Uitnodiging van de politie aan R. Geissen voor aanhouding en verhoor inzake belediging van een ambtenaar in functie

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.


Districtrecherche Flevoland

BRIEF UITNODIGING VOOR AANHOUDING EN VERHOOR


 

Behandeld door: Districtrecherche
Telefoon: 0900-8844
☒ E-mail: drnoord@flevoland.politie.nl

Onderwerp: uitnodiging voor aanhouding en verhoor
Datum: vrijdag 3 november 2017
Ons kenmerk: MD2R017064

☒ Geachte heer Geissen,

Hiermee verzoek ik u om op woensdag 15 november 2017, om 11:00 uur te verschijnen in het
politiebureau Baljuwstraat 2, 1315HG te Almere,
☒ alwaar u als verdachte zal worden aangehouden en verhoord inzake belediging van een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, artikel 266 lid 1 juncto artikel 267 sub 2 Wetboek van Strafrecht.

Ik verzoek u deze brief mee te nemen, evenals een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet moet beschikken).

☒ U heeft kosteloos recht op een piketadvocaat voor consultatiebijstand voor aanvang van het verhoor en voor verhoorbijstand tijdens het verhoor. Of u hier gebruik van wenst te maken wordt vastgesteld tijdens de voorgeleiding. U kunt ook zelf een advocaat meenemen op eigen kosten.
☒ Voor meer informatie over rechtsbijstand van een advocaat verwijs ik u naar het Juridisch loket (www.juridischloket.nl)

Uw persoonsgegevens
Achternaam: Geissen
Voornamen: Ralph
Geboortedatum: 13 april 1977
Geboorteplaats: Utrecht
Geboorteland: Nederland
Geslacht: man
Nationaliteit: Nederlandse
Adres: Utrecht

☒ Als u verhinderd bent verzoek ik u om middels email, contact met ons op te nemen met daarin een omschrijving van de door u gewenste afspraak. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Districtrecherche Midden-Nederland


Eenheid Midden-Nederland
District Flevoland

Ralph Geissen <geissen@gmail.com>
aan drnoord, Raad, misdaadjournalist
14 november 2017
Kenmerk: MD2R017064 Reactie uitnodiging voor aanhouding en verhoor
Geachte heer, mevrouw,

Mijn klaagzang over politie en justitie is iedereen bekend. Er is geen enkele sprake van smaad/laster mijnerzijds omdat ik verhaal rechtsgeldig heb bewezen.

Ik heb geen vertrouwen in politie en justitie m.b.t. dit dossier en kies ervoor om niet te verschijnen voor het geplande verhoor. Het is rechtsgeldig bewezen dat politie en justitie ontzettend fout bezig zijn geweest met Narges Achikzei. Iedereen moet leven met mijn kritiek.

Gelieve een zittingsdatum te plannen zodat ik mijn stukken kan toesturen aan de rechtbank.

Met vriendelijke groet,
Ralph Geissen

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .