Ontvangstbevestiging van donatie aan InvestigateHonorKilling.com

Contact


  WhatsappStuur ons een bericht via
  admin@investigatehonorkilling.com of
  Whatsapp nummer: +31.61.28.23.417
  Of: vul onderstaand formulier in.
  Anonimiteit en bronbescherming verzekerd.

  Hartelijk dank voor uw donatie
  Uw steun aan onze organisatie wordt zeer op prijs gesteld.

  Laatste Berichten

  Aangifte van R. Geissen tegen Z. Mehraban en Mr. P.H. Ruijzendaal vanwege moord bij politie Utrecht

  caret-down caret-up caret-left caret-right
  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
  POLITIE UTRECHT
  DISTRICT UTRECHT STAD
  ONDERSTEUNING & BEDRIJFSVOERING
  INTAKE & SERVICE KAAP HOORN
  Telefoon 09008844
  proces-verbaalnummer : PL0910/2010247778-1
  (HKSnr: PL0920.920.2010.6890)
  Pleegplaats werkgebied : Zeist Binnen Zeist/Bunnik

  P R O C E S – V E R B A A L
  Aangifte

   


  Plaats delict : Laan van Vollenhove 2175, 3706 GW Zeist
  HKS object : Woning, overige
  Pleegdatum/-tijd : tussen dinsdag 1 januari 2008 te 00:00 uur en
  woensdag 13 oktober 2010 te 00:00 uur
  Verbalisant : MDNDR023, Politie Utrecht

  Ik, verbalisant, MDNDR023, Politie Utrecht, verklaar het volgende:

  Op woensdag 13 oktober 2010 te 14.34 uur, verscheen voor mij, in het
  politiebureau, Kaap Hoorndreef 3 te Utrecht, een persoon die mij opgaf
  te zijn:

  Achternaam : Geissen
  Voornamen : Ralph
  Geboren : 13 april 1977
  Geboorteplaats : Utrecht in Nederland
  Geslacht : Man
  Nationaliteit : Nederlandse
  Adres : Onbekend 9999
  Plaats : Onbekend
  Land : Onbekend

  Hij deed aangifte terzake de ondergenoemde feiten en verklaarde het
  volgende:

  “Tussen dinsdag 1 januari 2008 te 00.00 uur en woensdag 13 oktober 2010
  te 00.00 uur werd op Laan van Vollenhove 2175, 3706 GW, Zeist, het in de
  aanhef vermelde feit gepleegd.

  Ik doe aangifte van oplichting, bedreiging, smaad/laser, afleggen van
  valse aangifte, afpersing/afdreiging, belaging, inzegening van informeel
  moslimhuwelijk, medeplichtigheid aan moord.
  188 Wetboek van Strafrecht
  326 Wetboek van Strafrecht
  45 lid 1 Wetboek van Strafrecht
  261 lid 1 Wetboek van Strafrecht
  285 lid 1 Wetboek van Strafrecht


  Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 1 –
  LFN12.2.11

  Proces-verbaalnummer PL0910 2010247778-1
  Politie Utrecht


  317 lid 1 Wetboek van Strafrecht

  Ik heb eerder onder nummer 09-192579 aangifte gedaan namens mijn bedrijf
  Advios Assurantien BV. Echter wil ik ook aangifte doen namens mijzelf.

  Ik doe aangifte tegen advocaat Peter Hans Ruijzendaal en Haroen
  Mehraban. Haroen is de verloofde geweest van Narges Achikzei. Narges
  Achikzei is een ex-werknemer geweest.

  Mijn adres is geheim, ik wil mijn adres niet opgeven. De politie kan
  schriftelijk via strafrechtadvocaat mr. J.A.W. Enoch, Postbus 4063, 3502
  HB Utrecht communiceren.

  Deze aangifte moet worden gekoppeld aan mutatie 08-146199. De rechter
  heeft erkend dat er sprake is van een “subtiele doodsbedreiging”. De
  afzender van de “subtiele doodsbedreiging” is zeer waarschijnlijk een
  dadergroep met IP adressen 838759231, 82169250170 en 868835142.

  Deze aangifte moet worden gekoppeld aan 09-192579 die is gekoppeld aan
  08-274993, 2008.30608, 2008.30671 en 2008.30270.

  Abn Amro rekeninummer 478632320 staat geregistreerd op naam van
  Narges Mehraban, geboren op 19 september 1986. Narges en Haroen Mehraban
  zijn via een informeel moslimhuwelijk met elkaar gehuwd en ze hebben een
  valse aangifte tegen mij afgelegd onder procesnummer 08-365181 op basis
  waarvan twee civiele rechtszaken tegen mij en Advios Assurantien B.v.
  zijn aangespannen door Narges Achikzei, Sahar Achikzei, Haroen Mehraban
  en hun raadsman Peter Hans Ruijzendaal. Omdat verbalisant bij politie
  Zeist destijds alleen de NAW gegevens bij Abn Amro had opgevraagd in
  plaats van de personaliagegevens heeft de officier van justitie haar
  broddelwerk en de valse aangifte beslist om een strafzaak tegen mij in
  gang te zetten vanwege smaad/laster en stalking (16/440678-09).
  Dadergroep is nog steeds vastbesloten om mij veroordeeld te krijgen. Een
  goedbedoelde e-mail van mij toegestuurd aan Sahar Achikzei direct na de
  moord op Narges Achikzei is door Peter Hans Ruijzendaal met een
  schrijven van zijn hand toegevoegd aan mijn strafdossier.

  Deze aangifte moet worden gekoppeld aan 20083217 die is gekoppeld aan
  2009180, 2009583, 2009177855, 20095369, 20083217, 20093796, 20092059.
  Het “heerschap N. Mehraban” zou de NAW en telefoongegevens van mevrouw
  Buitendijk uit Sneek hebben misbruikt voor een nieuwe oplichtingcampagne
  bij MarktPlaats.nl.

  Narges Achikzei is vermoord door een zus van een vriend van Haroen
  Mehraban, omdat zij wilde trouwen met een man van haar eigen keuze.
  Haroen Mehraban beweerde dat Narges Achikzei telefonisch had geschreeuwd
  “Help! Drie mannen houden mij vast!”. Haroen Mehraban en zijn
  schoonmoeder wezen direct naar mij als verdachte/dader/opdrachtgever.
  Een rechercheur vertelde dat alle Afghanen die zij hebben gesproken mijn
  naam hebben genoemd, mij werd ernstig afgeraden om naar de begrafenis te
  gaan. De politie kon mij niet beschermen. De rechercheur betitelde het als
  de “ernstigste vorm van smaad”. De rechercheurs hebben de (schoon)familie
  van Narges Achikzei verschillende malen tevergeefs verzocht om de
  smadelijke berichtgeving jegens mij te staken.


  Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 2 –
  LFN12.2.11

  Proces-verbaalnummer PL0910 2010247778-1
  Politie Utrecht


  Het lijkt er op dat de broer van MDNDR021 een klusje heeft opgeknapt
  voor zijn vriend Haroen Mehraban en dat hij zich verschuilt achter
  pseudoniemen “EFG11” bij FOK!
  Forum en ”Ongelovig neuker”, ”Wij leven als een leeuw” bij het forum
  “god.voor.dommen.nl” en achter ip adres 8680168141. Indien uit
  rechercheonderzoek blijkt dat deze gedachte op waarheid berust dan maakt
  ip adres 6221619250 goede kans om aangemerkt te worden als een van de
  opdrachtgevers van de brandmoord.

  Ik heb aanwijzingen dat Maiwand Achikzei zeker een maand voor de
  moordaanslag de benzine heeft gekocht bij Fremouw Fuels Bv in Zeist. De
  aanslag lijkt volledig in scene te zijn gezet en zeer goed
  gecoördineerd. Narges Achikzei is er ingeluisd en men poogt dat ook met
  mij te doen. Alles wat Haroen Mehraban en zijn schoonfamilie doen en
  zeggen is mijns inziens persoon ingefluisterd door Peter Hans
  Ruijzendaal. Als groep voeren zij een treurspel op voor de bühne en
  wensen daarvoor betaald te worden. Als hun vijand zie ik het als mijn
  taak om hun snode plannetjes te dwarsbomen.

  Ik denk dat Haroen Mehraban en zijn letselschadeadvocaat Peter Hans
  Ruijzendaal met hebzucht als motief uit zijn op het incasseren van
  verzekeringsgeld. Dat zou één van de redenen zijn waarom Haroen Mehraban
  en zijn schoonmoeder hebben toegekeken op het moment dat Narges Achikzei
  vocht voor haar leven. Het zien van een stervende geliefde is een
  noodzakelijk (traumatiserend) kwaad als men te zijner tijde 50.000 euro
  affectieschade wenst te claimen bij de veroordeelde dader MDNDR021. De
  aansprakelijkheidsverzekeraar van MDNDR021 zou dat bedrag moeten gaan
  betalen. Haroen Mehraban/Sahar Achikzei (15.000) en Peter
  Ruijzendaal (15.000) eisen geld van mij en Advios Assurantiën B.v.
  op basis van dubieuze onherroepelijke vonnissen die zijn uitgesproken
  door misleidde rechters. Haroen Mehraban en schoonfamilie hebben de
  rechercheurs bij hun eerste ontmoeting direct gewezen op de vonnissen en
  gezegd dat er door mij betaald moet worden. Mogelijk dat de broer van
  MDNDR021 een deel van het geldbedrag is toegezegd bij een succesvolle
  moordaanslag gevolgd door een levenslang zwijgen/liegen.

  De opstelling van OM is tot dusverre onprofessioneel en
  onbetrouwbaar. In eerste instantie werd mij door een rechercheur
  toegezegd dat mijn aangifte met nummer 09-192579 door het rechercheteam
  in behandeling was genomen. In krantenberichten werd er ook aan
  gerefereerd dat er aangifte tegen de familie is gedaan vanwege
  oplichtingpraktijken en dat mijn zaak is meegenomen in het onderzoek.
  Klaarblijkelijk is het rechercheteam geschrokken van hetgeen dat men
  aantrof en inmiddels wordt door een brigadier van politie Zeist sans
  gene verwezen naar de brief van de officier van justitie en gezegd dat
  mijn aangifte niet in behandeling is genomen en dat ik maar een
  artikel-12 procedure in gang moet zetten als ik het oneens ben met de
  beslissing van politiechef Zeist. Mij is geadviseerd om de zaak aan een
  andere officier van justitie voor te leggen.

  Ik zit inmiddels al langer dan twee jaar ondergedoken. Ik voel mij
  ernstig bedreigt en heftig gezocht door een beruchte criminele
  groepering. Naast de reputatieschade heb ik ook financieel nadeel
  ondervonden van de criminele activiteiten van de dadergroep. Ik heb
  kosten moeten maken vanwege het onderduiken, kosten moeten maken vanwege
  allerlei dubieuze rechtszaken en ik kon vanwege gedoe met de verdachten
  geen goede prijs vragen bij de verkoop van mijn aandelenpakket van


  Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 3 –
  LFN12.2.11

  Proces-verbaalnummer PL0910 2010247778-1
  Politie Utrecht


  Advios Holding BV aan derden. Omdat Advios Holding BV vanwege het
  faillissement van Advios Assurantiën BV ook in het faillissement
  betrokken moet gaan worden zal voor mij als privé persoon en belangrijk
  aandeelhouder de financiële schade alleen maar groter worden. Een
  accountant bevestigd dat de financiële schade voor mij als privé
  persoon als direct gevolg van de meerjarige afpersingcampagne van deze
  dadergroep groter is dan 100.000 euro.

  Het heeft er alle schijn van dat bepaalde elementen binnen OM
  negatief staan tegenover handhaving van de wet- en regelgeving, specifiek
  doel ik daarmee op het voorschrift voor brede vervolging bij eerwraak.
  Sommigen zijn niet in staat om de zwarthartigheid van de verdachten te
  doorgronden. Anderen doorzien de zwarthartigheid van de verdachten wel
  waardoor er een tweedeling binnen het OM waarneembaar is.

  Justitie is op basis van Europese regelgeving verplicht om bij eerwraak
  tot brede vervolging over te gaan. Evenals dat justitie verplicht is om
  bij een valse aangifte strafvervolging in te stellen tegen degenen die de
  valse aangifte hebben afgelegd en/of daarvan (financieel) hebben
  geprofiteerd. Het valse strafproces tegen mij als slachtoffer moet
  vanzelfsprekend onmiddellijk door OM worden beëindigd zodra het OM
  bekend is met de feiten dat Narges Achikzei, Haroen Mehraban en Peter
  Hans Ruijzendaal zich hebben beziggehouden met de oplichting en een
  valse aangifte hebben afgelegd om dat feit te camoufleren en hun
  oplichtingpraktijken te continueren. Goede waakzame burgers moeten
  kunnen vertrouwen op een betrouwbaar en integer OM. Ook voor het OM
  geldt: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

  Als slachtoffer eis ik namens mijzelf en medegedupeerden dat het OM
  zich keurig houdt aan gedane toezeggingen, wet- en regelgeving. Alle
  verdachten moeten voor een strafrechter worden gebracht.
  Politieambtenaren moeten niet de vergissing maken te denken dat het
  ongestoord en ongestraft onwaarheden kan vertellen in deze zaak omdat
  het slachtoffer toch maar een buitenlandse vrouw betreft en Afghanen
  toch niets begrijpen van het Nederlands rechtssysteem. Er zijn ook
  Nederlanders die in relatie stonden tot Narges Achikzei en precies weten
  wat er aan de hand is en weten wanneer het OM onwaarheden verteld.

  OM zou zich verre moeten houden van het verspreiden van verzonnen
  fantasieverhalen in de media waarbij MDNDR021 door de dadergroep wordt
  neergezet als de jaloerse liefdesrivale van Narges Achikzei. Het OM en de
  Minister van Justitie, hebben immers al verschillende malen uitgesproken
  dat eergerelateerd geweld zeer waarschijnlijk het motief vormt voor de
  moord. Bij eergerelateerd geweld is er altijd sprake van een dadergroep.

  Het totaal aan verzamelde berichten toont onomstotelijk aan dat Haroen
  Mehraban en zijn schoonmoeder behoren tot initiatiefnemers van de valse
  lastercampagne jegens mij. Indien zij voor een strafrechter worden
  gebracht en veroordeelt dan verdwijnt voor hen ook de mogelijkheid om te
  zijner tijd affectieschade te claimen.


  Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 4 –
  LFN12.2.11

  Proces-verbaalnummer PL0910 2010247778-1
  Politie Utrecht


  Ik hoop dat het OM spoedig tot inkeer zal komen en besluit om alle
  daders en medeplichtigen kei- en keihard aan te pakken zodat er een
  krachtig signaal wordt afgegeven aan de slachtoffers, de getuigen, de
  hulpverleners, de buurtbewoners, de advocatuur en de Afghaanse
  gemeenschap dat dit soort praktijken in Europa absoluut niet wordt
  getolereerd.

  Zeer waarschijnlijk weet het rechercheteam ook wie de opdrachtgevers
  voor de brandmoord zijn geweest en waarom ze in brand is gestoken. De
  opdrachtgevers zijn waarschijnlijk dezelfde personen als tegen wie door
  mij aangiften zijn afgelegd. Als slachtoffer en nabestaande eis ik dat
  een onafhankelijk en onbevooroordeelde Officier van Justitie beslist over
  strafvervolging van de dadergroep waarbij wet- en regelgeving niet
  zondermeer ter zijde mag worden geschoven omdat daders zich valselijk
  wentelen in de slachtofferrol. Voor een eerlijke rechtsgang in Nederland
  is het belangrijk dat OM stopt met liegen en beslist om de dadergroep
  voor een strafrechter te brengen.

  Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van
  het feit.

  Terwee gegevens
  Schadeverhaal op verdachte : Ja
  Verzekerd : Nee
  Bericht afdoening : Ja
  Wenst slachtofferhulp : Nee
  Bezw. doorgeven personalia : Ja
  Voegen ter zitting : Ja
  Medewerker slachtofferzorg : W.F. Verbeeke

  Nadat ik, MDNDR023, de verklaring van de aangever had voorgelezen,
  volhadde hij daarbij, waarna wij ondertekenden.

  MDNDR023

  (verbalisant)

  R. Geissen

  (aangever)

  Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik
  sloot en ondertekende te Utrecht, op 16 oktober 2010.

  MDNDR023 op ambtsbelofte


  Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 5 –
  LFN12.2.11

  TGO Gero teamleider Tijn Keuss verloochend Narges Achikzei namens Politie Utrecht en het OM

  Getuigenis 163 van 225 in moordzaak Narges Achikzei

  Ambtenaar
  Vooralsnog lijkt het er op dat er sprake was van jaloezie omdat Narges kort daarna zou gaan trouwen en omdat Narges een heel gelukkig leven leidde en wij zoeken het motief in die lijn. In de media wordt juist gesuggereerd dat Narges het slachtoffer is van eerwraak. Een volkomen onterechte suggestie. Er is gewoon geen sprake van eerwraak. De familie heeft er niets mee te maken. Waarom ik dit zo benadruk is omdat het ook heel erg vervelend is voor de familieleden. Het is gewoon keihard dat de gemeenschap zo naar je kijkt, dat de omgeving hier zo naar je kijkt. Terwijl je enorm in je verdriet zit. Dus wat dat betreft kun je gewoon uitsluiten dat er sprake is van eerwraak. TGO Gero teamleider Tijn Keuss heeft volgens verdachte opdrachtgever advocaat Ruijzendaal gezegd dat Narges Achikzei’s ex-werkgever het onderzoek frustreert met zijn publicaties op het internet.


  Eergerelateerd geweld is een mogelijkheid waarmee de politie en het Openbaar Ministerie rekening houden. In het belang van dit onderzoek kan ik op dit moment geen verdere mededelingen doen.

  Getuigenis 92 van 225 in moordzaak Narges Achikzei

  Politicus
  Eergerelateerd geweld is een mogelijkheid waarmee de politie en het Openbaar Ministerie rekening houden. In het belang van dit onderzoek kan ik op dit moment geen verdere mededelingen doen. Momenteel kan ik over het Islamitisch huwelijk geen uitlatingen doen, aangezien in het onderhavige geval het strafrechtelijke onderzoeknog loopt. -Minister van Justitie


  Politie Zeist onderzoekt de moord op N. Achikzei en vraagt het publiek om informatie over het motief

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

  Moord Narges Achikzei


  Zeist, Maandagmiddag 7 december 2009 wordt de 23-jarige Narges Achikzei uit Zeist op de 12de verdieping in de Geroflat door hoogstwaarschijnlijk een vrouw doelbewust in brand gestoken.

  De flat ligt aan de Laan van Vollenhove en de studente Narges woonde hier op de 12e verdieping. Zij werd daar overgoten met een brandbare vloeistof en in brand gestoken. Nog diezelfde avond overleed Narges aan haar verwondingen. Van de verdachte zijn bewakingsbeelden beschikbaar. Deze zijn gemaakt in de flat vóór en na haar daad. Op één frame is het gezicht van de vrouw een beetje te zien. En de politie gaat er van uit dat dit de vrouw is die Narges in brand stak.

  Mogelijk motief
  Narges is Afghaanse en er zijn mensen die meteen dachten dat het wel om eerwraak zou gaan. Maar de politie heeft geen aanwijzingen dat dit ook werkelijk het geval is, maar sluit het ook niet uit. Ook zijn er geruchten dat haar dood te maken zou hebben met juridische conflicten waar Narges in betrokken zou zijn, conflicten die niets met haar Islamitische achtergrond te maken zouden hebben.

  Al dit soort geruchten zijn uiteraard in onderzoek, dus algemene informatie hierover hoeft niemand meer door te bellen. Wat de politie wél graag zou willen weten is concrete informatie over de mogelijke achtergrond van de moord.

  • Speelde er recent iets in haar privéleven?
  • Was er iemand jaloers op het feit dat ze zou gaan trouwen bijvoorbeeld?
  • Of was er misschien nog iets heel anders aan de hand?


  Narges Achikzei
  Narges Achikzei kwam 7 jaar geleden als 16-jarige vluchteling met haar familie vanuit Afghanistan naar Nederland. Het gezin kreeg asiel en begon in Zeist een nieuw leven in een nieuw land. Narges doet het
  goed in Nederland, ze leert makkelijk en gaat uiteindelijk studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds enige tijd had Narges een flat aan de Laan van Vollenhove in Zeist een eigen appartement. Haar ouders wonen in een flat aan dezelfde laan, zo’n 450 meter verderop, in de zogenaamde L-Flat.

  Maandag
  Rond 17:30 uur op maandagmiddag 7 december komt er bij 112 een alarmerend telefoontje binnen. Bij de Geroflat aan de Laan van Vollenhove in Zeist staat een vrouw in brand. De hulpdiensten rukken meteen uit. In allerijl wordt Narges naar het brandwodencentrum in Rotterdam gebracht. Artsen doen

  1/3

  alles om haar leven te redden, maar tevergeefs. Nog diezelfde avond overlijdt Narges.

  Signalement verdachte

  • Een kleine vrouw;
  • Zo rond de 1.60 meter lang;
  • met een normaal postuur;
  • en donker of zwart haar dat ze in een staartje of knotje droeg.

  Vóór ze Narges in brand stak droeg de vrouw:

  • Een zwarte 3-kwart jas met steekzakken;
  • epauletten op beide schouders;
  • en met een capuchon met beige bontkraag.
  • Verder had ze een spijkerbroek aan met vale plekken op de knieën;
  • en droeg ze een zwarte stoffen dames pet;
  • een zogenaamde beanie, met korte klep en een nopje bovenop.
  • Over haar jas had de vrouw een langjuridie zwart/wit gestreepte gebreide sjaal geslagen;
  • en ze droeg zwarte handschoenen.
  • Opvallend is bovendien haar zwarte glimmende handtas met 2 hengsels;
  • afgezet met metalen ringen en noppen;
  • die ze om haar schouders droeg;
  • en tenslotte had deze verdachte de plastic Albert Heijn kersttas bij zich.

  Het is overigens heel goed mogelijk dat de vrouw zelf ook brandwonden heeft opgelopen toen ze Narges in brand stak. Misschien heeft ze dus wel een tijdje met verband rond gelopen of had ze zichtbare brandwonden aan bijvoorbeeld één van haar handen.

  Omruilen sjaal
  Terwijl Narges in brand staat gaat de vrouw weer met de lift naar beneden. Ze heeft nu een andere sjaal omgedaan. Ze verving haar zwart/witte sjaal door een sjaal met een soort burberryruit.

  2/3

  Vragen politie
  – Wie (her)kent de verdachte aan de hand van de bewakingsbeelden en het gegeven signalement?
  – Wie heeft deze vrouw maandag 7 december, zo’n beetje aan het eind van de middag, in de buurt van
  de Geroflat of bijvoorbeeld bij de L-flat in de Laan van Vollenhove in Zeist gezien?
  – Wie weet. als iemand de vrouw toen heeft gezien, of de vrouw na haar daad wellicht bij iemand in een
  auto is gestapt?
  – Wie heeft informatie over het motief van deze moord en/of heeft in algemene zin informatie over de
  moord op de 23-jarige studente Narges Achikzei uit Zeist?

  Uw tip

   

  Wie heeft meer informatie over deze gruwelijke moord.

  • Geef u tips door aan:
  • De politie Utrecht
  • Via de Opsporingstiplijn, tel.: 0800 – 6070 (gratis)
  • Meld Misdaad Anoniem, tel 0800 – 7000 (gratis)
  • De Criminele Inlichtingen Eenheid: 020-559 33 00
  • Of via het digitale TipFormulier

  Laatst gewijzigd 27-01-2010 12:03 I © KLPD

  3/3

  Het OM informeert R. Geissen via de media dat ze N. Achikzei’s lasterzaak tegen hem continueren

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

  Krant: Algemeen Dagblad
  Sectie: BIBU
  Datum: 09/12/2009
  Politie houdt rekening met eerwraak – Vrouw (23) in brand gestoken
  SAMENVATTING
  ZEIST De politie in Utrecht heeft een 25 man sterk rechercheteam samengesteld om de moord op een 23-jarige vrouw uit Zeist op te lossen. Zij kwam maandagavond om het leven nadat ze in brand was gestoken. BART LAURET

  VOLLEDIGE TEKST:
  Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in deze zaak. De politie dacht aanvankelijk aan zelfdoding, maar houdt nu alle mogelijkheden open, ook die van eerwraak. Een dag na de gruwelijke dood zijn op de galerij waar de vrouw en haar verloofde woonden nog slechts stille getuigen in de vorm van speciaal blusmateriaal en de geur. Buurvrouw Joyce Bierstekers nam vanochtend de trap vanaf de 12de verdieping. ,,De lucht hangt nog in de lift. Er was ook nog een explosie, of in ieder geval een harde knal. Wat dat is geweest, ik weet het niet.”

  Bierstekers was net beneden toen het gebeurde. Haar buurvrouw was als eerste bij de brandende vrouw die luid om hulp riep op de galerij. Zij doofde de vlammen door een jas over de vrouw heen te werpen en schakelde andere galerijbewoners in om de vrouw nat te houden.

  Het slachtoffer komt uit Afghanistan en zou volgens mensen uit de flat gaan trouwen. Al eerder zou het huwelijk volgens de islamitische wetten zijn voltrokken. Dat zou ook verklaren waarom de vrouw en man ongehuwd samenwoonden.

  De politie houdt in het onderzoek volgens woordvoerder Aling met ‘alles’ rekening, ook een mogelijke eerwraak.

  De familie wordt ook in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om volgende week voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw – een ex-werkneemster – hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Krant: AD/Utrechts Nieuwsblad
  Pagina 19
  Datum: 10/12/2009
  23-jarige Zeisterse mogelijk slachtoffer van brandbom – Ontsteltenis na brandmoord
  ZEIST – De 23-jarige Narges Achikzei die maandagavond in Zeist om het leven kwam, is mogelijk slachtoffer geworden van een aanslag met een brandbom. De vrouw was alleen thuis toen beneden werd aangebeld door iemand om een postpakket af te leveren.BART LAURET

  Ze is met het pakket naar haar woning op de twaalfde verdieping gegaan. Verschillende bronnen bevestigen dat ze een harde knal hebben gehoord, voordat de vrouw brandend werd aangetroffen op de galerij. De politie wil in het belang van het onderzoek geen bevestiging van deze lezing geven.

  De in brand gestoken Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw.

  De politie heeft deze zaak in het onderzoek betrokken, maar houdt ook andere opties open, zoals eerwraak. Of de man al gehoord is, wil de politie niet bevestigen. ,,Maar iedereen die in relatie staat tot deze vrouw willen we graag spreken,” aldus politiewoordvoerder Aling.

  De jonge vrouw, van Afghaanse komaf, overleed maandag aan de gevolgen van zware brandwonden. In eerste instantie werd gedacht aan zelfmoord, maar snel waren er aanwijzingen voor een misdrijf.

  Motief brandmoord Zeist onduidelijk – Gedode vrouw al maanden in onmin met ex-baas
  ZEIST – De dood van de 23-jarige Narges Achikzei in Zeist heeft geleid tot geschokte reacties bij betrokkenen en in de flat waar zij met haar vriend woonde. De politie onderzoekt de zaak met een 25 man sterk rechercheteam. BART LAURET

  De in brand gestoken vrouw leefde al maanden in onmin met haar ex-werkgever. Ook haar zus, vriend en advocaat werden door de man in tal van publicaties van oplichting en bedreiging beticht.

  Of dit conflict heeft geleid tot de gruwelijke dood, is niet zeker. Het Openbaar Ministerie wil niet ingaan op vragen, omdat de zaak in onderzoek is. De politie neemt de verwikkelingen waarin Achikzei verzeild was geraakt wel mee in het onderzoek. Maar er is volgens woordvoerder Aling nog niets te zeggen over het motief. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

  Wel is duidelijk dat het conflict Achikzei en andere betrokken sterk onder druk zette. Achikzei had een jaarcontract bij het bedrijf van de 32-jarige Utrechter. Haar zus liep er stage. De eerste maanden verliepen zonder problemen. In mei 2008 echter liep de arbeidsrelatie spaak. In de periode daarvoor ging Achikzei samenwonen met een net als zij uit Afghanistan afkomstige man. De werkgever had daar moeite mee omdat, zo schrijft hij op een aantal internetfora, deze man een zware invloed uitoefende op de jonge vrouw. Zij zou ineens in bedekkende kleding moeten lopen en geen directe instructies van haar baas meer opvolgen. Hij ageerde ook tegen het ‘illegale’ moslimhuwelijk van de vrouw en haar vriend.

  De ex-werkgever, Nederlander van geboorte, is zelf ook tot de islam bekeerd, maar zet zich af tegen het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam, waartoe hij Achikzei rekent. In honderden e-mails is de zaak steeds verder op de spits gedreven. Op 7 mei 2008 mondde dat uit in ontslag op staande voet, omdat volgens de ex-werkgever doodsbedreigingen aan zijn adres waren gedaan.

  De zaak liet hem niet meer los. Vele telefoontjes, e-mails en publicaties volgden. Daarin beschuldigde de Utrechter haar en de familie van haar vriend van oplichting. Achikzei, haar zus en hun advocaat, mr. Peter Ruijzendaal uit Zeist, die ook belasterd werd, deden uiteindelijk aangifte wegens laster en smaad. Eeder al dienden kort gedingen waarin de man op straffe van een dwangsom werd gesommeerd op te houden met de publicaties.

  FAILLISSEMENT
  Achikzei en haar zus vroegen tevens het faillissement aan van het bedrijf van de Utrechter, omdat zij nog loon tegoed hadden. De rechtbank sprak het faillissement op 1 september uit. Als apotheose zou de ex-werkgever komende dinsdag voor de politierechter moeten verschijnen vanwege laster aan het adres van Achikzei. Of deze zaak doorgaat, is nog niet bekend.

  De Zeister advocaat Ruijzendaal is zich rotgeschrokken. ,,Ongelofelijk. Dit is nog allemaal zo onwerkelijk. Ik heb even met de familie contact gehad. De schok is daar enorm.” Volgens hem was de vrouw een heel prettige persoon. ,,Ik heb ook nooit gemerkt dat er iets aan de hand zou kunnen zijn. ”

  De curator van het bedrijf, mr. J. Dingemans, is ook aangedaan. ,,Ik krijg toevallig net te horen dat de man niet meer op zijn laatste woonadres verblijft.’

  Krant: AD/Utrechts Nieuwsblad
  Pagina 18
  Datum: 14/12/2009
  Kort nieuws
  ZEIST –
  Uitstel lasterzaak gedode Zeisterse
  De strafzaak tegen de 32-jarige R.G. uit Utrecht vanwege het stalken via e-mail en laster tegen de 23-jarige Narges Achikzei, is uitgesteld. De zaak stond voor morgen op de rol. De jonge vrouw uit Zeist werd maandag om het leven gebracht doordat ze in brand werd gestoken. Een verband tussen deze twee zaken is in onderzoek bij het rechercheteam, net als alle andere mogelijke motieven. In deze zaak zijn nog geen verdachten aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie is de zaak tegen G. aangehouden om nader onderzoek te doen. ,,Ook als de benadeelde in deze zaak niet was omgekomen, hadden we om uitstel gevraagd,” aldus woordvoerster Hallebeek van het OM. ,,Er is wel een reclasseringsrapport, maar er is meer psychologisch of psychiatrisch onderzoek nodig.” G. is de ex-werkgever van de vrouw en haar zus. Er was al maandenlang sprake van ruzie.

  Krant: AD/Amersfoortse Courant
  Pagina 22
  Datum: 15/12/2009
  ‘Dader brandmoord zelf ook gewond’
  ZEIST – De politie vermoedt dat de dader van het in brand steken van de 23-jarige Zeistse Narges Achikzei, vorige week maandag, zelf ook gewond is geraakt. Volgens politiewoordvoerder Aling is die kans aanzienlijk, gezien de heftigheid van het vuur. ,,We baseren de mogelijkheid op technisch onderzoek.”

  Gistermiddag en -avond heeft de politie een groot passantenonderzoek gehouden bij de flat aan de Laan van Vollenhove in Zeist.

  Achikzei was van Afghaanse origine. De zaak heeft dan ook veel emoties losgemaakt in de Afghaanse gemeenschap. Op diverse forums op internet wordt druk gespeculeerd over de aanleiding voor de brandmoord. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en houdt alle opties open. Of er meer daders betrokken zijn bij het misdrijf, wil de politie niet zeggen. ,,Waar het specifiek gaat om de gebeurtenis op de galerij, spreken we van één dader.”

  De vrouw stond op het punt te gaan trouwen met haar vriend, eveneens van Afghaanse origine. Al eerder was het islamitische huwelijk voltrokken. De Zeistse was met haar zus al maanden verwikkeld in een juridische strijd met haar ex-werkgever. In een aantal kort gedingen is deze 32-jarige Utrechter op straffe van dwangsommen opgedragen te stoppen met stalken van Achikzei via e-mail en het aantasten van haar eer en goede naam. De vrouwen vroegen ook het faillissement aan van het bedrijf om achterstallig loon te vorderen en de dwangsom te innen. Dit werd 1 september uitgesproken door de rechtbank.

  Krant: AD/Amersfoortse Courant
  Pagina 25
  Datum: 08/01/2010
  ZEIST – Verdachte van ‘brandmoord’ is een vrouw
  De politie verdenkt een nog onbekende vrouw van betrokkenheid bij de dood van de 23-jarige Narges Achikzei uit Zeist. Zij kwam op 8 december om het leven, doordat ze in brand werd gestoken op de galerij van haar flatwoning aan de Laan van Vollenhove.

  De politie vermoedt bovendien dat de verdachte niet alleen heeft gehandeld. En ze heeft, volgens woordvoerder Thomas Aling van de politie, hoogstwaarschijnlijk brandwonden opgelopen. ,,We hopen dat mogelijke getuigen zich melden.”

  De politie heeft een zeer summier signalement vrijgegeven. Het zou gaan om een vrouw van ongeveer 1.60 meter met donker haar. Meer wil de politie in het belang van het onderzoek niet bekendmaken.

  De zaak komt 26 januari aan bod in het politieprogramma Opsporing Verzocht. Het is nog niet duidelijk of daarbij gebruik gemaakt wordt van camerabeelden. De portieken van de flats aan de Laan van Vollenhove zijn uitgerust met cameratoezicht. Er wordt naar alle waarschijnlijkheid wel een reconstructiefilm gemaakt. De politie heeft nog steeds een team van 25 rechercheurs op de zaak zitten.

  De politie houdt in het onderzoek naar het in brand steken van een vrouw in Zeist nog alle opties open. Van een volstrekt uit de hand gelopen conflict met de ex-werkgever van het slachtoffer tot een mogelijke eerwraak.

  Het slachtoffer, dat aan haar brandwonden bezweek, stond op het punt te trouwen met een eveneens uit Afghanistan afkomstige man, met wie ze al enige tijd samenwoonde.

  Met haar ex-werkgever vochten de vrouw en haar jongere zus een juridisch gevecht uit over achterstallig salaris en over het innen van een in kort geding opgelegde dwangsom.

  Die dwangsom werd de ex-werkgever opgelegd vanwege het niet verwijderen van allerlei beschuldigingen op internet aan het adres van de vrouw, haar vriend en zus.

  Ook liep er een strafzaak tegen de man vanwege het stalken per e-mail en het aantasten van eer en goede naam van het slachtoffer. Deze rechtszaak is voorlopig aangehouden op verzoek van het Openbaar Ministerie. Die vindt dat er eerst nader onderzoek gedaan moet worden.

  Burgemeester Koos Janssen heeft aan Sahar Achikzei toegezegd het nodige te zullen doen om het onrechtmatige handelen van Ralph Geissen via internet te (laten) beëindigen.

  Getuigenis 230 in moordzaak Narges Achikzei

  Ambtenaar
  Volgens de advocaat van de familie Achikzei, Mr. Peter Ruijzendaal, heeft burgemeester Koos Janssen (CDA) kort na de brandmoord een bezoek gebracht aan haar familie. Hij heeft aan Sahar Achikzei toegezegd het nodige te zullen doen om het onrechtmatige handelen van Ralph Geissen via internet te (laten) beëindigen.

   

  Bij Radio M Utrecht zegt een anonieme rechercheur betrokken bij het onderzoek: ‘Vrouw slachtoffer eerwraak en vanwege afpersing van een bedrijf.’

  Getuigenis 223 van 225 in moordzaak Narges Achikzei

  Ambtenaar
  Bij Radio M Utrecht zegt een anonieme rechercheur betrokken bij het onderzoek: 'Vrouw slachtoffer eerwraak en vanwege afpersing van een bedrijf.'


  Maar er is volgens woordvoerder Aling nog niets te zeggen over het motief. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Wel is duidelijk dat het conflict Achikzei en andere betrokken sterk onder druk zette.

  Getuigenis 189 van 225 in moordzaak Narges Achikzei

  Ambtenaar
  Politie houdt rekening met eerwraak. Het slachtoffer zou gaan trouwen. Al eerder zou het huwelijk volgens de islamitische wetten zijn voltrokken. Dat verklaart het ongehuwd samenwonen. De in brand gestoken vrouw leefde al maanden in onmin met haar ex-werkgever. Ook haar zus, vriend en advocaat werden door de man in tal van publicaties van oplichting en bedreiging beticht. Of dit conflict heeft geleid tot de gruwelijke dood, is niet zeker. Het Openbaar Ministerie wil niet ingaan op vragen, omdat de zaak in onderzoek is. De politie neemt de verwikkelingen waarin Achikzei verzeild was geraakt wel mee in het onderzoek. Maar er is volgens woordvoerder Aling nog niets te zeggen over het motief. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Wel is duidelijk dat het conflict Achikzei en andere betrokken sterk onder druk zette. De politie gaat ervan uit dat meer mensen bij de zaak betrokken zijn.


  Loedertje.nl: Opgelicht door Narges Achikzei, Haroen Mehraban en Peter Hans Ruijzendaal? -Politie Zeist!

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

  Binnenkort meer…

  Uitnodiging van het OM aan N. Achikzei en Mr. P.H. Ruijzendaal om hun lasterzaak te bespreken

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
  Openbaar Ministerie
  Arrondissementsparket Midden-Nederland
  Postadres: postbus 505, 3500 AM UtrechtRbb Advocaten
  Tav. Mr. P.H. Ruijzendaal
  Postbus 805
  3700 AV Zeist

  Contactpersoon       M.M.Hoenson
  Doorkiesnumer(s)    (030)2 23 5410
  Datum                       03 december 2009
  Ons kenmerk            440678-09 SH-09-3687-01
  Onderwerp               Slachtofferinformatie
  Uw cliënt                   Mevrouw N. Achikzei

  Geachte heer Ruijzendaal, Geachte mevrouw Achikzei,

  U heeft gevraagd om een gesprek met de behandelend officier van justitie over de
  strafzaak met bovenstaand parketnummer.

  Hiertoe nodig ik u uit op donderdag 10 december a.s. te 16.00 op het
  Arrondissementsparket.
  Enq.kamer 14

  Wilt u zich melden bij de portier?

  Ik verzoek u deze uitnodiging en een geldig legitimatiebewijs mee te brengen.

  De Officier van Justitie,
  namens deze,

  M.M.(Margreet) Hoenson
  medewerker slachtofferzorg

  cc. mevrouw Achikzei
  _____________________
  07-05