Tijdlijn: Juridische verwikkelingen rondom Narges Achikzei

caret-down caret-up caret-left caret-right
Eerwraak komt veel voor bij Afghaanse, Syrische, Turkse, Iraakse en Hindoestaanse meisjes. Ze worden door hun familie verstoten, mishandeld of vermoord omdat ze de goede eer hebben aangetast. De reden is vaak dat meisjes een relatie hebben die niet goed wordt gekeurd door de ouders of willen gaan scheiden. Lees hier de afschuwelijke eerwraak verhalen van 2018 of de eerwraak verhalen van 2017.

proces-verbaal


RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Afdeling Strafrecht
Zittingslocatie Utrecht
Parketnummer: 16-659070-18

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de politierechter in
bovengenoemde rechtbank op 8 november 2018.

Aanwezig:
mr. G.A. Bos, politierechter,
mr. M. Kamper, officier van justitie,
en mr. A.Th. Verweij als griffier.

De politierechter doet de zaak tegen de na te noemen verdachte uitroepen.De verdachte, ter terechtzitting aanwezig, antwoordt op de vragen van de politierechter te
zijn genaamd:

Ralph GEISSEN,
geboren op 13 april 1977 te Utrecht,
ingeschreven in de Basisregistratie Personen op een adres te Utrecht.

De politierechter wijst verdachte erop dat deze niet tot antwoorden is verplicht en zegt verdachte goed op te letten.

Ter terechtzitting is een van de aangevers verschenen, zijnde mevrouw Anita Frielink (ps).

De verdachte verklaart op voorhand weinig vertrouwen te hebben in de strafzaak omdat één rechter makkelijker is te misleiden dan drie rechters. De verdachte verzoekt dan ook zijn strafzaak door te verwijzen naar de meervoudige strafkamer.

De politierechter maakt melding van een schriftelijke vordering van de benadeelde partij
MDNDR011, die is ingediend door middel van het voorgeschreven formulier. De benadeelde partij vordert immateriële schadevergoeding voor een van de feiten, waarvan de verdachte wordt beschuldigd.

De officier van justitie draagt de zaak voor en maakt melding van de vordering van de
benadeelde partij Johan de Boer (ps).

De officier van justitie voert het woord en zegt - zakelijk weergegeven - het volgende:
Een verwijzing van deze strafzaak naar de meervoudige strafkamer is niet aan de orde
gezien de feiten op de tenlastelegging. Deze feiten kunnen door de politierechter worden
afgedaan.

De politierechter deelt mede dat zij het verweerschrift van verdachte goed heeft gelezen
evenals het strafdossier, waaruit de voorgeschiedenis van deze zaak reeds is gebleken. De
politierechter wijst het verzoek tot verwijzing van de strafzaak naar de meervoudige
strafkamer af, nu zij dit niet noodzakelijk acht.

1 van 2

Parketnummer: 16-659070-18
Proces-verbaal d.d. 8 november 2018


De verdachte verklaart daarop - zakelijk weergegeven - als volgt:
Achter deze zaak zit veel meer. Er zijn tientallen aangiftes gedaan, welke nu terzijde worden
geschoven. Ik verzoek u gegevens bij de ABN-AMRO bank op te vragen. Als hieruit blijkt
dat mevrouw Anita Frielink (ps) gelijk heeft, dan kan ik worden veroordeeld. Als zij geen gelijk heeft,
dan zijn zij corrupt en moeten zij weg bij de politie.

De politierechter wijst het verzoek tot het opvragen van gegevens af nu zij de noodzaak van
het opvragen van deze gegevens niet inziet.

De verdachte verklaart daarop - zakelijk weergegeven - als volgt:
Het is wel van belang. De officier van justitie heeft het over smaad, maar het is maar één zin
op het internet. Het is duidelijk dat er sprake is van corruptie. Deze zaak moet worden
doorverwezen. Met alle respect, maar ik ga mij niet laten veroordelen door een
politierechter.

De politierechter deelt mede dat zij over wil gaan tot bespreking van het eerste feit op de
tenlastelegging.

De verdachte verklaart daarop - zakelijk weergegeven - als volgt:
Deze zaak is geseponeerd.

De politierechter deelt mede dat zij niet verder kan gaan als verdachte haar steeds
onderbreekt.

De verdachte verklaart daarop - zakelijk weergegeven - als volgt:
Ik leg bij u een onderzoeksvraag neer en dit is snel uit te zoeken. U kunt nu direct met de
bank bellen en dat is dan binnen tien minuten geregeld. Maar er wordt dus niet naar
gekeken. Dit heeft niks met rechtspraak te maken. Ik ben hier dus gekomen om onterecht
veroordeeld te worden. U moet verwijzen naar de meervoudige kamer. Ik mag me
verdedigen en ik mag ook moeilijk doen. Als u mijn verzoek afwijst, dan wraak ik u. Ik wil
gewoon een eerlijk proces. Ik wraak u omdat u de zaak niet doorverwijst naar de
meervoudige kamer en mijn onderzoekswens bij de ABN-AMRO bank afwijst.

De politierechter deelt mede dat verdachte een oproeping zal krijgen voor de wrakingskamer welke het wrakingsverzoek zal behandelen.

De politierechter schorst, gelet op het verzoek van de verdachte, het onderzoek voor
onbepaalde tijd
.

De politierechter beveelt bij bekendwording van een nieuwe zittingsdatum de oproeping van
verdachte tegen dit tijdstip.Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de politierechter en de griffier is
vastgesteld en ondertekend.

2 van 2

Geplaatst in Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .