Aangifte van R. Geissen tegen Z. Mehraban en Mr. P.H. Ruijzendaal vanwege moord bij politie Utrecht

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast. Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
POLITIE UTRECHT
DISTRICT UTRECHT STAD
ONDERSTEUNING & BEDRIJFSVOERING
INTAKE & SERVICE KAAP HOORN
Telefoon 09008844

proces-verbaalnummer       : PL0910/2010247778-1

(HKSnr: PL0920.920.2010.6890)

Pleegplaats werkgebied     : Zeist Binnen Zeist/Bunnik

P R O C E S – V E R B A A L
VAN AANGIFTE


Pleegplaats/-adres          : Laan van Vollenhove 2175, 3706 GW Zeist
Nadere omschrijving     : Woning, overige
Pleegdatum/-tijd            : Tussen dinsdag 1 januari 2008 te 00.00 uur
                                         en woensdag 13 oktober 2010 te 00.00 uur
Verbalisant                    : MDNDR023, surveillant van politie,
                                        Intake & Service Kaap Hoorn, Politie
                                        Utrecht

Ik, verbalisant, MDNDR023, surveillant van politie, Intake & Service
Kaap Hoorn, Politie Utrecht, verklaar het volgende:

Op woensdag 13 oktober 2010 te 14.34 uur, verscheen voor mij, in het
politiebureau, Kaap Hoorndreef 3 te Utrecht, een persoon die mij opgaf
te zijn:

Achternaam                  : Geissen
Voornamen                   : Ralph
Geboren                       : 13 april 1977
Geboorteplaats             : Utrecht in Nederland
Achternaam                  : Geissen
Geslacht                       : Man
Nationaliteit;                : Nederlandse
Adres                           : Onbekend 9999
Plaats                           : Onbekend
Land                            : Onbekend

“Hij deed aangifte terzake de ondergenoemde feiten en verklaarde het
volgende:

“Tussen dinsdag 1 januari 2008 te 00.00 uur en woensdag 13 oktober 2010
te 00.00 uur werd op Laan van Vollenhove 2175, 3706 GW, Zeist, het in de
aanhef vermelde feit gepleegd.

Ik doe aangifte van oplichting, bedreiging, smaad/laser, afleggen van
valse aangifte, afpersing/afdreiging, belaging, inzegening van informeel
moslimhuwelijk, medeplichtigheid aan moord.
188 Wetboek van Strafrecht
326 Wetboek van Strafrecht
45 lid 1 Wetboek van Strafrecht
261 lid 1 Wetboek van Strafrecht
285 lid 1 Wetboek van Strafrecht


Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 1 –
LFN12.2.11

 

PL0920/08-365181


317 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Ik heb eerder onder nummer 09-192579 aangifte gedaan namens mijn bedrijf
Advios Assurantien BV. Echter wil ik ook aangifte doen namens mijzelf.

Ik doe aangifte tegen advocaat Peter Hans Ruijzendaal en Haroen
Mehraban. Haroen is de verloofde geweest van Narges Achikzei. Narges
Achikzei is een ex-werknemer geweest.

Mijn adres is geheim, ik wil mijn adres niet opgeven. De politie kan
schriftelijk via strafrechtadvocaat mr. J.A.W. Enoch, Postbus 4063, 3502
HB Utrecht communiceren.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan mutatie 08-146199. De rechter
heeft erkend dat er sprake is van een “subtiele doodsbedreiging”. De
afzender van de “subtiele doodsbedreiging” is zeer waarschijnlijk een
dadergroep met IP adressen 838759231, 82169250170 en 868835142.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan 09-192579 die is gekoppeld aan
08-274993, 2008.30608, 2008.30671 en 2008.30270.

Abn Amro rekeninummer 478632320 staat geregistreerd op naam van
Narges Mehraban, geboren op 19 september 1986. Narges en Haroen Mehraban
zijn via een informeel moslimhuwelijk met elkaar gehuwd en ze hebben een
valse aangifte tegen mij afgelegd onder procesnummer 08-365181 op basis
waarvan twee civiele rechtszaken tegen mij en Advios Assurantien B.v.
zijn aangespannen door Narges Achikzei, Sahar Achikzei, Haroen Mehraban
en hun raadsman Peter Hans Ruijzendaal. Omdat verbalisant bij politie
Zeist destijds alleen de NAW gegevens bij Abn Amro had opgevraagd in
plaats van de personaliagegevens heeft de officier van justitie haar
broddelwerk en de valse aangifte beslist om een strafzaak tegen mij in
gang te zetten vanwege smaad/laster en stalking (16/440678-09).
Dadergroep is nog steeds vastbesloten om mij veroordeeld te krijgen. Een
goedbedoelde e-mail van mij toegestuurd aan Sahar Achikzei direct na de
moord op Narges Achikzei is door Peter Hans Ruijzendaal met een
schrijven van zijn hand toegevoegd aan mijn strafdossier.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan 20083217 die is gekoppeld aan
2009180, 2009583, 2009177855, 20095369, 20083217, 20093796, 20092059.
Het “heerschap N. Mehraban” zou de NAW en telefoongegevens van mevrouw
Buitendijk uit Sneek hebben misbruikt voor een nieuwe oplichtingcampagne
bij MarktPlaats.nl.

Narges Achikzei is vermoord door een zus van een vriend van Haroen
Mehraban, omdat zij wilde trouwen met een man van haar eigen keuze.
Haroen Mehraban beweerde dat Narges Achikzei telefonisch had geschreeuwd
“Help! Drie mannen houden mij vast!”. Haroen Mehraban en zijn
schoonmoeder wezen direct naar mij als verdachte/dader/opdrachtgever.
Een rechercheur vertelde dat alle Afghanen die zij hebben gesproken mijn
naam hebben genoemd, mij werd ernstig afgeraden om naar de begrafenis te
gaan. De politie kon mij niet beschermen. De rechercheur betitelde het als
de “ernstigste vorm van smaad”. De rechercheurs hebben de (schoon)familie
van Narges Achikzei verschillende malen tevergeefs verzocht om de
smadelijke berichtgeving jegens mij te staken.


Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 2 –
LFN12.2.11

 

PL0920/08-365181


317 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Ik heb eerder onder nummer 09-192579 aangifte gedaan namens mijn bedrijf
Advios Assurantien BV. Echter wil ik ook aangifte doen namens mijzelf.

Ik doe aangifte tegen advocaat Peter Hans Ruijzendaal en Haroen
Mehraban. Haroen is de verloofde geweest van Narges Achikzei. Narges
Achikzei is een ex-werknemer geweest.

Mijn adres is geheim, ik wil mijn adres niet opgeven. De politie kan
schriftelijk via strafrechtadvocaat mr. J.A.W. Enoch, Postbus 4063, 3502
HB Utrecht communiceren.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan mutatie 08-146199. De rechter
heeft erkend dat er sprake is van een “subtiele doodsbedreiging”. De
afzender van de “subtiele doodsbedreiging” is zeer waarschijnlijk een
dadergroep met IP adressen 838759231, 82169250170 en 868835142.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan 09-192579 die is gekoppeld aan
08-274993, 2008.30608, 2008.30671 en 2008.30270.

Abn Amro rekeninummer 478632320 staat geregistreerd op naam van
Narges Mehraban, geboren op 19 september 1986. Narges en Haroen Mehraban
zijn via een informeel moslimhuwelijk met elkaar gehuwd en ze hebben een
valse aangifte tegen mij afgelegd onder procesnummer 08-365181 op basis
waarvan twee civiele rechtszaken tegen mij en Advios Assurantien B.v.
zijn aangespannen door Narges Achikzei, Sahar Achikzei, Haroen Mehraban
en hun raadsman Peter Hans Ruijzendaal. Omdat verbalisant bij politie
Zeist destijds alleen de NAW gegevens bij Abn Amro had opgevraagd in
plaats van de personaliagegevens heeft de officier van justitie haar
broddelwerk en de valse aangifte beslist om een strafzaak tegen mij in
gang te zetten vanwege smaad/laster en stalking (16/440678-09).
Dadergroep is nog steeds vastbesloten om mij veroordeeld te krijgen. Een
goedbedoelde e-mail van mij toegestuurd aan Sahar Achikzei direct na de
moord op Narges Achikzei is door Peter Hans Ruijzendaal met een
schrijven van zijn hand toegevoegd aan mijn strafdossier.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan 20083217 die is gekoppeld aan
2009180, 2009583, 2009177855, 20095369, 20083217, 20093796, 20092059.
Het “heerschap N. Mehraban” zou de NAW en telefoongegevens van mevrouw
Buitendijk uit Sneek hebben misbruikt voor een nieuwe oplichtingcampagne
bij MarktPlaats.nl.

Narges Achikzei is vermoord door een zus van een vriend van Haroen
Mehraban, omdat zij wilde trouwen met een man van haar eigen keuze.
Haroen Mehraban beweerde dat Narges Achikzei telefonisch had geschreeuwd
“Help! Drie mannen houden mij vast!”. Haroen Mehraban en zijn
schoonmoeder wezen direct naar mij als verdachte/dader/opdrachtgever.
Een rechercheur vertelde dat alle Afghanen die zij hebben gesproken mijn
naam hebben genoemd, mij werd ernstig afgeraden om naar de begrafenis te
gaan. De politie kon mij niet beschermen. De rechercheur betitelde het als
de “ernstigste vorm van smaad”. De rechercheurs hebben de (schoon)familie
van Narges Achikzei verschillende malen tevergeefs verzocht om de
smadelijke berichtgeving jegens mij te staken.


Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 3 –
LFN12.2.11

 

PL0920/08-365181


317 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Ik heb eerder onder nummer 09-192579 aangifte gedaan namens mijn bedrijf
Advios Assurantien BV. Echter wil ik ook aangifte doen namens mijzelf.

Ik doe aangifte tegen advocaat Peter Hans Ruijzendaal en Haroen
Mehraban. Haroen is de verloofde geweest van Narges Achikzei. Narges
Achikzei is een ex-werknemer geweest.

Mijn adres is geheim, ik wil mijn adres niet opgeven. De politie kan
schriftelijk via strafrechtadvocaat mr. J.A.W. Enoch, Postbus 4063, 3502
HB Utrecht communiceren.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan mutatie 08-146199. De rechter
heeft erkend dat er sprake is van een “subtiele doodsbedreiging”. De
afzender van de “subtiele doodsbedreiging” is zeer waarschijnlijk een
dadergroep met IP adressen 838759231, 82169250170 en 868835142.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan 09-192579 die is gekoppeld aan
08-274993, 2008.30608, 2008.30671 en 2008.30270.

Abn Amro rekeninummer 478632320 staat geregistreerd op naam van
Narges Mehraban, geboren op 19 september 1986. Narges en Haroen Mehraban
zijn via een informeel moslimhuwelijk met elkaar gehuwd en ze hebben een
valse aangifte tegen mij afgelegd onder procesnummer 08-365181 op basis
waarvan twee civiele rechtszaken tegen mij en Advios Assurantien B.v.
zijn aangespannen door Narges Achikzei, Sahar Achikzei, Haroen Mehraban
en hun raadsman Peter Hans Ruijzendaal. Omdat verbalisant bij politie
Zeist destijds alleen de NAW gegevens bij Abn Amro had opgevraagd in
plaats van de personaliagegevens heeft de officier van justitie haar
broddelwerk en de valse aangifte beslist om een strafzaak tegen mij in
gang te zetten vanwege smaad/laster en stalking (16/440678-09).
Dadergroep is nog steeds vastbesloten om mij veroordeeld te krijgen. Een
goedbedoelde e-mail van mij toegestuurd aan Sahar Achikzei direct na de
moord op Narges Achikzei is door Peter Hans Ruijzendaal met een
schrijven van zijn hand toegevoegd aan mijn strafdossier.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan 20083217 die is gekoppeld aan
2009180, 2009583, 2009177855, 20095369, 20083217, 20093796, 20092059.
Het “heerschap N. Mehraban” zou de NAW en telefoongegevens van mevrouw
Buitendijk uit Sneek hebben misbruikt voor een nieuwe oplichtingcampagne
bij MarktPlaats.nl.

Narges Achikzei is vermoord door een zus van een vriend van Haroen
Mehraban, omdat zij wilde trouwen met een man van haar eigen keuze.
Haroen Mehraban beweerde dat Narges Achikzei telefonisch had geschreeuwd
“Help! Drie mannen houden mij vast!”. Haroen Mehraban en zijn
schoonmoeder wezen direct naar mij als verdachte/dader/opdrachtgever.
Een rechercheur vertelde dat alle Afghanen die zij hebben gesproken mijn
naam hebben genoemd, mij werd ernstig afgeraden om naar de begrafenis te
gaan. De politie kon mij niet beschermen. De rechercheur betitelde het als
de “ernstigste vorm van smaad”. De rechercheurs hebben de (schoon)familie
van Narges Achikzei verschillende malen tevergeefs verzocht om de
smadelijke berichtgeving jegens mij te staken.


Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 4 –
LFN12.2.11

 

PL0920/08-365181


317 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Ik heb eerder onder nummer 09-192579 aangifte gedaan namens mijn bedrijf
Advios Assurantien BV. Echter wil ik ook aangifte doen namens mijzelf.

Ik doe aangifte tegen advocaat Peter Hans Ruijzendaal en Haroen
Mehraban. Haroen is de verloofde geweest van Narges Achikzei. Narges
Achikzei is een ex-werknemer geweest.

Mijn adres is geheim, ik wil mijn adres niet opgeven. De politie kan
schriftelijk via strafrechtadvocaat mr. J.A.W. Enoch, Postbus 4063, 3502
HB Utrecht communiceren.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan mutatie 08-146199. De rechter
heeft erkend dat er sprake is van een “subtiele doodsbedreiging”. De
afzender van de “subtiele doodsbedreiging” is zeer waarschijnlijk een
dadergroep met IP adressen 838759231, 82169250170 en 868835142.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan 09-192579 die is gekoppeld aan
08-274993, 2008.30608, 2008.30671 en 2008.30270.

Abn Amro rekeninummer 478632320 staat geregistreerd op naam van
Narges Mehraban, geboren op 19 september 1986. Narges en Haroen Mehraban
zijn via een informeel moslimhuwelijk met elkaar gehuwd en ze hebben een
valse aangifte tegen mij afgelegd onder procesnummer 08-365181 op basis
waarvan twee civiele rechtszaken tegen mij en Advios Assurantien B.v.
zijn aangespannen door Narges Achikzei, Sahar Achikzei, Haroen Mehraban
en hun raadsman Peter Hans Ruijzendaal. Omdat verbalisant bij politie
Zeist destijds alleen de NAW gegevens bij Abn Amro had opgevraagd in
plaats van de personaliagegevens heeft de officier van justitie haar
broddelwerk en de valse aangifte beslist om een strafzaak tegen mij in
gang te zetten vanwege smaad/laster en stalking (16/440678-09).
Dadergroep is nog steeds vastbesloten om mij veroordeeld te krijgen. Een
goedbedoelde e-mail van mij toegestuurd aan Sahar Achikzei direct na de
moord op Narges Achikzei is door Peter Hans Ruijzendaal met een
schrijven van zijn hand toegevoegd aan mijn strafdossier.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan 20083217 die is gekoppeld aan
2009180, 2009583, 2009177855, 20095369, 20083217, 20093796, 20092059.
Het “heerschap N. Mehraban” zou de NAW en telefoongegevens van mevrouw
Buitendijk uit Sneek hebben misbruikt voor een nieuwe oplichtingcampagne
bij MarktPlaats.nl.

Narges Achikzei is vermoord door een zus van een vriend van Haroen
Mehraban, omdat zij wilde trouwen met een man van haar eigen keuze.
Haroen Mehraban beweerde dat Narges Achikzei telefonisch had geschreeuwd
“Help! Drie mannen houden mij vast!”. Haroen Mehraban en zijn
schoonmoeder wezen direct naar mij als verdachte/dader/opdrachtgever.
Een rechercheur vertelde dat alle Afghanen die zij hebben gesproken mijn
naam hebben genoemd, mij werd ernstig afgeraden om naar de begrafenis te
gaan. De politie kon mij niet beschermen. De rechercheur betitelde het als
de “ernstigste vorm van smaad”. De rechercheurs hebben de (schoon)familie
van Narges Achikzei verschillende malen tevergeefs verzocht om de
smadelijke berichtgeving jegens mij te staken.


Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 5 –
LFN12.2.11

 

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .