MDNDR010 van politie Zeist doet onderzoek vanwege de aangifte van N. Achikzei

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
Politie Utrecht
District Binnensticht
Zeist
Dossiernr: PL0920/09-001375

P R O C E S – V E R B A A L


Door mij MDNDR010
Asp.politiemedewerker van politie, Utrecht, district Binnensticht
wordt het volgende verklaard:

AANGIFTE
=========

Aangeefster N. ACHIKZEI had aangifte gedaan van smaad, smaadschrift
en belediging. Aangeefster is verloofd met dhr Z. Mehraban.
(opm verbalisant: uit onderzoek bleek dat verdachte aannam dat beiden getrouwd
waren en dat N. ACHIKZEI heden genaamd is N. MEHRABAN).

Verdachte was de werkgever van aangeefster van 1 juni 2007 tot en met 7 mei
2008. Op 6 mei 2008 zou aangeefster een email hebben ontvangen van de
verdachte waarin stond dat zij de hele maand mei vrij kon nemen. Op 7 mei
krijgt aangeefster telefonisch van verdachte te horen dat haar kontract niet
verlengd zou worden bij Advios.

Vervolgens kreeg aangeefster de dag erna een email van de verdachte waarin
stond dat de verloofde van aangeefster hem een doodsbedreiging had gestuurd.
Verdachte wilde vervolgens dat aangeefster haar doodsbedreiging introk.
Aangeefster geeft aan dat zij geen doodsbedreiging had gestuurd.
(opm. verbalisant: van de bedreiging werd geen bewijs aangetroffen)

Vervolgens heeft aangeefster totaal zo’n twee a driehonderd emails ontvangen
van haar inmiddels ex-werkgever sinds haar ontslag. In deze mails stond dat
haar man een domme Afghaanse man was en dat hij salafistisch was en/of een
fundamentalist. Tevens schreef verdachte dat aangeefster uit naam van de islam
een jihad tegen hem voerde.

Smaad via internet:
De verdachte heeft zich op een zeer ongewenste manier geuit
tegenover aangeefster, en wel op de volgende internetsites:
www.internetoplichting.nl
expiratieweb.nl
god.voor.dommen

Op de site van oplichting.nl, particulieren waarschuwen elkaar voor vermeende
oplichters, kwam de naam N. MEHRABAN voor inzake oplichting. Hierbij werd ook
een bankrekening genoemd van N. Mehraban.

Verdachte verklaarde dat deze achternaam en voorletter overeen kwamen met die
van aangeefster. Verdachte is de site gaan aanvullen met opmerkingen jegens
de benadeelde.

Uit onderzoek door verbalisant bij de bank blijkt echter dat de aangeefster
niets te maken heeft met de N. Mehraban op de oplichtingssite. Het
bankrekening nummer komt niet overeen.

Uit de bijgevoegde afschriften van de internetsites blijkt:


PL0920/09-001375- 1

 

Dossiernr: PL0920/09-001375


– hij zegt dat aangeefster op het criminele pad is geraakt
– hij zegt dat aangeefster een oplichtster is.
– hij zegt dat aangeefster leugenachtig is en dat zij valse aangifte heeft
gedaan.

VERHOOR
=========
Verdachte is op 21 januari 2009 verhoord. Verdachte kon op geen enkele manier
aantonen dat hij daadwerkelijk was bedreigd door aangeefster. Hij verwees naar
zijn eigen website van zijn werk: expiratieweb.nl waarin hij zijn eigen
verhaal vertelde.

Nadat verdachte door de politie was verhoord, heeft hij de volgende dag weer
een stuk geplaatst op oplichting.nl. Deze pagina is bijgevoegd aan het dossier.

Verdachte lijkt er van overtuigd te zijn dat aangeefster onder invloed staat
van ene Abdul Jabbar van der Ven die hij niet persoonlijk kent en waarvan hij
niet zeker weet of aangeefster hem persoonlijk kent. Volgens verdachte voert
aangeefster via die Abdul Jabbareen haatcampagne tegen hem en voelt verdachte
zich het slachtoffer in deze.

Opmerking verbalisant t.a.v. gemoedstoestand verdachte:
========================================
Tijdens het verhoor bleek ons dat de verdachte, ondanks zijn
mededirecteurschap van een financieel adviesbureau, mogelijk tunnelvisie kon
hebben t.a.v. de aangeefster. Mogelijk dat de verdachte realiteit en fictie
m.b.t. de aangeefster door elkaar haalde. Hij erkende bijvoorbeeld dat het een
blunder was dat hij haar naam had geassocieerd met de naam N. MEHRABAN op de
site www.internetoplichting.nl, terwijl hij een dag na het verhoor nogmaals op
deze site haar naam weer in verband bracht met de aangeefster.

Uit verklaringen van verdachte en mededelingen van de aangeefster zou als
motief voor de gedragingen van de verdachte kunnen aangemerkt dat de verdachte
graag zelf met aangeefster had willen trouwen.

Uit mededeling van de benadeelde bleek dat op 3 februari 2009 beiden
partij in een civiel rechtelijke zaak waren. Het behandelde het ontslag
van de benadeelde. Ook in die zaak werd de smaad via de
www.internetoplichting.nl aangehaald. Ook daar getuigde de verdachte van
Tunnelvisie.

Waarvan door mij,
MDNDR010, op ambtseed
is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en tekende
te ZEIST op 6 februari 2009.

MDNDR010


PL0920/09-001375- 2*

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .