Verzoek van R. Geissen aan het OM tot inzage van het strafdossier inzake de moord op N. Achikzei

De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

Rechtbank Utrecht,
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht 

Betreft: Verzoek inzage strafdossier executeur MDNDR021 16/712372-09

Geachte medewerker slachtofferzorg A. van Doorn,

Hierbij doe ik namens mijzelf en mijn failliete bedrijf Advios Assurantiën BV een beroep op artikel 51d Sv en verzoek ik als slachtoffer/nabestaande/belanghebbende/benadeelde partij om afschriften van gerechtelijke stukken behorende bij de strafzaak tegen executeur MDNDR021 die mijn ex-medewerkster, mijn juridisch tegenpartij en mijn afperser N. Achikzei met benzine overgoot en in brand stak waarna haar familie/vrienden valselijk naar mij wezen als opdrachtgever/dader omdat ik zogenaamd de enige vijand was die N. Achikzei had.

Wanneer het gaat over N. Achikzei dan ben ik gelet op de genoemde motieven, datgene wat iedereen hierover heeft gezegd en alle aangiften ontegenzeggelijk partij. Ik vind het meer dan dubieus dat ‘mijn’ Narges haar afspraak met de OvJ als voorbereiding op de valse strafzaak tegen mij niet kon nakomen vanwege de brandmoord 3 dagen eerder. Vanaf dag 1 sta ik vijandig tegenover politie, OM en Narges’ familie in beide strafzaken. Om gedoe met hen te voorkomen ben ik bij geen enkele strafzitting aanwezig geweest.

Onderstaand overzicht toont aan dat ik bij ieder ander motief dan “jaloezie van MDNDR021” vanwege mijn vermeende/geclaimde positie als slachtoffer/ nabestaande/man waarmee slachtoffer liever had willen trouwen rechtstreekse toegang tot alle stukken zou hebben gekregen. Ik mag de nabestaanden niet ‘lastigvallen’ met mijn geclaimde inzagerecht vanwege gerechtelijke uitspraken. Volgens een internetgerucht wordt in gerechtelijke stukken gesproken over ‘obstructie van gedwongen huwelijk’. Ik wil dat verifiëren.

Hoogachtend,

R. Geissen

N. Achikzei vs Geissen 16/440678-09 OM vs A.MDNDR021 16/712372-09
R. Geissen 100 % als (ex)verdachte x % als ….
N. Achikzei 100 % als aangever/’slachtoffer’
Z. Mehraban 100 % als aangever/’slachtoffer’ 100 % als nabestaande
S. Achikzei 0 %, geen aangifte gedaan 100 % als nabestaande
Mr. P.H. Ruijzendaal 100 % als aangever en advocaat 100 % als advocaat nabestaanden
MDNDR021 0 %, geen partij 100 % als dader


Claim Geissen bij motief en daaraan verbonden recht m.b.t. inzage in strafdossier MDNDR021:

Obstructie gedwongen huwelijk, als ik haar niet kan krijgen dan… 100 % als nabestaande
Afpersing van bedrijf om uitbetaling dwangsommen af te dwingen 100 % als slachtoffer
Volstrekt uit de hand gelopen juridisch conflict 100 % als slachtoffer
Relatieproblemen en liefdesperikelen 100 % als nabestaande/slachtoffer
Eergerelateerd geweld/ ‘familie-eer’/’politie-eer’ 100 % als nabestaande/slachtoffer
Liefdesrivale MDNDR021 vermoordde haar concurrente 0 %, ‘geen partij’, wél aangifte gedaan

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .