Ontvangstbevestiging van donatie aan InvestigateHonorKilling.com

Contact


  WhatsappStuur ons een bericht via
  admin@investigatehonorkilling.com of
  Whatsapp nummer: +31.61.28.23.417
  Of: vul onderstaand formulier in.
  Anonimiteit en bronbescherming verzekerd.

  Hartelijk dank voor uw donatie
  Uw steun aan onze organisatie wordt zeer op prijs gesteld.

  Laatste Berichten

  Deeksha doodgeschoten uit eerwraak. Een doofpotaffaire. Het verhaal.

  Eerwraak verhaal

  caret-down caret-up caret-left caret-right
  Deeksha
  geboren: 1995
  Neergeschoten: 16 augustus 2019
  Woonplaats: Saraitarin, U.P.
  Herkomst: India
  Kinderen: geen
  Daders: mogelijk haar vader, broer en oom
  Deeksha studeerde aan een universiteit. Ze was verliefd op een van haar klasgenoten die op dezelfde plaats woonde als zij. Ze wilden met elkaar trouwen. Ze behoorden tot dezelfde kaste en religie, dus dat was helemaal geen probleem.

  Beiden hebben met hun ouders gesproken over de huwelijksplannen. De ouders van de jongen waren het daarmee eens, maar de ouders van het meisje wilden dat niet. Ze waren totaal tegen hun liefde. Het meisje probeerde hen vaak te laten begrijpen, maar ze waren het er niet mee eens en zeiden haar dat ze geen contact met die jongen mocht hebben, maar het meisje had nog steeds contact met hem. Toen Deeksha's ouders en andere familieleden dat in februari 2019 ontdekten hebben ze Deeksha in hun huis opsloten. Ze dwongen haar om haar studie en onderzoeksprojecten achter zich te laten en ze mocht op geen enkele manier contact opnemen met anderen.

  Deeksha was het er niet mee eens om die jongen te verlaten. Toen hebben familieleden zich voorgenomen om haar te vermoorden. Ze hadden een vergunning voor een pistool. Op 16 augustus werd het meisje twee keer neergeschoten.

  Toen de buren afkwamen op het geluid van geweerschoten, lag Deeksha dood op de grond. Buren werd verteld dat het meisje zelfmoord heeft gepleegd, maar hoe kan iemand zelfmoord plegen door twee keer op zichzelf te schieten? Toen vroegen ze hun buren om hen te helpen en te beschermen tegen politie en de media.

  De buren hebben geluisterd. Niemand heeft de politie gebeld. In plaats daarvan gingen ze naar haar crematie, twee uur na haar moord. Ze hadden geen droog hout voor de crematie, dus gebruikten ze er benzine voor en de onverbrande resten werden in een rivier gegooid om alle bewijzen te vernietigen.

  Nu spelen ze nu de sympathiekaart. Vanwege aandacht via de sociale media kwam de politie op de een of andere manier in contact met de familie, maar het was al te laat. Familieleden reageerden alsof er niets ernstigs was gebeurd, het meisje leed aan Diarree en ze is daaraan gestorven. Het is dus een natuurlijke dood en er wordt dus geen strafzaak geopend. Ze hadden allerlei valse documenten over haar ziekte verzameld.

  We zouden blij zijn met aanwijzingen! Voor een e-mail rechtstreeks aan ons kunt u gewoon hier klikken.

  Beruchte Zeister agenten verdoezelen oplichting, afpersing, dwanghuwelijk en eerwraak, terwijl hun collega’s, bevriende journalisten en rechters hen complimenteren en toezichthouders wegkijken

  Beruchte Zeister agenten verdoezelen oplichting, afpersing, dwanghuwelijk en eerwraak, terwijl hun collega's, bevriende journalisten en rechters hen complimenteren en toezichthouders wegkijken


  Justitie dagvaardt R. Geissen vanwege smaadschrift, laster en belediging van Anita Frielink (ps) en MDNDR011

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
  Arrondissementsparket
  ARRONDISSEMENTSPARKET Midden-Nederland
  Postbus 505 postcode 3500 AM Utrecht

  DAGVAARDING VAN VERDACHTE

   

   

  Sector    : S4
  Parketnr : 16/659070-18
  Volgnr    : 0007

  Aan:

  naam              : Geissen
  voornamen      : Ralph

  geboren op    : 13 april 1977 te Utrecht

  wonende te    : Utrecht

  Hierbij dagvaard ik u om als verdacht te verschijnen op donderdag 08 november
  2018, te 11.50 uur
  , ter terechtzitting van de politierechter in het
  arrondissement Midden-Nederland zitting houdende te Utrecht,
  Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht,
  teneinde terecht te staan terzake van hetgeen hieronder is omschreven.

  Ik verwijs naar de mededelingen onder 1 t/m 10 op de achterzijde van dit blad.

  Utrecht, 04 oktober 2018
  De officier van justitie,

  Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

  1.

  hij op of omstreeks 11 januari 2017 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden Nederland, in elk geval in Nederland,
  opzettelijk
  de eer en/of de goede naam van een ambtenaar, genaamd Anita Frielink (ps), hoofdagent bij het basisteam BES te Baart gedurende en/of ter zake van de rechtmarige uitoefening van haar bediening heeft aangerrand, door telastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, door middel van geschriften of afbeeldingen verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, immers heeft hij, verdachte, een filmpje op Youtube geplaatst met daarin een foto van die Anita Frielink (ps) en/of die Anita Frielink (ps) (op die foto) afgebeeld met een politiepet en/of (onder die foto) de tekst geplaatst, inhoudende (onder andere) “Agente Anita Frielink (ps) van politie Zeist is corrupt. Ze heeft gelogen zodat de ex-werkgever van oplichter Narges Achikzei door het OM zou worden vervolgd vanwege smaad, laster en stalking per email. Toen Narges met benzine werd overgoten en in brand gestoken door een zus van een vriend van haar ex-man. Omdat ze wilde trouwen met een man van haar eigen keuze en verliefd was op een Nederlandse man verzon de politie jaloezie als motief om corruptie, oplichting en eerwraak te doofpotten”, althans woorden van gelijke

  Zie blad 2

  Arrondissementsparket
  ARRONDISSEMENTSPARKET Midden-Nederland
  Postbus 505 postcode 3500 AM Utrecht

  Blad 2

   

   

  Sector    : S4
  Parketnr : 16/659070-18
  Volgnr    : 0007

  beledigende aard en/of strekking en/of (vervolgens) een proces-verbaal opgemaakt door die Anita Frielink (ps) getoond;
  art 262 lid 1 Wetboek van Strafrecht
  art 261 lid 2 Wetboek van Strafrecht

  2.

  hij in of omstreeks de periode tussen 6 januari 2017 en 17 februari 2017 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk
  een ambtenaar, Johan de Boer (ps), Operationeel Expert district Oost Utrecht gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening heeft beledigd door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding,
  immers heeft hij, verdachte,
  – op 6 januari 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Ben nog op zoek naar foto’s van corrupte politiechef Johan de Boer (ps) en corrupt agent Jelis van de Kraats.”
  – op 17 februari 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Anita Frielink (ps) moet wat mij betreft worden ontslagen en chef Johan de Boer (ps) heeft ook alles behalve schonen handen in dit dossier”, althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;
  art 266 lid 1 Wetboek van Strafrecht
  art 267ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

  3.

  hij op of omstreeks de periode tussen 6 januari 2017 en 9 mei 2017 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland,
  (telkens) opzettelijk
  het openbaar gezag, een openbaar lichaam en/of een openbare instelling, te weten basisteam Zeis/Bunnik/Leusden, van de politie-eenheid Midden-Nederland, heeft beledigd door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding,
  immers heeft hij, verdachte, – op 6 januari 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: “Politie Zeist is i.m.o. collectief corrupt in deze zaak.” – op 9 mei 2017 een e-mail gestuurd met daarin de tekst: Koppen moeten rollen bij de corrupte politie zeist.”,
  althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;
  art 266 lid 1 Wetboek van Strafrecht
  art 267 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

  Wij kunnen u melden dat de zaak waarover u spreekt, de ‘Zeister brandmoord’, geen deel uitmaakt van de afleveringen die wij gaan uitzenden.

  Getuigenis 242 in moordzaak Narges Achikzei

  Journalist
  BNNVARA kondigt in een persbericht de uitzending aan van 6 afleveringen van "De Familierechercheur," geproduceerd door Jessica Villerius' Posh Productions: "Familierechercheurs balanceren vaak tussen twee verschillende werelden met aan de ene kant het verdriet, woede en soms zelfs haat van de nabestaanden en aan de andere kant hun collega's van het onderzoeksteam die er alles aan doen om de daders te pakken. Waar zij normaal gesproken een absolute vertrouwensfunctie hebben, praten zij nu voor één keer en met volledige medewerking van de nabestaanden over de zaak die op hen het meeste indruk heeft gemaakt."

  Bij een foto van familierechercheurs Erik & Saskia werd er verwezen naar de "Zeister brandmoord". Geissen heeft hierop contact opgenomen met BNNVARA en hen gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van uitzending van die aflevering. Geissen benadrukte dat niemand zit te wachten op de leugens van beruchte corrupte agenten uit Zeist, en hij verwees naar alle verzonnen verhalen die agenten al hadden verteld.

  Namens BNNVARA reageerde communicatieadviseur Michiel van Rijswijk op de enige juiste wijze: "Geachte heer Geissen, Dank u wel voor uw berichten betreffende onze serie ‘De Familierechercheur’. Wij kunnen u melden dat de zaak waarover u spreekt, de ‘Zeister brandmoord’, geen deel uitmaakt van de afleveringen die wij gaan uitzenden."

  BNNVARA heeft dus 5 van de 6 afleveringen van "De Familierechercheur" uitgezonden. Posh Productions mailde dat het op verzoek van Geissen de foto van familierechercheurs Erik & Saskia zou verwijderen, omdat de aflevering nooit is uitgezonden.

   

  BNNVARA gaat de aflevering over de Zeister brandmoord van de serie “De Familierechercheur” niet uitzenden.

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
  Van: Michiel van Rijswijk <Michiel.van.Rijswijk@bnnvara.nl>
  Date: ma 11 sep. 2017 om 17:35
  Subject: Re: Vraag n.a.v. persbericht documentaireserie de Familierechercheur
  To: Ralph Geissen <geissen@gmail.com>
  Geachte heer Geissen,Dank u wel voor uw berichten betreffende onze serie ‘De Familierechercheur’.

  Wij kunnen u melden dat de zaak waarover u spreekt, de ‘Zeister brandmoord’, geen deel uitmaakt van de afleveringen die wij gaan uitzenden.

  Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

  Met vriendelijke groet,

  Michiel van Rijswijk
  Communicatie| Communicatieadviseur

  BNNVARA
  Bezoek: Wim T. Schippersplein 3
  Post: Postbus 175 | 1200 AD | Hilversum
  KvK: 58742638

  Van: Ralph Geissen <geissen@gmail.com>
  Datum: maandag 11 september 2017 12:55
  Aan: Michiel van Rijswijk <Michiel.van.Rijswijk@bnnvara.nl>
  Onderwerp: Fwd: Vraag n.a.v. persbericht documentaireserie de Familierechercheur

  Geachte heer Van Rijswijk,

  Narges Achikzei is 100 % zeker slachtoffer van eergerelateerd geweld. Indien BNN ARA familierechercheurs verzonnen verhalen laat vertellen dat Narges het gelukkigste meisje op aarde was en dat MDNDR021 haar jaloerse liefdesrivale was dan zal ik officieel vragen om een rectificatie bij BNNVARA. Wanneer de rectificatie wordt geweigerd dan stap ik opnieuw naar de Raad voor de Journalistiek zodat zij hierover mogen oordelen.

  Ik heb de uitzending uiteraard nog niet gezien. Maar ik ken TGO Gero rechercheurs en zij liegen, bedriegen, misleiden en bedreigen al vele jaren. Er zit een “verborgen linkse agenda” achter bij de autoriteiten.

  Ik accepteer geen leugens meer van rondom de Zeister brandmoord. Die tijd is voorbij. Grote kans dat de twee familierechercheurs zeer negatief in het nieuws komen vanwege liegen, bedriegen, misleiden in de documentaire bij BNNVARA. Ik zal er sowieso aandacht aan gaan besteden.

  Hopelijk is het niet nodig, maar ik vrees het ergste want TGO Gero rechercheurs zijn écht berucht.

  Met vriendelijke groet,
  Ralph Geissen

  Van: Ralph Geissen <geissen@gmail.com>
  Datum: 11 september 2017 om 00:12
  Onderwerp: Vraag n.a.v. persbericht documentaireserie de Familierechercheur
  Aan: michiel.van.rijswijk@bnnvara.nl
  Geachte heer Van Rijswijk,Ik ben benadeelde partij bij de Zeister brandmoord. Binnenkort zal de Raad voor de Journalistiek daarover nog iets gaan zeggen op mijn verzoek.

  In de aankondiging zag ik dat één uitzending gaat over “een brandmoord”.

  Mijn vraag is dan ook, gaat de documentaire over de brandmoord op mijn ex-medewerkster Narges Achikzei? Indien ja, dan valt er ongetwijfeld een hoop af te dingen op de verhalen van de familierechercheurs en is de kans aanwezig dat hiervan een zaak wordt gemaakt bij de Raad voor de Journalistiek. De rechercheur van TGO Gero staan ontzettend slecht bekend.

  Met vriendelijke groet,
  Ralph Geissen

  Het OM wijst alle verzoeken van R. Geissen af en wenst niet inhoudelijk te reageren op alle beschuldigingen

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
  Openbaar Ministerie
  Arrondissementsparket Midden-Nederland

  Postadres: postbus 505, 3500 AM UtrechtR. Geissen
  Utrecht

  Onderdeel             Beleid en Strategie
  Doorkiesnumer(s) 088-6991500
  E-mail                    *
  Datum                    4 augustus 2017
  Bijlage(n)               Geen
  Onderwerp             Reactie

  Geachte heer, R. Geissen,

  Naar aanleiding van uw 28 e-mailberichten, verzonden aan het arrondissementsparket Midden-Nederland in de periode van 21 april 2017 tot en met 31 juli 2017, bericht ik u als volgt.

  Uw berichten
  Uit uw verschillende e-mailberichten maak ik een aantal verzoeken op.
  Ten eerste maak ik uit uw berichten op dat u bij de Raad voor de Journalistiek een klacht heeft ingediend over een journalist. U stelt dat de uitkomst van de klachtprocedure bij de Raad voor de Journalistiek zeer negatief kan zijn voor de politie (meer specifiek de politie te Zeist) en het Openbaar Ministerie. U stelt dat de moord op mevrouw N. Achikzei niet het werk was van één persoon, maar dat er sprake was van een dadergroep en eerwraak. U stelt dat het Openbaar Ministerie en de politie dit ontkennen en de eerwraaktheorie in de doofpot willen stoppen. U bent van mening dat de politie en het Openbaar Ministerie hiervoor moeten boeten. U verzoekt het Openbaar Ministerie daarom een Rijksrecherche onderzoek in te laten stellen.

  Daarnaast verzoekt u het Openbaar Ministerie om toestemming te geven de beelden van een uitzending van Opsporing Verzocht naar aanleiding van de moord op mevrouw Achikzei aan u beschikbaar te stellen. U wenst deze beelden te verkrijgen om uw dossier compleet te maken.

  Pagina 1 van 3

  Voorts verzoekt u het Openbaar Ministerie om u nog inzage te geven in het strafdossier dat naar aanleiding van de moord op mevrouw Achikzei is opgesteld. U stelt benadeelde partij te zijn in de kwestie en u stelt dat het Openbaar Ministerie eerder een verzoek om inzage zou hebben geweigerd om het door u gestelde in de doofpot te stoppen.

  Beelden Opsporing Verzocht
  Met betrekking tot uw verzoek omtrent het verlenen van toestemming voor het verkrijgen van de beelden van Opsporing Verzocht, merk ik op dat dergelijke beelden gelet op verschillende privacy aspecten niet gedeeld kunnen worden. Beelden worden enkel voor opsporing met het publiek gedeeld, zoals ook het geval is geweest bij Opsporing Verzocht.Gelet op het bovenstaande zal ik geen toestemming verlenen om de beelden aan u beschikbaar te stellen.

  Inzage in strafdossier
  Op 25 januari 2016 diende u een eerste verzoek in om inzage te verkrijgen in het strafdossier dat is opgemaakt naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Achikzei. Dit verzoek is bij brief van 24 maart 2016 afgewezen nu er geen grondslag in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de bijbehorende Aanwijzing bestaat om aan u inzage te verlenen in het genoemde strafdossier. Uw huidige berichten bevatten geen argumenten die mij aanleiding geven om het eerder ingenomen strandpunt te wijzigen.

  Rijksrecherche
  Tot slot verzoekt u het Openbaar Ministerie om een Rijksrecherche onderzoek in te stellen naar het handelen van (verschillende personen van) de politie te Zeist en het Openbaar Ministerie. Op geen enkele wijze onderbouwt u dit verzoek.

  Met betrekking tot uw stelling dat door de Rijksrecherche onderzoek zou moeten worden verricht naar de handelswijze van de politie en het Openbaar Ministerie merk ik het volgende op. Mij is gebleken dat u het Openbaar Ministerie al sinds november 2011 meermaals heeft aangeschreven met het verzoek om een Rijksrechercheonderzoek in te laten stellen. Op uw brieven is steeds inhoudelijk gereageerd. Uw berichten geven mij geen aanleiding om af te wijken van het eerder ingenomen standpunt, dat aan u bij brieven van 5 november 2012, 28 februari 2013 en 6 februari 2014 is medegedeeld.

  Pagina 2 van 3

   

  Wellicht ten overvloede merk ik op dat ik mij zal onthouden van enige mededelingen omtrent de klachtprocedure die u aanhangig hebt gemaakt bij de Raad voor de Journalistiek.

  Toekomstige correspondentie
  Bij brief van 6 februari 2014 (met kenmerk 300/104/11) is aan u medegedeeld dat het Openbaar Ministerie zich het recht voorbehoud niet meer op uw correspondentie of verzoeken te reageren, daar u de voorgaande jaren steeds via verschillende wegen volhardend heeft getracht de andere visie die u heeft op de moord op mevrouw Achikzei onder de aandacht te brengen.Mij is gebleken dat u na onze brief van 6 februari 2014 opnieuw verschillende verzoeken of klachten aan het Openbaar Ministerie heeft
  gericht met betrekking tot deze moord. Alleen al sinds april 2017 heeft u 28 e-mailberichten naar ons parket verzonden.

  De veelvuldigheid waarmee u mijn parket aanschrijft, levert een zodanige verstoring van de normale bedrijfsvoering op dat ik mij genoodzaakt zie strengere maatregelen te nemen.

  Hierbij deel ik u dan ook mede dat het Openbaar Ministerie uw toekomstige berichten ongelezen ter dossiervorming zal archiveren, indien deze op enige wijze betrekking hebben op de moord op mevrouw Achikzei. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie geen telefonisch contact met u onderhouden. Indien u toch belt, zal onmiddellijk de verbinding worden verboken.

  Hoogachtend,
  De Hoofdofficier van Justitie,
  Mw. mr. H.E. Hoogendijk,
  Bij afwezigheid namens deze,

  mr H.F. Mos
  Rechercheofficier van Justitie

  Pagina 3 van 3

  Raad voor de Journalistiek: “H.J. Korterink heeft met de publicatie van het artikel “Brandmoord Zeist: een doofpot? Een tijdlijn” op zijn website www.misdaadjournalist.nl niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld.”

  Getuigenis 233 in moordzaak Narges Achikzei

  Raad voor de Journalistiek
  H.J. Korterink heeft met de publicatie van het artikel “Brandmoord Zeist: een doofpot? Een tijdlijn” op zijn website www.misdaadjournalist.nl niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Anders dan Ralph Geissen (klager) leest de Raad in het artikel niet dat hij een ‘complotdenker’ zou zijn. Er is voldoende duidelijk onderscheid gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen. Niet is gebleken dat sprake is van niet-waarheidsgetrouwe berichtgeving. Dat klager het niet eens is met de officiële uitkomst van de moordzaak, maakt dit niet anders. -Raad voor de Journalistiek

   

  Politiechef Zeist MDNDR011: “Zeer zijdelings ben ik ook betrokken geweest bij het onderzoek naar de dood door verbranding van een vrouw in de lift van een flat aan de Laan van Vollenhove te Zeist (Onderzoek Gero)”

  Getuigenis 228 in moordzaak Narges Achikzei

  Ambtenaar
  In juli 2006 ben ik gaan werken als chef van de afdeling districtsrecherche in het toenmalige politiedistrict Binnensticht, politie district Binnensticht, waartoe ook de gemeente Zeist behoorde. Bij de vorming van de nationale politie is dit district opgegaan in het district Oost Utrecht en heb ik op de districtsrecherche van dat nieuwe district de formele functie verkregen van Operationeel Expert. (...) In deze werkzaamheden heb ik in het verleden zijdelings enkele malen te maken gehad met dhr. Ralph Geissen, toen wonende in Zeist. Zeer zijdelings ben ik ook betrokken geweest bij het onderzoek naar de dood door verbranding van een vrouw in de lift van een flat aan de Laan van Vollenhove te Zeist (Onderzoek Gero). (...)

  (... ) Vanaf omstreeks 6 januari 2017 ontving die rechercheur weer mails van dhr. Geissen. Van die rechercheur hoorde ik dat dhr. Geissen in die mails mij bij naam noemt en mij een "corrupte politiechef" noemt en daarbij refereert hij aan genoemd onderzoek Gero. (... ) Inmiddels heb ik twee mails van dhr. Geissen via die rechercheur gelezen en wel de mail van 06.01.2017, waarin ik zag/las dat dhr. Geissen mij met naam noemt en mij corrupt noemt. Door hetgeen ik gelezen en inmiddels via via gehoord heb, voel ik me in mijn eer en goede naam aangerand en op zijn minst beledigd door dhr. Geissen. Hij verstuurt opzettelijk mails dat ik als politieambtenaar corrupt zou zijn, kennelijk met het doel om hier ruchtbaarheid aan te geven. Daarbij duidelijk doelend op mij als ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van mijn bediening. De desbetreffende e-mails heb ik afgegeven om bij deze aangifte te worden gevoegd. -Politiechef Zeist Johan de Boer (ps)

   

  Schaamteloze corrupte politiechef Zeist MDNDR011: “Zeer zijdelings ben ik ook betrokken geweest bij het onderzoek naar de dood door verbranding van een vrouw in de lift van een flat aan de Laan van Vollenhove te Zeist (Onderzoek Gero)”

  Getuigenis 228 in moordzaak Narges Achikzei

  Ambtenaar
  Schaamteloze corrupte politiechef Zeist Johan de Boer (ps) deed op 15 mei 2017 aangifte tegen Narges Achikzei's ex-werkgever Ralph Geissen vanwege belediging, smaad en laster. Hij eiste 150 euro schadevergoeding en dat werd door rechters ook toegewezen. Dit staat in zijn aangifte: In juli 2006 ben ik gaan werken als chef van de afdeling districtsrecherche in het toenmalige politiedistrict Binnensticht, politie district Binnensticht, waartoe ook de gemeente Zeist behoorde. Bij de vorming van de nationale politie is dit district opgegaan in het district Oost Utrecht en heb ik op de districtsrecherche van dat nieuwe district de formele functie verkregen van Operationeel Expert. (...) In deze werkzaamheden heb ik in het verleden zijdelings enkele malen te maken gehad met dhr. Ralph Geissen, toen wonende in Zeist. Zeer zijdelings ben ik ook betrokken geweest bij het onderzoek naar de dood door verbranding van een vrouw in de lift van een flat aan de Laan van Vollenhove te Zeist (Onderzoek Gero). (...)

  (... ) Vanaf omstreeks 6 januari 2017 ontving die rechercheur weer mails van dhr. Geissen. Van die rechercheur hoorde ik dat dhr. Geissen in die mails mij bij naam noemt en mij een "corrupte politiechef" noemt en daarbij refereert hij aan genoemd onderzoek Gero. (... ) Inmiddels heb ik twee mails van dhr. Geissen via die rechercheur gelezen en wel de mail van 06.01.2017, waarin ik zag/las dat dhr. Geissen mij met naam noemt en mij corrupt noemt. Door hetgeen ik gelezen en inmiddels via via gehoord heb, voel ik me in mijn eer en goede naam aangerand en op zijn minst beledigd door dhr. Geissen. Hij verstuurt opzettelijk mails dat ik als politieambtenaar corrupt zou zijn, kennelijk met het doel om hier ruchtbaarheid aan te geven. Daarbij duidelijk doelend op mij als ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van mijn bediening. De desbetreffende e-mails heb ik afgegeven om bij deze aangifte te worden gevoegd.

   

  N.a.v. het onderzoek naar de dood van een vrouw aan de Laan van Vollenhove te Zeist (TGO Gero 2009), hebben diverse politiemedewerkers in de periode van 2010-heden regelmatig (honderden) e-mails ontvangen van emailaccount GEISSEN@gmail.com. GEISSEN@gmail.com maakte in genoemde mails laagdunkende, beledigende opmerkingen over het genoemde politieonderzoek, de politie, m.n. de politie Zeist en diverse specifiek benoemde politiemedewerkers.

  Getuigenis 245 in moordzaak Narges Achikzei

  Ambtenaar
  Ik ben werkzaam als teamchef van basisteam Zeist/Bunnik/Leusden. Ik doe deze aangifte namens politie Zeist. Als teamchef heb ik kennisgenomen van de Belediging/smaad/laster t.a.v. diverse politiemedewerkers en politie Zeist.

  N.a.v. het onderzoek naar de dood van een vrouw aan de Laan van Vollenhove te Zeist (TGO Gero 2009), hebben diverse politiemedewerkers in de periode van 2010-heden regelmatig (honderden) e-mails ontvangen van emailaccount GEISSEN@gmail.com. GEISSEN@gmail.com maakte in genoemde mails laagdunkende, beledigende opmerkingen over het genoemde politieonderzoek, de politie, m.n. de politie Zeist en diverse specifiek benoemde politiemedewerkers.

  (… ) Op 6 januari 2017 is er wederom een email verzonden naar het werkaccount van een politiemedewerker. Ik heb gezien/gelezen dal de Zeister politie hierin als collectief corrupt wordt omschreven. Op 9 mei 2017 is er wederom een email verzonden vanaf emailaccount GEISSEN@gmail.com. Ik heb gezien/gelezen dat hierin wordt gesproken over politie Zeist i.c.m. corrupte collega’s, bureau binnensticht als beruchtste politiebureau van Nederland en corrupte politie Zeist. -Nick Schellings MSc.