Aangifte van N. Achikzei tegen R. Geissen vanwege belediging bij politie Zeist

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
Politie Utrecht
District Binnensticht
Ondersteuning
PL0920/08-365181

P R O C E S – V E R B A A L
VAN AANGIFTE


Door ondergetekende verbalisant(en) werden achtereenvolgens
van de hieronder vermelde personen de personalia en
eventuele verklaring vastgelegd.

Pleegplaats/-adres          ZEIST, LAAN VAN VOLLENHOVE 2175
Nadere omschrijving     woning
Incident                         belediging
Pleegdatum/-tijd            tussen donderdag 1 mei 2008 08:00 uur en
                                       donderdag 18 december 2008 14:00 uur


Aangever/benadeelde  ACHIKZEI, NARGES
Geb.datum/-plaats       18 SEPTEMBER 1986 te
Adres/-plaats                LAAN VAN VOLLENHOVE 2175 te ZEIST
Postcode/telefoon        3706 GW 0614572535

“Ik doe aangifte van smaad/smaadschrift. Mijn eer/goede
naam is door de verdachte aangerand doordat mijn naam en
die van mijn verloofde is geschaad via email en op sites
van internet.
De verdachte had het kennelijke doel om daaraan
ruchtbaarheid te geven. Dit bleek mij uit het volgende.Sinds
1 juni 2007 tot en met 7 mei 2008 ben ik werkzaam
geweest bij het bedrijf Advios, Euclideslaan 251 te Utrecht.
Ik heb daar eerst 5 maanden stage gelopen en daarna heb ik
een contract voor een jaar gekregen. De eigenaar van dit
bedrijf was meneer Ralph Geissen. Ik heb op 6 mei 2008 van
R. Geissen een email gekregen waarin stond dat ik de hele
maand mei 2008 vakantie kon nemen. Op 7 mei 2009 kreeg ik
telefonisch te horen dat mijn kontrakt niet verlend werd.
Vervolgens kreeg ik de dagen erna een email dat mijn
verloofde hem een doodsbedreiging had gestuurt via mijn
zakelijke computer, en dat ik deze doodsbedreiging moest
intrekken. Het kon zijn dat ik op verschillende links
geweest kan zijn van overlijdensberichten om een offerte
uit te brengen en dat hij dit opgevat heeft als
doodsbedreiging. Dit was een web-site van het bedrijf
Advios. Vanaf dat moment kreeg ik regelmatig emails van
Geissen. Dit was soms wel 30 gemiddeld per week. Soms met
een tussenpose van vier of vijf dagen. In deze mails stond
dan vermeld dat mijn verloofde een domme afghaanse man was.
En dat hij een salafist of een fundamentalist was. En dat
ik uit naam van islam een jihad tegen hem voerde. En zo nog
veel meer van dit soort aantijgingen naar de kant van mijn
verloofde Zaman Mehraban. Ik weet niet waar deze meneer
geissen het allemaal vandaan haalt, hij kende mijn
verloofde helemaal niet. Meneer Geissen heeft mij ooit wel
eens gemaild dat hij me leuk vond en dat hij daarom zich zo
uit naar mijn verloofde. IK denk op 19 augustus 2008 is de
heer Geissen bij ons thuis geweest om zo zijn spullen op te
halen. Ik had namelijk nog een tafel staan die nog van het
bedrijf Advios was die hij op kwam halen. Vervolgens heb ik
hem meteen duidelijk gemaakt dat hij ons met rust moet
laten. Waarop Geissen reageerde dat ik dat moest zeggen
onder invloed van mijn verloofde Zaman. Mijn vader en mijn

PL0920/08-365181- 1

 

PL0920/08-365181


Meneer Geissen heeft mij ooit wel eens gemaild dat hij me leuk
vond en dat hij daarom zich zo uit naar mijn verloofde. Ik denk
op 19 augustus 2008 is de heer Geissen bij ons geweest om zo
zijn spullen op te halen. Vervolgens heb ik hem meteen duidelijk
gemaakt dat hij ons met rust moet laten. Op een Afghaans forum
werd vermeld dat hij ons beschuldigt van oplichting via internet.
Ik doe mijn aangifte ook namens mijn verloofde omdat wij hiervan
slecht slapen en ook om het feit dat hij mij beschuldigt van oplichting.
Ik weet ook niet waarover dit gaat. Wij hebben ook een advocaat
ingeschakeld voor deze laster, smaad en beledigingen. Zelfs onze
advocaat wordt hierbij betrokken. Hij wordt dan dom genoemd en
nog meer van dat soort uitspraken. Uiteindelijk willen wij dat de
dader hierover gehoord wordt en onze naam niet meer door het
slijk gehaald wordt. En voor onze vrienden en familie is dit ook
vreselijk. Wij gaan dan ook een nieuwe email account maken zodat
ik niet meer lastig gevallen kan worden. Ik voel me door dit alles
beschadigt en dat we hier later problemen mee kunnen krijgen.
Bijvoorbeeld met solliciteren. Ik wil niet door iemand worden
beschuldigt als oplichter en crimineel. En alles steeds maar weer
bewijzen dat ik en mijn verloofde dat niet zijn. Ik wens te worden
geïnformeerd over het verloop en de afdoening van de strafzaak.
Ik wens te worden geinformeerd over het verloop en de
afdoening van de strafzaak.Na voorlezing en volharding met
verbalisant getekend.

(aangever/benadeelde)          (verbalisant)

PL0920/08-365181- 2

 

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .