingen zijn voor eerwraak. Dus er zijn overduidelijk aanwijzingen voor eerwraak bij de Zeister brandmoord op Narges Achikzei, maar politie Zeist en het OM kozen er vanwege hen moverende redenen voor om 60+ aangiften en eerwraak te verdoezelen en om executeur MDNDR021 in goed overleg met Narges Achikzei’s familie en vrienden aan rechters te presenteren met verzonnen verhalen alsof zij een psychisch gestoorde liefdesrivale was die smoorverliefd was op de man waarmee Narges Achikzei zou gaan trouwen.

In deze zaken heb ik meerdere petten op. Ik zie mijzelf als de Nederlandse man op wie Narges Achikzei verliefd was en met wie ze zélf had willen trouwen, ik ben de man die door Narges Achikzei en haar familie en vrienden werd lastiggevallen met allerlei valse beschuldigingen en rechtszaken, ik heb aangifte gedaan bij de politie vanwege bedreiging, oplichting, afpersing, smaad, laster, groepsstalking en de Zeister brandmoord en ik ben eerwraak expert met een snelgroeiend internationaal netwerk. Ik zie mijn zorgvuldig opgebouwde juridische positie tot mijn grote onvrede totaal niet terugkomen in het vonnis van rechtbank Utrecht. Het vonnis van de rechtbank Utrecht leest alsof ik Anita Frielink (ps) vanuit het niets corrupt heb genoemd in een video waarin een proces verbaal van Anita Frielink (ps) te zien is.

Als u het dossier goed heeft gelezen dan kan het u zijn opgevallen dat er twee agenten zijn die Anita Frielink (ps) tegenspreken voor wat betreft haar dubieuze claim in haar proces verbaal dat internetoplichter Narges Mehraban (18-09-1986) een heel ander persoon is als moordslachtoffer Narges Achikzei (18-09-1986).

De 1e agent die Anita Frielink (ps) tegenspreekt is de verbalisant die de aangifte had opgenomen van medeslachtoffer Hans/Watchman (PL2412.412.2008.30671). Deze agent had de persoonsgegevens van oplichter N. Mehraban behorend bij het rekeningnummer van ABN AMRO gedeeld met Hans/Watchman en die had de gegevens op zijn beurt gedeeld met Internetoplichting.nl en mij. Volgens ABN AMRO staat het rekeningnummer geregistreerd op de naam van Narges Mehraban en is haar geboortedatum identiek aan die van Narges Achikzei, namelijk 18-09-1986.

Veelzeggend feitje: 18-09-1986 is niet eens haar echte geboortedatum. Narges vierde haar verjaardag altijd op 18 maart omdat zij en Sahar door hun ouders 6 maanden jonger waren opgegeven bij binnenkomst in Nederland vanwege de Kinderbijslag.

De 2e agent die Anita Frielink (ps) tegenspreekt is de anonieme TGO Gero rechercheur die bij Radio M Utrecht verklaarde dat “de vrouw slachtoffer is van eerwraak en vanwege afpersing van een bedrijf.” Met name de uitspraak over de afpersing van een bedrijf toont aan dat minimaal 1 TGO Gero rechercheur tot de conclusie is gekomen dat de zaken van N. Achikzei, Z. Mehraban en hun advocaat gezien moeten worden in het licht van een juridische afpersingscampagne tegenover mij en mijn toenmalige bedrijf Advios Assurantiën BV waarbij betaling van 30.000 euro aan opgelegde dwangsommen werd geëist op basis van vonnissen van misleidde rechters.

Een TGO Gero rechercheur vroeg aan mij of ik wist waarom Narges er vanuit ging dat ze zou worden vervolgd. Dus ik neem aan dat Narges Achikzei tegenover iedereen in haar directe omgeving duidelijk had gemaakt dat zij er zelf vanuit ging dat het OM haar zou gaan vervolgen en dat dit kort voor de valse strafzaak tegenover mij en haar dwanghuwelijk met Mehraban iedereen onder grote druk heeft gezet.

Op de site van Internetoplichting.nl stonden meer dan 10 aangiften van slachtoffers van mevrouw N. Mehraban en haar vriend. Moderators van InternetOplichting.nl beweerden dat afgesloten rechtszaken een beeld laten zien dat 1 op de 6 slachtoffers van internetoplichting diens aangiftenummer publiceert op de website van InternetOplichting.nl. Vandaar dat mijn beschuldiging tegenover politie Zeist geldig is dat ze (10 maal 6 is) 60+ aangiften en eerwraak hebben verdoezeld bij de Zeister brandmoord op Narges Mehraban-Achikzei.

In het proces verbaal van Anita Frielink (ps) dat wordt getoond in de Youtube video, staat ook de opmerking van Anita Frielink (ps) dat ze geen bewijs had gevonden van een doodsbedreiging van N. Achikzei tegen mij, terwijl er een mutatie van mij in het politiesysteem stond en ik haar en haar collega bij dat onprettige verhoor ook heb gewezen op het feit dat ik een mutatie heb laten aanmaken vanwege een doodsbedreiging door N. Achikzei. Dus het Hof zou de valsheid van het proces verbaal van Anita Frielink (ps) moeten doorzien en het niet moeten bagatelliseren zoals het OM dat doet door er zo weinig mogelijk over te spreken en Anita Frielink (ps)’ totaal leugenachtige proces verbaal als het ware taboe te verklaren. Niemand mag zeggen dat het een vals leugenachtig proces verbaal is, want dan claimt Anita Frielink (ps) dat zij zich vreselijk beledigd voelt en met haar ook politie Zeist en het OM en haar ex-chef en haar huidige chef.

Maar er zijn dus minimaal 2 rechercheurs die Anita Frielink (ps) in de loop der jaren hebben tegengesproken en het is onweerlegbaar dat Anita Frielink (ps) in haar proces verbaal mijn mutatie vanwege de doodsbedreiging van N. Achikzei heeft verzwegen omdat het niet past bij haar verzonnen verhalen over N. Achikzei als slachtoffer van smaad, laster, belediging en stalking per email. Volgens Anita Frielink (ps) zou ik hebben toegegeven “een grote blunder” te hebben gemaakt, maar dat waren écht haar eigen woorden en niet die van mij. Anita Frielink (ps) ís corrupt.

Zoals uit het dossier blijkt ben ik op basis van leugens kapot geprocedeerd door N. Achikzei, S. Achikzei, Z. Mehraban en hun advocaat Ruijzendaal en heb ik een trauma vanwege de Zeister brandmoord. Ik accepteer niet nog meer nadeel vanwege Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) die claimen dat ze zich ontzettend beledigd voelen. Ik heb mijn grens bereikt en adviseer het Hof om een vonnis uit te spreken dat positief is over mijn optreden in deze langslepende akelige nare vervelende rottige gevaarlijke discussie met Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps), politie Zeist en het OM over de werkelijke motieven achter de Zeister brandmoord op mijn Narges.

Ook vanwege alle vertragingen die verband houden met de coronapandemie vraag ik om kwijtschelding van de boete van 150 euro. De valse vervolgingen gaan ten koste van mijn levensgeluk en in verband met alle strafzaken heb ik al veel kosten moeten maken die de geëiste boete ruimschoots overtreffen.

Ik ben bijna 6 jaar door het OM vervolgd vanwege het uitspreken van mijn negatieve mening in relatie tot de oplichtingspraktijen van Narges Achikzei of de handelswijze van politie Zeist en het OM bij de Zeister brandmoord. Ik kan u vertellen dat de jarenlange valse strafvervolgingen van politie Zeist en het OM niet lekker combineren met mijn trauma en dat ik ontevreden ben vanwege de corrupte acties van de aangevers, politie Zeist en het OM.

De video over Anita Frielink (ps) bestond uit twee plaatjes, één beschuldiging en daarna het proces verbaal van Anita Frielink (ps) als bewijsmateriaal voor de stellingname dat ze corrupt heeft gehandeld en dat politie Zeist en het OM 60+ aangiften en eerwraak hebben verdoezeld bij de Zeister brandmoord op Narges Achikzei. Op advies van mijn raadsman heb ik die video verwijderd en ook alle kritische berichten op Twitter waarover de aangevers in dit dossier hebben geklaagd.

In het dossier maken onze autoriteiten er bij het Hof melding van dat er een persoon was die vertelde dat ik psychisch gestoord zou zijn. In het AD verwees het OM er ook naar dat ze mij naar de psychiater hadden gestuurd en dat de zaak tegen mij van de in brand gestoken Narges Achikzei vanwege belediging, smaad, laster en stalking per email gewoon door het OM zou worden voortgezet.

Toen de psychiater oordeelde dat ik mijzelf zie als slachtoffer in die zaak toen koos het OM er niet voor om daar aandacht aan te besteden in het AD of in de rechtszaal. Ze wogen hun winkansen opnieuw af en de anonieme OvJ die een afspraak gepland had staan met Narges Achikzei om haar zaak tegen mij te bespreken koos er na driemaal uitstel voor om de valse zaak tegen mij voorwaardelijk te seponeren met een proeftijd van 2 jaar. Ik mocht van hem vooral geen onwaarheden vertellen en mocht niemand beledigen.

Ik kijk naar de tijdlijn over de Zeister brandmoord en ik zie de allerslechtste vorm van corruptie en ik kan daarover alleen maar klagen, mopperen en zeuren en dit is in de loop der jaren onderdeel van mijn systeem geworden. Het is een traumatische ervaring. Alle kritiek van mij aan het adres van Anita Frielink (ps), Anita Frielink (ps), politie Zeist, het OM en het Hof is 100% terecht en moet worden geaccepteerd. Het gaat ook verder dan het uitspreken van een negatieve mening over meerdere overheidsambtenaren, de uitspraak dat agente Anita Frielink (ps) corrupt is moet worden gezien als één van mijn belangrijkste onderzoeksresultaten.

Gelet op hoe alle kaarten vandaag op tafel liggen en verwijzend naar de internationale steun van eerwraak experts en NGO’s die zich richten op de bestrijding van eerwraak zou ik graag zien dat het Hof de valse zaak van corrupte politie Zeist en het OM stukker dan stuk maakt en tot de conclusie komt dat rechters doelbewust zijn voorgelogen door Zeister rechercheurs die het moordslachtoffer Narges Achikzei en haar vrienden goed kenden maar dat niet met de rechters wilden delen omdat ze er geen zin in hadden om hun corrupte collega’s te (laten) ontslaan vanwege betrokkenheid bij een mislukte juridische afpersingscampagne tegen mij als ex-werkgever van internetoplichter Narges “Mehraban” Achikzei.

Zoals uit de tijdlijn blijkt is het voor corrupte politie Zeist en het OM geen enkel probleem om een eerlijke klokkenluider jarenlang valselijk te vervolgen en te hopen dat ze hier vandaag opnieuw goedgelovige naïeve rechters treffen die al hun verzonnen verhalen kritiekloos als waarheid accepteren. MDNDR021 heeft voor het Hof jaloezie krachtig tegengesproken, maar het Hof was nog zo vriendelijk voor politie Zeist om het verzonnen jaloezie-motief gewoon te accepteren als geldig motief voor de Zeister brandmoord omdat er aanwijzingen daarvoor in het dossier te vinden waren.

Inspectie JENV wilde deze valse strafvervolging van hun collega’s bij politie Zeist en het OM niet kapot maken door voorafgaand aan deze zitting schriftelijk tegenover mij te bevestigen dat de aangevers inderdaad 60+ aangiften en eerwraak hebben verdoezeld. Inspectie JENV wil hierover niks zeggen, omdat deze zaak van hun collega’s onder de rechter is.

Het is belangrijk dat deze valse procedures eindigen met excuses van politie Zeist en het OM aan mij en de belofte dat eerwraak in de toekomst wél keurig netjes conform wet- en regelgeving zal worden afgehandeld. Het boetekleed moet worden aangetrokken door de aangevers, de OvJ en eerwraak experts en adviseurs in dienst bij politie en justitie.

Via mijn website InvestigateHonorKilling.com help ik nu 5 eerlijke klokkenluiders in India en Pakistan die ook allemaal in conflict zijn met de lokale autoriteiten vanwege beschuldigingen rondom het verdoezelen van eerwraak.

Ik neem aan dat iedereen het belang inziet van een eerlijke klokkenluider die de aandacht vestigt op een groot maatschappelijk probleem. Politie en het OM moeten nu niet met smoesjes komen dat ze alles zijn vergeten of dat bepaalde ambtsmisdrijven inmiddels zijn verjaard.

Rechters zouden het verschrikkelijk moeten vinden dat ze zijn voorgelogen door politie Zeist en officieren van justitie op basis waarvan een medemens in een TBS kliniek is geplaatst. Een goede vorm van corruptie bij politie en het OM bestaat niet. Dit soort grootschalige corruptie moet worden (h)erkend en afgestraft ten einde dit soort schandalige affaires in de toekomst te voorkomen. Als Nederland de ambitie heeft om uit te groeien tot het land met het beste rechtssysteem ter wereld dan moet er ruimte zijn voor terechte kritiek op het corrupte optreden van politie en het OM bij een schandalige eerwraak doofpotaffaire die wordt uitgesproken door iemand zoals ik. Ik ben de enige persoon die aangifte heeft gedaan vanwege de Zeister brandmoord, mijn naam is 100 keer genoemd als dader en ik heb daardoor meer recht van spreken dan willekeurig ieder ander persoon. Geef mij de rechten die behoren bij de aangiften die ik heb afgelegd en doe niet alsof mijn aangiften en mutatie niet bestaan of niet relevant zijn ten einde corrupte agenten in bescherming te nemen.

Als corrupte agenten door de mand zijn gevallen en desondanks brutaal bij rechters gaan klagen dat ze zich beledigd voelen omdat ze corrupt zijn genoemd door een eerlijke klokkenluider dan mogen rechters geen greintje medelijden hebben met de aangevers en wat mij betreft zijn lange gevangenisstraffen voor aangevers Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) gewenst en mogen ze de komende 7 jaar niet meer actief zijn binnen de strafrechtketen. Wat zij doen is echt ontzettend slecht en het beschadigt de reputatie van politie, justitie en rechtspraak.

Er moet een signaal worden afgegeven dat wat zij hebben geflikt absoluut niet door de beugel kan. In India en Pakistan doen politie en justitie dit soort dingen niet. In Nederland wel en dat heeft ook te maken met de bereidheid van professionele rechters om weg te kijken bij deze vorm van zware grootschalige corruptie omdat het verhaal van politie en justitie super (s)links politiek correct is en dat kan vaak rekenen op steun van professionele rechters. De gepercipieerde pakkans voor corrupte Zeister agenten is te laag en dat is één van de redenen waarom zij zich al vele jaren misdragen en het ene schandaal laten opvolgen door het andere schandaal. Tot dusverre geen rechter gezien die dat wil afstraffen.

Het TBS-systeem kampt met een personeelstekort en een te grote instroom van patiënten. Executeur MDNDR021 is naar mijn stellige overtuiging op basis van overduidelijk verzonnen verhalen voor zeer lange tijd opgesloten in een kliniek die volgens haar zeggen 600 euro per dag ontvangt, dus de maatschappij als geheel heeft er belang bij als alle grote onvergeeflijke fouten van de aangevers, politie Zeist en het OM bij de Zeister brandmoord vandaag krachtdadig door het Hof worden gecorrigeerd.

Laten we ervoor kiezen om personen die op basis van overduidelijk verzonnen verhalen voor zeer lange tijd in TBS zijn geplaatst, zoals MDNDR021, te bevrijden uit de kliniek. Iedere dag dat een geestelijk gezond persoon in een kliniek moet verblijven tussen allerlei gevaarlijke psychisch gestoorde personen is er één te veel gelet op haar geestelijke welzijn, haar veiligheid, de torenhoge kosten verbonden aan haar behandeling en het tekort aan plekken voor écht psychisch gestoorde personen.

Mijn beroep op artikel 261 lid 3 Wetboek van Strafrecht is geldig en moet door het Hof worden toegewezen. Er is geen sprake van belediging, smaad en laster omdat mijn publicaties niet in strijd zijn met de waarheid en het algemeen belang de tenlastelegging eiste.

Mijn beroep op artikel 6 van de Grondwet is geldig en moet ook door het Hof worden toegewezen. Als atheïstische Moslim mag ik net zoveel liegen en bedriegen over de Zeister brandmoord in de media als dat politie Zeist en het OM hebben gedaan om hen met gelijke munt te kunnen terugbetalen. Maar liegen over de Zeister brandmoord dat doe ik niet uit respect voor alle getraumatiseerde slachtoffers en mijn voornemen om carrière te maken als super eerlijke eerwraak expert. De waarheid is hard voor de aangevers, maar ik moet het vertellen omdat het algemene maatschappelijke belang de beschuldiging eist. Ze moeten leren leven met mijn negatieve mening over hun optreden en hadden hun posities bij politie Zeist en het OM wat mij betreft al 12 jaar geleden hebben moeten opgegeven vanwege de slechtste vorm van corruptie en alle schandalen rondom Narges Achikzei.

Volgens politie Zeist had het juridische conflict niks te maken met de islamitische achtergrond van Narges Achikzei. Dat is opnieuw een duidelijk leugen omdat het conflict wel degelijk ging over de bekering van Narges tot de Islam en de negatieve gedragsverandering die daaraan is te koppelen. Ook MDNDR021 gaf aan dat ze dag en nacht aan het bidden was tot Allah voor enige steun en hoop. Dus als overheidsambtenaren in de media over elkaar heen rollen om te benadrukken dat hier geen sprake is van eerwraak en islam niks te maken had met het juridische conflict van Narges dan mag door mij worden gezegd dat overheidsambtenaren in de media hebben gelogen over de Zeister brandmoord.

De Utrechtse politierechter had bij het voorlezen van het vonnis in een tussenzin gezegd dat ik er geen last van zou hebben. Ik eis een volledig positief vonnis van het Hof waarbij er voor mij mogelijkheden worden gecreëerd om hierna via een civiele procedure een schadevergoeding te eisen van politie Zeist en het OM vanwege hun historisch foute handelwijze tegenover mij. Ik zal de compensatie gaan gebruiken om InvestigateHonorKilling.com handen en voeten te geven zodat er een broodnodige INGO wordt gecreëerd die met gelijksoortige organisaties in het buitenland samenwerkt aan het bestrijden van eerwraak. De focus van InvestigateHonorKilling.com zal liggen bij het helpen van eerlijke klokkenluiders die strijden tegen corrupte autoriteiten die eerwraak verdoezelen.

Voor MDNDR021 eis ik vervroegde vrijlating uit TBS. Ze hoort absoluut niet thuis in een kliniek en ze is daar 100% zeker geplaatst op basis van verzonnen verhalen van beruchte Zeister rechercheurs. Politie Zeist had het moordonderzoek, vanwege de twee meest genoemde motieven, natuurlijk nooit zélf mogen doen. Het toezicht op politie Zeist is slecht.

Het Hof moet (h)erkennen dat een grote strafzaak door een eerlijke klokkenluider kapot is gemaakt en heel veel afstand nemen van alle verzonnen verhalen van de aangevers, politie Zeist en het OM en helemaal niks overnemen van de tenlastelegging.

Het is voor mij extra belangrijk om mijn blanco strafblad te behouden met het oog op toekomstige subsidieaanvragen bij de Rijksoverheid voor samenwerkingsprojecten met buitenlandse NGO’s via InvestigateHonorKilling.com. Ik heb schone handen, een zuiver geweten en ik heb helemaal niks verkeerds gedaan of gezegd. Ik heb mijn negatieve mening in mijn optiek binnen wet- en regelgeving uitgesproken vanwege mijn aangiften, eerlijke verslaggeving, een justitiële richtlijn, mijn positie in het maatschappelijke debat en mijn klachtprocedures tegen de aangevers. Ik heb contact met de politie vanwege Narges.

Belediging is één van de meest misbruikte wetsartikelen ter wereld. Deze zaak is een geldig argument om belediging als wetsartikel te schrappen. Wij leven hier in een dualistische maatschappij waar iedereen in alle vrijheid mag zeggen wat hij denkt en niet in Rusland, waar eerlijke klokkenluiders en critici van de machthebbers door corrupte rechters jarenlang naar beruchte gevangenissen worden gestuurd vanwege enkelvoudige beledigingen aan het adres van (ex)ambtenaren, met de bedoeling hun levens en carrières kapot te maken.

In mijn verweerschrift verwijs ik naar de uitspraak van oud-rechter Myjer dat wanneer je als burger een grote strafzaak kapot kunt maken dat je dat dan moét doen. Het zou voor mij onacceptabel zijn als er nu 3 rechters hun ogen sluiten voor autoriteiten die hun ogen sluiten voor corruptie, oplichting, afpersing en eerwraak. Kom AUB net als ik en de meerderheid van de lezers van mijn publieke beschuldigingen tot de conclusie dat politie Zeist en het OM weloverwogen 60+ aangiften en eerwraak hebben verdoezeld bij de Zeister brandmoord op Narges “Mehraban” Achikzei. Anita Frielink (ps) moét weg bij de politie, excuses moéten door politie en het OM worden aangeboden en MDNDR021 moét uit de TBS kliniek worden vrijgelaten omdat ze daar is geplaatst door misleide rechters op basis van totaal verzonnen verhalen.

Schriftuur ex artikel 410 lid 1 en 2 Sv

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij stel ik mij als raadsman van de heer R. Geissen, geboren op 13 april 1977, wonende te Utrecht, terzake van het op 2 december 2019 ingediende hoger beroep tegen het eindvonnis van de rechtbank Midden-Nederland (politierechter) d.d. 2 december 2019.

In het navolgende zal ik het schriftuur ex artikel 410 lid 1 en 2 Sv onderbouwen met de volgende grieven.

Inhoud uitspraak
De politierechter heeft belanghebbende bij vonnis van 2 december 2019 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 dagen wegens het begaan smaad en belediging van twee politieagenten en de politie eenheid team Zeist. Tevens is de vordering van de benadeelde partij toegewezen. Hiernaast heeft de politierechter een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd ertoe strekkende dat belanghebbende geen contact mag hebben met medewerkers van de politie Midden-Nederland team Zeist (hierna te noemen de politie).

Grieven

Bewezenverklaring en strafbaarheid
Belanghebbende ontkent niet het in de dagvaarding genoemde YouTube filmpje te hebben vervaardigd, alsmede de onderhavige e-mails te hebben opgesteld en verzonden aan de politie.

Belanghebbende erkent zich in scherpe bewoordingen kritisch te hebben geuit ten aanzien van politieambtenaren en de politie (team Zeist), maar zijn doel daarbij was niet om iemands goede naam aan te randen of betrokkenen of het politieteam te beledigen, maar om aandacht te vragen voor een ernstig maatschappelijk probleem (eerwraak) en het falen van de politie ten aanzien van de aanpak ervan zichtbaar te maken. Weliswaar heeft betrokkene zich gericht tot twee individuele personen, (naar dat was in hun hoedanigheid als politieagent en in relatie tot de ‘Zeister brandmoorzaak’.

In de Zeister brandmoordzaak is een vrouw in 2013 veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en TBS. De veroordeelde heeft echter weinig verklaard over haar motief in die zaak’. Belanghebbende was. de voormalige werkgever van het slachtoffer in die zaak en heeft reeds vóór haar noodlottige overlijden aandacht gevraagd voor het feit, dat zij slachtoffer was van eerwraak. Hoewel daarvoor kennelijk onvoldoende strafrechtelijk bewijs was, kan volgens belanghebbende (en anderen) niet worden uitgesloten dat er nog andere personen betrokken waren bij deze moord. Belanghebbende heeft politie en justitie herhaaldelijk gewezen op aanwijzingen, dat er sprake was van eerwraak. Deze aanwijzingen zijn volgens betrokkene nimmer serieus genomen en hebben niet geleid tot deugdelijk onderzoek. Verder moet erop worden gewezen, dat belanghebbende door de uiterst gruwelijke moord van iemand, die hij van nabij heeft gekend en hem dierbaar was, ernstig beschadigd is. Betrokkene is ervan doordrongen geraakt, dat eerwraak een zeer groot en Internationaal probleem is en is door zijn eigen activiteiten en studie een deskundige, geworden op dit terrein. Het gaat in deze niet om willekeurige van enige grond ontblote verdachtmakingen.

Betrokkene beroept zich ten aanzien van alle ten laste gelegde feiten derhalve, op de vrijheid van meningsuiting zoals verankerd in de Grondwet (artikel 7) en het EVRM (art. 10). Gelet hierop moet worden geoordeeld, dat ten aanzien van de ten laste gelegde feiten geldt, dat de vrijheid van meningsuiting prevaleert boven de vervolging en bestraffing ervan.

Belanghebbende dient ontslagen te worden van alle rechtsvervolging ex art. 261 lid 3 en/of 266 kid 2 Sr, dan wel wegens art. 10 EVRM. Ten onrechte heeft de politierechter de vrijheid van meningsuiting niet zwaarder laten wegen in deze, waardoor het vonnis niet in stand kan blijven.

Strafmaat

Betrokkene is niet eerder veroordeeld wegens een strafbaar feit. Betrokkene is getraumatiseerd geraakt door de Zeister brandmoordzaak, mede omdat hij het slachtoffer goed kende. Sindsdien maakt hij zich sterk voor slachtoffers van eerwraak. Belanghebbende zoekt daarbij de grenzen op van wat betamelijk is, maar wel vanuit de visie om slachtoffers beter te beschermen en eerwraak te voorkomen. Hij heeft nimmer opgeroepen tot geweld of personen bedreigd.

Belanghebbende heeft inmiddels alle kritische uitingen jegens de politie op internet off line gezet. Hij zou graag met de politie het gesprek aangaan om tot een oplossing te komen. Dit alles overziende zou in deze volstaan dienen te worden met een rechterlijk pardon. Een voorwaardelijke vrijheidsstraf is een te zware sanctie gelet op de persoon van de verdachte en omstandigheden van het geval. Voor een vrijheidsbeperkende maatregel bestaat evenmin voldoende grond.

Een en ander is door de politierechter in de aangevallen uitspraak ten onrechte niet of onvoldoende meegewogen. Ook om die reden, dient het vonnis van de politierechter vernietigd te worden.

Vordering benadeelde partij
Het gaat om € 150,- wegens immateriële schade. Niet voldoende onderbouwd is echter, dat de aangever psychische of lichamelijke schade heeft geleden door het feit, waardoor het verzoek niet ontvankelijk verklaard dient te worden. Er is geen of onvoldoende (medisch) bewijs overgelegd, waaruit dit blijkt.

Hoogachtend,

J.M. Walther

proces-verbaal

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht
Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer:16/659070-18

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de politierechter in bovengenoemde rechtbank op 2 december 2019.

Aanwezig:
mr. I.J.B. Corbeij, politierechter,
mr. B. Nitrauw, officier van justitie,
en mr. V. Soeteman als griffier.

De politierechter doet de zaak tegen na te noemen verdachte uitroepen.

De verdachte, ter terechtzitting aanwezig, antwoordt op de vragen van de politierechter te zijn genaamd:

Ralph Geissen,
geboren te Utrecht op 13 april 1977.

Als raadsman van verdachte is aanwezig mr. J. Walther, advocaat te Utrecht.

De benadeelde partijen Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) zijn (eveneens) op de zitting aanwezig.

De politierechter wijst verdachte erop dat deze niet tot antwoorden is verplicht en zegt verdachte goed op te letten.

De politierechter deelt mee:
Op 8 november 2018 is de behandeling van de zaak voor onbepaalde tijd geschorst omdat verdachte ter zitting een wrakingsverzoek had ingediend. Op 7 december 2018 is het verzoek tot wraking ongegrond verklaard. Op 29 mei 2019 zou de behandeling van de strafzaak worden hervat, maar voorafgaand aan de behandeling is de rechter wederom gewraakt. Op 11 juni 2019 heeft de wrakingskamer verzoeker niet-ontvankelijk verklaard.

De officier van justitie draagt de zaak voor.

De politierechter deelt mee:
Er is nóg een aanvullend proces-verbaal van bevindingen van 27 november 2019 binnengekomen.

De politierechter deelt mondeling de korte inhoud van de stukken van het voorbereidend onderzoek mee, zoals deze zich in het dossier in deze strafzaak bevinden, waaronder met name óók de volgende stukken:

Ten aanzien van feit 1:
1. Een ambtsedig proces-verbaal nr. PL0900-2017014193-1 d. d. 14 januari 2017, opgemaakt door verbalisant D.A. Dekker, brigadier van politie Eenheid Midden-Nederland, (blz. 12 tot en met 15), inhoudende het proces-verbaal van aangifte door Anita Frielink (ps) met als bijlage een still van een YouTubefilm en een kopie van een proces-verbaal opgemaakt door Anita Frielink (ps) (blz.16) met name
Blz. 12:
Ik ben werkzaam als hoofdagent bij de Politie Midden Nederland in basisteam BES te Baarn. (…)
Blz. 13:
(… ) Nadat ik deze informatie had gekregen van deze collega ging ik op 11 januari 2017 op Google op mijn naam zoeken. Ik trof toen onder mijn naam een filmpje aan op YouTube via de eerder vermelde hyperlink. Op dat filmpje is dezelfde foto zichtbaar van mij, als de foto die door Ralph Geissen op 6 januari 2017 naar collega Hans Hameeteman van de politie is gestuurd.
Op 6 februari 2009 had ik naar aanleiding van het verdachtenverhoor van Ralph Geissen een proces-verbaal van bevindingen gemaakt. Dit proces-verbaal van bevindingen is door een voor mij onbekend persoon op YouTube gezet. Op het YouTubefilmpje is als eerste een foto van mijn gezicht te zien met daarop een blauwe politiepet. Die foto is afkomstig van mijn Facebookaccount. Degene die mijn foto, zonder mijn toestemming, van Facebook had gehaald, heeft die foto gefotoshopt en die politiepet erbij bewerkt. Een afbeelding en tekst van die foto overhandig ik u hierbij, evenals het proces-verbaal welke op YouTube is gezet, welke u bij deze aangifte kan voegen.
In die tekst onder mijn foto staat:
Corrupt agente Anita Frielink (ps) van Politie Zeist heeft gelogen zodat de ex-werkgever van oplichter Narges Achikzei door het OM zou worden vervolgd vanwege smaad, laster en stalking per email. Toen Narges met benzine werd overgoten en in brand gestoken door een zus van een vriend van haar ex-man. Omdat ze wilde trouwen met een man van haar eigen keuze en verliefd was op een Nederlandse man verzon de politie jaloezie als motief om corruptie, oplichting en eerwraak te doofpotten.
Met die Nederlandse man bedoelde Geissen zichzelf. (…)
Blz. 14:
(… ) Nadat verdachte was gehoord had hij kort daarna een stuk op internet over mij geplaatst dat ik corrupt was. Niet alleen ik, maar de hele politie van Zeist zou corrupt zijn. Hij had dit op zijn eigen website, expiratieweb.nl van het werk gezet. Het betrof een openbare site. (…)
Daarna is Ralph Geissen een lastercampagne begonnen tegen de politie en tegen mij. Hij zegt dat ik een corrupte politieagente ben die de waarheid had verdraaid en indirect verantwoordelijk zou zijn voor de moord op Narges Achikzei. (…)
Ralph Geissen heeft gemaild aan Hans Hameeteman dat hij het filmpje op internet heeft geplaatst. Geissen heeft zich eerder op een zelfde wijze negatief over mij heeft uitgelaten op openbare internetsites. Ook staat er op dit YouTube filmpje een proces-verbaal van bevindingen van mij afkomstig uit het dossier van zijn zaak.
Hij had dus op vrijdag 6 januari 2017 een mail gestuurd naar een collega van de politie met exact dezelfde foto van mij met die politiepet op. Dit is dezelfde foto als welke op YouTube is gezet. Op 10 januari 2017 was het filmpje over mij op YouTube geplaatst met dezelfde foto.

Het e-mailadres van de afzender van die mail naar mijn collega is geissen@gmail.com. Ik vind het uitermate beledigend en kwetsend dat verdachte mij op deze manier in de media neerzet met een foto die hij van mijn Facebook heeft gehaald. Ik ervaar het als een zeer ernstige en heftige inbreuk op mijn privacy en bovendien schaadt het mijn reputatie als agente. Iedereen die op mijn naam Googelt krijgt dit te zien en te lezen. De heer Geissen verspreidt grove leugens en beledigingen ten aanzien van mij.

Ten aanzien van feit 2
2. Een ambtsedig proces-verbaal nr. PL0900-2017138787-1 d. d. 15 mei 2017, opgemaakt door verbalisant M. Sevink, hoofdagent van politie Eenheid Midden-Nederland, (blz. 38 en met 39), inhoudende het proces-verbaal van aangifte door M. Sevink met als bijlage een e-mail van 6 januari 2017 (blz. 42). met name:
Blz. 38:
In juli 2006 ben ik gaan werken als chef van de afdeling districtsrecherche in het toenmalige politiedistrict Binnensticht, politie district Binnensticht, waartoe ook de gemeente Zeist behoorde. Bij de vorming van de nationale politie is dit district opgegaan in het district Oost Utrecht en heb ik op de districtsrecherche van dat nieuwe district de formele functie verkregen van Operationeel Expert. (…) In deze werkzaamheden heb ik in het verleden zijdelings enkele malen te maken gehad met dhr. Ralph Geissen, toen wonende in Zeist. Zeer zijdelings ben ik ook betrokken geweest bij het onderzoek naar de dood door verbranding van een vrouw in de lift van een flat aan de Laan van Vollenhove te Zeist (Onderzoek Gero). (…)
Blz. 39:
(… ) Vanaf omstreeks 6 januari 2017 ontving die rechercheur weer mails van dhr. Geissen. Van die rechercheur hoorde ik dat dhr. Geissen in die mails mij bij naam noemt en mij een “corrupte politiechef” noemt en daarbij refereert hij aan genoemd onderzoek Gero. (… ) Inmiddels heb ik twee mails van dhr. Geissen via die rechercheur gelezen en wel de mail van 06.01.2017, waarin ik zag/las dat dhr. Geissen mij met naam noemt en mij corrupt noemt. Door hetgeen ik gelezen en inmiddels via via gehoord heb, voel ik me in mijn eer en goede naam aangerand en op zijn minst beledigd door dhr. Geissen. Hij verstuurt opzettelijk mails dat ik als politieambtenaar corrupt zou zijn, kennelijk met het doel om hier ruchtbaarheid aan te geven. Daarbij duidelijk doelend op mij als ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van mijn bediening. De desbetreffende e-mails heb ik afgegeven om bij deze aangifte te worden gevoegd.

Ten aanzien van feit 3:

3. Een ambtsedig proces-verbaal nr. PL0900-20I7138955-1 d.d. 10 mei 2017, opgemaakt door verbalisant M. Sevink, hoofdagent van politie Eenheid Midden-Nederland, (blz. 45 en 46), inhoudende het proces-verbaal van aangifte door MDNDR024 met als. bijlage een e-mail van 6 januari 2017 (blz. 48) en een e-mail van 9 mei 2017 (blz. 47). met name
Blz. 45:
Ik ben werkzaam als teamchef van basisteam Zeist/ Bunnik/ Leusden. Ik doe deze aangifte namens politie Zeist, Als teamchef heb ik kennisgenomen van de belediging/smaad/laster t.a.v. diverse politiemedewerkers en politie Zeist.

N.a.v. het onderzoek naar de dood van een vrouw aan de Laan van Vollenhove te Zeist (TGO Gero 2009), hebben diverse politiemedewerkers in de periode van 2010-heden regelmatig (honderden) e-mails ontvangen van emailaccount GEISSEN@gmail.com. GEISSEN@gmail.com maakte in genoemde mails laagdunkende, beledigende opmerkingen over het genoemde politieonderzoek, de politie, m.n. de politie Zeist en diverse specifiek benoemde politiemedewerkers.
(… ) Op 6 januari 2017 is er wederom een email verzonden naar het werkaccount van een politiemedewerker. Ik heb gezien/gelezen dat de Zeister politie hierin als collectief corrupt wordt omschreven.
Op 9 mei 2017 is er wederom een email verzonden vanaf emailaccount GEISSEN@gmail.com. Ik heb gezien/gelezen dat hierin wordt gesproken over politie Zeist i.c.m. corrupte collega’s, bureau binnensticht als beruchtste politiebureau van Nederland en corrupte politie Zeist.
Blz. 46:
(… ) Door hetgeen ik gelezen en inmiddels via via heb gehoord voel ik me, als vertegenwoordiger van politieteam Zeist, ernstig beledigd en in onze eer en goede naam aangerand. (… ) De desbetreffende e-mails heb ik afgegeven om bij deze aangifte te worden gevoegd.

Met betrekking tot de persoon van de verdachte deelt de politierechter ook de korte inhoud mee van een uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 15 april 2019.

De verdachte verklaart -zakelijk weergegeven- als volgt.

A. Ten aanzien van feit 1:
De politierechter vraagt mij of het klopt dat ik die uitlatingen, zoals in de tenlastelegging opgenomen, heb gedaan. In een escalatie heb ik die teksten op internet gezet. Het klopt dat ik op YouTube een filmpje van Anita Frielink (ps) heb geplaatst waarin zij corrupte politieagent wordt genoemd en dat de foto van haar bewerkt is.

Ten aanzien van feit 2:
De politierechter vraagt mij of ik de twee e-mails in het dossier heb gezien. Ik heb geklaagd en ik heb hem als een klagende partij een e-mail gestuurd. Dat hij zich beledigd voelt, is mogelijk. Ik heb mij tegenover hem vijandig gedragen.

Ten aanzien van feit 3:
Ik heb woorden als “corrupt” gebruikt. Die e-mails heb ik naar de politie Zeist gestuurd.

B. Ik heb alle namen van internet weggehaald. Na dit weekend zal het beeld van de politie op internet er een stuk positiever uit maar ik ben niet van mening veranderd over de politie Zeist. In een escalatie heb ik die teksten op internet gezet. Ik heb woorden als “corrupt” gebruikt. De vraag is hoe ik het anders moet benoemen. Er zijn 600 mensen die mij gelijk hebben gegeven, die mijn verhaal
geloven. Er zijn 13 mensen die mij niet geloven, en mij een racist noemen. De waarheid telt. Het was moord in opdracht van anderen (eerwraak). In plaats van corrupt kun je ook lezen “slecht”; zij hebben slecht politiewerk geleverd, ik heb de neiging om het aan de grote klok te hangen. Die e-mails heb ik naar de politie Zeist gestuurd; het zijn tips die naar de politie gestuurd mogen worden; het zijn klagende e-mails van een benadeelde partij zodat deze niet totaal genegeerd wordt. Het klopt dat ik op YouTube een filmpje van Anita Frielink (ps) heb geplaatst waarin zij corrupte politieagent wordt genoemd en dat de foto van haar bewerkt is.

De website InvestigateHonorKilling.com zal een stichting onderzoek eerwraak worden. Ik heb een groot netwerk, ook in het buitenland. InvestigateHonorKilling.com is een deel van de oplossing als waakhond als eerwraak in de doofpot wordt gestopt. Aan mij wordt voorgehouden dat de films op YouTube zijn verwijderd maar dat op twitter.com nog iets te zien is. Als het goed is zijn ze allemaal weg. Ik heb de
YouTube filmpjes op privé gezet. Mijn intentie is om alles weg te halen. Op advies van mijn advocaat heb ik alles verwijderd. Als ik er controle over heb zal ik alles weghalen. Op de vraag of ik in de toekomst ook nog dingen zal gaan zeggen over de personen Johan de Boer (ps) en Anita Frielink (ps), antwoord ik ontkennend. Ik ga het niet meer doen. Qua privacy is e.e.a. wel veranderd op internet. Namen zal ik niet meer noemen. Tien jaar geleden mocht het nog wel. Ik had de volle overtuiging dat eerwraak niet verdoezeld mag worden.

De politierechter houdt voor het voegingsformulier van de benadeelde partij Johan de Boer (ps). Hij vordert in totaal € 150,00 als schadevergoeding voor feit 2, waarvan de verdachte wordt beschuldigd.
De officier van justitie voert het woord:
Feit 1 (smaadschrift) kan bewezen worden. Ik verwijs daarvoor naar de pagina’s 12 (de aangifte van Anita Frielink (ps)), de pagina’s 16 tot en met 22 (bijlagen behorend bij de aangifte, te weten: still van YouTube filmpje) en de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting. Het plaatsen van een filmpje op YouTube op internet is een opzettelijke handeling. Het is niet gesteld dat verdachte hiermee heeft bijgedragen aan het publieke debat; het is éénrichtingscommunicatie. De teksten die onder de foto van Anita Frielink (ps) zijn geplaatst zijn als beledigend te betitelen.
Feit 2 (belediging) kan ook worden bewezen, met uitzondering van de woorden “chef Johan de Boer (ps), heeft ook alles behalve schone handen in dit dossier’; van dit gedeelte dient verdachte partieel te worden vrijgesproken. Ten aanzien van feit 2 verwijs ik naar pagina 38 (de aangifte van Johan de Boer (ps)), pagina 42 (mail van d.d. 6 januari 2017) en de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting.
Ten aanzien van feit 3 (belediging) verwijs ik naar de pagina’s 45 (aangifte MDNDR024), pagina 47 (mail d.d. 9 mei 2017), pagina 48 (mail van 6 januari 2017) en de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting.
De officier van justitie leest de vordering voor en geeft die aan de politierechter. De vordering, houdt in -rekening houdend met het tijdsverloop-:
een onvoorwaardelijke geldboete van 500,00;
een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 dagen, met een proeftijd
van 2 jaar met als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd
op geen enkele wijze (in woord, geschrift of beeld, waaronder begrepen alle
moderne media) publiekelijk zal uitlaten over Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps);
een contactverbod (art. 3 8v Sr) voor de duur van 2 jaar, inhoudende dat
* verdachte zich onthoudt van direct contact met alle personen werkzaam bij de
politie Zeist/ Bunnik/ Leusden, en dat
* deze vrijheidsbeperkende maatregel dadelijk uitvoerbaar is, en dat
* voor iedere keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan de maatregel wordt
vervangen door telkens 7 dagen hechtenis, ten hoogste 6 maanden hechtenis.
De raadsman voert het woord tot verdediging:

Het bewijs wordt niet ter discussie gesteld door cliënt. Cliënt heeft de YouTube film vervaardigd en de e-mails verstuurd naar de politie. Wat betreft feit 2 ben ik het met de officier van justitie eens dat dit feit bewezen kan worden met uitzondering van de tekst: “chef Johan de Boer (ps) heeft ook alles behalve schone handen”. Hiervan dient cliënt te worden vrijgesproken. Wat betreft feit 1, merk ik op dat cliënt inderdaad uitlatingen heeft gedaan in de zin van een YouTube film maar hij heeft dit gedaan met de stellige overtuiging dat de politie niet competent is. Hetgeen cliënt heeft gezegd, is volgens cliënt niet in strijd met de waarheid. Bovendien heeft cliënt alle uitlatingen, met name de YouTube film, offline gezet; de e-mails zijn niet meer terug te halen, hoewel cliënt ze nog wel kan inzien.
Cliënt wilde een belangrijk doel bereiken, maar is bereid om dat te stoppen. Hij zal het niet opnieuw doen. Hij is bereid om in gesprek te gaan met de politie Zeist om tot een. oplossing te komen. Het is jammer als hem een contactverbod wordt opgelegd; dan wordt dat onmogelijk gemaakt. Er is sprake van een link met een moordzaak waarin de rechtbank iemand heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf en TBS; over het motief is weinig gezegd. Er was sprake van een slachtoffer door eerwraak. Cliënt heeft er herhaaldelijk op gewezen dat er sprake was van eerwraak. Het heeft niet geleid tot deugdelijk onderzoek. Dit heeft cliënt ernstig geraakt; cliënt is getraumatiseerd en beschadigd. Hij is deskundige geworden op dit terrein.
Ik stel mij op het standpunt dat cliënt niet ontkent verantwoordelijk te zijn voor het YouTube filmpje en de verzonden e-mails. Hij beroept zich echter op art. 7 en 10 EVRM: vrijheid van meningsuiting. Ik verwijs hiervoor naar de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, 4 maart 2016, ECL1: NL: GHAMS:2016:812. Cliënt erkent dat hij scherpe bewoordingen heeft gebruikt maar zijn doel was niet om de
goede naam aan te randen of te beledigen, maar om een serieus probleem aan te kaarten. Ten aanzien van alle feiten dient de vrijheid van meningsuiting te prevaleren; de strafbepalingen dienen buiten toepassing te blijven wegens schending van de vrijheid van meningsuiting.
Art 261 lid 3 Sr is van toepassing nu cliënt heeft kunnen aannemen dat het tenlastegelegde waar was. Dit dient te leiden tot straffeloosheid. Hetzelfde geldt ten aanzien van de belediging (art. 266 lid 2 Sr). Cliënt heeft zich grievend geuit maar er was een hoger doel mee gediend.
Subsidiair verzoek ik om een rechterlijk pardon. Cliënt heeft geen strafblad (er is sprake van een sepot) en is behoorlijk beschadigd door deze moord. Hij wilde het slachtoffer beschermen en eerwraak voorkomen. Cliënt heeft alles offline gezet en wil graag in gesprek met de politie Zeist. De vordering van de benadeelde partij is onvoldoende onderbouwd; er is geen medisch bewijs waaruit schade zou moeten blijken, zodat deze vordering niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

De officier van justitie voert het woord:
Ten aanzien van feit 1 stel ik mij op het standpunt dat smaadschrift (art. 261 Sr.) bewezen kan worden; verdachte dient te worden vrijgesproken van laster (art. 262 Sr.). Een gesprek met politie, zoals door de verdediging geopperd, is een afslag die al gepasseerd is. Met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en de persoonlijke integriteit, stel ik mij op het standpunt dat je best wat mag zeggen over de politie en individuele mensen van de politie, maar dat het neerkomt op “fair balance”. Daarmee is door verdachte onvoldoende rekening gehouden. Uit niets blijkt dat het een publiek debat was; dit was een eenzijdige aanval.

De raadsman voert het woord:
Ik persisteer. Er was wel degelijk sprake van een publiek debat. “Fair balance” dient in het voordeel van cliënt uit te pakken. De kritiek die hij heeft geuit heeft betrekking op de uitoefening van hun ambt, niet de persoon. Vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren, Een contactverbod gaat te ver; dit moet niet aan de orde zijn.

De verdachte verklaart:
Op de website zijn 225 getuigenissen over de Zeister brandmoord, 100 mensen hebben mijn naam genoemd. Het was duidelijk een publiek debat waarin ik een grote rol speelde. Aan verdachte wordt het recht gelaten om het laatst te spreken. De politierechter sluit het onderzoek en spreekt het vonnis uit.

AANTEKENING VAN HET MONDELING VONNIS

1. Inhoud van de tenlastelegging

Overeenkomstig de dagvaarding.

2. De gebezigde bewijsmiddelen als bedoeld in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering.

– Voormelde verklaring van de verdachte, voor zover weergegeven onder A.
– De inhoud van voormelde processen-verbaal, voor zover weergegeven onder 1, 2 en 3.

3. Bewezenverklaring

Beroep op artikel 7 en 10 EVRM
De raadsman heeft onder verwijzing naar jurisprudentie een beroep gedaan op de vrijheid van meningsuiting op grond van artikel 7 en 10 EVRM.
De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de verdachte toelaatbare kritiek heeft gehad op de aangevers, omdat nu er een publiek debat plaatsvond over eerwraak, zijn uitlatingen in dat kader zijn gedaan.
De politierechter begrijpt het verweer van de raadsman aldus dal de context waarbinnen de uitlatingen door verdachte zijn gedaan het beledigend karakter envan kan wegnemen, hetgeen tot vrijspraak dient te leiden.
De politierechter is van oordeel dat de uitlatingen er naar hun aard niet toe strekken om een oordeel te geven over eerwraak, maar een oordeel geven over de (politie)ambtenaren als persoon. Verdachtes uitlatingen zijn niet dienstig geweest aan enig politiek of maatschappelijk debat over eerwraak. Daarnaast oordeelt de politierechter dat verdachte met zijn uitlatingen de grens van het toelaatbare heeft overschreden, hetgeen verdachte zelf ter zitting ook heeft bevestigd en daarbij nog heeft opgemerkt dat dit vroeger misschien wel kon, maar dat het tegenwoordig niet meer toelaatbaar is.
De politierechter verwerpt het verweer.
De politierechter acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte
1.
omstreeks 11 januari 2017 te Utrecht, opzettelijk de eer en de goede naam van een ambtenaar, genaamd Anita Frielink (ps), hoofdagent bij het basisteam BES te Baarn gedurende en ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening heeft aangerand, door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, doormiddel van geschriften of afbeeldingen verspreid, immers heeft hij, verdachte, een filmpje op YouTube geplaatst met daarin een foto van die Anita Frielink (ps) en die Anita Frielink (ps) (op die foto) afgebeeld met een politiepet en (onder die foto) de tekst geplaatst, inhoudende (onder andere) “Agente Anita Frielink (ps) van politie Zeist is corrupt. Ze heeft gelogen zodat de ex-werkgever van oplichter Narges Achikzei door het OM zou worden vervolgd vanwege smaad, laster en stalking per email.

Toen Narges met benzine werd overgoten en in brand gestoken door een zus van een vriend van haar ex-man. Omdat ze wilde trouwen met een man van haar eigen keuze en verliefd was op een Nederlandse man verzon de politie jaloezie als motief om corruptie, oplichting en eerwraak te doofpotten”, en (vervolgens) een proces-verbaal opgemaakt door die Anita Frielink (ps) getoond;
2.
in de periode tussen 6 januari 2017 en 17 februari 2017 te Utrecht, (telkens) opzettelijk een ambtenaar, Johan de Boer (ps), Operationeel Expert district Oost Utrecht, gedurende en ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening heeft beledigd door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, immers heeft hij, verdachte,
– op 6 januari 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Ben nog opzoek naar foto’s van corrupte politiechef Johan de Boer (ps)
3.
op 6 januari 2017 en 9 mei 2017 te Utrecht; (telkens) opzettelijk het openbaar gezag, te weten basisteam Zeist/Bunnik/Leusden, van de politie-eenheid Midden-Nederland, heeft beledigd door een toegezonden geschrift, immers heeft hij, verdachte,
– op 6 januari 201 7 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Politie Zeist is i.m.o. collectief corrupt in deze zaak.”
– op 9 mei 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Koppen moeten rollen bij de corrupte politie Zeist”,
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad,

4. Kwalificatie en artikelen van de wet die worden toegepast Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar als;

Ten aanzien van feit 1:
Smaadschrift
Ten aanzien van feit 2 en feit 3:
Eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan van een ambtenaar gedurende of terzake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd.

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36f, 38v, 38w, 57, 261, 266, 267 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen.

5. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte, eventueel met de gronden daarvoor

Het bewezenverklaarde is strafbaar.
Verdachte is strafbaar.
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid opheffen
of uitsluiten.

6. Opgelegde straf of maatregel. Opgave van de bijzondere redenen, die de straf hebben bepaald of tot de maatregel hebben geleid

-Gevangenisstraf voor de duur van 10 dagen
Bepaalt dat deze straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.
Stelt daarbij een proeftijd vast van twee jaren.
Bepaalt dat de tenuitvoerlegging kan worden gelast indien:
– de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt.
Stelt de volgende bijzondere voorwaarden:
Veroordeelde zal zich gedurende de proeftijd op geen enkele wijze (in woord, geschrift
of beeld, waaronder begrepen alle moderne media) publiekelijk uitlaten over:
-Anita Frielink (ps);
-Johan de Boer (ps).
-Contactverbod voor de duur van 2 jaar
Legt aan verdachte op de maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid voor de duur van 2 jaar;
Beveelt dat verdachte zich onthoudt van direct contact met alle personen werkzaam bij de politie Zeist/ Bunnik/ Leusden;
Beveelt dat deze vrijheidsbeperkende maatregel dadelijk uitvoerbaar is;
Beveelt voor iedere keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan de maatregel wordt vervangen door telkens 7 dagen hechtenis, ten hoogste 6 maanden hechtenis.

Strafmotivering
De strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is gepleegd.

De politierechter houdt ook rekening met voormeld uittreksel uit de justitiële documentatie, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld

7. Bijkomende beslissingen
Vrijspraak van hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard.

De vordering van de benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

De behandeling van de vordering van de benadeelde partij Johan de Boer (ps) levert niet een onevenredige belasting van het strafgeding op. Tijdens het onderzoek op de zitting is komen vast te staan dat de benadeelde partij rechtstreeks schade heeft geleden als gevolg van feit 2 waarvoor de verdachte wordt veroordeeld. De politierechter waardeert deze schade op € 150,00 terzake van immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente ingaande 6 januari 2017 tot aan de dag van gehele voldoening.

Wijst derhalve de vordering van de benadeelde partij toe tot een bedrag van € 150,00 (zegge honderdvijftig euro).

Veroordeelt verdachte dat bedrag te betalen aan Johan de Boer (ps).

Als extra waarborg voor betaling aan Johan de Boer (ps) wordt aan de verdachte de verplichting opgelegd om de som van € 150,00 (zegge honderdvijftig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente, te betalen aan de Staat ten behoeve van de benadeelde partij. Voor het geval de verdachte niet (volledig) betaalt en er ook geen (volledig) verhaal mogelijk is, wordt verdachte een hechtenis opgelegd voor de duur van 3 dagen, De toepassing van die hechtenis heft de verplichting voor verdachte om te betalen niet op. Het bedrag dat verdachte betaalt aan de Staat, hoeft verdachte niet meer te betalen aan de
benadeelde partij. Omgekeerd geldt hetzelfde. Verwijst de veroordeelde in de kosten tot op heden door de benadeelde partij gemaakt, vastgesteld op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

De politierechter zegt tegen verdachte dat deze binnen veertien dagen hoger beroep kan instellen tegen dit vonnis en wijst verdachte op het recht om op de zitting van dat rechtsmiddel afstand te doen.

Waarvan is opgemaakt dit proces.-verbaal, dat door de politierechter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

proces-verbaal


RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht
Zittingslocatie Utrecht
Parketnummer: 16-659070-18

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de politierechter in bovengenoemde rechtbank op 8 november 2018.

Aanwezig:
mr. G.A. Bos, politierechter,
mr. M. Kamper, officier van justitie,
en mr.. A. Th. Verweij als griffier.

De politierechter doet de zaak tegen na te noemen verdachte uitroepen.

De verdachte, ter terechtzitting aanwezig, antwoordt op de vragen van de politierechter te zijn genaamd:

Ralph GEISSEN,
geboren op 13 april 1977 te Utrecht,

De politierechter wijst verdachte erop dat deze niet tot antwoorden is verplicht en zegt verdachte goed op te letten.

Ter terechtzitting is een van de aangevers verschenen, zijnde mevrouw Anita Frielink (ps).

De verdachte verklaart op voorhand weinig vertrouwen te hebben in de strafzaak omdat één rechter makkelijker is te misleiden dan drie rechters. De verdachte verzoekt dan ook zijn
strafzaak door te verwijzen naar de meervoudige strafkamer.

De politierechter maakt melding van een schriftelijke vordering van de benadeelde partij Johan de Boer (ps), die is ingediend door middel van het voorgeschreven formulier. De benadeelde partij vordert immateriële schadevergoeding voor een van de feiten, waarvan de verdachte wordt beschuldigd.

De officier van justitie draagt de zaak voor en maakt melding van de vordering van de benadeelde partij Johan de Boer (ps).

De officier van justitie voert het woord en zegt – zakelijk weergegeven – het volgende:
Een verwijzing van deze strafzaak naar de meervoudige strafkamer is niet aan de orde gezien de feiten op de tenlastelegging. Deze feiten kunnen door de politierechter worden afgedaan.

De politierechter deelt mede dat zij het verweerschrift van verdachte goed heeft gelezen evenals het strafdossier, waaruit de voorgeschiedenis van deze zaak reeds is gebleken. De politierechter wijst het verzoek tot verwijzing van de strafzaak naar de meervoudige strafkamer af, nu zij dit niet noodzakelijk acht.

De verdachte verklaart daarop – zakelijk weergegeven – als volgt:
Achter deze zaak zit veel meer. Er zijn tientallen aangiftes gedaan, welke nu terzijde worden
geschoven. Ik verzoek u gegevens bij de ABN-AMRO bank op te vragen. Als hieruit blijkt
dat mevrouw Anita Frielink (ps) gelijk heeft, dan kan ik worden veroordeeld. Als zij geen gelijk heeft, dan zijn zij corrupt en moeten zij weg bij de politie.

De politierechter wijst het verzoek tot het opvragen van gegevens af nu zij de noodzaak van het opvragen van deze gegevens niet inziet.
De verdachte verklaart daarop – zakelijk weergegeven – als volgt:
Het is wel van belang. De officier van justitie heeft het over smaad, maar het is maar één zin
op het internet. Het is duidelijk dat er sprake is van corruptie. Deze zaak moet worden
doorverwezen. Met alle respect, maar ik ga mij niet laten veroordelen door een
politierechter.

De politierechter deelt mede dat zij over wil gaan tot bespreking van het eerste feit op de
tenlastelegging.

De verdachte verklaart daarop – zakelijk weergegeven – als volgt:
Deze zaak is geseponeerd.

De politierechter deelt mede dat zij niet verder kan gaan als verdachte haar steeds onderbreekt.

De verdachte verklaart daarop – zakelijk weergegeven – als volgt:
Ik leg bij u een onderzoeksvraag neer en dit is snel uit te zoeken. U kunt nu direct met de bank bellen en dat is dan binnen tien minuten geregeld. Maar er wordt dus niet naar gekeken. Dit heeft niks met rechtspraak te maken. Ik ben hier dus gekomen om onterecht veroordeeld te worden. U moet verwijzen naar de meervoudige kamer. Ik mag me verdedigen en ik mag ook moeilijk doen. Als u mijn verzoek afwijst, dan wraak ik u. Ik wil gewoon een eerlijk proces. Ik wraak u omdat u de zaak niet doorverwijst naar de meervoudige kamer en mijn onderzoekswens bij de ABN-AMRO bank afwijst.

De politierechter deelt mede dat verdachte een oproeping zal krijgen voor de wrakingskamer welke het wrakingsverzoek zal behandelen.

De politierechter schorst, gelet op het verzoek van de verdachte, het onderzoek voor onbepaalde tijd.

De politierechter beveelt bij bekendwording van een nieuwe. zittingsdatum de oproeping van verdachte tegen dit tijdstip.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de politierechter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

proces-verbaal


RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht
Zittingslocatie Utrecht
Parketnummer: 16-659070-18

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de politierechter in
bovengenoemde rechtbank op 29 mei 2019.

Aanwezig:
mr. G.A. Bos, politierechter,
mr. A.M.V.C. Fellinger, officier van justitie,
en B.A.E.J. Koster als griffier.

De politierechter doet de zaak tegen na te noemen verdachte uitroepen.
De verdachte, gedagvaard als;

Ralph GEISSEN,
geboren op 13 april 1977,

is NIET aanwezig.

De politierechter hervat het op 8 november 2018 geschorste onderzoek.
De politierechter maakt melding van het door verdachte gedane wrakingsverzoek dat op 28 mei 2019 is behandeld door de wrakingskamer van deze rechtbank. In afwachting van die uitspraak, zal de zaak worden aangehouden voor onbepaalde tijd.

De politierechter schorst het onderzoek voor onbepaalde tijd met bevel tot oproeping van verdachte tegen het tijdstip waarop het onderzoek ter zitting zal worden hervat.

De politierechter is van oordeel dat voor de volgende behandeling 60 minuten voor de zaak dient te worden uitgetrokken.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de politierechter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

Rechtbank Midden-Nederland
Locatie Utrecht

AANTEKENING MONDELING VONNIS

Sector : S4
Parketnummer ; 16/659070-18
Volgnummer : 0001

Uitspraak van de politierechter mr I.J.B. Corbey van 02 december 2019, in de zaak tegen de verdachte

naam : Geissen Man
voornamen : Ralph
geboren op: 13 april 19T7 te Utrecht

Tegenspraak, raadsman mr. J. Walther
KWALIFICATIE :.
T.a.v. feit 1:
smaadschrift

T. a. v. feit 2, feit 3:
eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd

GEPLEEGD:
T. a. v. feit 1:
op 11 januari 2017

T.a.v. feit 2:
6 januari 2017 en 17 februari 2017

T.a.v. feit 3:
op 06 januari 2017

TOEGEPASTE ARTIKELEN:
Wetboek van Strafrecht art 14a, 14b, 14c, 14d, 36, 38v, 38w, 57, 261, 266, 267

Rechtbank Midden-Nederland
Locatie Utrecht

AANTEKENING MONDELING VONNIS
Blad 02

BESLISSING;
T.a.v. feit 1, feit 2, feit 3:
Gevangenisstraf voor de duur van 10 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren stelt als algemene voorwaarde dat veroordeelde:
* zich voor het einde van de proeftijd van 2 jaar niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;
Bijzondere voorwaarde:
de veroordeelde zal zich gedurende de proeftijd op geen enkele wijze (in woord, geschrift of beeld, waaronder begrepen alle moderne media) publiekelijk uitlaten over;
-Anita Frielink (ps);
-Johan de Boer (ps).
T.a.v. feit 1, feit 2, feit 3:
Contactverbod voor de duur van 2 jaar
legt aan verdachte op de maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid voor de duur van 2 jaren;
beveelt dat verdachte:
– zich onthoudt van direct contact met alle personen werkzaam bij de politie Zeist/ Bunnik/ Leusden;
beveelt dat deze vrijheidsbeperkende maatregel dadelijk uitvoerbaar is,
– beveelt dat voor iedere keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan de maatregel wordt vervangen door telkens 7 dagen hechtenis, ten hoogste 6 maanden hechtenis;
T.a.v. feit 2:
Toewijzing van de vordering van de benadeelde partij van EUR 150, 00
Veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij Johan de Boer (ps) van EURO 150, 00. ter zake van immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 6 Januari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;
veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

Rechtbank Midden-Nederland
Locatie utrecht

AANTEKENING MONDELING VONNIS
Blad 03

T.a.v. feit 2:
Maatregel van schadevergoeding van EUR 150, 00 subsidiair 3 dagen hechtenis legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer Johan de Boer (ps), EURO 150,00 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 6 januari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening, bij niet betaling te vervangen door 3 dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende maatregel de betalingsverplichting niet opheft;
bepaalt dat bij voldoening van de schademaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd;

De politierechter,

Hof Arnhem Leeuwarden
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Utrecht, 27 mei 2021

Betreft: Geissen / OM Arnhem Leeuwarden
Parketnr.: 21-006270-19

Geachte meervoudige kamer,

Vandaag wordt Geissen voor een totaal van 5 jaar, 11 maanden en 21 dagen door het OM vervolgd vanwege uitspraken over zijn juridische tegenpartij en in brand gestoken ex-werkneemster Narges “Mehraban” Achikzei.

Belangrijkste grief tegen het eindvonnis van rechtbank Utrecht is dat de zorgvuldig opgebouwde juridische positie van Geissen onderbelicht is gebleven en de politierechter net doet alsof de kritiek van Geissen tegenover Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps), politie Zeist en het OM zomaar uit de lucht komt vallen.

In het vonnis van het Hof bij de Zeister brandmoord (ECLI:NL:GHARL:2013:6057) is Narges’ verloofde Mehraban gequote met “Ze hebben haar in brand gestoken!”, met “ze” bedoelt hij Geissen en executeur MDNDR021 en dat blijkt uit de toegestuurde 225 getuigenissen over de Zeister brandmoord die door rechtbank Utrecht niet op een serieuze wijze bij de besluitvorming zijn meegewogen.

Dit is het 3e proces-verbaal van Anita Frielink (ps) ten nadele van Geissen, haar vorige 2 proces-verbalen vanwege belediging zijn reeds geseponeerd. Hier is sprake van jarenlange grote ontevredenheid van Geissen over de aangevers, politie Zeist en het OM vanwege hun corrupte optreden in relatie tot zijn in brand gestoken ex-medewerkster N. Achikzei. Geissen is al 13 jaar een grote criticaster van politie Zeist en één van de motoren achter het maatschappelijke debat over de motieven achter de Zeister brandmoord en de discussie over de professionaliteit waarmee Zeister rechercheurs zaken rondom de hen bekende oplichter/afperser N. Achikzei hebben afgehandeld.

Geissen doet een beroep op artikel 261 lid 3 Wetboek van Strafrecht. Er is geen sprake van belediging, smaad en laster omdat zijn publicaties niet in strijd zijn met de waarheid. Integendeel, zijn publicaties moeten worden gezien als een legitieme beschermingsmaatregel tegen een waargenomen bedreiging waarbij het algemeen belang de tenlasttelegging eiste.

Oud rechter EHRM Egbert Myjer is bekend van de uitspraak dat wanneer je als burger een grote strafzaak kapot kunt maken, dat je dat dan moet doen. Geissen heeft de absolute overtuiging dat executeur MDNDR021 op basis van verzonnen verhalen door partijdige politie Zeist aan rechters is gepresenteerd. Op basis van een verkeerde voorstelling van zaken is MDNDR021 door het Hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar en oplegging van de TBS maatregel.

Geissen heeft er over geklaagd dat politie Zeist hofleverancier was van TGO Gero en dat bureau Binnensticht het bureau was waarmee Geissen contact moest hebben als hij opmerkingen had over de brandmoord op N. Achikzei.

Geissen voelt zich moreel verplicht om kritiek te leveren op het corrupte overheidsoptreden en doet dat in de rol van eerlijke klokkenluider die als benadeelde partij aangifte heeft gedaan en als eerwraak expert. Geissen heeft honderden eremoorden bestudeerd en de verhalen gepubliceerd in innovatieve diagrammen op zijn website InvestigateHonorKilling.com. Binnen het netwerk van samenwerkingspartners bevinden zich grote organisaties zoals het Turkse Wij Gaan Femicide Stoppen, het Engelse IKWRO en het Duitse ehrenmord.de die, net als InvestigateHonorKilling.com van Geissen, in actie komen tegen politie en het OM als zij eerwraak verdoezelen omdat ze bijvoorbeeld de daders goed kennen. In 2017 is Geissen door onderzoeksbureau Bureau Omlo in het eindrapport Evaluatie Actieplan Zelfbeschikking gekwalificeerd als top 10 invloedrijkste persoon die over eerwraak twittert.

Geissen beschouwt zijn Youtube-video over Vriens niet als beledigend. In zijn optiek is het een klassieke J’accuse…! (“ik beschuldig”) die hij vanwege zijn aangifte, trauma en klachtprocedures tegen Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) binnen wet- en regelgeving mocht doen als reactie op het slechte politieoptreden. Hij beschuldigd Anita Frielink (ps) publiekelijk van corruptie in een video van 20 seconden die bestaat uit twee afbeeldingen met teksten, de eerste 10 seconden bevat de beschuldiging en de laatste 10 seconden wordt het bewijsmateriaal gepresenteerd. Het bewijsmateriaal bestaat uit het proces-verbaal dat Anita Frielink (ps) had opgemaakt a.g.v. Geissen’s verhoor als verdachte vanwege de valse aangifte van N. Achikzei. Dat proces-verbaal staat bomvol leugens, vandaar dat hij Anita Frielink (ps) terecht als corrupt heeft gekwalificeerd. Geissen heeft voorafgaand aan deze strafzaak de Youtube video verwijderd op advies van zijn raadsman en in het verleden heeft Geissen ook altijd op advies van advocaten of aandeelhouders kritiek vanwege het slechte politieoptreden van het internet verwijderd.

Politie Zeist staat zéér slecht bekend vanwege allerlei misstanden, zoals machtsmisbruik, vriendjespolitiek, wegkijkgedrag en discriminatie. Bureau Binnensticht is zelfs besproken in een aflevering van Zembla getiteld “foute agenten”, door een slachtoffer werd er in deze uitzending op gewezen dat er allerlei slechte verhalen de ronde doen over politie Zeist (https://youtu.be/JhpXVl4UYC0?t=1395). Google Recenties zijn voor politie Zeist ook bijzonder negatief met waarschuwingen gericht aan medeburgers en quotes zoals “kom je ooit per ongeluk in aanraking met ze, advocaat en zwijgrecht” en “geen drinken gehad ze zeiden dat ik mocht verhongeren”. Feitelijk voegt Geissen zich bij heel veel anderen die reeds hebben geklaagd over beruchte corrupte politie Zeist. Geissen claimt dat als er goed naar zijn tijdlijn wordt gekeken dat door iedereen (h)erkend moet worden dat politie Zeist bij de brandmoord op N. Achikzei het ene schandaal na het andere schandaal veroorzaakt.

Geissen heeft destijds het onderzoeksrapport van het Ministerie van Justitie “Je bedrijf of je leven!” gelezen over hoe je als ondernemer het beste kunt reageren op een afpersingscampagne van ex-medewerkers. Geissen heeft de adviezen uit het rapport opgevolgd, hij heeft een strafdossier opgebouwd, tegenover de daders duidelijk gemaakt dat hij er veel aandacht aan gaat besteden, aangifte gedaan bij de politie en geen cent betaald.

Opgemerkt moet worden dat een (juridische) afpersingscampagne gezien kan worden als “een spel” tussen daders en slachtoffer van actie & reactie dat soms vele jaren kan duren. Volgens Geissen doen politie Zeist en het OM opzichtig aan ‘blaming the victim’ net zoals de Belastingdienst dat deed tegenover slachtoffers van de toeslagenaffaire. Alle beschuldigingen van Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) zijn overdreven en uitvergroot en hebben slechts tot doel om de zoveelste valse strafzaak tegen hun grootste criticaster te kunnen opbouwen op basis waarvan goedgelovige rechters, die niet tot waarheidsvinding willen overgaan, een lichte veroordeling vanwege enkelvoudige belediging van een (voormalige) ambtenaar in functie zouden kunnen uitspreken.

Geissen heeft een verleden binnen de assurantiebranche en is daarom goed bekend met groepsaansprakelijkheid. Kritiek van hem vanwege het optreden van politie Zeist en het OM richt zich op zo’n 10 overheidsambtenaren waarvan Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) er 2 zijn. Andere personen uit deze groep, zoals TGO Gero teamleider Tijn Keuss, hebben er al blijk van gegeven dat ze zich schamen vanwege hun leugenachtige optreden tegenover rechters en bevolking. Waarom zou Tijn Keuss anders aan Youtube hebben gevraagd om zijn gezicht onherkenbaar te maken bij één van de meest bekritiseerde afleveringen van Opsporing Verzocht ooit? In het kader van groepsaansprakelijkheid pleit Geissen ervoor dat hij Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) conform wet- en regelgeving als deelnemers van een grotere dadergroep volledige verantwoordelijk mag houden voor de schandalige Zeister eerwraak doofpotaffaire waarbij Geissen zichzelf naast N. Achikzei als belangrijkste slachtoffer kwalificeert.

N. Achikzei moest waarschijnlijk van haar man en familie een volgzame Afghaanse vrouw worden en in het juridische conflict tegenover Geissen haar loyaliteit bewijzen. De valse aangifte die N. Achikzei bij Anita Frielink (ps) heeft afgelegd is een 13 in een dozijn aangifte vanwege smaad, laster en belediging. Het zou Geissen niet verbazen als het een voorgedrukte aangifte betreft waaronder N. Achikzei alleen nog maar slaafs haar handtekening hoefde te plaatsen ten einde Geissen en Advios Assurantiën BV in grote problemen te brengen.

Volgens Geissen heeft N. Achikzei die aangifte niet zelf geschreven omdat haar Nederlandse taalvaardigheid niet zo goed ontwikkeld was, zodat het sterke vermoeden bestaat dat zij bij het afleggen van deze valse aangifte is geholpen door haar verloofde, advocaat en Anita Frielink (ps). De groep rondom N. Achikzei eisten kort voorafgaand aan de brandmoord op N. Achikzei van Geissen en Advios Assurantiën BV uitbetaling van de door misleide rechters opgelegde dwangsommen ter grootte van 30.000, dus het ging om serieus veel geld bij het volstrekt uit de hand gelopen juridische conflict van N. Achikzei.

Het is Geissen opgevallen dat er twee definities circuleren van het woord corruptie, vandaar dat hij zijn publieke beschuldiging wenst te bagatelliseren. Voor Geissen is “corrupte agent” 1 op 1 inwisselbaar voor “foute agent”, “oneerlijke agent” of “slechte agent”. In Geissen’s belevingswereld is een corrupte agent een agent die dingen doet die hij/zij niet behoort te doen en waarover mag worden geklaagd door slachtoffers die aangifte hebben gedaan. De strafrechtelijke definitie van corruptie is veel specifieker en gaat over bedrog en het als overheidsambtenaar aannemen van geld om dingen voor iemand te doen die verboden zijn.

Een psychiater heeft bij Geissen een trauma geconstateerd vanwege de Zeister brandmoord. Dit is bijzonder omdat Geissen geen getuige was van de Zeister brandmoord dus het betreft 100 % affectieschade en dat kan alleen omdat Geissen veel om N. Achikzei gaf en obstructie van een gedwongen huwelijk en haar wens om met hem te willen trouwen als werkelijke motieven achter de Zeister brandmoord heeft geaccepteerd. Het valselijk criminaliseren van Geissen zoals politie Zeist en het OM al vanaf het begin doen verergert het psychisch trauma bij Geissen. Geissen claimt dat hij al jaren dagelijks denkt aan corrupte politie Zeist met drie bekende Utrechtse scheldwoorden ervoor en dat deze gedachtegang ertoe leidt dat hij om de zoveel tijd negatief publiceert over corrupte politie Zeist. Geissen publiceert de drie scheldwoorden nooit, waaruit ook blijkt dat hij zelf corruptie ziet als een terechte legitieme kwalificatie op basis van eigen onderzoeksresultaten en niet als een scheldwoord of belediging.

Opgemerkt moet worden dat Geissen, in zijn rol als verdachte en benadeelde partij, al voordat N. Achikzei in brand werd gestoken via zijn website Loedertje.nl had uitgesproken dat hij Anita Frielink (ps) van Politie Zeist kwalificeerde als een corrupte agente in de zaken die zij namens N. Achikzei en haar familie en vrienden behandelde.

Qua gradaties in belediging van ambtenaren zal “corrupte agente” zoals Geissen dat heeft bedoeld waarschijnlijk onderaan de lijst staan van meest ernstige beledigingen die ambtenaren ooit hebben gehoord of gelezen. Geissen heeft het niet als belediging bedoeld, hij wilde vooral anderen waarschuwen voor Anita Frielink (ps) en haar collega’s en duidelijk maken dat hetgeen zij als groep hebben gedaan tegen alle wet- en regelgeving is. Wanneer men zoals Anita Frielink (ps) op zo’n slechte wijze het beroep van agent uitoefent waarbij het toezicht niet serieus is te nemen dan is het wachten tot de dag dat een benadeelde partij een beschuldiging vanwege corruptie op het internet publiceert zoals Geissen dat heeft gedaan.

De talloze proces-verbalen van Anita Frielink (ps) houden Geissen al vele jaren bezig en Geissen interpreteert het geheel van acties van de aangevers als de slechtste vorm van corruptie en hij kan, mede vanwege zijn trauma, niet stoppen met daarover te klagen via klachtprocedures en websites. Als de aangevers een vijand van Geissen zouden hebben bevoordeeld door bijvoorbeeld diens verkeersboete te verscheuren dan zou Geissen daarover nooit jarenlang hebben gemopperd. In deze zaak gaat het over 60+ aangiften en eerwraak in de doofpot van politie Zeist waarbij de executeur op basis van verzonnen verhalen in een TBS kliniek is geplaatst. Hieraan aandacht besteden en hierover klagen is altijd goed. Geissen’s kritiek kan worden geplaatst in het licht van het willen voorkomen van nog meer mensenrechtenschendingen door politie Zeist, het willen verkrijgen van gerechtigheid voor N. Achikzei en álle getraumatiseerde slachtoffers en het willen winnen van de maatschappelijke discussie over de werkelijke motieven achter de moord en de partijdige wijze waarop Zeister politie alle zaken rondom N. Achikzei heeft afgehandeld.

Het is algemeen bekend dat Geissen veel tijd heeft gespendeerd aan het onderzoeken van de Zeister brandmoord en dat hij altijd zeer negatief spreekt over het optreden van politie Zeist en het OM. Geissen ziet zichzelf duidelijk als verwaarloosde benadeelde partij in de zaak van de Zeister brandmoord en als persoon die recht van spreken heeft vanwege zijn aangifte, kennis en langlopende onderzoeksactiviteiten. Omdat autoriteiten daadwerkelijk zijn aangiften en die van 60+ andere slachtoffers hebben verdoezeld bij een geruchtmakende brandmoord is alle (vervolg)kritiek van Geissen die hij aan Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps), politie Zeist en OM richt in zijn ogen volledig terecht, legitiem en niet strijdig met wet- en regelgeving.

De justitiële richtlijn die voortvloeit uit de gewijzigde motie-Elissen/Van Toorenburg (33000-VI, nr.53, vergaderjaar 2011-2012) moet erop toezien dat eerlijke klokkenluiders zoals Geissen worden beschermd tegen overijverige OvJ’s. De aangenomen justitiële richtlijn komt er zakelijk gezegd op neer dat een burger die aangifte heeft gedaan bij de politie niet door het OM kan worden vervolgd vanwege smaad, laster en belediging als die burger precies dezelfde beschuldigingen als genoemd in de aangifte later op het internet heeft gepubliceerd én wanneer er geen sprake is van een valse aangifte. In de tenlastelegging staat niet dat Geissen’s aangiften vals zijn, dus had het OM niet tot zijn vervolging hebben mogen overgaan vanwege belediging, smaad of laster als Mehraban daarom zou hebben gevraagd. Geissen’s aangifte is echter ook bijzonder negatief voor Anita Frielink (ps) en als we alle klachtprocedures tegen Anita Frielink (ps) en haar geseponeerde proces-verbalen mee gaan wegen dan is Geissen van mening dat het OM, gelet op de gedachte van de wetgevende macht achter deze justitiële richtlijn, niet op basis van de 2e aangifte van Anita Frielink (ps) tegen Geissen vanwege belediging opnieuw tot zijn vervolging had mogen overgaan.

De Youtube video is in zekere zin ook een ‘cry for help’ omdat Geissen’s interne klachtenprocedures bij politie over het schandalige optreden rondom de Zeister brandmoord tot zijn teleurstelling niet resulteerde in ontslag voor Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps) en de anonieme OvJ, vervolging van de dadergroep die op basis van zijn onderzoeksresultaten verantwoordelijk is voor de brandmoord op N. Achikzei en een correcte strafoplegging voor MDNDR021. Dat politie Zeist in de stukken erover spreekt dat Geissen wijst naar “hele andere mensen” is schandalig. Geissen wijst naar N. Achikzei’s slechte vrienden en familie als dadergroep achter de Zeister brandmoord en de executeur is ook uit die groep afkomstig.

De VVD had als onderdeel van de wetgevende macht aan Geissen laten weten dat zij informatie van zijn site Loedertje.nl gingen gebruiken bij de voorbereiding op het debat over de gestelde Kamervragen over de Zeister brandmoord. Misdaadjournalist Korterink wees zijn publiek erop dat men voor de echte achtergronden bij de Zeister brandmoord moest zijn op de website van haar ex-werkgever. Korterink voorspelde toen al dat Loedertje.nl niet lang na het doorlinken naar de site waarschijnlijk spoedig offline zal worden gehaald. Hetgeen later ook gebeurde. Een TGO Gero rechercheur dreigde telefonisch om Geissen’s pc in beslag te (laten) nemen als hij Loedertje.nl niet offline zou halen. Dat was kort voorafgaand aan de eerste van de twee veel bekritiseerde items van TGO Gero over de brandmoord op N. Achikzei bij Opsporing Verzocht.

Geissen deed de beschuldiging van corruptie aan het adres van Anita Frielink (ps) dus oorspronkelijk in een positie als verdachte en in Nederland mag je als verdachte in een strafzaak in alle vrijheid met eigen woorden een passende verdedigingstactiek kiezen. De verdedigingstactiek van Geissen is en was om de betrouwbaarheid van Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps), politie Zeist en het OM overal ter discussie te stellen. Indien het Hof twijfelt aan de betrouwbaarheid of integriteit van aangevers als zij spreken over Geissen, N. Achikzei of de Zeister brandmoord dan moet het Hof afzien van een veroordeling van Geissen.

Uit de stukken blijkt dat plv korpschef van Politie Utrecht heeft bevestigd dat Geissen’s mutatie en aangiften (08-146199, 09-192579, 2010247778) in het politiesysteem staan, dus politie Zeist en OM zouden bekend moeten zijn met Geissen’s zienswijze op de brandmoord. In Geissen’s aangifte wordt er verwezen naar zo’n 10 aangiften van slachtoffers van internetoplichters N. Mehraban en haar man/vriend. Moderators van InternetOplichting.nl verklaarden dat afgesloten rechtszaken een gemiddeld beeld laten zien dat 1 op de 6 slachtoffers van oplichting diens aangiftenummer had genoemd op de website van InternetOplichting.nl. Dus als er 10 aangiftenummers bij het topic van N. Mehraban op de site InternetOplichting.nl staan genoemd dan is het logisch om te veronderstellen dat er in totaal 60+ aangiften bestaan tegen internetoplichter N. Mehraban. Omdat niet 1 van deze 60+ aangiften is besproken bij de inhoudelijke behandeling van de Zeister brandmoord, mag volgens Geissen worden gezegd dat politie Zeist en het OM doelbewust 60+ aangiften hebben verdoezeld bij de Zeister brandmoord.

Geissen heeft zoals een TGO Gero rechercheur dat heeft uitgesproken zijn best gedaan om N. Achikzei te bevrijden. Geissen is voorafgaand aan de brandmoord bijvoorbeeld meermaals bij politie Zeist langsgeweest en heeft daar aandacht gevraagd voor de Affaire Mehraban en Zeister agenten gevraagd om te bemiddelen of om tot arrestatie van N. Achikzei en Z. Mehraban over te gaan vanwege internetoplichting tegenover 60+ slachtoffers en vanwege juridische afpersing tegenover Geissen en Advios Assurantiën BV.

Geissen heeft reclasseringsmedewerker A. Balfoort als onvervalsbaar alibi dat hij niet degene is geweest die N. Achikzei in brand heeft gestoken, terwijl honderd Afghanen wezen naar Geissen als dader of opdrachtgever.

Geissen stoort zich er mateloos aan dat politie Zeist en het OM geniepig en weloverwogen mutaties, aangiften, psychiatrische rapporten en verklaringen die wijzen op een hele slechte islamitische eerwraak systematisch in de doofpot hebben gestopt en tegenover de rechtbank net doen alsof Geissen psychisch gestoord is en dat hij nog nooit tegenover politie en OM heeft verklaard dat hij de Nederlandse man is waarop N. Achikzei verliefd was en dat ze zeer waarschijnlijk mede vanwege obstructie van een gedwongen huwelijk en een mislukte oplichting- en afpersingscampagne in brand is gestoken door haar slechte vrienden en familie.

Politie Zeist en het OM zijn vergeetachtig en oneerlijk in de stukken die zij aan het Hof hebben toegestuurd, want Geissen heeft bij het doen van zijn aangifte bij politie Utrecht en daarvoor bij TGO Gero rechercheurs en ook bij journalisten wel degelijk duidelijk gemaakt dat hij de Nederlandse man is waarmee N. Achikzei graag zélf had willen trouwen. Geissen zou de rechercheur die betrokken is bij onderzoek “Yellowwood” graag op diens fouten en leugens willen aanspreken, maar de OvJ heeft ervoor gekozen dat de rechercheur dit foute onderzoek mocht uitvoeren onder de codenaam MDNDR003. Het OM weet dat het opnieuw broddelwerk heeft geleverd in een zaak rondom N. Achikzei die primair is bedoeld om een eerlijke klokkenluider en bekende criticaster te treiteren met leugens rondom de brandmoord op de vrouw die hem in goed overleg met het OM, Anita Frielink (ps) e.v.a. met leugens en gefabriceerd bewijsmateriaal zo’n 13 jaar geleden zakelijk en privé heeft kapot geprocedeerd.

Zakelijk gezegd staat in de aangiften van Geissen dat zijn ex-werkneemster en toenmalige verliefde juridische tegenpartij N. Achikzei door de zus van een vriend van haar verloofde Mehraban in brand is gestoken omdat zij wilde trouwen met een man van haar eigen keuze, dat haar zusje heeft aangebeld en haar broertje de motorolie heeft gekocht, en dat het motief voor de brandmoord moet worden gezocht in de lijn van een totaal geëscaleerd juridisch conflict, internetoplichting, juridische afpersing en het voorkomen van gezichtsverlies voor haar criminele verloofde/moslimman Z. Mehraban.

Agente MDNDR023 vroeg Geissen’s reactie op uitspraken die N. Achikzei volgens hem had gedaan zoals “Ik ga later trouwen met een man van mijn eigen keuze, anders branden in de hel!”, “Mijn ouders kennen zijn ouders!” en “Trouwen met Afghaanse man of rijke vriend!”. Karpuz vroeg of Geissen de rijke vriend was waarover N. Achikzei sprak en of hij dat kon bewijzen waarop Geissen antwoordde dat N. Achikzei na het uitspreken van die zin een spontaan dansje maakte zoals verliefde meisjes dat doen. De verbalisant heeft dat antwoord genoteerd, dus Geissen stelt dat politie en OM bekend zouden moeten zijn met de speciale juridische rechtspositie die hij claimt te hebben bij de brandmoord op N. Achikzei. Volgens eerlijke rechercheurs, buurtbewoners, vriendinnen en journalisten wilde Narges trouwen met een man van haar eigen keuze en werd dat door haar familie niet geaccepteerd.

Punt van aandacht is ook dat TGO Gero en woordvoerders van het OM tegenover het Algemeen Dagblad meerdere verklaringen hebben afgelegd over de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever R.G. van de in brand gestoken N. Achikzei bijvoorbeeld over het aanhouden van de strafzaak van N. Achikzei tegenover Geissen vanwege het (laten) maken van een psychiatrische rapportage.

De psychiater oordeelde dat Geissen zichzelf ziet als slachtoffer in die zaak en informeerde politie Zeist en het OM daarover. Maar politie Zeist en het OM zijn dat psychiatrische rapport klaarblijkelijke vergeten omdat ze zich in de stukken verschuilen achter een persoon die claimt dat Geissen psychisch gestoord zou zijn. Wees als Hof kritisch en stel vragen over deze getuige die politie Zeist en het OM opvoeren die Geissen heeft beschuldigd van het hebben van een psychische stoornis. Heeft die persoon nog meer gezegd over Geissen in relatie tot N. Achikzei of bleef het bij de enkele triviale opmerking dat Geissen psychisch gestoord is en was deze getuige zó ontzettend betrouwbaar dat politie Zeist en het OM deze getuigenis waardevoller achten dan het oordeel van een psychiater?

In het AD is tevens opgetekend dat Geissen een Nederlander is die zich tot Islam heeft bekeerd en zich afzet tegen het salafisme waartoe hij Achikzei zou rekenen. Als Moslim zijnde mag men in Nederland meer zeggen wanneer men een beroep doet op het recht om in alle vrijheid een goedgekeurde religie uit te oefenen. In het kader hiervan doet Geissen een beroep op artikel 6 van de Grondwet. Eerwraak is binnen de Islam streng verboden, de daders van eerwraak dienen volgens islamitische geschriften middels het oog om oog principe te worden bestraft. Dus als politie Zeist en het OM gedeeltelijk verzonnen verhalen over Geissen aan het verspreiden zijn in de media over zijn rol in het juridische conflict van N. Achikzei en hem valselijk verdacht maken als mogelijke dader van de brandmoord dan mag Geissen als Moslim zijnde hen zogezegd met gelijke munt terugbetalen.

Geissen ziet zichzelf niet als Moslim, maar als een islamitische Geissen in casu in juridische zin een grotere mate van vrijheid van meningsuiting geniet dan moet die extra vrijheid vanwege een verzonnen religie een atheïstische Geissen ook toekomen in het kader van gelijke monniken/gelijke kappen. Geissen had en heeft het volste recht om publiek te reageren op alles wat politie Zeist en het OM hem ooit voor de voeten hebben geworpen. Als moslim zijnde zou Geissen op basis van zijn veronderstelde geloofsovertuiging net zoveel mogen liegen en bedriegen als politie Zeist en het OM ten einde hen bij deze schandalen met gelijke munt te kunnen terugbetalen. Maar liegen, daar doet Geissen niet aan in het algemeen en zeker niet als hij spreekt over de Zeister brandmoord op N. Achikzei uit respect voor alle getraumatiseerde slachtoffers.

N. Achikzei, Z. Mehraban en hun raadsman Ruijzendaal produceerden ten minste nog mailcorrespondentie ten einde tegenover rechters te “bewijzen” dat ze financieel nadeel hadden ondervonden vanwege negatieve publicaties van Geissen. Johan de Boer (ps), die toegeeft dat hij zich zijdelings met het strafrechtelijke onderzoek van de brandmoord heeft bemoeid, kan in het geheel niet rechtsgeldig aannemelijk maken dat hij financieel enig nadeel heeft ondervonden vanwege de “belediging” door Geissen in een email verzonden aan Zeister politie over N. Achikzei.

Geissen mocht van TGO Gero rechercheurs emails toesturen aan politie Zeist over N. Achikzei en inhoudelijk is hier absoluut geen sprake van belediging maar van een feitelijk juiste constatering van Geissen dat Van Straten geen schone handen heeft bij de zaken rondom N. Achikzei.

Aangevers hebben het onheil dat bestaat uit forse kritiek van Geissen als verwaarloosde benadeelde partij volledig over zichzelf afgeroepen. In Geissen’s optiek is het niet verwonderlijk dat hij van alle burgers het meest kritisch staat tegenover politie Zeist en het OM vanwege hun corrupte optreden bij alle rechtszaken rondom zijn in brand gestoken verliefde ex-medewerkster en juridische tegenpartij N. Achikzei.

Geissen constateert dat autoriteiten N Achikzei op een vreselijke wijze hebben verloochend en hij zal daar nooit aan meedoen waardoor er altijd een spanningsveld zal bestaan tussen hem en overheidsfunctionarissen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij deze schandalige doofpotaffaire zoals agenten Anita Frielink (ps), Anita Frielink (ps) en hun toenmalige chef Johan de Boer (ps).

In veel ogen is Geissen partij, hem is ook door een vriendin van N. Achikzei expliciet gevraagd om zijn verhaal te vertellen aan de rechercheurs die de moord onderzochten. In Geissen’s optiek heeft hij keurig netjes, als eerwraak expert en betrokkene, binnen wet- en regelgeving zijn beschuldigingen uitgesproken en hadden politie Zeist en het OM nooit opnieuw valselijk tot zijn strafvervolging hebben mogen overgaan op basis van de 2e aangifte van agente Vriens. Volgens het ‘ne bis in idem’ beginsel mag een persoon niet twee keer voor hetzelfde worden vervolgd. De aangifte van Anita Frielink (ps) vanwege belediging vertoont grote overeenkomsten met haar reeds geseponeerde aangifte vanwege belediging tegen Geissen.

Of Anita Frielink (ps) zich ook daadwerkelijk vreselijk beledigd voelt vanwege Geissen’s opmerkingen is vanwege het feitencomplex rondom N. Achikzei nog maar zeer de vraag. Zie bijvoorbeeld de brief van Ruijzendaal waarin hij claimt dat de burgemeester van Zeist aan S. Achikzei heeft toegezegd “het nodige te zullen doen” om Geissen te doen laten stoppen met zijn onrechtmatige acties. Niet uitgesloten mag worden dat Anita Frielink (ps) zich helemaal niet beledigd voelt en slechts als pion in opdracht van haar superieuren of “de driehoek” een zoveelste valse aangifte heeft afgelegd tegen Geissen om hem in de problemen te brengen of dat ze zich verplicht voelde om aangifte te doen omdat je als zogenaamd integere agente zo’n harde publieke beschuldiging van corruptie niet kunt accepteren.

Geissen gelooft niet dat Anita Frielink (ps) zich daadwerkelijk vreselijk beledigd voelt in het opzicht dat het in strafrechtelijke zin strafbaar is en gaat er vanuit dat ze als agente een dikkere huid heeft dan een burger en slechts bevelen heeft opgevolgd van haar superieuren.

Geissen gelooft niet dat politiechef Johan de Boer (ps) enig nadeel heeft ondervonden of recht heeft op een schadevergoeding vanwege toebracht geestelijk letsel omdat hem in een e-mail is verweten dat hij geen schone handen heeft in deze zaak omdat hij zich als bekende van moordverdachte Ruijzendaal had bemoeid met het strafrechtelijke onderzoek naar de brandmoord op N. Achikzei. In de stukken heeft Johan de Boer (ps) toegegeven dat hij zich zijdelings heeft bemoeid met het moordonderzoek. Als bekende van moordverdachte Ruijzendaal en de OvJ verbonden aan politie Zeist is dat een absolute doodzonde. Wanneer wordt gekeken naar wat Johan de Boer (ps) exact heeft gedaan dat Geissen hem kwalijk neemt dan is het dat hij eenmaal vóór en eenmaal ná de brandmoord heeft voorkomen dat politie Zeist contact zou opnemen met ABN AMRO om te informeren naar de persoonsgegevens van oplichter N. Mehraban. Met die acties lijkt Johan de Boer (ps) zijn ondergeschikte Anita Frielink (ps), advocaat Ruijzendaal, de anonieme OvJ en de familie Achikzei/Mehraban in bescherming te hebben genomen. Johan de Boer (ps) was geen onderdeel van TGO Gero, dus hij had zich niet mogen bemoeien met dat onderzoek. Hij heeft zich ermee bemoeid omdat dit onderdeel van het moordonderzoek voor Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps), politie Zeist en OM problematisch was en er links- of rechtsom officieel verklaard moest gaan worden dat het rechercheteam geen contact zou opnemen met ABN AMRO ten einde de onderste steen naar boven te brengen waarbij rechters eerlijk zouden worden geïnformeerd over de werkelijke feiten en omstandigheden waaronder N. Achikzei in brand was gestoken.

Wetenschapsfilosoof Maarten Boudry zei in het programma “De Afspraak” het volgende: “Als je toegeeft aan de vraag van mensen die zich gekwetst voelen om iets offline te halen bijvoorbeeld, dan ga je eigenlijk het dictaat van de langste tenen invoeren, want dan is het de persoon die het meest gevoelig is, die de langste tenen heeft, die het snelst in een kramp schiet, die zijn gram zal kunnen halen. Dat is een hellend vlak waarop je terechtkomt.” Wat Geissen betreft is deze strafzaak een geldig argument om belediging als strafbaar feit volledig uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen.

Wanneer naar alle grote en kleine feiten wordt gekeken dan kan er een objectieve statistische kansberekening worden gemaakt van hoe groot de kans is dat internetoplichter Narges Mehraban (geb. 18-09-1986) een heel ander persoon is dan moordslachtoffer Narges Achikzei (geb. 18-09-1986) die via een informeel huwelijk was verbonden aan Z. Mehraban, zich zelf Narges Mehraban noemde, zich volgens buurtbewoners zou bezighouden met oplichting en er volgens een eerlijke TGO Gero rechercheur vanuit ging dat ze zou worden vervolgd. Geissen kijkt naar de zaak en ziet een dadergroep van 10+ personen en heeft eerwraak en een totaal mislukte juridische afpersingscampagne tegen hem en zijn bedrijf Advios Assurantiën BV daags na de brandmoord als belangrijkste motieven als waarheid geaccepteerd nadat hij contact had gehad met TGO Gero rechercheurs. Volgens Geissen is de kans dat zijn verhaal over de op hem verliefde N. Achikzei de waarheid is 100% en de kans dat hij bewijsmateriaal of getuigenverklaringen heeft gefabriceerd om rechters om de tuin te leiden 0%. Het staat in zijn belevingswereld vast dat autoriteiten zich op een zeer foute wijze bezig hebben gehouden met N. Achikzei en haar familie en vrienden voordat ze in brand werd gestoken door de zus van een vriend van haar verloofde één week voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak van N. Achikzei c.s. tegen Geissen.

Geissen vreest dat het Hof, net als alle voorgaande rechters, niks wil doen met zijn onderzoeksvraag om contact op te nemen met ABN AMRO Veiligheidszaken om daar te informeren of de persoonsgegevens van internetoplichter N. Mehraban met rekeningnummer 47.86.32.320 (IBAN: NL86ABNA0478632320) daadwerkelijk overeenkomen met die van moordslachtoffer N. Achikzei. Geissen vreest ook dat het Hof weigert om het strafdossier van Hans/Watchman (PL2412.412.2008.30671) op te vragen teneinde te achterhalen welke persoonsgegevens ABN AMRO reeds aan de politie had doorgegeven.

Vandaar dat Geissen het Hof vriendelijk vraagt om de volgende getuigen op te roepen voor verhoor zodat de spreekwoordelijke onderste steen ondanks tegenwerkingen van agenten, OM-ers, experts en rechters toch naar boven kan worden gebracht:

1. Reclasseringsmedewerker Annelies Balfoort; Geissen had A. Balfoort van Reclassering aan de telefoon om het voorlichtingsrapport voor de strafzaak van N. Achikzei c.s. tegen hem te bespreken op het moment dat N. Achikzei door de zus van een vriend van haar verloofde Z.Mehraban in brand werd gestoken. A. Balfoort werd door Geissen als alibi aangevoerd bij de TGO Gero rechercheurs. Geissen heeft zijn mobiele telefoon laten zien aan TGO Gero rechercheurs en A. Balfoort heeft per e-mail bevestigd dat zij het alibi is van Geissen. Geissen wist dat hij door zijn perfecte alibi door de politie van Zeist en het OM nooit vervolgd zou kunnen worden voor de brandmoord. Het Hof kan aan A. Balfoort vragen of zij Geissen ziet als slachtoffer van een fout overheidsoptreden.
2. Korpsantropoloog Janine Janssen heeft een boek geschreven getiteld “de kleuren van de kameleon, een verkennend onderzoek naar de betrokkenheid van politieambtenaren bij eerconflicten”. Het Hof kan aan deze eerwraak expert van de politie vragen of het verstandig en eerlijk was van politie Zeist om, gelet op de meest genoemde motieven van eerwraak en een juridisch conflict en de eigen rollen van Zeister rechercheurs daarbij, zélf het onderzoek naar de Zeister brandmoord uit te gaan voeren zonder inschakeling van Rijksrecherche of Inspectie JENV waarbij uiteindelijk de twee meest genoemde motieven bij de rechtbanken niet zijn besproken.

3. Curator J.J. Dingemans; Dingemans was door de Utrechtse rechtbank aangewezen als curator bij het faillissement van Advios Assurantiën BV en Geissen. Het failliet was aangevraagd door N. Achikzei, S. Achikzei, Z. Mehraban en hun raadsman Mr. P.H. Ruijzendaal vanwege het niet betalen van de door de rechtbanken opgelegde dwangsommen van 2 keer 15.000 euro vanwege smaad, laster en belediging. Toen N. Achikzei in brand werd gestoken door de zus van een vriend van haar verloofde en de naam van Geissen frequent werd genoemd als waarschijnlijke dader is curator Dingemans door meerdere journalisten gevraagd om zijn mening. Curator Dingemans had een ongelukkige uitspraak over Geissen gedaan in het Algemeen Dagblad op basis waarvan de lezer zou kunnen denken dat Geissen als verdachte vanwege de brandmoord op de vlucht was geslagen omdat Dingemans vertelde dat Geissen niet meer op het bekende adres woonde. Tegen RTV Utrecht journalist Bart van de Bergh zou curator Dingemans hebben gezegd dat er naar zijn inzicht sprake was van wederzijdse affectie tussen Geissen en N. Achikzei. Toen Geissen curator Dingemans per email confronteerde met zijn foute opmerkingen in de media over zijn mogelijke betrokkenheid bij de brandmoord op N. Achikzei en vroeg om alle domeinnamen uit het faillissement van Advios Assurantiën BV zonder enige betaling op zijn naam te zetten, toen ging curator Dingemans daarmee zonder tegenstribbelen akkoord. Het Hof zou aan curator Dingemans kunnen vragen of hij heeft gesproken met TGO Gero rechercheurs en of hij ook tegen hen heeft gezegd dat er naar zijn inzicht sprake is van wederzijdse affectie tussen Geissen en N. Achikzei en of hij het als correct en rechtvaardig ervaart dat politie Zeist en het OM de meest genoemde motieven van eerwraak en een volstrekt uit de hand gelopen juridisch conflict bij de inhoudelijke behandeling van de brandmoord onbesproken hebben gelaten?
4. De “anonieme” OvJ die 3 dagen na de brandmoord een afspraak met N. Achikzei had gepland om haar zaak te bespreken op het kantoor van het OM in Utrecht is precies dezelfde OvJ die de zaak tegen Geissen seponeerde en namens het OM óók mocht beslissen over strafrechtelijke vervolging van Ruijzendaal/Mehraban op basis van de aangifte van Geissen vanwege de brandmoord op N. Achikzei. Het Hof kan deze OvJ vragen of hij het zich kan voorstellen dat Geissen zich vreselijk benadeeld voelt door het foute optreden van politie Zeist en het OM bij de affaire Mehraban gelet op hoe de feiten vandaag op tafel liggen en of hij het terecht zou vinden dat Geissen € 150,= als boete moet gaan betalen aan Zeister chef Johan de Boer (ps) of dat Geissen excuses en een compensatie van autoriteiten zou moeten gaan ontvangen vanwege deze schandalige doofpotaffaire?
5. Riks van Inspectie JENV kan worden uitgenodigd en worden gevraagd waarom Inspectie JENV, als laatste lijn toezichthouder, tot dusverre weigert te bevestigen dat politie Zeist en het OM in de zaak van de Zeister brandmoord tegen alle wet en regelgeving in 60+ aangiften en eerwraak in de doofpot hebben gestopt waarbij het eerstelijnstoezicht op Zeister rechercheurs volledig faalde. Inspectie JENV gaf als excuus dat de zaak van hun collega’s onder de rechter is, feitelijk doet Inspectie JENV daarmee precies hetzelfde als de klachtbehandelaars van politie Utrecht, namelijk wegkijken bij corruptie van hun collega’s in Zeist en van de anonieme OvJ betrokken bij deze schandalen i.p.v. Geissen’s onderzoeksresultaten te bevestigen en passende maatregelen te nemen zoals massaontslag voor alle personen bij politie en het OM die vieze handen hebben gemaakt bij de Affaire Mehraban of de Zeister eerwraak doofpotaffaire omdat ze corrupte collega’s in bescherming willen nemen.

De Utrechtse politierechter zei bij het uitspreken van het vonnis in een tussenzin dat Geissen er geen last van zou hebben. Vanwege het extra jaar van strafvervolging vanwege de coronapandemie eist Geissen een extra korting op de straf zodat hij uiteindelijk écht helemaal geen last van het vonnis zal hebben zoals de Utrechtse politierechter hem had toegezegd. De boete of schadevergoeding voor Johan de Boer (ps) moet dus omlaag naar 0, want Geissen gaat uiteindelijk toch niks betalen en wil voorkomen dat hij vanwege principiële redenen een paar dagen naar de gevangenis moet. Geissen claimt al een schade te hebben van ruim € 150.000 vanwege alle affaires rondom N. Achikzei zoals het kapotprocederen van hem en zijn bedrijf Advios Assurantiën BV. Geissen gaat niks betalen aan Johan de Boer (ps).

Met het oog op eventuele toekomstige subsidieaanvragen bij de overheid van Geissen als eerwraak expert voor goedgekeurde samenwerkingsprojecten met buitenlandse NGO’s via InvestigateHonorKilling.com is het extra belangrijk om vandaag een veroordeling vanwege enkelvoudige belediging te voorkomen en om een blanco strafblad te behouden. Geissen wenst een volledig positief vonnis van het Hof te ontvangen, want hij heeft geen wet verbroken. Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) overdrijven hun eigen pijn in deze kwestie en vergeten die van Geissen mee te nemen in hun overwegingen om hem jaren te (laten) vervolgen.

___________________________________ Het Hof rekende het MDNDR021 zeer aan dat ze niks heeft gezegd over haar motieven en legde haar een zware straf op. De toegestuurde berichten bevestigen het beeld dat aangevers, politie Zeist en het OM zaken rondom N. Achikzei fout hebben afgehandeld. ___________________________________

Een legitieme manier om Geissen’s gemopper te doen laten stoppen dat is als politie en het OM hun excuses aanbieden voor de affaire Mehraban en de Zeister eerwraak doofpotaffaire en als de advocaten een schadevergoeding zijn overeengekomen waarbij dan is bepaald dat Geissen zijn geklaag over dit historisch slechte en zeer beschamende overheidsoptreden zal staken.

De strafzaak van de Zeister brandmoord op N. Achikzei zou eigenlijk helemaal opnieuw moeten worden gevoerd omdat hier sprake is van een novum in de zin dat de straf van de executeur MDNDR021 heel anders zou zijn uitgevallen als de politie en het OM haar aan de rechters hadden gepresenteerd op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden met Geissen als eerlijke getuige à charge. Wat Geissen betreft kan er ook worden gekozen voor een polderoplossing waarbij heropening van de grote strafzaak tegen MDNDR021 achterwege kan blijven als de schadevergoeding aan Geissen flink wordt verhoogd en MDNDR021 uit TBS wordt vrijgelaten.

Wanneer je als burger zeker weet dat een medemens op basis van totaal verzonnen verhalen in een TBS kliniek is geplaatst en je kunt dat rechtsgeldig bewijzen, dan moeten de beschuldigingen worden uitgesproken, want iedere verdachte heeft recht op een eerlijk strafproces. Geissen zou als eerlijke klokkenluider complimenten van het Hof moeten ontvangen vanwege zijn correcte opstelling in deze jarenlang slepende maatschappelijke discussie met vertegenwoordigers van beruchte politie Zeist, niet een veroordeling vanwege enkelvoudige belediging en oplegging van betaling van een boete van € 150.

Hoogachtend,
R. Geissen

Tijdlijn:

31-05-2007 tot 06-06-2007 N. Achikzei (narges@advios.nl) stuurde een aantal emails aan Geissen (ralph@advios.nl) met als schermnaam Narges Mehraban. Mehraban is de achternaam van Narges Achikzei’s verloofde Zaman (roepnaam Haroen) Mehraban. (Bijlage 1)

N. Achikzei en haar zus S. Achikzei hadden een onzekere verblijfsstatus, waardoor IND geen werkvergunningen wilde afgeven voor stage of werk. Omdat Geissen namens Advios Assurantiën BV bezwaarprocedures bij IND had opgestart konden de zusjes Achikzei stage lopen en werken bij Advios Assurantiën BV zolang als dat de IND nog niet definitief negatief had beslist om hen een werkvergunning te geven.

Voordat S. Achikzei, als stagiaire in dienst was getreden, had Geissen aan N. Achikzei duidelijk gemaakt dat hij bereid was namens Advios Assurantiën BV bezwaarprocedures tegen de IND te starten en hen een goed salaris te betalen, maar dat er zeker nadelen kleefden aan het in dienst nemen van twee Afghaanse zusjes en dat hij absoluut geen zin had in problemen. N. Achikzei verzekerde Geissen vervolgens dat zij nooit iets zouden doen wat hem boos zou maken.

1e werkdag in januari 2008 N. Achikzei zei zonder aanleiding tegen Geissen dat ze de Koran moest gaan lezen, afstand van hem moest nemen, dat hij niet moest denken met geld alles te kunnen kopen, dat ze gelijk was aan hem, dat hij naar een psychiater moet en dat ze moest gaan trouwen met een Afghaanse man.Ze had ook gezegd dat haar ouders zijn ouders kennen, hetgeen zou kunnen wijzen op een gearrangeerd huwelijk.

25-03-2008 Geissen maakt € 650 over aan N. Achikzei vanaf zijn privé rekening omdat ze weken zeurde dat ze meer geld wilde ontvangen omdat ze een jaarcontract had van 36 uur, maar 40 uur per week werkte. Geissen had een berekening gemaakt en eenmalig € 650 betaald en daarna € 150 per maand contant in een envelop gegeven. Geissen ervaarde het geheel als oplichting en afpersing door een medewerkster en betaalde de in totaal € 1.500 met tegenzin vanaf zijn eigen bankrekening omdat het accountantskantoor en een investeringsbedrijf die als aandeelhouders bij Advios Assurantiën BV waren betrokken deze extra betalingen nooit zouden hebben goedgekeurd. (Bijlage 2)

Hetgeen is voorgevallen tot de doodsbedreiging van 07-05-2008 van N. Achikzei is door Geissen opgeschreven en toegestuurd aan reclasseringsmedewerker A. Balfoort met het oog op het voorlichtingsrapport voor de 1e strafzaak. Geissen zegt dat N. Achikzei talloze avances heeft gemaakt. (Bijlage 3)

07-05-2008 – 20-05-2008 Geissen ontslaat N. Achikzei op staande voet vanwege een doodsbedreiging tegen hem van een persoon die onder haar naam zat te mailen. (Bijlage 4)

14-05-2008 Mutatie van Geissen bij Politie Utrecht tegen ex-medewerkster N. Achikzei en haar familie en vrienden vanwege een doodsbedreiging waarbij emails van N. Achikzei c.s. bij de politie zijn ingeleverd. De president van rechtbank Utrecht zou de bedreiging, na enige uitleg van Geissen, hebben gekwalificeerd als een “subtiele doodsbedreiging”. (Bijlage 5)

09-07-2008 N. Achikzei ontvangt subsidie van Raad voor de Rechtsbijstand om een advocaat in te schakelen ten einde Geissen/Advios Assurantiën BV aan te klagen vanwege een loonvordering waarbij de doodsbedreiging die de aanleiding vormde voor haar ontslag op staande voet door advocaat Ruijzendaal werd betwist. De rechtbank heeft de vorderingen van N. Achikzei na summier onderzoek toegewezen en veroordeelde Geissen/Advios in een verstekvonnis tot betaling van loon, vakantiegeld en advocaatkosten van N. Achikzei. Geissen was vanwege de doodsbedreiging niet op de zitting verschenen. (Bijlage 6)

02-12-2008 tot 15-04-2009 Op de website Internetoplichting.nl worden in het topic “Opgelicht door N. Mehraban Rekeningnummer 47.86.32.320” door slachtoffers een aantal aangiften gepubliceerd vanwege oplichting door mevrouw N. Mehraban en haar man/vriend. Slachtoffers waarschuwen elkaar om geen zaken te doen met mevrouw N. Mehraban en roepen mede-slachtoffers op om alle aangiften te bundelen zodat de politie weet dat het een duo betreft dat met oplichting via Marktplaats.nl een tiental slachtoffers heeft gemaakt. (Bijlage 7)

03-12-2008 N. Achikzei en Z. Mehraban maken melding tegen ex-werkgever Geissen bij politie Zeist. Geissen zou zich schuldig maken aan stalking per email. (Bijlage 8)

12-12-2008 Topic bij Kopersbelangen.nl: “Opgelicht door N. Mehraban te Dordrecht, rek.nr.478632320”. (Bijlage 9)

18-12-2008 Aangifte N. Achikzei en Z. Mehraban tegen Geissen bij politie Zeist. Vanwege belediging, smaad en laster. Ze verklaren internetoplichters mevrouw N. Mehraban en haar man niet te kennen. Ze voelen zich door Geissen beledigd en in hun goede naam en eer aangetast. (Bijlage 10)

22-12-2008 Medeslachtoffer Hans/Watchman deelt de NAW gegevens van internetoplichter N. Mehraban, die hij van een rechercheur had ontvangen met de beheerders van InternetOplichting.nl én de ex-werkgever van Narges “Mehraban” Achikzei: “Ralph, SINDS 19-06-2009 Laan van Vollenhove 2175 te Zeist.” (Bijlage 11)

30-01-2009 Verzoek van Geissen aan Erik van Godvoordommen.nl om berichten over N. Achikzei te verwijderen vanwege een civiele dagvaarding. Hetgeen Erik doet. (Bijlage 12)

30-01-2009 Verzoek van Geissen aan Leader van Kopersbelangen.nl om berichten over N. Achikzei te verwijderen vanwege een civiele dagvaarding. Hetgeen Leader doet. (Bijlage 13)

06-02-2009 Agente Anita Frielink (ps) van de politie Zeist is oneerlijk omdat zij in haar proces-verbaal heeft gelogen dat zij ABN AMRO heeft gebeld en dat uit haar onderzoek is gebleken dat het “totaal verschillende mensen zijn” en dat Geissen tijdens het verhoor zou hebben toegegeven een “grote blunder” te hebben gemaakt. Anita Frielink (ps)’ nare vervelende leugenachtige claim dat Geissen zich schuldig heeft gemaakt aan smaad, laster en belediging omdat hij zelf met N. Achikzei had willen trouwen heeft alle betrokkenen onder grote druk gezet. (Bijlage 14)

18-02-2009 Subsidie van Raad voor Rechtsbijstand voor N. Achikzei c.s. om Geissen/Advios Assurantiën BV aan te klagen vanwege smaad, laster en belediging via internet. N. Achikzei wilde een rekenmachine kopen via Marktplaats maar de verkopende partij vertrouwde haar niet vanwege alle slechte verhalen over haar als internetoplichter, vandaar dat N. Achikzei via haar advocaat oplegging van een dwangsom tot € 15.000 eist bij rechtbank Utrecht als de smaad, laster en beledigingen niet worden verwijderd. Rechtbank Utrecht wees de vorderingen na summier onderzoek toe. Buiten de rechtszaal dreigde advocaat Ruijzendaal dat hij Geissen’s leven kapot zou maken als Geissen de beschuldigingen niet van het internet zou verwijderen. (Bijlage 15)

15-04-2009 Internetmisleiding.nl waarschuwt voor oplichter N. Mehraban met
rekeningnummer 47.86.32.320 en Narges Achikzei te Zeist met rekeningnummer 58.98.59.684. (Bijlage 16)

27-05-2009 Geen inhoudelijke reactie van Politie Utrecht op Geissen’s klacht over het politieoptreden van Anita Frielink (ps): “Een deel van de klacht die Geissen heeft ingediend heeft te maken met een kwestie, dat in een strafrechtelijke procedure wordt behandeld en beoordeeld. Het in behandeling nemen van dat deel van zijn klacht volgens de klachtenregeling Politie Utrecht leidt tot een onwenselijke samenloop met de strafrechtelijke procedure, omdat het oordeel over een strafbaar feit bij het Openbaar Ministerie en de rechter ligt. Geissen’s verweer dient hij in eerste aanleg dan ook in het strafproces te voeren.” (Bijlage 17)

10-06-2009 Rechtbank Utrecht stelt Geissen in het gelijk bij een klachtenprocedure tegen politie Utrecht: opname van Geissen’s aangifte is ten onrechte door politie Utrecht geweigerd. Het OM laat Zeister brigadier Hans Hameeteman een uitnodigingsbrief sturen aan Geissen zodat een afspraak kan worden gemaakt om zijn aangifte op te nemen. (Bijlage 18)
10-06-2009 Vonnis van rechtbank Utrecht in de zaak Mr. P.H. Ruijzendaal tegenover Geissen/Advios Assurantiën BV vanwege smaad, laster en belediging. “Op de site yelloyello.com heeft Geissen op 12 januari 2009 de volgende tekst geplaatst: “Mr. P.H. Ruijzendaal wordt ervan beschuldigd dat hij zich als advocaat heeft beziggehouden met het afpersen van bedrijven in opdracht van moslimfundamentalistische criminele organisatie. Recherche Utrecht heeft de zaak momenteel in onderzoek, formeel is Mr. P.H. Ruijzendaal derhalve “verdachte” van medeplichtigheid aan poging tot oplichting en afpersing.” (Bijlage 19)

23-06-2009 Aangifte Geissen tegen N. Achikzei, Z. Mehraban en advocaat Mr. P.H. Ruijzendaal bij politie Zeist vanwege bedreiging, oplichting, (juridische) afpersing, groepsstalking, het (laten) afleggen van valse aangiften, smaad/laster en de inzegening van een illegaal informeel moslimhuwelijk zonder voorafgaand burgerlijk huwelijk. Geissen claimt als grootaandeelhouder van Advios Assurantiën BV zo’n € 150.000 schade vanwege al het gedoe rondom de juridische afpersingscampagne van N. Achikzei. (Bijlage 20)

04-08-2009 Gerechtsdeurwaarder JWGD beëindigt alle incassomaatregelen namens Achikzei/Mehraban tegenover Geissen/Advios Assurantiën BV na ontvangst van de beslissing van de president van rechtbank Utrecht dat Geissen aangifte mocht doen bij bureau Binnensticht in Zeist, de aangifte van Geissen en diens verzoek tot beëindiging van alle incassomaatregelen. (Bijlage 21)

01-09-2009 Geissen en Advios Assurantiën BV zijn door rechtbank Utrecht failliet verklaart op verzoek van N. Achikzei, Z. Mehraban en advocaat Mr. P.H. Ruijzendaal. Advios Assurantiën BV heeft exact 10 jaar bestaan en het AssurantieMagazine heeft aandacht geschonken aan het faillissement: “Het conflict met twee personeelsleden vormde de nekslag. “Ik ben kapot geprocedeerd.” Volgens Geissen zijn hun vorderingen dubieus; bij de politie ligt tegen hen een aangifte wegens oplichting.” Geissen was volgens curator J.J. Dingemans niet aanwezig bij de faillissementszitting vanwege de doodsbedreiging. (Bijlage 22)

08-09-2009 Politiechef Zeist Johan de Boer (ps) schrijft aan Geissen dat Politie Zeist afziet van opsporingsonderzoek tegen N. Achikzei, Z. Mehraban en advocaat Mr. P.H. Ruijzendaal. (Bijlage 23)

17-09-2009 Medeslachtoffer Buitendijk klaagt bij OpgelichtOpInternet.nl over ‘het heerschap’ N. Mehraban. Buitendijk deelt haar aangiftenummer via PM met Geissen zodat alle aangiften tegen dadergroep “Narges Mehraban-Achikzei c.s.” kunnen worden gebundeld. Internetoplichter N. Mehraban c.s. is berucht bij OpgelichtOpInternet.nl, meerdere topics worden aan deze dadergroep gekoppeld en beheerders wijzen erop dat deze oplichters “van een zwaarder kaliber zijn” dan alle andere oplichters op hun site. (Bijlage 24)

01-10-2009 Geissen wordt door het OM vervolgd wegens smaad en stalking per email in opdracht van N. Achikzei en haar vriend Z. Mehraban. Bij de dagvaarding zaten Geissen’s vermeende smadelijke/lasterlijke berichten op sites als godvoordommen.nl, internetoplichting.nl en kopersbelangen.nl. Al die berichten waren op verzoek van Geissen al verwijderd. De strafzitting stond op de rol voor 15-12-2009. (Bijlage 25)

17-10-2009 Aangifte van Z. Mehraban tegen Geissen bij Politie Zeist vanwege belediging. Z. Mehraban voelt zich aangetast in z’n eer en goede naam omdat hij en zijn vriendin N. Achikzei op internet worden beschuldigd vanwege oplichting. Hij is bang dat hem of familielid iets zal overkomen. (Bijlage 26)

Halverwege november 2009 MDNDR021 (=de zus van een vriend van Z. Mehraban die N. Achikzei op 7 december 2009 in brand zou steken) probeert onder een schuilnaam een afspraak te maken met N. Achikzei om een probleem te bespreken. N. Achikzei wilde dat niet. (Bijlage 27)

17-11-2009 Aangifte van advocaat Mr. P.H. Ruijzendaal tegen Geissen bij bureau Binnensticht in Zeist vanwege smaad/smaadschrift. Ruijzendaal voelt zich aangetast in zijn eer en goede naam vanwege publieke kritiek van Geissen op zijn acties inzake zijn cliënte N. Achikzei. (Bijlage 28)

19-11-2009 De behandelend OvJ van het OM informeert Ruijzendaal, als mede-aangever zijnde, dat hij Geissen in de zaak N. Achikzei/Geissen heeft gedagvaardt om op 15 december 2009 om 14:40 te verschijnen voor de politierechter van rechtbank Utrecht. (Bijlage 29)

30-11-2009 Geissen klaagt bij politie Zeist over het optreden van Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps) bij de Affaire Mehraban: “Het wordt tijd dat Politie Zeist een einde maakt aan de oplichting en afpersingpraktijken van N. Achikzei, S. Achikzei, A. Achikzei, H. Mehraban en hun raadsman P.H. Ruijzendaal. Narges Achikzei heeft zich zelf in het verleden tegenover mij gepresenteerd als Narges Mehraban, onderstaand printscreen zegt alles”. (Bijlage 30)

04-12-2009 Loedertje.nl was dé site van Geissen waarop de reeks van oneerlijke acties van N. Achikzei, Z. Mehraban, Mr. P.H. Ruijzendaal, Anita Frielink (ps), Johan de Boer (ps), Politie Zeist en het OM werden bekritiseert. Loedertje.nl werd regelmatig bezocht door ambtenaren werkzaam bij politie Zeist en het OM. Bijgesloten is de versie van Loedertje.nl die P.H. Ruijzendaal op 12-11-2009 had uitgeprint en Loedertje.nl zoals die was op 04-12-2009. (Bijlage 31)

03-12-2009 Uitnodiging van het OM aan N. Achikzei en Mr. P.H. Ruijzendaal om hun lasterzaak tegen Geissen van 10-12-2009 op kantoor van het OM te gaan bespreken. (Bijlage 32)

07-12-2009 02:36 Email van Geissen met als onderwerp “Aangifte intrekken” aan N. Achikzei, S. Achikzei en Z. Mehraban en de opmerking dat een strafproces áltijd rottig en gevaarlijk is. Bij politie Zeist lag er volgens Geissen naast zijn aangifte óók een handgeschreven verzoek van hem om tot bemiddeling met de familie Achikzei/Mehraban over te gaan ten einde tot een eindoplossing te komen. (Bijlage 33)

07-12-2009 16:26 Medewerkster Reclassering Annelies Balfoort belt Geissen om het voorlichtingsrapport te bespreken dat zij voor de strafzaak had opgesteld. Geissen zei dat hij ontevreden was over het voorlichtingsrapport en pleitte voor wijzigingen. In het rapport stond dat zijn zus en moeder niet achter hem staan, terwijl dat nooit is uitgesproken bij het gesprek dat Geissen en Balfoort op het kantoor van Reclassering in Utrecht hadden. Balfoort gaf Geissen snel gelijk en het voorlichtingsrapport is op dat punt gewijzigd. (Bijlage 34)

07-12-2009 17:30 N. Achikzei wordt in Zeist met benzine overgoten en in brand gestoken vlak bij haar appartement aan de Laan van Vollenhove in Zeist door MDNDR021 voor een draaiende bewakingscamera.

07-12-2009 De laatste e-mail van Geissen aan N. Achikzei ging over het telefoongesprek met Balfoort en haar verwachting dat de strafzaak van 15-12-2009 waarschijnlijk zou worden uitgesteld.

08-12-2009 Aan de hand van bezoekersstatistieken van Loedertje.nl ontdekte Geissen dat er iets verschrikkelijks was gebeurd in Zeist. Geissen belde Politie Zeist en vroeg om bevestiging of N. Achikzei de vrouw was die op de Laan van Vollenhove in Zeist in brand is gestoken. Op dat moment hadden autoriteiten haar naam nog niet bekend gemaakt. Na een korte stilte volgde de mededeling dat Geissen zou worden teruggebeld. Vervolgens kreeg Geissen telefonisch de bevestiging dat het inderdaad om N. Achikzei ging, dat er twee teamleiders zijn aangewezen bij TGO Gero en dat Geissen de volgende dag op een politiebureau in Utrecht met twee rechercheurs kon spreken. Geissen’s naam stond toen volgens de rechercheur al op een lijst van personen die TGO Gero graag wilde spreken. Geissen wijst naar Ruijzendaal/Mehraban als betrokkenen bij de moord en pleitte er bij autoriteiten voor om de heren voor de meervoudige kamer te brengen vanwege de brandmoord op N. Achikzei. (Bijlage 35)

09-12-2009 Bij het gesprek met TGO Gero rechercheurs moest Geissen allereerst verklaren hoe hij wist dat N. Achikzei de vrouw was die in brand was gestoken omdat haar naam toen nog niet door de politie bekend was gemaakt. Geissen gaf aan dat iemand met een IP-adres behorend bij het Medisch Centrum Rotterdam had gegoogled op “Afghaanse vrouw Zeist” en “Narges Achikzei” en terecht was gekomen op zijn website Loedertje.nl. Kort daarna zag Geissen nieuwsberichten van RTV Utrecht dat er op de Laan van Vollenhove in Zeist een vrouw in brand was gestoken en overleden. Bij het gesprek met twee TGO Gero rechercheurs heeft Geissen gezegd dat er naar zijn inzicht sprake is van eerwraak. N. Achikzei wilde trouwen met een man van haar eigen keuze en was verliefd op hem en ze zal zeer waarschijnlijk problemen hebben veroorzaakt waarvoor ze is gestraft door haar criminele familie en vrienden. Geissen heeft gezegd dat Nederlanders geen vrouwen in brand steken en dat ze op zoek moeten gaan naar Afghaanse daders. De rechercheur vroeg aan Geissen of hij wist waarom N. Achikzei er vanuit ging dat ze zou worden vervolgd.

Geissen reageerde dat het slechts een kwestie was van tijd voordat ze zou worden vervolgd, gelet op alle aangiften die tegen haar waren afgelegd. Rechercheur sprak uit dat Geissen zijn best had gedaan om haar te bevrijden, hetgeen Geissen bevestigde. Een TGO Gero rechercheur zei tegen Geissen dat zijn 20 pagina’s tellende aangifte door het team in behandeling is genomen. In krantenberichten is ook naar deze toezegging verwezen. Geissen heeft zijn telefoon laten zien aan de rechercheurs en gezegd dat hij ten tijde van de brandmoord reclasseringsmedewerker A. Balfoort aan de telefoon had. Een rechercheur herkende het telefoonnummer van Reclassering Nederland en sprak uit “ja, dat zijn wij!”. Afgesproken dat Geissen emails met nuttige tips mocht toesturen aan Politie Zeist, het hoofdkwartier van TGO Gero. Geissen’s emails aan Zeister politie over N. Achikzei zouden volgens de TGO Gero rechercheurs bij hen terechtkomen.
09-12-2009 Misdaadjournalist Pasteurella heeft nooit met Geissen gesproken. Volgens Pasteurella is Geissen’s mening dat N. Achikzei met hem had willen trouwen maar dat haar familie dat niet toestond. (Bijlage 36)
09-12-2009 Een anonieme rechercheur betrokken bij het onderzoek zei op Radio M Utrecht: “Vrouw slachtoffer eerwraak en vanwege afpersing van een bedrijf”. In de Telegraaf, Elsevier en Zeister courant is dit feit opgepikt en verwerkt in vergelijkbare nieuwsberichten. (Bijlage 37)
09-12-2009 Politie en het OM willen niet ingaan op vragen, omdat de zaak in onderzoek is. “Politie houdt rekening met eerwraak. Het slachtoffer zou gaan trouwen. Al eerder zou het huwelijk volgens de islamitische wetten zijn voltrokken. Dat verklaart het ongehuwd samenwonen. De in brand gestoken vrouw leefde al maanden in onmin met haar ex-werkgever. Ook haar zus, vriend en advocaat werden door de man in tal van publicaties van oplichting en bedreiging beticht.” (Bijlage 38)

10-12-2009 Schriftelijke bevestiging van A. Balfoort dat zij Geissen inderdaad aan de telefoon had op het moment dat er zoiets verschrikkelijks als een brandmoord gebeurde. Balfoort wenst Geissen veel sterkte. (Bijlage 34)
10-12-2009 Dingemans, die door rechtbank Midden-Nederland was aangewezen als curator om het faillissement van Advios Assurantien BV dat is aangevraagd door N. Achikzei, S. Achikzei, Z. Mehraban en Mr. P.H. Ruijzendaal af te handelen, adviseerde Geissen om contact op te nemen met RTV Utrecht journalist Bart van de Berg. Volgens Bart van de Berg had curator Dingemans tegen hem gezegd dat er naar zijn inzicht sprake was van “wederzijdse affectie” tussen Geissen en N. Achikzei en Bart van de Berg wilde Geissen’s reactie daarop horen. Geissen heeft zijn kant van het verhaal gedeeld en uitgesproken dat N. Achikzei naar zijn inzicht zeer waarschijnlijk slachtoffer is van eerwraak en vanwege al het gedoe rondom de oplichtings- en afpersingspraktijken van haar slechte familie en vrienden.
10-12-2009 Het OM wil niet ingaan op vragen over het juridische conflict van N. Achikzei. De juridische verwikkelingen worden door het rechercheteam onderzocht. Politie zegt dat het motief onduidelijk is. AD journalist Bart Lauret voegt daaraan toe dat het wel duidelijk is dat het conflict N. Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette. (Bijlage 39)
10-12-2009 Uitzending van RTV Utrecht met daarin een geanonimiseerde vriendin van Narges’ moeder die wijst naar Geissen als waarschijnlijke dader/opdrachtgever van de brandmoord op N. Achikzei. Volgens deze anonieme getuige was N. Achikzei heel gelukkig en denkt niemand aan eerwraak. Bij RTV Utrecht/Radio M Utrecht levert de getuige kritiek op de politie, die volgens haar pas aan de slag is gegaan nadat Narges in brand was gestoken. (Bron: https://www.youtube.com/watch?v=-SbHndE8dmU)

10-12-2009 TGO rechercheurs hebben in een persoonlijk gesprek met Geissen benadrukt dat hij absoluut niet naar de begrafenis van N. Achikzei moet gaan. Ze konden zijn veiligheid daar niet garanderen. Alle Afghanen die zij hadden gesproken hebben zijn naam genoemd.
10-12-2009 Op Internet verschijnen verhalen verspreid door familie en vrienden van N. Achikzei dat Geissen als verliefde afgewezen ex-werkgever opdracht heeft gegeven voor de brandmoord omdat hij N. Achikzei niet kon krijgen omdat zij uit liefde en uit eigen vrije keuze met haar Afghaanse verloofde Z. Mehraban wilde trouwen. Rechercheurs die Geissen spraken hebben hem gezegd dat ze N. Achikzei’s familie en vrienden hebben gevraagd hun verdachtmakingen op het internet jegens hem te beëindigen. (Bijlage 40)

11-12-2009 OvJ informeert Ruijzendaal per brief dat hij de dagvaarding voor de zitting van 15-12-2009 heeft ingetrokken i.v.m. het opvragen van een psychiatrisch rapport. OvJ zegt dat de zaak hiermee nog niet is afgedaan. (Bijlage 41)

11-12-2009 Kamervragen van Kamerlid De Krom (VVD) aan de Minister van Justitie over de in brand gestoken vrouw uit Zeist. “-Is hier sprake van eerwraak? Kunt u dit toelichten? -Is het waar dat in casu een islamitisch huwelijk was voltrokken zonder voorafgaand burgerlijk huwelijk? Hoe is dat mogelijk? Kunt u dit toelichten?” (Bron: kv-44825)

xx-12-2009 Volgens advocaat Ruijzendaal heeft de burgemeester van Zeist aan S. Achikzei toegezegd het nodig te doen om het onrechtmatige handelen van Geissen via internet te (laten) beëindigen.

xx-12-2009 Landelijke Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld is door TGO Gero ingeschakeld. Het kenniscentrum is ingeschakeld voor advies omdat er aanwijzingen zijn voor eergerelateerd geweld. Hetgeen niet onlogisch is bij een brandmoord die is gepleegd door de zus van een vriend van N. Achikzei’s verloofde 1 week voor haar valse strafproces tegen haar ex-werkgever Geissen en 2 weken voor haar dwanghuwelijk. (Bijlage 42)

14-12-2009 Op Rtvutrecht.nl draait kort een cryptische quote die afkomstig moet zijn van een rechercheur betrokken bij TGO Gero als ‘breakingnews ticker bericht’: ”De ex-werkgever van Narges is op dit moment geen verdachte voor de moord, de twee hadden grote ruzie”.

14-12-2009 Het OM continueert strafvervolging tegen Geissen meldt zij in het Algemeen Dagblad.Terwijl een mogelijk verband tussen het juridisch conflict en de brandmoord door rechercheurs wordt onderzocht wil het OM dat Geissen gewoon door de psychiater wordt onderzocht vanwege “stalking per email” tegenover de in brand gestoken N. Achikzei. (Bijlage 43)

15-12-2009 Buurtbewoners van N. Achikzei spreken hun wantrouwen uit jegens Zeister politie en het OM. Vooraf lijkt niemand er vertrouwen in te hebben dat Zeister politie en het OM de brandmoord op de hen bekende N. Achikzei keurig netjes naar eer en geweten strikt conform wet- en regelgeving gaan afhandelen. (Bijlage 44)

21-12-2009 De VVD stelt de informatie die Geissen aan hen heeft toegestuurd over de Zeister brandmoord op N. Achikzei zeer op prijs. Ze zullen de aangeleverde informatie en de informatie op Geissen’s website Loedertje.nl meenemen bij de voorbereiding op het Kamerdebat.

06-01-2010 Advocaat Ruijzendaal informeert en adviseert de Hoofdofficier van Justitie van OM MNL en de Korpschef van politie Utrecht over Geissen en vraagt om een BOPZ-maatregel op te leggen. (Bijlage 45)

07-01-2010 De politie sluit niet uit dat moordenaar hulp van derden heeft gehad. Over het motief heeft de politie, volgens woordvoerder Thomas Aling, verder niets bekend gemaakt.

08-01-2010 Het OM houdt de strafzaak tegen Geissen voorlopig aan, meldt het OM in het AD. Geissen zou zich schuldig hebben gemaakt aan stalking per email en de eer en goede naam van N. Achikzei en haar man hebben aangetast.

Januari 2010 De rechter-commissaris nam het Geissen zeer kwalijk dat hij na de brandmoord nog e-mails had gestuurd aan S. Achikzei en wees de vordering toe dat Geissen naar een psychiater moet (=standaardprocedure indien de tenlastelegging bestaat uit stalking, klaarblijkelijk dus ook bij “stalking per email”). Geissen heeft er bij de rechter-commissaris bezwaar tegen gemaakt dat vervolging wordt gecontinueerd omdat de aangeefster N. Achikzei in brand is gestoken en haar familie en vrienden openlijk valselijk wijzen naar Geissen als waarschijnlijke dader/opdrachtgever. Geissen spreekt de vrees uit dat de strafvervolging een eigen leven kan gaan leiden in de media en verzocht de rechter-commissaris om de identificatiegegevens bij ABN AMRO van internetoplichter N. Mehraban op te vragen en de valse strafvervolging te beëindigen.

26-01-2010 Misdaadjournalist H.J. Korterink had Geissen nog niet gesproken, maar aan de hand van de beschikbare gegevens op het internet het volgende geconcludeerd: “Ter verduidelijking: de ‘werkgever’ had graag met de Afghaanse Narges (zijn jaarcontractante) willen trouwen, maar daar zag de Afghaanse familie kennelijk geen brood in. Nu is er iemand aangehouden voor deze brandmoord. Voor de echte achtergronden moeten we zijn op een internetsite, die vermoedelijk spoedig na dit bericht offline gaat. ” De site waar Korterink naar verwijst is Loedertje.nl, de website van Geissen die gaat over de oplichting- en afpersingspraktijken van N. Achikzei, S. Achikzei, Z. Mehraban, P.H. Ruijzendaal, Politie Zeist en het OM.

26-01-2010 Geissen moest zijn website over N. Achikzei genaamd Loedertje.nl van een TGO Gero rechercheur van het internet verwijderen, anders zou hij wel eventjes langskomen om de pc van Geissen in beslag te nemen. Geissen heeft toen beslist om gehoor te geven aan de oproep van de agent en de pagina’s over de oplichting van N. Achikzei c.s. van het internet verwijderd. Geissen liet Loedertje.nl doorverwijzen naar de opsporingspagina van het rechercheteam.

26-01-2010 Uitzending van Opsporing Verzocht over de brandmoord op N. Achikzei met de volgende quote: “Niemand hoeft te bellen om de politie te wijzen op het juridische conflict waarin Narges Achikzei betrokken was. Een conflict dat niets met haar islamitische achtergrond te maken had”.

26-01-2010 Politie publiceert haar onderzoeksvragen op politie.nl en wil graag spreken met getuigen die jaloezie als motief willen bevestigen. Niemand hoeft de politie nog te wijzen op de juridische verwikkelingen waarin Narges Achikzei betrokken was. Over de meest genoemde motieven schrijft politie.nl: “Narges is Afghaanse en er zijn mensen die meteen dachten dat het wel om eerwraak zou gaan. Maar de politie heeft geen aanwijzingen dat dit ook werkelijk het geval is, maar sluit het ook niet uit. Ook zijn er geruchten dat haar dood te maken zou hebben met juridische conflicten waar Narges in betrokken zou zijn, conflicten die niets met haar Islamitische achtergrond te maken zouden hebben”. (Bijlage 46)

27-01-2010 Aanhouding in Zeister moordzaak, de suggestie van eerwraak is door nabestaanden tegengesproken en politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor eerwraak. (Bijlage 47)

28-01-2010 Z. Mehraban is bevriend met de broer van executeur MDNDR021, vandaar dat in het politieonderzoek ook een crime passionel niet wordt uitgesloten.

02-02-2010 Geen antwoorden op de Kamervragen over de in brand gestoken vrouw in Zeist (eerwraak? islamitisch huwelijk zonder burgerlijk huwelijk?): “Eergerelateerd geweld is een mogelijkheid waarmee de politie en het Openbaar Ministerie rekening houden. In het belang van dit onderzoek kan ik op dit moment geen verdere mededelingen doen. Momenteel kan ik over het Islamitisch huwelijk geen uitlatingen doen, aangezien in het onderhavige geval het strafrechtelijke onderzoek nog loopt. ”

02-02-2010 Woordvoerder Thomas Aling zegt dat TGO Gero 10 tips onderzoekt die zijn ontvangen als gevolg van de oproep in de uitzending van Opsporing Verzocht. (Bijlage 47)

15-02-2010 Toen Geissen telefonisch informeerde naar de stand van zaken werd hem door Hans Hameeteman van politie Zeist gezegd dat zijn aangifte helemaal niet door het rechercheteam in behandeling is genomen zoals was toegezegd. Hij moest niet alles geloven wat er in de media is gezegd. Politie Zeist houdt vast aan de beslissing van politiechef Johan de Boer (ps). Geissen’s aangifte blijft op de plank liggen en er wordt niets mee gedaan.

05-05-2010 Buurtbewoners wijzen op de problemen die N. Achikzei had. Ze zou grote problemen hebben met haar ex-werkgever, ze zou zich bezighouden met oplichting en afpersing en zou omgang hebben met vrouwen die in een loverboy-circuit zaten. (Bijlage 44)

03-08-2010 De seizoensafsluiting van Opsporing Verzocht was een terugblik op de beruchte Zeister brandmoord op N. Achikzei. TGO Gero teamleider Tijn Keuss ontving de dag na de uitzending zware kritiek van misdaadjournalist Korterink vanwege zijn “ronduit bezopen optreden” omdat Tijn Keuss zo resoluut stelde dat hier geen sprake was van eerwraak maar van een jaloerse liefdesrivale terwijl de zaak nog nooit voor de rechter was gebracht. (Bijlage 48)

xx-02-2010 Op basis van de stukken in het strafdossier heeft de psychiater geoordeeld dat Geissen zichzelf ziet als slachtoffer in de strafzaak.

13-10-2010 Aangifte van Geissen tegen Z. Mehraban en advocaat Mr. P.H. Ruijzendaal bij politie Utrecht vanwege de Zeister brandmoord op N. Achikzei. Zeister brigadier Hans Hameeteman adviseerde om de aangifte niet in Zeist te doen zodat de vervolgingsbeslissing door een andere OvJ zou worden genomen. In de aangifte is deze wens uitdrukkelijk uitgesproken. In de aangifte zegt Geissen dat op basis van zijn onderzoeksresultaten Maiwand Achikzei de motorolie heeft gekocht, dat S. Achikzei heeft aangebeld om N. Achikzei naar beneden te lokken terwijl executeur MDNDR021 een verdieping lager stond te wachten met haar moordplan. Het motief is volgens Geissen eerwraak, oplichting, afpersing en corruptie. De conclusie van de eerlijkste TGO Gero rechercheur is door Geissen onderbouwd: N. Achikzei is door de zus van een vriend van haar verloofde in brand gestoken vanwege obstructie van een gedwongen huwelijk en een mislukte juridische afpersingscampagne tegen haar ex-werkgever. Zeer tegen de zin van Geissen werd zijn aangifte door politie Utrecht doorgestuurd naar politie Zeist en afgehandeld door agent Jelle van de Kraats en beoordeeld door dezelfde anonieme OvJ die in 2009 verantwoordelijk was voor Geissen’s jarenlange valse strafvervolging. (Bijlage 49)

17-10-2010 Misdaadjournalist Korterink publiceert een nieuwsbericht vanwege Geissen’s aangifte tegen Ruijzendaal/Mehraban als opdrachtgevers van de Zeister brandmoord. Geissen is geciteerd: “Uit een gevoel van mededogen met onze ex-stagiaire is er geen aangifte gedaan tegen Sahar Achikzei en/of haar familieleden”. (Bijlage 50)

31-10-2010 Misdaadjournalist Anna Korterink klaagt over luidruchtige TGO Gero rechercheurs in de Utrechtse zittingszaal. (Bijlage 51)

02-11-2010 Moordverdachte Mr. P.H. Ruijzendaal dringt er bij Zeister politiechef Johan de Boer (ps) op aan om actie te ondernemen tegen Geissen. (Bijlage 52)

11-11-2010 Klacht van Geissen tegen Anita Frielink (ps) en TGO Gero teamleider Tijn Keuss vanwege het verdoezelen van eerwraak en 60+ aangiften. (Bijlage 53)

15-11-2010 Moordverdachte Z. Mehraban, die na de moord op N. Achikzei in haar woning aan de Laan van Vollenhove 2175 mocht blijven wonen, voelt zich beledigd omdat Geissen publiek heeft uitgesproken dat N. Achikzei slachtoffer is van eerwraak en dat Mehraban/Ruijzendaal de waarschijnlijke opdrachtgevers zijn. Z. Mehraban vraagt dan ook rechtsbijstand aan zodat hij en zijn van moord verdachte advocaat Ruijzendaal opnieuw een civiele zaak kunnen aanspannen tegen N. Achikzei’s kapot geprocedeerde ex-werkgever Geissen. Ze eisen uiteraard ook geld. Zowel Ruijzendaal als Mehraban eisen bij de Utrechtse rechter ieder directe betaling van € 5.000 als voorschot op de opgelegde dwangsommen vanwege smaad. Geissen is tegen hun zin niet op de zitting verschenen omdat hij geen zin had in een confrontatie met moordverdachten die zich voor de zoveelste keer valselijk voor goedgelovige rechters presenteren als zielige slachtoffers. (Bijlage 54)

08-12-2010 Z. Mehraban zou executeur MDNDR021 het liefst zelf in brand willen steken. Rechtbank kapt de verloofde af nadat hij MDNDR021 bedreigde met verbranding. MDNDR021 heeft tot tweemaal toe uitgesproken dat ze niet verliefd was op Mehraban of jaloers was op N. Achikzei zoals door een leugenachtig OM voor de rechtbanken is betoogd. Volgens haar advocaat Ausma is jaloezie door het OM niet hard te maken en moet er iets anders aan de hand zijn. Volgens de aanklager is N. Achikzei vermoord uit jaloezie. “Iemand wilde niet dat Narges zou trouwen”. (Bijlage 55)

08-12-2010 OvJ Rob van Noort verklaarde tegenover de rechtbank dat N. Achikzei alleenstaand was. Op papier was N. Achikzei alleenstaand met het oog op het krijgen van subsidie van Raad voor Rechtsbijstand om civiele rechtszaken tegen Geissen aan te spannen. In de praktijk woonden N. Achikzei en Z. Mehraban al geruime tijd samen voordat N. Achikzei in brand werd gestoken. OvJ Rob van Noort heeft tegenover de rechtbank verklaart: “Alleenwonende Narges zou gaan trouwen en daarna gaan samenwonen.” en “Sinds een tijdje woonde Narges alleen in een appartement op de twaalfde verdieping van een flat in Zeist. Op 20 december zou zij gaan trouwen, waarna haar man bij haar in zou trekken.” Met geen woord wordt er gesproken over de meest genoemde motieven bij de moord op N. Achikzei van eerwraak en een juridisch conflict. Vandaar dat hier sprake is van het doelbewust verdoezelen van eerwraak door politie Zeist en het OM. (Bijlage 56)
08-12-2010 Vonnis van rechtbank Utrecht inzake Z. Mehraban en Mr. P.H. Ruijzendaal tegenover Geissen, opnieuw na summier onderzoek: “3.1. verbiedt Geissen met onmiddellijke ingang e-mails te verzenden, artikelen op het internet te publiceren en tegenover derden uitlatingen te doen, waarin hij eisers van misdrijven beschuldigt en schade berokkent;3.2. gebiedt gedaagde om binnen een week na betekening van dit vonnis, de reeds door(of namens) hem op diverse internetfora en websites gepubliceerde berichten en afbeeldingen over en van eisers te (doen) verwijderen.” (Bijlage 57)
08-12-2010 Mark Lauriks, werkzaam als senior adviseur bij het Ministerie van Justitie zegt op Twitter: “Afghaans dus. Veel gevallen worden ‘eerwraak’ genoemd, maar zijn dat helemaal niet. Ik ken die zaak een beetje. Ik word niet snel meer treurig van heftige strafzaken, maar dit is wel een heel gruwelijk einde. Ik heb 2 echte eerwraakzaken gedaan (moord), maar dat zijn echt zeldzaamheden… En eerwraak is ook geen islam, ook n misverstand.” (Bijlage 58)

09-12-2010 Uit de nabestaandenverklaring van Z. Mehraban die voor de rechtbank is uitgesproken blijkt dat een zwartgeblakerde N. Achikzei hard de naam gilde van haar verloofde Haroen, die dus bevriend is met de broer van executeur MDNDR021 (Bijlage 59)

23-01-2011 Publicatie van twee kritische stukken van Geissen getiteld “Oplossing Zeister brandmoord Narges Achikzei” en “Leugens Politie Zeister brandmoord” en publieke oproep aan teamleider Tijn Keuss om de Zeister brandmoord als eerwraak af te handelen op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden waarbij ook de opdrachtgevers voor de meervoudige kamer worden gebracht met Geissen als getuige á charge. (Bijlage 60)

27-01-2011 Uitnodiging van Jelle van de Kraats aan Geissen voor opnieuw een politieverhoor, vanwege de aangifte van zijn collega Jelle van de Kraats. (Bijlage 61)

02-02-2011 Geen inhoudelijke reactie van korpsleiding op Geissen’s klacht over het oneerlijke politieoptreden. Wel heeft deze klachtbehandelaar in tegenstelling tot Yellowwood-onderzoeker MDNDR003 en daarvoor Anita Frielink (ps) de mutatie van Geissen tegen N. Achikzei in de politiesystemen erkend: “08-146199: Dit betreft geen aangifte maar een mutatie. Dat wil zeggen dat hetgeen door hem gemeld is, bekend is bij de politie maar dit leidt niet tot een strafrechtelijk vervolg. 09-192579: Dit is een aangifte waarvan de officier van justitie de beslissing heeft genomen deze niet strafrechtelijk te onderzoeken/vervolgen. Hiervan is Geissen door het Openbaar Ministerie schriftelijk op de hoogte gesteld. 2010247778: Dit betreft wel een aangifte. De officier van justitie zal bekijken of deze in behandeling wordt genomen.” (Bijlage 62)

10-02-2011 Aangifte van agente Anita Frielink (ps) tegen Geissen vanwege smaadschrift in zijn publicaties “Oplossing Zeister brandmoord Narges Achikzei” en “Leugens Politie Zeister brandmoord”. Collega van Anita Frielink (ps) nam contact op met collega’s van Geissen en hij eiste namens de politie de adresgegevens van de ondergedoken Geissen en verwijdering van de zogenaamde smaad, laster en belediging. (Bijlage 63)

11-05-2011 Brandmoord: “Er is geen motief”. De OvJ zegt in zijn betoog, dat het aan MDNDR021 was om meer inzicht te verschaffen, maar dat ze dit niet heeft gedaan. “Er is geen verklaring, geen ontoerekeningsvatbaarheid, geen behandeladvies, geen inschatting van de kans op herhaling. Het slachtoffer is levend verbrand. Kan het erger?” (Bijlage 64)

13-05-2011 Tegenspreker Harro Kras in het Magazine MR: “TGO Gero bleef alle scenario’s kritisch bekijken.” en “Soms wordt door de druk van publiek en media de kans op tunnelvisie bevorderd, stelt Harro Kras van politie Utrecht. Hij noemt als voorbeeld het onderzoek naar de moord op een 23-jarige afghaanse vrouw uit Zeist. Zij overleed in december 2009 nadat zij in brand was gestoken. er werd rekening gehouden met eerwraak. “De media zaten er bovenop. Deskundigen stonden in de rij om hun visie over deze zogenaamde eerwraak te geven. Inmiddels staat een verdachte vrouw uit de vriendenkring terecht voor deze moord, waarbij het motief eerwraak duidelijk niet aan de orde is. De zaak toont de kracht van het onderzoeksteam.” (Bijlage 65)

25-05-2011 Uitspraak moordzaak Narges Achikzei: “Om 16:39 uur wordt de persoon voor het eerst gesignaleerd in de buurt van de [flat]. De persoon gaat eerst naar binnen in de aangrenzende [flat] (waar het ouderlijk huis van [slachtoffer] zich bevindt). (…) Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een pathologische jaloezie of dito wraakzuchtig handelen van verdachte in het algemeen of jegens het slachtoffer in het bijzonder.” (Bron: nr. 16.712372-09)

31-10-2011 Geissen verzoekt de Hoofdofficier van Justitie van OM MNL om de Rijksrecherche in te schakelen vanwege de dubieuze rollen die Zeister agenten Johan de Boer (ps), Anita Frielink (ps), Jelle van de Kraats, Hans Hameeteman e.v.a. hebben gespeeld bij de “Affaire Mehraban” en vervolgens daarna ook nog eens bij de Zeister eerwraak doofpotaffaire. (Bijlage 66)

19-03-2012 Geissen deelt zijn negatieve mening over politie Zeist en OM met de rechtbank in zijn verweerschrift: “Politie en justitie zijn zeer leugenachtig” en “De geboortedatum van Narges Achikzei en Narges Mehraban is identiek. Het is niet onrechtmatig om Narges Achikzei te koppelen aan “mevrouw N. Mehraban” omdat ik wist dat Narges Achikzei en Haroen Mehraban via een informeel moslimhuwelijk aan elkaar waren verbonden en omdat Narges Achikzei zich tegenover mij had gepresenteerd als Narges Mehraban.” (Bijlage 67)

02-04-2012 Politiechef Zeist Johan de Boer (ps) weigert opnieuw identificerende gegevens N. Mehraban op te vragen bij ABN AMRO. Hij vindt dat Geissen zijn verzoek om de identificerende gegevens bij ABN AMRO op te vragen aan de rechtbank moet richten in plaats van aan de politie Zeist of het 25 man tellende TGO Gero. (Bijlage 68)

05-11-2012 Het OM weigert onpartijdig feitenonderzoek door Rijksrecherche. HovJ Johan Bac ziet geen concrete aanknopingspunten die aanleiding kunnen zijn om de Rijksrecherche in te schakelen voor een feitenonderzoek naar de Zeister brandmoord. Doordat ex-werkgever Geissen wijst naar corrupte politiemensen ziet Johan Bac aanleiding om Geissen’s brief op dat punt niet in behandeling te nemen. Omdat het gaat over hetzelfde feitencomplex zal dezelfde OvJ die verantwoordelijk was voor Geissen’s valse strafvervolging óók moeten gaan beoordelen of Ruijzendaal/Mehraban door het OM moeten worden vervolgd. (Bijlage 69)

28-01-2013 Het OM seponeert alle valse aangiften tegen Geissen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Dezelfde OvJ, die op 10-12-2009 een afspraak met N.Achikzei gepland had staan om de zaak te bespreken, kiest er na driemaal uitstel voor om zijn valse strafzaak niet met rechters te delen. (Bijlage 70)

10-06-2013 Behandeling tuchtklacht van Geissen tegen Mr. P.H. Ruijzendaal vanwege beschuldiging betrokkenheid bij Zeister brandmoord en zijn wens om Ruijzendaal gedurende het onderzoek van de politie op non-actief te laten stellen gelet op de aard van de beschuldiging inzake enige betrokkenheid bij de brandmoord op zijn cliënte N. Achikzei. Tijn Keuss had volgens Ruijzendaal tegen hem gezegd dat hij meerdere emails van Geissen had ontvangen en hij voegde daar volgens Ruijzendaal aan toe dat Geissen het strafrechtelijke onderzoek frustreert met zijn publicaties op het internet. Raad van Discipline was benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek vanwege Geissen’s aangifte tegen Ruijzendaal/Mehraban, maar weigerde Ruijzendaal gedurende dat onderzoek te schorsen.

17-07-2013 MDNDR021 ontkent jaloezie bij hoger beroep: “Ik had niks tegen haar”. De tweets van een observant van het Pieter Baan Centrum bij het hoger beroep tegen executeur MDNDR021 bewijzen dat hij en MDNDR021 jaloezie als motief verwerpen. (Bijlage 71)

14-08-2013 Uitspraak hoger beroep moordzaak N. Achikzei: “Uit de camerabeelden van de Gero-flat blijkt dat MDNDR021 ongeveer een uur voor het plegen van het feit in de buurt van de Gero-flat waar N. Achikzei woonde, en de L-flat, waar de ouders van het slachtoffer woonden, is geweest. Zij is de Gero-flat binnengegaan, die zij na korte tijd weer heeft verlaten om daarna weer terug te komen en met de lift naar boven te gaan. (…) Naar een motief is het tot op heden gissen, hoewel er in het dossier enige aanwijzingen zijn dat verdachte mogelijk jaloers was op N. Achikzei.” (Bron: ECLI:NL:GHARL:2013:6057)

16-10-2013 Onderzoeksleider OvJ Mr. Rob van Noort is super positief over moordverdachte Z. Mehraban op televisie bij RTV Utrecht terwijl hij in het zonnetje op de Laan van Vollenhove in Zeist staat terug te blikken op de zaak van de beruchte brandmoord. Volgens Rob van Noort heeft Z. Mehraban “op héél indrukwekkende wijze” gebruik gemaakt van zijn recht om als nabestaande in de rechtszaal te spreken. (Bron: https://www.youtube.com/watch?v=75PWBRTwQeM)

12-03-2014 Geissen start een artikel 12 procedure tegen de beslissing van OM om Ruijzendaal/Mehraban niet te vervolgen als (mede)plegers van bedreiging, oplichting, afpersing, smaad, laster, het afleggen van een valse aangifte en de brandmoord op N. Achikzei. (Bijlage 72)

15-07-2014 Google beslist op verzoek van Geissen dat de zoeksuggestie “Ralph Geissen moordenaar” nooit meer wordt vertoond in de Europese versie van Google.com. (Bijlage 73)

15-09-2014 Orde van Advocaten bevestigd aan Geissen dat Mr. P.H. Ruijzendaal recent is overleden.

01-10-2014 Het Hof Arnhem-Leeuwarden wil Mehraban/Ruijzendaal niet vervolgen als opdrachtgevers voor de brandmoord op N. Achikzei. In hun ogen is Geissen niet eens benadeelde in de moordzaak van zijn ex-medewerkster N. Achikzei: “Klager beweert, overigens op volkomen speculatieve gronden, dat die moord zou zijn beraamd door onder meer H. Mehraban en P. Ruijzendaal, advocaat te Zeist. Uit het klaagschrift met de bijlagen blijkt niet van enig relevant belang van klager. Uit het voorgaande volgt dat het beklag kennelijk niet-ontvankelijk is. Daarom kan een verhoor van betrokkenen achterwege blijven.” (Bijlage 74)

25-01-2016 Verzoek van Geissen aan het OM tot inzage van het strafdossier van MDNDR021 m.b.t. de moord op N. Achikzei. Volgens een internetgerucht wordt in gerechtelijke stukken gesproken over ‘obstructie van gedwongen huwelijk’. Geissen wil dat verifiëren. (Bijlage 75)

25-04-2017 Ontvangstbevestiging van OM vanwege een klacht van Geissen over het overheidsoptreden in een email van 22 april 2017 waarbij de beelden van de 1e uitzending van TGO Gero bij Opsporing Verzocht zijn opgevraagd. (Bijlage 76)

07-07-2017 Geissen brengt misdaadjournalist Korterink voor de Raad voor de Journalistiek omdat hij Geissen bij de publicatie van de tijdlijn over de Zeister brandmoord ten onrechte als complotdenker in de hoek heeft gezet, terwijl Geissen een eerlijke klokkenluider is. Raad voor de Journalistiek besliste desondanks dat Korterink zorgvuldig heeft gehandeld. Geissen heeft daarop de Raad voor de Journalistiek publiekelijk bekritiseert en gevraagd om hun vonnis te anonimiseren, hetgeen ze ook hebben gedaan. (Bron: https://www.rvdj.nl/uitspraken/201725)

04-08-2017 Het OM wijst alle verzoeken van Geissen af en wenst niet inhoudelijk te reageren op alle beschuldigingen: “Het Openbaar Ministerie maakt uit Geissen’s berichten op dat hij bij de Raad voor de Journalistiek een klacht heeft ingediend over een journalist. Hij stelt dat de uitkomst van de klachtprocedure bij de Raad voor de Journalistiek zeer negatief kan zijn voor de politie (meer specifiek de politie te Zeist) en het Openbaar Ministerie. Geissen stelt dat de moord op mevrouw N. Achikzei niet het werk was van één persoon, maar dat er sprake was van een dadergroep en eerwraak.” (Bijlage 77)

11-09-2017 Op verzoek van Geissen zal BNN VARA de aflevering over de ‘Zeister brandmoord’ waarin familierechercheurs Erik & Saskia hun verzonnen verhalen over N. Achikzei vertellen niet uitzenden. (Bijlage 78)

14-11-2017 Uitnodiging van de politie aan Geissen voor aanhouding en verhoor inzake belediging ambtenaar in functie Anita Frielink (ps).

22-07-2018 Via zijn eigen website InvestigateHonorKilling.com publiceert Geissen 225 getuigenissen over de Zeister brandmoord op N. Achikzei die zijn geplaatst in een innovatief sankey diagram zodat in één oogopslag duidelijk is wat betrokkenen en burgers precies denken over de motieven achter de brandmoord op de mooie Narges Achikzei, één week voor haar valse strafproces tegen Geissen en twee weken voor haar dwanghuwelijk met Z. Mehraban. (Bijlage 79)

15-09-2018 Eerwraak expert Athwal Sarb van True Honour geeft in Engeland training aan agenten over hoe ze eerwraak conform wet- en regelgeving moeten afhandelen. Geissen heeft haar de situatie uitgelegd via PM en daarop heeft ze zijn kritiek tegenover Zeister politie en justitie ‘geliked’. Geissen voelt zich ook gesteund door de Indiase klokkenluider Hemant Mohanpuriya, Payzee Mahmod ambassadeur van IKWRO en de zus van het bekendste slachtoffer van eerwraak in Engeland namelijk Banaz Mahmod. Van Uta Glaubitz van het Duitse ehrenmord.de mag Geissen alle teksten van haar site gebruiken voor zijn site InvestigateHonorKilling.com. (Bijlage 80)

14-10-2018 Justitie dagvaardt Geissen vanwege smaadschrift, laster en belediging van Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps). “Aan Geissen wordt tenlastegelegd dat hij op 11 januari 2017 opzettelijk de eer en/of de goede naam van een ambtenaar, genaamd Anita Frielink (ps), hoofdagent te Baarn gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening heeft aangerand, door telastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven,door middel van geschriften of afbeeldingen verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, immers heeft Geissen een filmpje op Youtube geplaatst.“

25-10-2018 ABN AMRO reageert begripvol op Geissen’s verzoek om de identiteitsgegevens van internetoplichter Narges Mehraban met hem te delen, maar de ABN AMRO medewerker claimt dat hij de gegevens vanwege zowel wettelijke als interne privacy- en veiligheidsbepalingen niet met Geissen mag delen. (Bijlage 81)

25-10-2018 Kennisgeving dat politiechef Johan de Boer (ps) zich als benadeelde partij heeft gevoegd en € 150 van Geissen eist wegens belediging.

08-11-2018 Strafzitting Geissen vanwege smaadschrift, laster en belediging bij politierechter mr. G.A. Bos. “Achter deze zaak zit volgens Geissen veel meer. Er zijn tientallen aangiftes gedaan, welke nu terzijde worden geschoven. Geissen verzoekt de politierechter gegevens bij de ABN-AMRO bank op te vragen. Als hieruit blijkt dat mevrouw Anita Frielink (ps) gelijk heeft, dan kan Geissen worden veroordeeld. Als zij geen gelijk heeft, dan zijn zij corrupt en moeten zij weg bij de politie.”

07-12-2018 Beslissing rechtbank Midden-Nederland over wraking politierechter mr. G.A. Bos: “Geissen heeft op deze zitting verzocht om zijn strafzaak te verwijzen naar de meervoudige strafkamer en om gegevens bij de ABN-AMRO bank op te vragen. Het verzoek tot verwijzing naar de meervoudige kamer heeft de politierechter afgewezen met de motivering, dat zij het verweerschrift van Geissen en het strafdossier goed gelezen heeft en verwijzing niet noodzakelijk acht.”

26-02-2019 Inspectie Justitie en Veiligheid gaat de door Geissen toegestuurde informatie gebruiken voor een risicoanalyse: “De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet vooralsnog geen aanleiding onderzoek te verrichten naar aanleiding van Geissen’s melding over de politie, omdat het de Inspectie niet is gebleken van signalen die kunnen duiden op een structureel probleem in de opsporing. Wel neemt de Inspectie de informatie die Geissen heeft gestuurd mee in een risicoanalyse, die de basis vormt voor een jaarlijks op te stellen werkprogramma.” (Bijlage 82)

23-04-2019 Twitter beslist dat de banner, waarin de politie van Zeist en het OM worden beschuldigd van het in de doofpot stoppen van een verschrikkelijke eerwraak en 60+ aangiften vanwege internetoplichting, niet in strijd is met de regels van Twitter. (Bijlage 83)

08-09-2019 Geissen anonimiseert/blurred het gezicht van TGO Gero teamleider Tijn Keuss vanwege een dwingend verzoek van Youtube. In de beruchte uitzending van Opsporing Verzocht zegt Tijn Keuss: “Vooralsnog lijkt het er op dat er sprake was van jaloezie omdat Narges kort daarna zou gaan trouwen en omdat Narges een heel gelukkig leven leidde en wij zoeken het motief in die lijn. In de media wordt juist gesuggereerd dat Narges het slachtoffer is van eerwraak. Een volkomen onterechte suggestie. Er is gewoon geen sprake van eerwraak. De familie heeft er niets mee te maken. Waarom ik dit zo benadruk is omdat het ook heel erg vervelend is voor de familieleden. Het is gewoon keihard dat de gemeenschap zo naar je kijkt, dat de omgeving hier zo naar je kijkt. Terwijl je enorm in je verdriet zit. Dus wat dat betreft kun je gewoon uitsluiten dat er sprake is van eerwraak.” (Bijlage 84)

11-11-2019 Nationale ombudsman reageert op de publieke klacht van Geissen over het corrupte optreden van politie Zeist en het OM inzake de afhandeling van de Zeister brandmoord op zijn ex-medewerkster N. Achikzei. Nationale ombudsman wenst Geissen veel kracht en sterkte en staat open voor een gesprek met hem of zijn advocaat om te bekijken hoe de Nationale ombudsman kan helpen met het oplossen van zijn langdurige conflict met politie Zeist en OM. (Bijlage 85)

19-11-2019 Edwin Wagensveld van PEGIDA steunt Geissen in zijn gevecht met politie Zeist en het OM. Wagensveld weet hoe de hazen bij politie en justitie lopen, wacht op instructies en als hij Geissen ergens mee kan helpen dan zal hij dat doen. Wagensveld heeft het strafdossier gelezen en kwalificeert de acties van politie Zeist en het OM tegenover Geissen als “enorm onrechtvaardig”. (Bijlage 86)

22-06-2020 Nationale ombudsman Reinier van Zutphen neemt de zware klacht van Geissen tegen Politie/OM MNL/Inspectie JENV over de slechte afhandeling van de Zeister brandmoord op zijn ex-medewerkster N. Achikzei in behandeling (=dossier 202015144). Zolang de zaak onder de rechter is wil de Nationale ombudsman hier niks over zeggen. Telefonisch afgesproken dat als Geissen ontevreden is over het vonnis van het Hof dat hij dan nogmaals contact kan opnemen met de Nationale ombudsman.

18-01-2021 Posh Productions van Jessica Villerius gaat alle verwijzingen naar de aflevering van familierechercheurs Erik en Saskia over de Zeister brandmoord van haar site verwijderen op verzoek van Geissen omdat de betreffende aflevering van de serie “De Familierechercheur” nooit daadwerkelijk door BNN VARA is uitgezonden. (Bijlage 87)

[/notphone]