Rechtbank Utrecht stelt R. Geissen in het gelijk: opname van zijn aangifte is ten onrechte door politie Utrecht geweigerd

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

 

Bezoekadres Utrechtseweg 141, Zeist
Korpsonderdeel district Binnensticht
Behandeld door Hans Hameeteman
Ons kenmerk: 09-143096
Datum: 11 juni 2009
Onderwerp: aangifte doen

Geachte heer Geissen,

Via het Arrondissementsparket te Utrecht ben ik in kennis gesteld van uw klacht over het doen van aangifte.
Ik wil u graag in de gelegenheid stellen om aangifte te doen en daarom verzoek ik u om contact met mij op te nemen voor het maken van een afspraak.

Met vriendelijke groet,

Hans Hameeteman

Aan: R. Geissen
Utrecht

Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 3, Utrecht
Korpsonderdeel: Klachtbehandeling
Behandeld door: H.A. Hofmann
Telefoon: 09008844
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Datum: 2 juni 2009
Onderwerp: Klacht politieoptreden

Geachte heer Geissen,

Naar aanleiding van ons gesprek van hedenmorgen, bevestig ik u met dit schrijven de voortgang die wij inzake de behandeling van uw klacht hebben afgesproken.

Op de zitting van de rechter d.d. 27 mei jl hebt u aan de rechter stukken overhandigd. Deze stukken hadden betrekking op uw verdediging in een strafzaak die tegen u werd gevoerd naar aanleiding van een aangifte.

De uitspraak van de rechter in die zaak, is van belang voor de aangifte die u wilt doen. Wij hebben afgesproken, dat de behandeling van uw klacht – het weigeren aangifte op te nemen – uitgesteld wordt tot het moment dat u zich bij mij meldt met de schriftelijke uitspraak zoals die vermoedelijk op 10 juni 2009 in het openbaar wordt gedaan. Aan de hand van deze uitspraak kan namelijk beoordeeld worden of en zo ja op welke grond c.q. welke strafbare feiten, aangifte gedaan kan worden.

In verband met de klachttermijn, verzoek ik u, mij in ieder geval tussen 6 en 27 juli 2009 telefonisch te benaderen.

Met vriendelijke groet,

H.A. Hofmann
Klachtbehandelaar

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .