Getuigenis 244 in moordzaak Narges Achikzei

caret-down caret-up caret-left caret-right
Ambtenaar
Ralph Geissen heeft via Twitter, en vervolgens per email, contact gezocht met de Inspectie Justitie en Veiligheid. Uit zijn berichten maak ik op dat hij klachten heeft over ambtenaren van de politie en het Openbaar Ministerie. Hij stelt dat deze ambtenaren zich corrupt hebben opgesteld.

De Inspectie houdt toezicht op de taakuitvoering door de politie, zoals de kwaliteit van de opsporing. Mogelijke strafbare gedragingen van individuele politieambtenaren dienen door de rijksrecherche te worden onderzocht. Is daarvan naar Geissen's oordeel sprake, dan dient hij aangifte te doen bij de hoofdofficier van justitie. Signalen die kunnen duiden op een structureel probleem in de opsporing kunnen voor de Inspectie aanleiding zijn om een onderzoek te starten. Het is de Inspectie niet gebleken dat in de zaak van de Zeister brandmoord zich problemen hebben voorgedaan die duiden op een meer structureel probleem in de taakuitvoering door de politie. De Inspectie ziet dan ook geen aanleiding om onderzoek te verrichten naar aanleiding van zijn melding.

De Inspectie houdt geen toezicht op het functioneren van leden van het Openbaar Ministerie. Op grond van artikel 122 van de Wet op de Rechterlijke organisatie is de procureur-generaal bij de Hoge Raad bevoegd om te onderzoeken of het Openbaar Ministerie bij de uitoefening van zijn taak de wettelijke voorschriften naar behoren handhaaft of uitvoert.

Inspectie neemt de informatie die Geissen heeft gestuurd mee in een risicoanalyse, die de basis vormt voor een jaarlijks op te stellen werkprogramma.

Verdere correspondentie over dit onderwerp zal slechts tot herhaling van standpunten leiden. Ik acht dat niet zinvol. Om die reden zal de Inspectie niet meer reageren op verdere correspondentie of andere verzoeken van Geissen inzake deze aangelegenheid. -Ewald Riks, Hoofdinspecteur Inspectie Justitie en Veiligheid

 

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist en getagd met , , , , , , , .