Kennisgeving dat politiechef MDNDR011 zich als benadeelde partij heeft gevoegd en € 150,00 eist wegens belediging

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Midden-Nederland

Postadres: postbus 505, 3500 AM Utrecht

R. Geissen
Utrecht

Onderdeel              Slachtofferzorg OM
Doorkiesnumer(s)  088-6991500
E-mail                     *
Datum                     25 oktober 2018
Ons kenmerk          16.659070-18
Bijlage(n)                Geen
Onderwerp              Kennisgeving benadeelde partij

Geachte heer Geissen,

Tegen u is door de Politie Utrecht proces-verbaal opgemaakt wegens het plegen van Laster dmv verspreiding, tentoonstellen, aanslaan, ten gehore brengen (SR 262/1SR 261/2) op 11 januari 2017 te Utrecht.

Hierbij deel ik u mee dat zich in de tegen u aanhangig gemaakte strafzaak met parketnummer 16.659070-18 de volgende benadeelde zich met een vordering tot schadevergoeding heeft gevoegd:

Dhr. MDNDR011
De hoogte van de vordering bedraagt € 150,00

Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met het Openbaar Ministerie. Het telefoonnummer vindt u bovenaan in deze brief.

De officier van justitie,
namens deze,

medewerker slachtofferloket

Pagina 1 van 1

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .