R. Geissen klaagt bij politie Zeist over het optreden van Anita Frielink (ps) en MDNDR011 bij Affaire Mehraban

Ralph Geissen From: Ralph To: 2123@utrecht.politie.nl Sent: Monday, November 30, 2009 2:20 PM Subject: Fw: Klacht politieoptreden De bedrijfsschade vanwege de afpersingcampagne is door een accountantskantoor berekend op 200.000 euro, in mijn aangifte van PL0920/09-192579 is een bedrijfsschade opgenomen van 150.000 euro. Indien Politie Zeist geen actie wenst te ondernemen tegen deze oplichters tegen wie […]

Aangifte van Mr. P.H. Ruijzendaal tegen R. Geissen vanwege belediging bij politie Zeist

Politie Utrecht District Binnensticht Ondersteuning PL0920/09-342608 P R O C E S – V E R B A A L VAN AANGIFTE Door ondergetekende verbalisant(en) werden achtereenvolgens van de hieronder vermelde personen de personalia en eventuele verklaring vastgelegd. Pleegplaats/-adres ZEIST, BERGWEG 25 A Nadere omschrijving bedrijf/(s)terrein Incident belediging Pleegdatum/-tijd dinsdag 17 november 2009 15:00 uur […]

Dagvaarding R. Geissen vanwege stalking per email, belediging en smaadschrift

Arrondissementsparket ARRONDISSEMENTSPARKET Midden-Nederland Postbus 505 postcode 3500 AM Utrecht DAGVAARDING VAN VERDACHTE     Sector : KI Parketnr : 16/440678-09 Volgnr : 0005 Aan: naam: Geissen voornamen: Ralph geboren op: 13 april 1977 te Utrecht wonende te: Utrecht Hierbij dagvaard ik u om als verdacht te verschijnen op dinsdag 15 december 2009, te 14.40 uur, […]