Uitnodiging van het OM aan N. Achikzei en Mr. P.H. Ruijzendaal om hun lasterzaak te bespreken

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Midden-Nederland
Postadres: postbus 505, 3500 AM UtrechtRbb Advocaten
Tav. Mr. P.H. Ruijzendaal
Postbus 805
3700 AV Zeist

Contactpersoon       M.M.Hoenson
Doorkiesnumer(s)    (030)2 23 5410
Datum                       03 december 2009
Ons kenmerk            440678-09 SH-09-3687-01
Onderwerp               Slachtofferinformatie
Uw cliënt                   Mevrouw N. Achikzei

Geachte heer Ruijzendaal, Geachte mevrouw Achikzei,

U heeft gevraagd om een gesprek met de behandelend officier van justitie over de
strafzaak met bovenstaand parketnummer.

Hiertoe nodig ik u uit op donderdag 10 december a.s. te 16.00 op het
Arrondissementsparket.
Enq.kamer 14

Wilt u zich melden bij de portier?

Ik verzoek u deze uitnodiging en een geldig legitimatiebewijs mee te brengen.

De Officier van Justitie,
namens deze,

M.M.(Margreet) Hoenson
medewerker slachtofferzorg

cc. mevrouw Achikzei
_____________________
07-05

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .