Aangifte van R. Geissen tegen Z. Mehraban en N. Achikzei vanwege oplichting bij politie Zeist

Politie Utrecht District Binnensticht Recherche PL0920/09-192579 P R O C E S – V E R B A A L VAN AANGIFTE Door ondergetekende verbalisant(en) werden achtereenvolgens van de hieronder vermelde personen de personalia en eventuele verklaring vastgelegd. Pleegplaats/-adres ZEIST, LAAN VAN VOLLENHOVE 2175 Nadere omschrijving woning Incident oplichting Pleegdatum/-tijd tussen dinsdag 1 januari 2008 […]

Tijdlijn: Juridische verwikkelingen rondom Narges Achikzei

 proces-verbaalRECHTBANK MIDDEN-NEDERLANDAfdeling StrafrechtZittingslocatie UtrechtParketnummer: 16-659070-18Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de politierechter inbovengenoemde rechtbank op 8 november 2018.Aanwezig:mr. G.A. Bos, politierechter,mr. M. Kamper, officier van justitie,en mr. A.Th. Verweij als griffier.De politierechter doet de zaak tegen de na te noemen verdachte uitroepen.De verdachte, ter terechtzitting aanwezig, antwoordt op de vragen van de […]

Tijdlijn: Juridische verwikkelingen rondom Narges Achikzei

Eerwraak komt veel voor bij Afghaanse, Syrische, Turkse, Iraakse en Hindoestaanse meisjes. Ze worden door hun familie verstoten, mishandeld of vermoord omdat ze de goede eer hebben aangetast. De reden is vaak dat meisjes een relatie hebben die niet goed wordt gekeurd door de ouders of willen gaan scheiden. Lees hier de afschuwelijke eerwraak verhalen […]

Beslissing rechtbank Midden-Nederland over wraking politierechter mr. G.A. Bos

De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te […]