Strafzitting R. Geissen vanwege smaadschrift, laster en belediging bij politierechter mr. G.A. Bos

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

proces-verbaal


RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht
Zittingslocatie Utrecht
Parketnummer: 16-659070-18

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de politierechter in bovengenoemde rechtbank op 8 november 2018.

Aanwezig:
mr. G.A. Bos, politierechter,
mr. M. Kamper, officier van justitie,
en mr. A.Th. Verweij als griffier.

De politierechter doet de zaak tegen de na te noemen verdachte uitroepen.De verdachte, ter terechtzitting aanwezig, antwoordt op de vragen van de politierechter te
zijn genaamd:

Ralph GEISSEN,
geboren op 13 april 1977 te Utrecht,
ingeschreven in de Basisregistratie Personen op een adres
te Utrecht.

De politierechter wijst verdachte erop dat deze niet tot antwoorden is verplicht en zegt verdachte goed op te letten.

Ter terechtzitting is een van de aangevers verschenen, zijnde mevrouw MDNDR010.

De verdachte verklaart op voorhand weinig vertrouwen te hebben in de strafzaak omdat één rechter makkelijker is te misleiden dan drie rechters. De verdachte verzoekt dan ook zijn strafzaak door te verwijzen naar de meervoudige strafkamer.

De politierechter maakt melding van een schriftelijke vordering van de benadeelde partij MDNDR011, die is ingediend door middel van het voorgeschreven formulier. De benadeelde partij vordert immateriële schadevergoeding voor een van de feiten, waarvan de verdachte wordt beschuldigd.

De officier van justitie draagt de zaak voor en maakt melding van de vordering van de benadeelde partij MDNDR011.

De officier van justitie voert het woord en zegt – zakelijk weergegeven – het volgende: Een verwijzing van deze strafzaak naar de meervoudige strafkamer is niet aan de orde gezien de feiten op de tenlastelegging. Deze feiten kunnen door de politierechter worden afgedaan.

De politierechter deelt mede dat zij het verweerschrift van verdachte goed heeft gelezen evenals het strafdossier, waaruit de voorgeschiedenis van deze zaak reeds is gebleken. De politierechter wijst het verzoek tot verwijzing van de strafzaak naar de meervoudige strafkamer af, nu zij dit niet noodzakelijk acht.

1 van 2

 

 

Parketnummer: 16-659070-18
Proces-verbaal d.d. 8 november 2018


De verdachte verklaart daarop – zakelijk weergegeven – als volgt:
Achter deze zaak zit veel meer. Er zijn tientallen aangiftes gedaan, welke nu terzijde worden geschoven. Ik verzoek u gegevens bij de ABN-AMRO bank op te vragen. Als hieruit blijkt dat mevrouw MDNDR010 gelijk heeft, dan kan ik worden veroordeeld. Als zij geen gelijk heeft, dan zijn zij corrupt en moeten zij weg bij de politie.

De politierechter wijst het verzoek tot het opvragen van gegevens af nu zij de noodzaak van het opvragen van deze gegevens niet inziet.

De verdachte verklaart daarop – zakelijk weergegeven – als volgt:
Het is wel van belang. De officier van justitie heeft het over smaad, maar het is maar één zin op het internet. Het is duidelijk dat er sprake is van corruptie. Deze zaak moet worden doorverwezen. Met alle respect, maar ik ga mij niet laten veroordelen door een politierechter.

De politierechter deelt mede dat zij over wil gaan tot bespreking van het eerste feit op de tenlastelegging.

De verdachte verklaart daarop – zakelijk weergegeven – als volgt:
Deze zaak is geseponeerd.

De politierechter deelt mede dat zij niet verder kan gaan als verdachte haar steeds onderbreekt.

De verdachte verklaart daarop – zakelijk weergegeven – als volgt:
Ik leg bij u een onderzoeksvraag neer en dit is snel uit te zoeken. U kunt nu direct met de bank bellen en dat is dan binnen tien minuten geregeld. Maar er wordt dus niet naar gekeken. Dit heeft niks met rechtspraak te maken. Ik ben hier dus gekomen om onterecht veroordeeld te worden. U moet verwijzen naar de meervoudige kamer. Ik mag me verdedigen en ik mag ook moeilijk doen. Als u mijn verzoek afwijst, dan wraak ik u. Ik wil
gewoon een eerlijk proces. Ik wraak u omdat u de zaak niet doorverwijst naar de meervoudige kamer en mijn onderzoekswens bij de ABN-AMRO bank afwijst.

De politierechter deelt mede dat verdachte een oproeping zal krijgen voor de wrakingskamer welke het wrakingsverzoek zal behandelen.

De politierechter schorst, gelet op het verzoek van de verdachte, het onderzoek voor onbepaalde tijd.

De politierechter beveelt bij bekendwording van een nieuwe zittingsdatum de oproeping van verdachte tegen dit tijdstip.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de politierechter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

2 van 2

 

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .