Nederland wil eerwraak beter bestrijden

In ons jaaroverzicht van landen die eerwraak niet goed aanpakken, staat Nederland steevast bovenaan omdat Nederland eerwraak niet aanpakt volgens wet- en regelgeving, zo moeten opsporingsambtenaren lokale moskeebestuurders raadplegen als de islam een rol speelt bij het misdrijf, en worden eerlijke klokkenluiders bij eerwraak jarenlang genadeloos en onterecht vervolgd door de autoriteiten.

Nederland belooft nu voor een heel andere aanpak te kiezen en eerwraak beter te gaan bestrijden, zoals de EU aangesloten lidstaten heeft aanbevolen. De EU wil dat de daders van eerwraakmoorden op grote schaal worden vervolgd om het verschijnsel krachtdadig te bestrijden.

In het regeerakkoord staat de volgende passage over de bestrijding van eerwraak: "Een democratische samenleving kan alleen functioneren als we een grens trekken wanneer de vrijheden van anderen worden bedreigd, als iedereen meedoet en discriminatie wordt bestreden. In onze samenleving is geen plaats voor homofobie, antisemitisme, islamofobie, vrouwenhaat, (online) seksuele uitbuiting, eremoorden, genitale verminking, kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, haatzaaiende taal en geweld tegen andersdenkenden en minderheden. Wij nemen hiertegen maatregelen, onder meer door online bedreigingen te bestrijden, slachtoffers te beschermen, aangifte aan te moedigen en visumvereisten in te voeren."

Sommigen noemen het islamofoob of racistisch dat Nederland juist eerwraak beter wil bestrijden, maar die redenering gaat mank omdat de mensen die eergerelateerd geweld plegen niet altijd aanhangers van de islam zijn en ook niet altijd een donkere huidskleur of een niet-westerse culturele achtergrond hebben.

Eerwraakdeskundigen wijzen erop dat Nederland eerst moet bewijzen dat het ernst is met de bestrijding van eerwraak door bijvoorbeeld opdrachtgevers te vervolgen en een einde te maken aan de vervolging van eerlijke klokkenluiders bij eerwraak.

Wat is eerwraak?

Een eremoord is een moord in naam van de eer. Als een broer zijn zus vermoordt om de familie-eer te herstellen, is dat een eerwraak. Volgens activisten zijn de meest gebruikelijke redenen voor eerwraak als het slachtoffer:

Vragen over eerwraak

  • weigert mee te werken aan een gearrangeerd huwelijk.
  • de relatie wenst te beëindigen.
  • het slachtoffer was van verkrachting of seksuele aanranding.
  • werd beschuldigd van het hebben van een seksuele relatie buiten het huwelijk.

Mensenrechtenactivisten geloven dat er jaarlijks 100.000 eremoorden worden uitgevoerd, waarvan de meeste niet worden gerapporteerd aan de autoriteiten en een aantal zelfs bewust wordt verdoezeld door autoriteiten zelf bijvoorbeeld omdat de daders goed bevriend zijn met lokale agenten, machthebbers of politici. Geweld tegen meisjes en vrouwen blijft een serieus groot probleem in Pakistan, India, Afghanistan, Irak, Syrië, Iran, Servië en Turkije.

 

Geplaatst in Eerwraak, Innovatie, Onderzoek en getagd met , , .