R. Geissen en Advios failliet verklaard op verzoek van N. Achikzei, Z. Mehraban en Mr. P.H. Ruijzendaal

De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
Andere preferente vorderingen
Eén van de voormalig werknemers van gefailleerde heeft een preferente vordering ingediend terzake van achterstand loon alsook terzake van de kosten voor het indienen van de faillissemtsaanvrage. Deze vordering is evenwel nog niet onderbouwd met verificatoire bescheiden, zodat deze preferente vordering op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren is geplaatst als PM.Oorzaak faillissement.
Naar zeggen van de middelijk statutair bestuurder van gefailleerde is het faillissement te wijten aan een conflict met een tweetal ex-werknemers van gefailleerde. Dit conflict is volledig geëscaleerd, waarbij ondermeer over en weer strafrechtelijke aangiften zijn gedaan.

De middelijk statutair bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat hij al zijn tijd nodig had voor dit conflict en zich aldus niet meer bezig kon houden met de bedrijfsvoering. Daarnaast zou de middelijk statutair bestuurder zijn bedreigd, waardoor hij zich ook tijdelijk heeft schuilgehouden.

Uiteindelijk heeft één van deze ex-werknemers het faillissement van gefailleerde, alsook van de middelijk statutair bestuurder privé aangevraagd in verband met vorderingen die zij op gefailleerde en de middelijk statutair bestuurder van gefailleerde zou hebben. Het betreft hier enerzijds een loonvordering en anderzijds een vordering uit hoofde van verbeurde dwangsommen in verband met ondermeer smaad en laster.

De middelijk statutair bestuurder van gefailleerde is niet verschenen op de faillissementszitting, omdat hij zich bedreigd voelde.

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .