Eerwraak verhaal

Esbah
geboren: 2004
vermoord: ?
Woonplaats: Sana'a
Oorsprong: Yemen
Kinderen: geen
Dader: haar broers (25, ?, ?) en vader (?)
Yemen is voor vrouwen al vele decennia geen fijn land om in te leven vanwege oorlog, voedseltekort en ouderwetse voogdijwetten. Jemenitische vrouwenorganisaties pleiten er nu voor om, in navolging van Syrië, eerwraak niet langer te beoordelen als een strafverminderende omstandigheid maar eerwraak juist te beschouwen als een strafverzwarende omstandigheid ten einde dit fenomeen effectief te bestrijden en om jonge vrouwen beter te beschermen tegen het eergerelateerde geweld van hun partner, vader, broers of neven.

Schrap voogdijwetten
Het pleidooi om de huidige voogdijwetten per direct uit het wetboek te schrappen volgt op nieuwe schokkende onthullingen in de moordzaak van de 16-jarige Esbah uit Sanaa die door haar broers is vergiftigd en opgehangen op bevel van hun vader. De daders verwijzen naar de voogdijwetten en zij vertrouwen erop dat de rechters deze wetten respecteren en hen daarom straks een lage of zelfs helemaal geen straf gaat opleggen.

Feministische organisaties wijzen erop dat de Europese Unie, de politie en justitie van de aangesloten lidstaten ertoe verplicht om bij eerwraak tot vervolging van alle daders over te gaan op basis van het eerlijke waargebeurde verhaal ten einde het fenomeen effectief te bestrijden omdat de lage gepercipieerde pakkans van daders ook in deze zaak een rol speelt bij de uitvoering van de moord.

Reconstructie martelmoord Esbah
Lokale activisten in het Sa'fan District in de buurt van de Jemenitische hoofdstad meldden dat sommige vrouwen, die aanwezig waren tijdens Isbah's begrafenis, blauwe plekken opmerkten op verschillende delen van haar lichaam en dit meldden aan de autoriteiten.

Toen de politie de zaak ging onderzoeken troffen ze op de mobiele telefoons van de broers zeer belastende videobeelden en foto’s aan die bewijzen dat ze daadwerkelijk hun bloedeigen zus hebben mishandeld en vermoordt.

Het martelen gebeurde met een strijkijzer, ze zou ook drie dagen zijn uitgehongerd voordat ze werd gedwongen om pure spiritus te drinken. De foto’s van de mishandelingen stuurden de broers door aan elkaar en aan hun vader waarbij ze waarschijnlijk nooit hadden gedacht dat het beeldmateriaal ooit als bewijsmateriaal tegen hen zou worden gebruikt in een rechtszaak waarbij serieuze straffen worden geëist.

Na het overlijden van de moeder van Esbah zou ze door haar vader zijn weggehouden van het schoolonderwijs en zou ze zich hebben beziggehouden met het sprokkelen van hout en de agrarische landbouw.

De familie beweerde dat Esbah zichzelf uit eigen vrije wil had opgehangen, maar dat verhaal wordt door rechercheurs niet geloofd.

In Yemen kun je een dochter/zus straffeloos vermoorden als ...
Na het plegen van een gruwelijke martelmoord, het liegen tegen rechercheurs en het internationaal beschamen van de natie vroegen de daders brutaal aan de rechtbank om hen niet zwaar te straffen want Esbah zou volgens hun verhalen verliefd zijn geweest op een man en daarom zou de moord met een beroep op de voogdijwetten door rechters moeten worden gebillijkt.

Forensisch onderzoek wijst uit dat de 16-jarige Esbah als maagd is gestorven, ten einde nog maar eens te benadrukken hoeveel onrecht haar is aangedaan door haar eigen familieleden.

Esbah, Maab en Samiha
Feministische organisaties wijzen erop dat de zaak van Esbah niet op zichzelf staat en dat Yemen veel vergelijkbare zaken kent van jonge vrouwen die op een gruwelijke wijze zijn vermoord door hun familieleden vanwege eergerelateerde redenen.

Feministische organisaties hopen erop dat vrouwen in de toekomst beter zijn beschermd tegen familieleden die eerwraak op hen plegen door de wetgeving drastisch te wijzigen.

Eerwraak in Yemen moet, net als in veel andere landen, een strafverzwarende in plaats van een strafverminderende omstandigheid worden.

Een van de broers is al vrijgelaten
Het zeer belastende beeldmateriaal en alle getuigenverklaringen waren vooralsnog niet voldoende voor de autoriteiten in Sa’fan om 1 van de broers en zijn vrouw langer vast te houden. De broer zou hebben meegeholpen bij de moord en zijn vrouw zou de effecten van de martelingen hebben geprobeerd te rechtvaardigen door het vertellen van verzonnen verhalen.

We zouden blij zijn met aanwijzingen! Voor een e-mail rechtstreeks aan ons kunt u gewoon hier klikken.

Geplaatst in Eerwraak, Innovatie, Klokkenluider, Onderzoek en getagd met , , , , .