Waarom moest mooie Narges dood? 'Ik had niks tegen haar,' zei de vrouw die haar in brand stak.

Narges Achikzei
Leeftijd: 23
In brand gestoken: 7 december 2009
Woonplaats: Zeist
Herkomst: Afghanistan
Kinderen: geen
Dader: de zus van een vriend van haar verloofde Haroen Mehraban
Veertien jaar geleden, op maandag 7 december 2009, werd de jonge mooie studente Narges Achikzei (23) voor haar eigen appartement in een flat aan de Laan van Vollenhove in Zeist met motorolie overgoten en in brand gestoken. Dit gebeurde twee weken voor haar geplande huwelijk en een week voor het proces tegen haar voormalige werkgever wegens laster en smaad.

Narges Achikzei:"Ik ga later trouwen met een man van mijn eigen keuze, anders branden in de hel!"

"Vrouw slachtoffer eerwraak en vanwege afpersing van een bedrijf!" verklaarde een anonieme rechercheur die betrokken was bij het moordonderzoek de dag na de moord toen hem naar het motief werd gevraagd. Deze quote diende als basis voor verschillende mediaberichten, waaronder die van Elsevier: "Eerwraak in Zeist: 23-jarige vrouw in brand gestoken".

De gruwelijke moord werd vastgelegd op bewakingscamera's. Foto's van de moordenares werden verspreid, en het onderzoeksteam publiceerde het volgende over het mogelijke motief: “Narges is Afghaanse en er zijn mensen die meteen dachten dat het wel om eerwraak zou gaan. Maar de politie heeft geen aanwijzingen dat dit ook werkelijk het geval is, maar sluit het ook niet uit. Ook zijn er geruchten dat haar dood te maken zou hebben met juridische conflicten waar Narges in betrokken zou zijn, conflicten die niets met haar Islamitische achtergrond te maken zouden hebben.”.

Als voormalig werkgever en juridische tegenpartij van Narges Achikzei ben ik "betrokken" bij deze moord. Familie en vrienden van Narges Achikzei beweerden dat ze in brand was gestoken door drie gemaskerde Nederlandse mannen, waarvan er één haar voormalige werkgever was waarmee ze al lange tijd ruzie had omdat hij haar onbetaald werk had laten doen en haar en haar verloofde zwart had gemaakt op internet door hen vals te beschuldigen van oplichting, afpersing en bedreiging. Volgens vrienden van Narges Achikzei kon die Nederlandse man niet verkroppen dat Narges met haar verloofde zou trouwen en stak hij haar in brand uit jaloezie.

Als verdachte in het strafproces van Narges Achikzei weet ik waar haar conflict over ging. Via aangiften, uitspraken in civiele rechtszaken en e-mails kan ik bewijzen dat het conflict waarbij Narges Achikzei betrokken was wel degelijk te maken had met haar islamitische achtergrond. De waarheid is dat Narges Achikzei niet geloofde in God, niet meedeed aan de ramadan en zei dat ze varkensvlees lekker vond. Kort voor haar gedwongen huwelijk met Haroen Mehraban veranderde haar gedrag. Narges gaf aan dat haar ouders zijn ouders kennen, dat ze de Koran moest lezen en afstand van mij moest nemen.

Narges Achikzei: "Trouwen met Afghaanse man of rijke vriend!"

Twee dagen na de moord zat ik op het politiebureau in Utrecht tegenover rechercheurs die betrokken waren bij het onderzoek. Rechercheurs vertelden dat alle Afghanen die zij hadden gesproken mijn naam hadden genoemd. Een rechercheur kwalificeerde het als de slechtste vorm van smaad. Ik verklaarde dat er naar mijn inzicht sprake is van eerwraak omdat Narges Achikzei wilde trouwen met een man van haar eigen keuze en verliefd was op een Nederlandse man. Ik zei dat er veel aangiften in het politiesysteem staan tegen Narges Achikzei en Haroen Mehraban wegens internetoplichting. Een rechercheur vroeg mij of ik wist waarom Narges Achikzei dacht dat ze door het OM zou worden vervolgd. Ik antwoordde dat het slechts een kwestie van tijd was voordat ze strafrechtelijk zou worden vervolgd gezien het grote aantal aangiften tegen haar en haar vriend. De rechercheur zei dat ik mijn best had gedaan om haar te bevrijden, en ik bevestigde dat. De rechercheur vertelde dat mijn aangifte tegen Narges Achikzei van 20 pagina's in behandeling was genomen door het rechercheteam. In een krantenartikel bevestigde de politie ook dat mijn aangifte in behandeling was genomen door het rechercheteam. Mij werd gevraagd wie ik verdenk van de moord. Ik noemde Haroen Mehraban en zijn advocaat Mr. Peter Hans Ruijzendaal als de waarschijnlijke opdrachtgevers met eerwraak en juridische afpersing van mij en mijn bedrijf als motieven.

Rechercheurs wisten dat ik niet de moordenaar kon zijn omdat ik kon bewijzen dat ik ten tijde van de moord een reclasseringsmedewerker aan de telefoon had om haar voorlichtingsrapport te bespreken voor de strafzaak van Narges Achikzei.

Rechercheurs vertelden me dat ze Narges Achikzei's familie duidelijk hadden gemaakt dat ze niet meer naar mij moesten wijzen als dader of opdrachtgever. Met een bericht op lokale televisie maakte de politie definitief een einde aan speculaties over mijn betrokkenheid bij de moord: "De ex-werkgever van Narges Achikzei is op dit moment geen verdachte. De twee hadden grote ruzie."

Moordenares ontkende dat ze jaloers was op Narges Achikzei of verliefd op Haroen Mehraban

Op een besloten forum voor Afghaanse meisjes bekritiseerde een bekende van Narges Achikzei haar moeder. "Het was mijn dochters tijd om te gaan!", zou ze volgens haar meerdere keren hebben gezegd. Het is een uitspraak die past bij een jonge vrouw die problemen binnen de familie/clan heeft veroorzaakt. Op hetzelfde forum verschenen berichten van vriendinnen van Narges Achikzei die schreven dat ze in brand was gestoken vanwege eerwraak, omdat ze verliefd was op een Nederlandse jongen en wilde trouwen met een man van haar eigen keuze. Een vriend van Haroen Mehraban reageerde op de beschuldigingen, hij vond dat de meisjes Narges Achikzei's moeder en verloofde niet mogen beschuldigen van betrokkenheid bij deze gruwelijke moord, en hij dreigde contact op te nemen met hun ouders.

Ik ontving een dagvaarding van Haroen Mehraban en zijn advocaat Mr. Peter Hans Ruijzendaal. Ze accepteerden niet dat ik rechercheurs en anderen erop had gewezen dat ze waarschijnlijk betrokken waren bij de moord op Narges Achikzei. Ze voelden zich beledigd en slachtoffer van laster en smaad. Bij de dagvaarding zat ook een brief die advocaat Mr. Peter Hans Ruijzendaal aan de burgemeester van Zeist had geschreven. Ruijzendaal refereerde aan de ontmoeting van de burgemeester met Narges Achikzei's familie en zijn belofte aan Sahar Achikzei om het nodige te zullen doen om mijn onrechtmatige handelen te beëindigen. De Utrechtse rechtbank zou na summier onderzoek in het voordeel van Mehraban/Ruijzendaal beslissen en mij verbieden hen te beschuldigen van betrokkenheid bij de moord.

Onderzoeksleider: "er zijn geen aanwijzingen voor eerwraak!"

Onderzoeksleider Tijn Keuss nam Narges Achikzei's familie en verloofde in bescherming door op televisie te verklaren dat de politie geen aanwijzingen had voor eerwraak en dat het zwaar was voor de familie dat de gemeenschap zo naar hen keek. "Wat dat betreft kun je gewoon uitsluiten dat er sprake is van eerwraak", zei hij. De dag na de uitzending werd de teamleider door misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink bekritiseerd. "Ronduit bezopen dat een politiewoordvoerder in Opsporing Verzocht zo'n stellige mening verkondigt terwijl er nog helemaal geen proces is geweest," schreef hij.

Laan van Vollenhove in Zeist

Voor de rechtbank presenteerde het onderzoeksteam een tijdlijn met momenten die goed passen bij eerwraak en een volledig uit de hand gelopen juridisch conflict als motieven. Een maand voor de moordpoging zocht de moordenares onder een schuilnaam contact met Narges Achikzei. Ze wilde een afspraak maken om een probleem te bespreken, maar Narges wilde dat niet. Een uur voor de moord ging de moordenares naar binnen in het appartement van Narges Achikzei's ouders, die in dezelfde straat woonden. In de stukken die het onderzoeksteam aan rechters heeft gestuurd, zou volgens een buurtbewoner worden gesproken over "obstructie van een gedwongen huwelijk" als motief.

Moordenares: "Ik had niks tegen haar!"

"Ik had niets tegen haar!", zei de moordenares tegen rechters als antwoord op vragen over het motief. Ze ontkende meermaals verliefd te zijn op Haroen Mehraban. Waarom ze het heeft gedaan wilde ze niet zeggen. De beste vriendin van de moordenares verklaarde in de rechtbank als getuige á charge dat de moordenares verliefd was op Haroen Mehraban en hard moest huilen toen zij hoorde dat er een trouwdatum was gepland tussen Narges Achikzei en Haroen Mehraban. Omdat de moordenares jaloezie zowel in eerste aanleg als in hoger beroep had tegengesproken, wordt er in mediaberichten gesproken over een moord zonder motief, in het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden staat dat er in het dossier enige aanwijzingen staan dat de verdachte jaloers zou zijn geweest op het slachtoffer.

De anonieme mannelijke Officier van Justitie (OvJ) die 3 dagen na de moord een afspraak met Narges Achikzei in zijn agenda had staan om haar zaak tegen mij te bespreken, is dezelfde OvJ die mocht beslissen of de verloofde en advocaat van Narges Achikzei op basis van mijn aangifte moeten worden vervolgd. De OvJ koos ervoor om mijn aangifte te seponeren en Mehraban/Ruijzendaal niet te vervolgen als opdrachtgevers van moord, oplichting, afpersing, laster en bedreiging.

De agente die Narges Achikzei in 2008 had geholpen met haar valse aangifte tegen mij koos ervoor om ook aangifte tegen mij te doen wegens belediging, smaad en laster omdat ik haar ervan beschuldigde een slechte rol te hebben gespeeld bij de juridische afpersingscampagne van Narges Achikzei, Haroen Mehraban en hun advocaat Ruijzendaal. Haar eerste aangifte werd geseponeerd.

Met haar tweede aangifte in 2017, opnieuw vanwege belediging, smaad en laster had ze meer succes. Haar chef deed ook aangifte vanwege belediging, smaad en laster zodat ze hun klaagzang over mijn optreden voor de rechtbank konden combineren. Volgens rechters ging ik te ver door de verbalisante, haar chef en politie Zeist in een filmpje op YouTube en in e-mails te beschuldigen van het verdoezelen van corruptie, oplichting, afpersing en eerwraak rondom de moord op Narges Achikzei. De politiechef claimde dat hij zich vreselijk beledigd voelde dat ik politie Zeist "collectief corrupt" had genoemd in de zaken rondom Narges Achikzei en rechters geloofden hem. Hij gaf wel toe dat hij zich zeer zijdelings met het moordonderzoek had bemoeid. Met zijn actie voorkwam hij dat rechercheurs contact zouden opnemen met de bank om persoonsgegevens op te vragen van internetoplichter Narges Mehraban.

In 2023 besliste de Hoge Raad dat ze mijn valse veroordeling niet gaan vernietigen, de Hoge Raad hechtte geen waarde aan het pleidooi dat ik en mijn raadsman hielden, over dat er hogere belangen zijn die meespelen bij het beschuldigen van deze foute agenten. De moordenares is immers op basis van totaal verzonnen verhalen als psychisch gestoorde jaloerse liefdesrivale langdurig opgesloten in een kliniek en gaat daar kapot.

Zeister brandmoord. Een doofpot. Een tijdlijn.

Meest genoemde motieven moord Narges Achikzei

Motief1

Bruidsverbranding


Wraakneming van de Afghaanse man vanwege zijn gefaalde pogingen om meer geld (=Dowry) los te peuteren van zijn bruid of haar familie.
Motief2

Liefdesperikelen


Geruchten gaan rond dat het slachtoffer verliefd was op haar Nederlandse ex-werkgever en dit zorgde voor problemen.
Motief3

Afpersing van bedrijf


Het slachtoffer en haar man en zijn advocaat eisten bij de rechtbank meermaals geld van haar ex-baas o.b.v. valse aanklachten.
Motief4

Criminele afrekening


Meerdere websites stelden dat het slachtoffer en haar man veel slachtoffers hebben gemaakt met internetoplichting via Marktplaats.nl.
Motief5

Corrupte Politie Zeist


Rechercheurs hebben hun redenen om hun eigen bemoeienissen met het slachtoffer, haar man en zijn advocaat te verzwijgen voor rechters.
Motief6

Huurmoord


Executeur en/of haar broer heeft geld ontvangen voor het plegen van deze moord. Ze had geen enkel conflict met het slachtoffer.
Motief7

Illegaal moslimhuwelijk


Slachtoffer wilde scheiden volgens Islamitisch recht. Haar man dacht, 'als ik haar niet kan krijgen, dan een ander ook niet'.
Motief8

Misbruik verbergen


Het slachtoffer is misbruikt door een grote groep mensen dat voor altijd verborgen moet blijven.
Motief9

Crime passionnel


De moordenaar, die de zus is van een vriend van de man van het slachtoffer, zou verliefd zijn geweest op de man van het slachtoffer.
Motief10

Verwarde vrouw


Een deskundige claimt dat er indicaties zijn dat ze lijdt aan een dissociatieve identiteitsstoornis
Motief11

Barbaarse cultuur


Afghaanse vrouwen die zich niet neerleggen bij de wensen van hun familie worden keihard gestraft.
Motief12

Clan Probleem


Kennissen van de familie beweren dat het slachtoffer zorgde voor problemen binnen de clan.
Motief13

Racistische moord


De familie van het slachtoffer claimde dat ooggetuigen zeiden dat 3 blanke Nederlandse mannen met bivakmutsen de aanslag hebben gepleegd.
Motief14

Zelfmoord


Corrupte rechercheurs dachten aanvankelijk aan zelfmoord, maar na bestudering van de bewakingsbeelden kon men dat uitsluiten.
Geplaatst in Eerwraak, Gedwongen huwelijk, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist en getagd met , , , , , , , .