Uitnodiging van Jelle van de Kraats aan R. Geissen voor politieverhoor inzake smaad(schrift)

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
POLITIE UTRECHT
District Binnensticht
Wijkteam Zeist/Bunnik
Wijkrecherche
Kenmerk: Pl0920/ 09-001375

Aan:
R. Geissen
p/a Enoch Advocaten
Postbus 4063
3502 HB Utrecht

Betreft: uitnodiging voor verhoor.

Zeist, 27 januari 2011.

Geachte heer,

Hierbij nodig ik u uit voor verhoor om op donderdag 3 februari 2011 om 10.00 uur te
verschijnen aan het bureau van politie te Zeist, Utrechtseweg 141.

U zult worden gehoord inzake smaad(schrift). Ik maak u erop attent dat u vooraf uw
raadsman/-vrouw op eigen kosten kunt consulteren.

Hoogachtend,

Jelle van de Kraats

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .