Reactie van Politie Utrecht op R. Geissen’s klacht over het politieoptreden van Anita Frielink (ps)

De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

Postbus 8300
3503 RH Utrecht

Aan:
R. Geissen
p/a Enoch Advocaten
Postbus 4063
3502 HB Utrecht

Telefoon 0900-8844 (lokaal tarief)

Bezoekadres
Korpsonderdeel Bureau Veiligheid en Integriteit

Behandeld door mw. M. van Rossum/iz
Doorkiesnummer 0900-8844
Ons kenmerk 2009-0595
Datum 27 mei 2009
Onderwerp Klacht politieoptreden

Geachte heer Geissen,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief d.d. 20 mei 2009, waarin u uw beklag doet over een optreden van de Politie Utrecht.

Een deel van de klacht die u heeft ingediend heeft te maken met een kwestie, dat in een strafrechtelijke procedure wordt behandeld en beoordeeld. Het in behandeling nemen van dat deel van uw klacht volgens de klachtenregeling Politie Utrecht leidt tot een onwenselijke samenloop met de strafrechtelijke procedure, omdat het oordeel over een strafbaar feit bij het Openbaar Ministerie en de rechter ligt. Uw verweer dient u in eerste aanleg dan ook in het
strafproces te voeren.

Zodra de opsporing en vervolging zijn beïndigd, bijvoorbeeld door een onherroepelijke uitspraak van de strafrechter of een sepot, ontvangt u daarvan bericht. Indien uw klachtpunten daarbij niet zijn betrokken, kunnen deze alsnog in behandeling worden genomen tot één jaar na de datum van het sepotbesluit of de uitspraak van de rechter.
Indien u daar prijs op stelt kunt u mij dit laten weten. Ik verzoek u mij in dat geval tevens een kopie van de beslissing van de rechter of het sepotbesluit te sturen.

Het deel van uw klacht dat betrekking heeft op het weigeren een aangifte op te nemen kan wel worden behandeld conform de klachtenregeling. Ik heb uw brief doorgestuurd naar een klachtbehandelaar van de Politie Utrecht, die contact met u zal opnemen om met u te bespreken op welke wijze uw brief het beste kan worden behandeld. Daarvoor neemt hij/zij naar verwachting binnen 2 weken contact met u op.
In verband met de vakantie van enkele klachtbehandelaars van de Politie Utrecht is het mogelijk, dat dit wat langer duurt.

Informatie over de klachtenprocedure vindt u in de bijgaande folder.

Hoogachtend,

mw. M. van Rossum
Regionaal klachtencoördinator

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .