Justitie dagvaardt R. Geissen vanwege smaadschrift, laster en belediging van Anita Frielink (ps) en MDNDR011

De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
Arrondissementsparket
ARRONDISSEMENTSPARKET Midden-Nederland
Postbus 505 postcode 3500 AM Utrecht

DAGVAARDING VAN VERDACHTE

 

 

Sector    : S4
Parketnr : 16/659070-18
Volgnr    : 0007

Aan:

naam              : Geissen
voornamen      : Ralph

geboren op    : 13 april 1977 te Utrecht

wonende te    : Utrecht

Hierbij dagvaard ik u om als verdacht te verschijnen op donderdag 08 november
2018, te 11.50 uur
, ter terechtzitting van de politierechter in het
arrondissement Midden-Nederland zitting houdende te Utrecht,
Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht,
teneinde terecht te staan terzake van hetgeen hieronder is omschreven.

Ik verwijs naar de mededelingen onder 1 t/m 10 op de achterzijde van dit blad.

Utrecht, 04 oktober 2018
De officier van justitie,

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

1.

hij op of omstreeks 11 januari 2017 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden Nederland, in elk geval in Nederland,
opzettelijk
de eer en/of de goede naam van een ambtenaar, genaamd Anita Frielink (ps), hoofdagent bij het basisteam BES te Baart gedurende en/of ter zake van de rechtmarige uitoefening van haar bediening heeft aangerrand, door telastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, door middel van geschriften of afbeeldingen verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, immers heeft hij, verdachte, een filmpje op Youtube geplaatst met daarin een foto van die Anita Frielink (ps) en/of die Anita Frielink (ps) (op die foto) afgebeeld met een politiepet en/of (onder die foto) de tekst geplaatst, inhoudende (onder andere) “Agente Anita Frielink (ps) van politie Zeist is corrupt. Ze heeft gelogen zodat de ex-werkgever van oplichter Narges Achikzei door het OM zou worden vervolgd vanwege smaad, laster en stalking per email. Toen Narges met benzine werd overgoten en in brand gestoken door een zus van een vriend van haar ex-man. Omdat ze wilde trouwen met een man van haar eigen keuze en verliefd was op een Nederlandse man verzon de politie jaloezie als motief om corruptie, oplichting en eerwraak te doofpotten”, althans woorden van gelijke

Zie blad 2

Arrondissementsparket
ARRONDISSEMENTSPARKET Midden-Nederland
Postbus 505 postcode 3500 AM Utrecht

Blad 2

 

 

Sector    : S4
Parketnr : 16/659070-18
Volgnr    : 0007

beledigende aard en/of strekking en/of (vervolgens) een proces-verbaal opgemaakt door die Anita Frielink (ps) getoond;
art 262 lid 1 Wetboek van Strafrecht
art 261 lid 2 Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks de periode tussen 6 januari 2017 en 17 februari 2017 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk
een ambtenaar, Johan de Boer (ps), Operationeel Expert district Oost Utrecht gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening heeft beledigd door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding,
immers heeft hij, verdachte,
– op 6 januari 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Ben nog op zoek naar foto’s van corrupte politiechef Johan de Boer (ps) en corrupt agent Jelis van de Kraats.”
– op 17 februari 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Anita Frielink (ps) moet wat mij betreft worden ontslagen en chef Johan de Boer (ps) heeft ook alles behalve schonen handen in dit dossier”, althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;
art 266 lid 1 Wetboek van Strafrecht
art 267ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op of omstreeks de periode tussen 6 januari 2017 en 9 mei 2017 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland,
(telkens) opzettelijk
het openbaar gezag, een openbaar lichaam en/of een openbare instelling, te weten basisteam Zeis/Bunnik/Leusden, van de politie-eenheid Midden-Nederland, heeft beledigd door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding,
immers heeft hij, verdachte, – op 6 januari 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Politie Zeist is i.m.o. collectief corrupt in deze zaak.” – op 9 mei 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: Koppen moeten rollen bij de corrupte politie zeist.”,
althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;
art 266 lid 1 Wetboek van Strafrecht
art 267 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .