Analyse: Politie verdoezelt 60+ aangiften en eerwraak rondom brandmoord in Zeist

caret-down caret-up caret-left caret-right
Op maandag 7 december 2009, werd de jonge mooie studente Narges Achikzei (23) voor haar eigen appartement in een flat aan de Laan van Vollenhove in Zeist met motorolie overgoten en in brand gestoken door de zus van een vriend van haar verloofde Haroen Mehraban. De brutale moord gebeurde twee weken voor haar gedwongen huwelijk en een week voor het valse strafproces tegen haar voormalige werkgever vanwege belediging, smaad en laster.

Een analyse van 240 getuigenissen toonde aan dat agenten eerwraak hebben verdoezeld voor bevolking en rechters en dat ze daarmee wegkwamen. In dit onderzoeksproject wordt niet gelinkt naar bewijsmateriaal. Voor degenen die het bewijsmateriaal willen beoordelen, verwijzen wij graag door naar de tijdlijnen over de moord op Narges Achikzei, waarbij alle aangiften, mutaties, vonnissen en beschuldigingen rondom internetoplichting zijn gelinkt (1, 2, 3).

Politieambtenaren: 'Narges slachtoffer van jaloerse liefdesrivale'


Narges Achikzei kwam in 2003 als 16-jarige vluchteling met haar familie vanuit Afghanistan naar Nederland. Het gezin kreeg asiel en begon in Zeist een nieuw leven in een nieuw land. In 2007 en 2008 heeft Narges gewerkt bij Advios Assurantiën onder leiding van Ralph Geissen. Ralph zou een oogje op haar hebben gehad, maar die liefde werd niet beantwoord. Nadat Narges’ verloofde Haroen Mehraban haar werkgever had bedreigd, werd Narges door hem op staande voet ontslagen. Ralph heeft bij de politie een mutatie laten aanmaken tegen Narges en haar verloofde vanwege een doodsbedreiging.

Ralph zou Narges vervolgens hebben gestalkt via e-mail. Narges heeft daarvan aangifte gedaan. Naar aanleiding van die aangifte is Ralph in 2009 gehoord door een politieambtenaar. Tijdens dat verhoor kreeg de politieambtenaar de indruk dat Ralph fictie en waarheid door elkaar haalde en er allerlei ongefundeerde theorieën op nahield, hetgeen zij heeft vastgelegd in een proces-verbaal. Volgens de agente had Ralph toegegeven dat hij ‘een grote blunder had gemaakt’.

Narges en haar verloofde werden in verband gebracht met grootschalige internetoplichting via MarktPlaats.nl. Tegen hen is ook aangifte gedaan door Ralph vanwege oplichting, afpersing, bedreiging, belaging en inzegening van een informeel moslimhuwelijk. Ralph is zelf weer gedagvaard om voor de rechter te verschijnen in verband met smaad, omdat hij Narges belaagde met e-mails en haar eer en goede naam heeft aangetast.

In een aantal kort gedingen is Ralph door rechters op straffe van dwangsommen opgedragen te stoppen met stalken van Narges via e-mail en het aantasten van haar eer en goede naam. Narges, haar verloofde en hun advocaat vroegen ook het faillissement aan van Advios Assurantiën en Ralph om achterstallig loon te vorderen en de dwangsommen te innen. Dit faillissement werd 1 september 2009 uitgesproken door de rechtbank. Ralph was niet verschenen op de faillissementszitting vanwege de doodsbedreiging. Twee dwangsommen van 15.000 euro werden Ralph opgelegd vanwege het niet verwijderen van allerlei beschuldigingen aan het adres van Narges, haar verloofde en advocaat. Onderzoek van een politieambtenaar wees uit dat Ralph verliefd was op Narges en met haar wilde trouwen, maar ze wees hem af omdat ze wilde trouwen met haar verloofde.

Sinds een tijdje woonde Narges alleen in een appartement op de twaalfde verdieping van een flat aan de Laan van Vollenhove in Zeist. Op 20 december zou zij gaan trouwen, waarna haar man bij haar in zou trekken. Haar ouders woonden in een flat aan dezelfde laan, zo’n 450 meter verderop, in de zogenaamde L-Flat.

Rond 17:30 uur op maandagmiddag 7 december 2009 kwam er bij 112 een alarmerend telefoontje binnen. Bij de Geroflat aan de Laan van Vollenhove in Zeist stond een vrouw in brand. De hulpdiensten rukten meteen uit. In allerijl werd Narges naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht. Artsen deden alles om haar leven te redden, maar tevergeefs. Nog diezelfde avond overleed Narges aan haar verwondingen. Van de verdachte zijn bewakingsbeelden beschikbaar. Deze zijn gemaakt in de flat vóór en na haar daad. De verloofde van Narges had haar aan de telefoon toen ze werd aangevallen en informeerde agenten dat Narges hem vertelde dat ze de deur opendeed om een pakketje voor hem in ontvangst te nemen.

Daags na de moord kondigde het Openbaar Ministerie in een krantenbericht aan dat zij de lasterzaak van de gedode Zeisterse, die op de rol stond voor 15 december 2009, uitstelt. De strafzaak tegen de 32-jarige ex-werkgever R.G. uit Utrecht, vanwege het stalken via e-mail en laster, is volgens het OM aangehouden om nader onderzoek te doen. 'Er is wel een reclasseringsrapport, maar er is meer psychologisch of psychiatrisch onderzoek nodig', zegt woordvoerster Mary Hallebeek van het OM. Een verband tussen deze twee zaken wordt onderzocht door het rechercheteam, net als alle andere mogelijke motieven. Er was al maandenlang sprake van ruzie.

Narges is Afghaanse, en er zijn mensen die meteen dachten dat het om eerwraak zou gaan. Maar de politie heeft geen aanwijzingen dat dit ook werkelijk het geval is. TGO Gero teamleider Tijn Keuss verklaarde bij Opsporing Verzocht dat 'er gewoon geen sprake is van eerwraak' en benadrukte dat de familie er niets mee te maken heeft. Hij noemde het keihard dat de gemeenschap wijst naar Narges’ familie als daders en verzekerde nogmaals dat uitgesloten kan worden dat hier sprake is van eerwraak. In een gesprek met de advocaat van Narges' verloofde Mr. Peter Ruijzendaal zou Tijn Keuss hebben gezegd dat Ralph het onderzoek frustreerde met zijn publicaties op internet.

Kamervragen van de VVD aan de Minister van Justitie over of Narges slachtoffer is van eerwraak en of het waar is dat in casu een islamitisch huwelijk was voltrokken zonder voorafgaand burgerlijk huwelijk werden door het onderzoeksteam "in het belang van het onderzoek" nooit beantwoord.

Ook zijn er geruchten dat haar dood te maken zou hebben met juridische conflicten waar Narges bij betrokken zou zijn, conflicten die niets met haar Islamitische achtergrond te maken zouden hebben.

De Officier van Justitie, die een afspraak in zijn agenda had staan met Narges en haar advocaat om hun smaadzaak tegen Ralph te bespreken, besliste jaren na de moord om alle aangiften te seponeren. Dezelfde OvJ seponeerde ook de aangifte van Ralph tegen Narges' verloofde en advocaat als opdrachtgevers van de moord.

Bij de familie en vrienden van Narges leeft het vermoeden dat de moordenares uit jaloezie heeft gehandeld, omdat Narges op het punt stond te gaan trouwen en een heel gelukkig leven leidde. De suggestie dat het om eerwraak gaat is door hen tegengesproken. De verdachte, een kennis van Narges Achikzei en haar vriend, wil niet verklaren waarom ze Narges heeft vermoord en hoe zij precies te werk is gegaan.

Volgens de politie zijn er veel getuigen die verklaren dat de verdachte de aanstaande man van Narges erg leuk vond en dat ze moest huilen toen bekend werd dat het huwelijk op handen was. Een vriendin van de verdachte verklaarde in de rechtszaal dat ze in tranen uitbarstte toen ze hoorde dat Narges en Haroen gingen trouwen, dat ze heimelijk verliefd was op Narges’ aanstaande echtgenoot en Narges haatte. Vanaf de publieke tribune werd de moordenares toegeroepen: "Je had hem toch niet kunnen krijgen!". Op vragen van de rechters of zij jaloers was op Narges antwoordde de verdachte echter ontkennend: "Ik had niets tegen haar!".

De moordenares heeft tot tweemaal toe in de rechtszaal ontkend dat ze jaloers was op Narges. Toen Haroen bij het voorlezen van zijn slachtofferverklaring verklaarde dat hij de moordenares het liefst zelf in brand zou willen steken, werd de zitting tijdelijk geschorst om de gemoederen tot bedaren te brengen. Haroen viel tijdens die pauze in aanwezigheid van zijn vrienden flauw. De rechtbank in Utrecht besliste dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor pathologische jaloezie of wraakzuchtig handelen van de verdachte. De rechtbank in Arnhem veroordeelde de vrouw, afkomstig uit de kennissenkring van Narges, tot 12 jaar gevangenisstraf met TBS en merkte op dat 'het tot op heden gissen is naar een motief, hoewel er aanwijzingen in het dossier zijn dat de verdachte mogelijk jaloers was op Narges.'

OvJ Mr. Rob van Noort vertelde daarna in een televisieuitzending dat Haroen's slachtofferverklaring heel veel indruk op hem had gemaakt en dat hij kort nadat Narges in brand was gestoken zelf aanwezig was geweest op de plaats delict om informatie te verzamelen.

Tegenspreker Harro Kras stelt in een tijdschrift dat tunnelvisie bij de politie kan worden bevorderd door de druk van publiek en media. Hij noemt als voorbeeld de moord op Narges: 'De media zaten er bovenop. Deskundigen stonden in de rij om hun visie over deze zogenaamde eerwraak te geven. Inmiddels staat een verdachte vrouw uit de vriendenkring terecht voor deze moord, waarbij het motief eerwraak duidelijk niet aan de orde is. De zaak toont de kracht van het onderzoeksteam. Het bleef alle scenario’s kritisch bekijken.

De politieambtenaar die Narges had geholpen met de smaadzaak tegen Ralph heeft zelf ook tweemaal aangifte gedaan tegen Narges’ ex-werkgever vanwege smaad, laster en belediging. Ze ontkende in januari 2017 dat ze had gelogen in haar processen-verbaal en beschuldigde Ralph ervan dat hij haar in een video op Youtube een corrupte politieagente had genoemd die de waarheid had verdraaid en indirect verantwoordelijk zou zijn voor de moord op Narges. In haar proces-verbaal stond de volgende quote afkomstig van Ralph uit de Youtube video: ‘Corrupte agente MDNDR010 van Politie Zeist heeft gelogen zodat de ex-werkgever van oplichter Narges Achikzei door het OM zou worden vervolgd vanwege smaad, laster en stalking per email. Toen Narges met benzine werd overgoten en in brand gestoken door een zus van een vriend van haar ex-man. Omdat ze wilde trouwen met een man van haar eigen keuze en verliefd was op een Nederlandse man verzon de politie jaloezie als motief om corruptie, oplichting en eerwraak te doofpotten.’ Volgens de politieambtenaar bedoelde Ralph zichzelf met die Nederlandse man. Ze vindt het uitermate beledigend en kwetsend dat Ralph haar op deze manier in de media heeft neergezet met een foto die hij van haar Facebook-account heeft gehaald. Ze ervaart het als een zeer ernstige en heftige inbreuk op haar privacy en bovendien schaadt het haar reputatie als agente. De agente stelt dat Ralph grote leugens en beledigingen over haar verspreidt.

De politiechef heeft in navolging van zijn collega ook aangifte gedaan tegen Ralph. De politiechef erkende dat hij zich zeer zijdelings met het onderzoek heeft bemoeid en beweerde dat hij zich beledigd voelde omdat hij een e-mail had gelezen waarin stond dat hij geen schone handen had in de moordzaak van Narges en dat agenten "collectief corrupt" hebben gehandeld. Ralph moest opnieuw een nederlaag in de rechtszaal incasseren en werd op aangeven van de politieambtenaar en twee van haar superieuren veroordeeld wegens belediging van de politie in Zeist. Het werd Ralph verboden om de politieambtenaar en de politiechef van corruptie te beschuldigen. Als hij dat toch doet binnen een proefperiode van 2 jaar, dan kan hij 7 dagen worden opgesloten.

Rijksrechercheurs, eerwraak experts, hoofdofficieren van justitie en inspecteurs hebben allemaal veel vertrouwen in de deskundigheid en professionaliteit van hun collega’s. Ze wilden geen van allen bevestigen dat politie rondom de moord op Narges Achikzei meer dan 60 aangiften en eerwraak heeft verdoezeld voor rechters en de bevolking. Integendeel, ze stellen dat het onderzoek van de politie aantoont dat Narges geen slachtoffer is van eerwraak, maar van een jaloerse liefdesrivale. Dat beruchte partijdige rechercheurs zich baseren op overduidelijk verzonnen verhalen van Narges’ familie en vrienden boeit rijksrechercheurs, eerwraak experts en inspecteurs helaas niets. Dit straalt vooral slecht af op eerwraak experts, omdat hen is geleerd dat familieleden van slachtoffers van eerwraak geen betrouwbare informatiebron zijn.

Buurtbewoners: 'Narges slachtoffer eerwraak en vanwege afpersing van bedrijf'


Narges Achikzei beweerde afkomstig te zijn uit een goede familie. Volgens geruchten zou één van Narges' voorouders behoren tot de groep oprichters van de Taliban, en leefde de familie in alle weelde in Afghanistan tot de Amerikanen het land binnenvielen. Vervolgens vluchtte de familie naar een stad in de buurt van Moskou. In 2003 kwam Narges met haar familie vanuit Rusland naar Nederland. Bij aankomst werden Narges en haar zusje Sahar door hun ouders zes maanden jonger opgegeven vanwege de kinderbijslag. Narges bleef haar verjaardag vieren op 18 maart, terwijl in officiële documenten staat vermeld dat ze is geboren op 18 september 1986 in Kabul. In 2007 had Narges een onzekere verblijfsstatus en mocht daarom van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet werken of stage lopen. Namens Advios Assurantiën had directeur-grootaandeelhouder Ralph Geissen bezwaar aangetekend tegen die beslissing. Zolang de bezwaarprocedure liep en de IND nog niet definitief negatief had beslist, konden Narges en later ook haar zusje in 2007 en 2008 stage lopen en werken voor het assurantiebedrijf.

Volgens Ralph werd Narges verliefd op hem en wilde ze liever met hem trouwen dan met de Afghaanse man die haar ouders voor haar hadden geselecteerd. 'Ik ga later trouwen met een man van mijn eigen keuze, anders branden ik in de Hel!', bezwoer Narges. Volgens Ralph had Narges de ambitie om van een stagecontract via een jaarcontract naar een huwelijkscontract te gaan. Volgens Narges was Ralph verliefd op haar. "Vrouwen zien dat soort dingen!" zei ze tegen hem. Narges was heel mooi; tegen de tijd dat ze 21 was, hadden 7 mannen om haar hand gevraagd. Narges had een hekel aan liegen, geloofde niet in God, was gewend om haar zin te krijgen en mopperde dat 'Afghaanse mannen altijd zeuren om geld!'. Abdul vond dat zijn dochter haar gewicht in goud waard was. Voorafgaand aan Narges’ gedwongen islamitische huwelijk was er een duidelijke gedragsverandering merkbaar. Narges vertelde dat ze de Koran moest gaan lezen, afstand moest nemen, weigerde de afwas te doen omdat dit niet in haar jaarcontract stond, vroeg om meer geld, en zei dat Ralph naar een psychiater moet.

Ralph ontsloeg Narges nadat er op 7 mei 2008 een doodsbedreiging vanaf haar zakelijke e-mailadres was verstuurd in een periode dat ze vanuit huis werkte. De dag na het ontslag ontving Ralph een e-mail van Narges’ advocaat, Mr. Peter Ruijzendaal, waarin stond dat zijn cliënte haar ontslag aanvecht, betwist dat er een doodsbedreiging is verstuurd en beweert ziek te zijn geworden als gevolg van Ralph’s optreden, waardoor ze niet meer kan werken. Ruijzendaal kondigde een loonvorderingsprocedure aan, waarbij hij als gevolmachtigd advocaat namens zijn cliënte betaling eiste van salaris, vakantiegeld en 7 niet-opgenomen vakantiedagen. Narges had al haar 25 vakantiedagen opgenomen en had geen recht op uitbetaling van de 7 niet-opgenomen vakantiedagen, en had dat ook in e-mails erkend. Na summier onderzoek accepteerde de rechtbank alle verhalen van Narges’ advocaat als waarheid en veroordeelde Advios Assurantiën in een verstekvonnis tot betaling van een maand salaris, vakantiegeld, 7 niet-opgenomen vakantiedagen en de kosten die advocaat Ruijzendaal heeft gemaakt. Ralph was vanwege de doodsbedreiging niet naar de zitting gekomen.

Advocaat Ruijzendaal mailde Ralph dat hij geen e-mails meer moest sturen naar Narges. Hij stelde voor dat de spullen van Advios Assurantiën die Narges in bezit had, zoals het bureau, de bureaustoel, pc, scanner/printer en Senseo-apparaat, na het maken van een afspraak konden worden opgehaald. Ralph liet zijn moeder en haar vriend langsgaan bij de familie Achikzei om de spullen op te halen. Zij konden alles meenemen, behalve het bureau.

Ruijzendaal heeft Ralph gemaild dat het bureau kon worden opgehaald op 19 augustus 2008. Ralph koos ervoor om zelf bij de familie Achikzei langs te gaan. Bij die ontmoeting in het ouderlijk huis van Narges op de Laan van Vollenhove in Zeist werd Ralph herhaaldelijk bedreigd met fysiek geweld door Haroen in aanwezigheid van de gehele familie Achikzei. Haroen zei mensen te kennen die Ralph in elkaar konden slaan en dreigde het bureau van de reling naar beneden te donderen. Alle familieleden spraken veroordelend over Ralph. Sahar omhelsde Haroen en noemde hem haar zwager, terwijl Abdul zei dat hij er spijt van had dat hij zijn dochters voor Advios Assurantiën had laten werken. Zelfs Narges’ jongste broertje maakte naast Ralph op de bank trappende bewegingen in zijn richting en noemde hem een sukkel. 'Ze staan allemaal onder mijn controle,' zei Haroen. Opmerkelijk was dat Narges in elkaar kromp toen ze Ralph zag en opsprong om hem te beschermen toen haar jongste broertje trappende bewegingen in zijn richting maakte.

Toen ontving Ralph een e-mail van advocaat Ruijzendaal met een waarschuwing dat hij niets negatiefs over zijn cliënten op het internet mocht plaatsen. Toen vond Ralph een topic op de website InternetOplichting: 'Opgelicht door N. Mehraban Rekeningnummer 47.86.32.320'. Een aantal gedupeerden van mevrouw N. Mehraban en haar vriend klaagden dat ze geld hadden betaald aan deze verkoper op MarktPlaats.nl en nooit de spullen hebben ontvangen. Ralph is met de gedupeerden mee gaan mopperen en heeft op InternetOplichting.nl gemeld dat hij aangifte had gedaan tegen zijn ex-medewerkster Narges Mehraban vanwege bedreiging.

Op 15 december 2008 meldde een slachtoffer van N. Mehraban op InternetOplichting.nl euforisch dat hij na het doen van aangifte via een politieambtenaar de persoonsgegevens van N. Mehraban had ontvangen. Hij deelde deze gegevens met de moderators en Ralph en verzocht ABN AMRO om maatregelen te nemen tegen hun cliënt Narges Mehraban. De geboortedatum van Narges Achikzei was identiek aan die van Narges Mehraban: 18-09-1986.

Narges en Haroen deden op 18 december 2008 aangifte tegen Ralph wegens belediging, smaad en laster. Ze voelden zich in hun eer en goede naam aangetast omdat hij hen koppelde aan oplichters N. Mehraban en haar vriend, nadat zij kort daarvoor al een mutatie hadden laten aanmaken tegen Ralph vanwege stalking per e-mail. Ze zeiden dat Ralph verliefd was op Narges en dat ze hem had afgewezen en dat hij dit niet kon verkroppen en dat zijn valse beschuldigingen in dat licht moesten worden gezien. Narges en Haroen beweerden mevrouw N. Mehraban niet te kennen en vroegen subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand, zodat ze slechts 100 euro hoefden te betalen aan hun advocaat Ruijzendaal voor een civiele procedure tegen Ralph en Advios Assurantiën wegens smaad en laster.

Ralph werd uitgenodigd voor een politieverhoor. Twee agenten beschuldigden hem van smaad, laster en belediging en vertelden hem dat hij een zielige man was, Narges stalkte en zich schuldig maakte aan smaad, laster en belediging. Bij de stukken die Ruijzendaal aan de rechtbank zou toesturen zat ook het proces-verbaal van het verhoor waarin stond dat Ralph had toegegeven dat hij een grote blunder had gemaakt door Narges Achikzei te koppelen aan internetoplichter N. Mehraban.

De rechtbank Utrecht besliste, na summier onderzoek, in het voordeel van Narges en veroordeelde Advios Assurantiën en Ralph. Er werd een dwangsom van 15.000 euro opgelegd, een bedrag dat Narges en Haroen graag wilden ontvangen, omdat ze het goed konden gebruiken voor de inrichting van hun woning. In de wandelgangen van het gerechtsgebouwd kondigde Ruijzendaal aan dat hij Ralph’s kapot zal maken en zelf ook aangifte ging doen zodat hij Ralph ook in privé kan aanpakken.

Advocaat Ruijzendaal deed vervolgens aangifte tegen Ralph en Advios Assurantiën wegens belediging en startte een rechtszaak. De rechtbank Utrecht wees alle vorderingen van Ruijzendaal toe en veroordeelde Ralph en Advios Assurantiën wegens belediging, waarbij een dwangsom van 15.000 euro werd opgelegd.
Omdat betaling van de opgelegde dwangsommen uitbleef, hebben Narges, Haroen en hun advocaat Ruijzendaal op 1 september 2009 het faillissement van Advios Assurantiën en Ralph aangevraagd. Ralph is niet naar de faillissementszitting gegaan vanwege de doodsbedreiging.

Op 7 december 2009, kort voor de strafzaak tegen Ralph op 15 december en haar gedwongen burgerlijke huwelijk met Haroen op 20 december, werd Narges met motorolie overgoten en in brand gestoken door de zus van een vriend van Haroen.

Narges’ familie en Haroen wezen naar Ralph als de waarschijnlijke dader omdat hij haar zou hebben bedreigd met verbranding vanwege haar weigering om met hem te trouwen. Een rechercheur van TGO Gero vertelde Ralph dat alle Afghanen die zij hadden gesproken zijn naam hadden genoemd, en hij kwalificeerde de beschuldigingen dat Ralph een moordenaar zou zijn als de ergste vorm van smaad. De rechercheur zei dat Ralph zijn best had gedaan om haar te bevrijden, wat Ralph bevestigde. Op Radio M Utrecht werd op 10 december 2009 een anonieme rechercheur van TGO Gero geciteerd: ‘Vrouw slachtoffer eerwraak en vanwege afpersing van een bedrijf’. Dit bericht werd overgenomen door Elsevier, De Telegraaf en andere mediabedrijven. Vriendinnen van Narges die op een forum voor Afghaanse meisjes klaagden over deze eermoord werden bedreigd door familieleden van Haroen en gesommeerd om te stoppen met het verspreiden van negatieve verhalen over de familie. De curator, Dingemans, die door de rechtbank Utrecht was aangewezen om het faillissement van Advios Assurantiën en Ralph af te handelen, vertelde aan een journalist van RTV Utrecht dat er naar zijn mening sprake was van ‘wederzijdse affectie’ tussen Narges en Ralph.

Ondanks pogingen van Ralph om de politie en het Openbaar Ministerie aan te sporen het eerlijke verhaal te vertellen aan de rechtbank en de bevolking, kozen politieagenten en OM-functionarissen ervoor om het volledig verzonnen verhaal van de familie van Narges te herhalen voor de rechtbank, alsof Narges het gelukkigste meisje op aarde was.

Haroen en advocaat Ruijzendaal kondigden kort na de moord op Narges een civiele rechtszaak aan tegen Ralph omdat hij hen had aangewezen als de waarschijnlijke daders/opdrachtgevers. Ze eisten opnieuw geld, 5.000 euro per persoon als voorschot op alle schade die ze hadden geleden vanwege de negatieve uitspraken van Ralph. Rechters wezen, opnieuw na summier onderzoek, alle vorderingen van de heren toe. Ralph was niet naar de rechtszitting gegaan vanwege doodsbedreigingen.

De advocaat Ausma adviseerde zijn cliënte om te zwijgen over haar motief en vertelde haar dat TBS (terbeschikkingstelling) voor haar beter zou zijn dan een normale gevangenisstraf. Ausma vond een deskundige die een rapport schreef waarin stond dat zijn cliënte lijdt aan meervoudige persoonlijkheidsstoornis.

Politieambtenaren die Narges en Haroen hadden geholpen met hun juridische afpersingscampagne tegen Ralph, en die ook betrokken waren bij het verdoezelen van eerwraak, deden zelf aangifte tegen Ralph wegens belediging, smaad en laster omdat zij ontkennen dat ze zich corrupt hebben gedragen. Rechters geloofden, opnieuw na summier onderzoek, de verzonnen verhalen die door agenten op ambtseed werden verteld en veroordeelden Ralph. Ralph mag de namen van de agenten die Narges en hem in grote problemen hebben gebracht niet meer noemen in een negatieve context, anders moet hij 7 dagen naar de gevangenis.

VS

Analyse van 240 getuigenissen

Geplaatst in Conflict, Eerwraak, Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist.